ย้าย หรือคัดลอกรายการในตาราง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

  1. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มย่อหน้า คลิกแสดง/ซ่อน

  2. เลือกรายการที่คุณต้องการย้าย หรือคัดลอก

เมื่อต้องการเลือก

ให้ทำดังนี้

เซลล์

คลิกที่ขอบซ้ายของเซลล์ เลือกเซลล์

แถว

คลิกทางด้านซ้ายของแถว เลือกแถว

คอลัมน์

คลิกเส้นตารางด้านบนของคอลัมน์หรือเส้นขอบบน เลือกคอลัมน์

  1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    • เมื่อต้องการย้ายรายการเลือก ลากไปยังตำแหน่งใหม่

    • เมื่อต้องการคัดลอกรายการที่เลือก กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณลากไปยังตำแหน่งใหม่

ดูเพิ่มเติม

ย้าย หรือคัดลอกตาราง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×