ย้าย หมุน หรือจัดกลุ่มรูปภาพ กล่องข้อความ หรือวัตถุอื่น ๆ ใน Office for Mac

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใน Office for Mac คุณสามารถย้ายกล่องข้อความรูปร่างอักษรศิลป์หรือรูปภาพได้โดยการลากและคุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุได้โดยการหมุนหรือพลิกวัตถุนั้น

 1. คลิก วัตถุ ที่คุณต้องการย้าย

 2. ลากวัตถุไปยังที่ๆ คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการย้ายหลายวัตถุให้กด Shift ค้างไว้ขณะที่คุณเลือกวัตถุ

  • เมื่อต้องการย้ายวัตถุขึ้นหรือลงหรือไปข้างหน้าเล็กน้อยให้คลิกที่วัตถุแล้วกดคำสั่งค้างไว้แล้วกดแป้นลูกศร โปรดสังเกตว่าใน Word คุณสามารถใช้เพื่อย้ายขึ้นหรือลงเท่านั้น

  • เมื่อต้องการจำกัดวัตถุเพื่อที่จะย้ายไปตามแนวนอนหรือแนวตั้งให้กด Shift ค้างไว้ขณะที่คุณลากวัตถุ

 1. คลิกวัตถุที่คุณต้องการหมุน

 2. คลิกจุดจับการหมุนที่ด้านบนของวัตถุแล้วลากไปในทิศทางที่คุณต้องการ

  Shaoe ที่มีที่จุดจับการหมุน

  • เมื่อต้องการจำกัดการหมุนไปยังมุม15องศาให้กด shift ค้างไว้ขณะที่คุณลากจุดจับการหมุน

  • เมื่อคุณหมุนหลายรูปร่างพร้อมกัน แต่ละรูปร่างจะหมุนรอบจุดศูนย์กลาง ไม่ได้หมุนเป็นกลุ่ม

  • อีกวิธีหนึ่งคือคุณสามารถเลือกวัตถุกด option ค้างไว้แล้วกดแป้นลูกศรซ้ายหรือขวาเพื่อหมุน

 1. คลิกวัตถุที่คุณต้องการหมุน

 2. บนแท็บรูปแบบรูปร่างหรือแท็บรูปแบบรูปภาพในกลุ่มจัดเรียงให้คลิกหมุน

  ปุ่มหมุนบนแท็บรูปแบบ

  • ถ้าคุณไม่เห็นแท็บรูปแบบรูปร่างหรือแท็บรูปแบบรูปภาพตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกกล่องข้อความรูปร่างอักษรศิลป์หรือรูปภาพ

  • ปุ่มหมุนอาจถูกซ่อนถ้ามีการลดขนาดหน้าจอของคุณ ถ้าคุณไม่เห็นปุ่มหมุนให้คลิกจัดเรียงเพื่อดูปุ่มที่ซ่อนอยู่ในกลุ่มจัดเรียง

   ปุ่มหมุนบนเมนูจัดเรียง ปุ่มหมุนบนเมนูจัดเรียง

 3. คลิกตัวเลือกการหมุนเพิ่มเติม

  เมนูหมุนของรูปร่างบน Office for Mac
 4. ในกล่องโต้ตอบหรือบานหน้าต่างที่เปิดขึ้นให้ใส่จำนวนที่คุณต้องการหมุนวัตถุในกล่องการหมุน นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ลูกศรเพื่อหมุนวัตถุตรงตำแหน่งที่คุณต้องการได้

 1. คลิกวัตถุที่คุณต้องการหมุน

 2. บนแท็บรูปแบบรูปร่างหรือแท็บรูปแบบรูปภาพในกลุ่มจัดเรียงให้คลิกหมุน

  ปุ่มหมุนบนแท็บรูปแบบ

  • ถ้าคุณไม่เห็นแท็บรูปแบบรูปร่างหรือแท็บรูปแบบรูปภาพตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกกล่องข้อความรูปร่างอักษรศิลป์หรือรูปภาพ

