ย้าย หรือคัดลอกบันทึกย่อใน OneNote สำหรับ Mac

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใน OneNote คุณสามารถจัดให้เป็นระเบียบได้ตามที่คุณต้องการ เมื่อคุณเริ่มการจดบันทึกย่อใน OneNote เป็นคร้งแรก คุณอาจพอใจกับการใช้สมุดบันทึกเล่มเดียวที่แบ่งเป็นไม่กี่ส่วน อย่างไรก็ตาม เมื่อสมุดบันทึกของคุณมีขนาดและความซับซ้อนมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป คุณอาจต้องการย้ายสิ่งต่างๆ

คุณสามารถย้าย หรือคัดลอกหน้าและส่วนใดๆ ในสมุดบันทึกของคุณจากตำแหน่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่งได้อย่างง่ายดาย ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสร้างหน้าที่มีรายการตรวจสอบในส่วนหนึ่งของสมุดบันทึกที่คุณยังต้องการเริ่มต้นใช้งานในอีกส่วนหนึ่ง คุณสามารถทำสำเนาของหน้านั้นแล้ววางในตำแหน่งที่คุณต้องการ หรือคุณอาจต้องการย้ายหน้าทั้งส่วนจากสมุดบันทึกแรกของคุณไปยังสมุดบันทึกอีกเล่มหนึ่งที่คุณได้สร้างขึ้นสำหรับเรื่องหรือโครงการที่เฉพาะเจาะจง

ย้ายหรือคัดลอกหน้าเดียวของบันทึกย่อ

 1. ในส่วนปัจจุบันของสมุดบันทึกของคุณ ให้กด Control ค้างไว้แล้วคลิกแท็บของหน้าที่คุณต้องการย้ายหรือคัดลอกไปยังตำแหน่งอื่น

 2. บนเมนูที่ปรากฏขึ้น ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการย้ายหน้าไปยังตำแหน่งอื่น คลิกย้ายหน้าเพื่อ คลิกเพื่อเลือกส่วนที่คุณต้องการย้ายหน้า และ แล้ว คลิกย้าย ปลายทางที่คุณเลือกสามารถเป็นส่วนใด ๆ ในสมุดบันทึกปัจจุบันของคุณ หรือส่วนใด ๆ ในสมุดบันทึกอื่นที่คุณได้เปิด

   เคล็ดลับ: การย้ายหน้าจะนำหน้านั้นออกจากตำแหน่งเดิมในสมุดบันทึก หลังจากที่คุณย้ายหน้า หน้านั้นจะมีอยู่ที่ตำแหน่งใหม่เท่านั้น ถ้าคุณย้ายหน้าไปยังส่วนคุณจำชื่อไม่ได้โดยม่ได้ตั้งใจ คุณสามารถ ค้นหาบันทึกย่อเพื่อค้นหาหน้านั้นอีกครั้ง ได้อย่างง่ายดาย

  • เมื่อต้องการคัดลอกหน้าไปยังตำแหน่งอื่นในขณะที่ยังเก็บหน้านั้นไว้ในตำแหน่งปัจจุบัน ให้คลิก คัดลอกไปยังหน้า จากนั้นคลิกเพื่อเลือกส่วนที่คุณต้องการแทรกสำเนาของหน้า แล้วคลิก คัดลอก ปลายทางที่คุณเลือกสามารถเป็นส่วนใดก็ได้ในสมุดบันทึกปัจจุบันของคุณ หรือส่วนใดก็ได้ในสมุดบันทึกอื่นที่คุณเปิด

   เคล็ดลับ: การคัดลอกจะเก็บหน้านั้นไว้ที่ตำแหน่งเดิมในสมุดบันทึก ในขณะที่สร้างสำเนาของหน้านั้นที่ปลายทางที่คุณเลือก ถ้าคุณคัดลกหน้าไปยังส่วนคุณจำชื่อไม่ได้โดยม่ได้ตั้งใจ คุณสามารถ ค้นหาบันทึกย่อเพื่อค้นหาหน้านั้นอีกครั้ง ได้อย่างง่ายดาย

ย้ายหรือคัดลอกหน้าทั้งส่วน

 1. ในส่วนปัจจุบันของสมุดบันทึกของคุณ ให้กด Control ค้างไว้แล้วคลิกแท็บของส่วนที่คุณต้องการย้ายหรือคัดลอกไปยังตำแหน่งอื่น

 2. บนเมนูที่ปรากฏขึ้น ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการย้ายส่วนไปยังตำแหน่งอื่น ให้คลิก ย้ายส่วนไปยัง จากนั้นคลิกเพื่อเลือกตำแหน่งที่คุณต้องการย้ายส่วนนั้นไป (ตัวอย่างเช่น หนึ่งในสมุดบันทึกอื่นของคุณ หรือกลุ่มของส่วนใดๆ ที่มีให้ใช้งาน) แล้วคลิก ย้าย

   หมายเหตุ: การย้ายส่วนจากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่งจะย้ายหน้าทั้งหมดที่อยู่ในส่วนนั้นไปด้วยเช่นกัน

  • เมื่อต้องการคัดลอกส่วนไปยังตำแหน่งอื่นในขณะที่เก็บส่วนต้นฉบับและหน้าในส่วนนั้นไว้ในตำแหน่งปัจจุบัน ให้คลิก คัดลอกส่วนไปยัง จากน้นคลิกเพื่อเลือกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกสำเนาของส่วนนั้น (ตัวอย่างเช่น สมุดบันทึกใดๆ ของคุณ หรือกลุ่มของส่วนใดๆ ที่มีให้ใช้งาน) แล้วคลิก คัดลอก

   หมายเหตุ: การคัดลอกส่วนจากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่งจะคัดลอกหน้าทั้งหมดที่อยู่ในส่วนนั้นไปด้วยเช่นกัน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×