ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ย้าย หรือคัดลอกข้อมูลไปยังโฟลเดอร์อื่น

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เช่นเดียวกับตู้ประกอบด้วยโฟลเดอร์เพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบเอกสารของคุณ Outlook รับจากฝ่ายลักษณะเดียวกันเพื่อบันทึก และจัดระเบียบข้อความอีเมล คุณสามารถย้าย หรือคัดลอกข้อความระหว่างโฟลเดอร์ในหลาย ๆ

 • ใช้การลาก แล้วปล่อย

 • ใช้คัดลอกไปยังโฟลเดอร์หรือย้ายไปยังโฟลเดอร์

 • ย้าย หรือคัดลอกโดยใช้คลิปบอร์ด

เมื่อต้องการทำงานกับข้อความหลาย ทำแรกต่อไปนี้:

 • เมื่อต้องการเลือกข้อความที่อยู่ติดกัน คลิกข้อความแรก แล้วกดshiftค้างไว้ และคลิกข้อความสุดท้าย มีเลือกข้อความทั้งหมดในรายการระหว่างข้อความชื่อ และนามสกุลที่คุณคลิก

 • เมื่อต้องการเลือกข้อความไม่อยู่ติดกัน คลิกข้อความแรก แล้วกดCtrlค้างไว้ และคลิกรายการเพิ่มเติม

ย้ายโดยใช้การลาก แล้วปล่อย

 1. เลือกรายการคุณต้องการย้าย

 2. ลากไปยังโฟลเดอร์ปลายทาง แล้ว ปล่อยปุ่มเมาส์

  หมายเหตุ: ถ้าโฟลเดอร์ที่คุณต้องการย้าย หรือคัดลอกข้อความปรากฏขึ้นเนื่องจากมีการยุบโฟลเดอร์ โฮเวอร์ตัวชี้เมาส์ไว้เหนือไอคอนยุบโฟลเดอร์และโฟลเดอร์ย่อยจะปรากฏขึ้น ทำซ้ำนี้ตามความเหมาะสมจนกว่าปรากฏในโฟลเดอร์ที่คุณต้องการ

คัดลอกโดยใช้การลาก แล้วปล่อย

 1. เลือกรายการคุณต้องการย้าย โดยค้างปุ่มเมาส์ด้านขวา (หรือแสดงแทนเมาส์ถ้าคุณกำลังใช้เมาส์ซ้ายมือของคุณด้วย)

 2. ลากไปยังโฟลเดอร์ปลายทาง แล้วปล่อยปุ่มเมาส์

 3. เมื่อเมนูบริบทปรากฏขึ้น เลือกคัดลอก

ย้าย หรือคัดลอกโดยใช้ย้ายไปยังโฟลเดอร์หรือคัดลอกไปยังตัวเลือกโฟลเดอร์

 1. เลือกรายการคุณต้องการย้าย

 2. บน ribbon ของ Outlook เลือกย้าย

  • เมื่อต้องการย้ายรายการไปยังโฟลเดอร์ เลือกโฟลเดอร์จากรายการดรอปดาวน์

   ถ้าโฟลเดอร์ของคุณไม่ได้แสดงอยู่ เลือกโฟลเดอร์อื่น และเลือกโฟลเดอร์จากกล่องโต้ตอบเลือกโฟลเดอร์

  • เมื่อต้องการคัดลอกข้อมูลไปยังโฟลเดอร์ เลือกคัดลอกไปยังโฟลเดอร์


ย้าย หรือคัดลอกโดยใช้คลิปบอร์ด

 1. เลือกรายการที่คุณต้องการย้ายหรือคัดลอก

 2. เมื่อต้องการย้าย คลิกขวา แล้วเลือกตัด เมื่อต้องการคัดลอก คลิกขวา แล้วเลือกคัดลอก

  อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถใช้คีย์ลัด
  เมื่อต้องการคัดลอกข้อมูล: คลิก Ctrl + C.
  เมื่อต้องการย้ายข้อมูล: คลิก Ctrl + X

 3. นำทางไปยังโฟลเดอร์ที่คุณต้องการย้าย หรือคัดลอกข้อมูลรอการ แล้ว คลิ ก Ctrl + V

ย้ายโดยใช้การลาก แล้วปล่อย

 1. เลือกรายการคุณต้องการย้าย

 2. ลากไปยังโฟลเดอร์ปลายทาง แล้ว ปล่อยปุ่มเมาส์

  หมายเหตุ: ถ้าโฟลเดอร์ที่คุณต้องการย้ายข้อความปรากฏขึ้นเนื่องจากมีการยุบโฟลเดอร์ โฮเวอร์ตัวชี้เมาส์ไว้เหนือไอคอนยุบโฟลเดอร์และโฟลเดอร์ย่อยจะปรากฏขึ้น ทำซ้ำนี้ตามความเหมาะสมจนกว่าปรากฏในโฟลเดอร์ที่คุณต้องการ

คัดลอกโดยใช้การคัดลอกไปยังตัวเลือกโฟลเดอร์

 1. เลือกรายการคุณต้องการคัดลอก

 2. บนเมนูแก้ไข คลิกคัดลอกไปยังโฟลเดอร์

 3. ในกล่องคัดลอกรายการ คลิกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการสำเนาของข้อความที่ถูกบันทึก แล้ว คลิกตกลง

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการสร้างโฟลเดอร์ใหม่ ในกล่องโต้ตอบคัดลอกรายการ คลิกใหม่

ย้ายใช้ย้ายไปยังตัวเลือกโฟลเดอร์

 1. เลือกรายการคุณต้องการย้าย

 2. บนเมนูแก้ไขคลิกย้ายไปยังโฟลเดอร์

 3. ในกล่องการย้ายรายการคลิกโฟลเดอร์ปลายทาง แล้วคลิกตกลง

ย้าย หรือคัดลอกโดยใช้คลิปบอร์ด

 1. เลือกรายการที่คุณต้องการย้ายหรือคัดลอก

 2. เมื่อต้องการย้าย คลิกขวา แล้วเลือกตัด เมื่อต้องการคัดลอก คลิกขวา แล้วเลือกคัดลอก

  อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถใช้คีย์ลัด
  เมื่อต้องการคัดลอกข้อมูล: คลิก Ctrl + C.
  เมื่อต้องการย้ายข้อมูล: คลิก Ctrl + X

 3. นำทางไปยังโฟลเดอร์ที่คุณต้องการย้าย หรือคัดลอกข้อมูลรอการ แล้ว คลิ ก Ctrl + V

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×