  • ปุ่มหมุนอาจถูกซ่อนถ้ามีการลดขนาดหน้าจอของคุณ ถ้าคุณไม่เห็นปุ่มหมุนให้คลิกจัดเรียงเพื่อดูปุ่มที่ซ่อนอยู่ในกลุ่มจัดเรียง

   ปุ่มหมุนบนเมนูจัดเรียง ปุ่มหมุนบนเมนูจัดเรียง

 3. เมื่อต้องการหมุนวัตถุ๙๐องศาไปทางขวาให้คลิกหมุนขวา๙๐°หรือเมื่อต้องการหมุนวัตถุ๙๐องศาไปทางซ้ายให้คลิกหมุนซ้าย๙๐°

  เมนูหมุนของรูปร่างบน Office for Mac

คุณสามารถสร้างเอฟเฟ็กต์ภาพกลับด้านหรือพลิกวัตถุกลับหัว (กลับด้าน) ได้โดยใช้เครื่องมือพลิก

 1. คลิกวัตถุที่คุณต้องการหมุน

 2. บนแท็บรูปแบบรูปร่างหรือแท็บรูปแบบรูปภาพในกลุ่มจัดเรียงให้คลิกหมุน

  ปุ่มหมุนบนแท็บรูปแบบ

  • ถ้าคุณไม่เห็นแท็บรูปแบบรูปร่างหรือแท็บรูปแบบรูปภาพตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกกล่องข้อความรูปร่างอักษรศิลป์หรือรูปภาพ

  • ปุ่มหมุนอาจถูกซ่อนถ้ามีการลดขนาดหน้าจอของคุณ ถ้าคุณไม่เห็นปุ่มหมุนให้คลิกจัดเรียงเพื่อดูปุ่มที่ซ่อนอยู่ในกลุ่มจัดเรียง

   ปุ่มหมุนบนเมนูจัดเรียง ปุ่มหมุนบนเมนูจัดเรียง

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการพลิกวัตถุกลับหัว ให้คลิก พลิกแนวตั้ง

  • เมื่อต้องการสร้างภาพกลับด้านของวัตถุ ให้คลิก พลิกแนวนอน

   เมนูหมุนของรูปร่างบน Office for Mac

เมื่อคุณจัดกลุ่มวัตถุ คุณจะรวมวัตถุเหล่านั้นเข้าด้วยกัน เพื่อให้คุณสามารถจัดรูปแบบ ย้าย หรือคัดลอกเป็นกลุ่มได้

 1. กด Shift ค้างไว้แล้วคลิกวัตถุที่คุณต้องการจัดกลุ่มเข้าด้วยกันแล้วขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุที่คุณคลิกแล้วคลิกแท็บรูปแบบรูปร่างหรือแท็บรูปแบบรูปภาพ

 2. ถ้าคุณกำลังใช้ Word ให้คลิกจัดเรียงกลุ่ม>กลุ่ม>

  จัดกลุ่มวัตถุ

  ถ้าคุณกำลังใช้ PowerPoint หรือ Excel ให้คลิกที่ไอคอนกลุ่มแล้วคลิกจัดกลุ่ม

  จัดกลุ่มวัตถุ

เคล็ดลับ: ถ้ากลุ่มปรากฏเป็นสีจางหรือไม่พร้อมใช้งานซึ่งมักจะเป็นเพราะคุณยังไม่ได้เลือกวัตถุสองรายหรือมากกว่าวัตถุที่สามารถจัดกลุ่มไว้ด้วยกันได้

ดูเพิ่มเติม

แทรกรูปภาพใน Office for Mac

ครอบตัดรูปภาพ

ควบคุมการตัดข้อความรอบวัตถุใน Word ๒๐๑๖ for Mac

จัดกลุ่มหรือยกเลิกการจัดกลุ่มรูปร่างรูปภาพหรือวัตถุอื่นๆใน Word ๒๐๑๖ for Mac

Word

 1. ในเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิก วัตถุ ที่คุณต้องการย้าย

