ย้าย หรือคัดลอกบันทึกย่อระหว่างสมุดบันทึกและส่วน

ใน OneNote ส่วนและหน้าจะแสดงอยู่ในลำดับที่ถูกสร้างขึ้น ถ้าคุณต้องการจัดเรียงสมุดบันทึกของคุณให้แตกต่างกัน เป็นเรื่องง่ายที่จะย้าย หรือคัดลอกบันทึกย่อไปยังส่วนอื่น หรือแม้แต่ย้ายส่วนทั้งหมดไปยังสมุดบันทึกอื่น

ย้าย หรือคัดลอกส่วนไปยังสมุดบันทึกอื่น

  1. แตะ แก้ไข และเลือกส่วนที่คุณต้องการย้าย หรือคัดลอก

    เลือกส่วนที่คุณต้องการย้ายไปยังสมุดบันทึกอื่น

  2. แตะไอคอน ย้าย ไอคอนย้าย ที่ด้านล่างของรายการ แล้วเลือกสมุดบันทึกที่คุณต้องการย้าย หรือคัดลอกส่วนของคุณ

ย้าย หรือคัดลอกหน้าไปยังส่วนใหม่

  1. แตะ แก้ไข และเลือกหน้าที่คุณต้องการย้าย หรือคัดลอก

    เลือกหน้าที่คุณต้องการย้าย หรือคัดลอกไปยังส่วนอื่น

  2. แตะไอคอน ย้าย ไอคอนย้าย ที่ด้านล่างของรายการ แล้วเลือก ย้าย หรือ คัดลอก

  3. เลืกส่วนที่คุณต้องการย้าย หรือคัดลอกหน้าของคุณ

เคล็ดลับ: ถ้าคุณแค่ต้องการจัดเรียงลำดับของหน้าภายในส่วนใหม่ ให้แตะ แก้ไข และเลือกหน้าที่คุณต้องการย้าย จากนั้นแตะจุดจับ ไอคอนสามบรรทัด แล้วลากหน้าขึ้นหรือลงในรายการหน้า ซึ่งทำงานแบบเดียวกันถ้าคุณต้องการจัดเรียงส่วนภายในสมุดบันทึกใหม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×