ย้าย หรือคัดลอกแถวและคอลัมน์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณย้าย หรือคัดลอกแถวและคอลัมน์ Excel ย้าย หรือคัดลอกข้อมูลทั้งหมดที่พวกเขาประกอบด้วย รวมทั้งสูตร และของค่าผลลัพธ์ ข้อคิดเห็น รูปแบบเซลล์ และเซลล์ที่ซ่อนอยู่

คุณสามารถใช้คำสั่งตัด หรือคัดลอก คำสั่งเพื่อย้าย หรือคัดลอกเลือกแถวและคอลัมน์ แต่คุณยังสามารถย้าย หรือคัดลอก โดยใช้เมาส์

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เมื่อต้องการย้าย หรือคัดลอกเซลล์:

 1. เลือกแถวหรือคอลัมน์ที่คุณต้องการย้าย หรือคัดลอก

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการย้ายแถวหรือคอลัมน์ บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มคลิปบอร์ด คลิกตัด รายการย่อ/ขยาย

   รูป Ribbon ของ Excel

   แป้นพิมพ์ลัด: กด CTRL + X

  • เมื่อต้องการคัดลอกแถวหรือคอลัมน์ บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มคลิปบอร์ด คลิกคัดลอก รูปปุ่ม

   แป้นพิมพ์ลัด: กด CTRL + C

 3. คลิกขวาแถวหรือคอลัมน์ที่ด้านล่าง หรือด้านขวาของตำแหน่งที่คุณต้องการย้าย หรือคัดลอกส่วนที่เลือกของคุณ แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อคุณกำลังย้ายแถวหรือคอลัมน์ คลิกแทรกเซลล์ที่ตัด

  • เมื่อคุณกำลังคัดลอกแถวหรือคอลัมน์ คลิกแทรกเซลล์ที่คัดลอก

   หมายเหตุ: ถ้าคุณคลิกวาง รูปปุ่ม บนแท็บหน้าแรก ในคลิปบอร์ด จัดกลุ่ม (หรือกด CTRL + V) แทนที่จะคลิกคำสั่งบนเมนูทางลัด คุณจะแทนเนื้อหาของเซลล์ปลายทางที่มีอยู่

ย้าย หรือคัดลอกแถวและคอลัมน์ โดยใช้เมาส์

 1. เลือกแถวหรือคอลัมน์ที่คุณต้องการย้าย หรือคัดลอก

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการย้ายคอลัมน์หรือแถว ชี้ไปเส้นขอบของส่วนที่เลือก เมื่อตัวชี้เปลี่ยนเป็นตัวชี้การย้าย ตัวชี้สำหรับย้ายตำแหน่งใน Excel ลากแถวหนึ่งหรือหลายคอลัมน์ไปยังตำแหน่งอื่น

  • เมื่อต้องการคัดลอกแถวหรือคอลัมน์ กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณชี้ไปเส้นขอบของส่วนที่เลือก เมื่อตัวชี้เปลี่ยนเป็นตัวชี้คัดลอก ตัวชี้การคัดลอก ลากแถวหรือคอลัมน์ไปยังตำแหน่งอื่น

   สิ่งสำคัญ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกด CTRL ค้างไว้ในระหว่างการดำเนินการลาก แล้วปล่อย ถ้าคุณปล่อย CTRL ก่อนที่จะปล่อยปุ่มเมาส์ คุณจะย้ายแถวหรือคอลัมน์แทนการคัดลอกเหล่านั้น

  เมื่อคุณใช้เมาส์เพื่อแทรกคัดลอก หรือตัดแถวหรือคอลัมน์ เนื้อหาของเซลล์ปลายทางที่มีอยู่จะถูกแทน เมื่อต้องการแทรกคัดลอก หรือตัดแถวและคอลัมน์ไม่ มีเนื้อหาที่มีอยู่แทน คุณควรคลิกขวาแถวหรือคอลัมน์ด้านล่าง หรือ ทางด้านขวาของที่คุณต้องการย้าย หรือคัดลอกสิ่งที่คุณเลือก นั้นแล้ว คลิกแทรกเซลล์ที่ตัด หรือแทรกเซลล์ที่คัดลอก

  หมายเหตุ: คุณไม่ย้าย หรือคัดลอกคอลัมน์และแถวที่ไม่ติดกัน โดยใช้เมาส์

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×