 3. ลากวัตถุไปยังที่ๆ คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการย้ายหลายวัตถุให้กด Shift ค้างไว้ขณะที่คุณเลือกวัตถุ

  • เมื่อต้องการย้ายวัตถุขึ้นลงหรือไปข้างหลังเล็กน้อยให้คลิกที่วัตถุแล้วกด option ค้างไว้แล้วกดแป้นลูกศร

  • ถ้าต้องการย้ายหรือจัดกลุ่มรูปภาพ ให้เปลี่ยนการตั้งค่าการตัดข้อความเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ แนวเดียวกับข้อความ ถ้าต้องการทำแบบนี้ ให้คลิกแท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ จากนั้นภายใต้ การจัดเรียง ให้คลิก ตัดข้อความ แล้วให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: ถ้าต้องการหมุนข้อความใน Word for Mac คุณต้องใส่ข้อความในกล่องข้อความก่อน จากนั้นจึงหมุนกล่องข้อความ

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิกที่ วัตถุ ที่คุณต้องการหมุดหรือพลิก จากนั้นให้คลิกแท็บ จัดรูปแบบ หรือ จัดรูปแบบรูปภาพขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุที่คุณคลิก

 3. ภายใต้ จัดเรียง ให้คลิก หมุน

  กลุ่ม จัดเรียง ใน Word

  ถ้าต้องการหมุดวัตถุในองศาต่างๆ ให้ลากจุดจับการหมุน กำลังลากจุดจับการหมุน บนวัตถุ

 4. ให้เลือกทำดังนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  หมุนวัตถุไปทางขวา

  คลิก หมุนขวา 90

  หมุนวัตถุไปทางซ้าย

  คลิก หมุนซ้าย 90

  พลิกวัตถุขึ้นหรือลง

  คลิก พลิกแนวตั้ง

  พลิกวัตถุไปทางซ้ายหรือขวา

  คลิก พลิกแนวนอน

เมื่อคุณจัดกลุ่มวัตถุ คุณจะรวมวัตถุเหล่านั้นเข้าด้วยกัน เพื่อให้คุณสามารถจัดรูปแบบ ย้าย หรือคัดลอกเป็นกลุ่มได้

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. กด Shift ค้างไว้แล้วคลิวัตถุ ที่คุณต้องการจัดกลุ่มไว้ด้วยกันแล้วขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุที่คุณคลิกคลิกแท็บรูปแบบหรือแท็บจัดรูปแบบรูปภาพ

 3. ภายใต้ จัดเรียง ให้คลิก จัดกลุ่ม จากนั้นคลิก จัดกลุ่ม

  กลุ่ม จัดเรียง ใน Word

  หมายเหตุ: ถ้าต้องการย้ายหรือจัดกลุ่มรูปภาพ ให้เปลี่ยนการตั้งค่าการตัดข้อความเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ แนวเดียวกับข้อความ ถ้าต้องการทำแบบนี้ ให้คลิกแท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ จากนั้นภายใต้ การจัดเรียง ให้คลิก ตัดข้อความ แล้วให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ: ถ้ากลุ่มปรากฏเป็นสีจางหรือไม่พร้อมใช้งานซึ่งมักจะเป็นเพราะคุณยังไม่ได้เลือกวัตถุสองรายหรือมากกว่าวัตถุที่สามารถจัดกลุ่มไว้ด้วยกันได้

PowerPoint

 1. คลิก วัตถุ ที่คุณต้องการย้าย

  เมื่อต้องการเลือกหลายวัตถุให้กด Shift ค้างไว้แล้วคลิกวัตถุที่คุณต้องการ

 2. ลากวัตถุไปยังที่ๆ คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการย้ายหลายวัตถุให้กด Shift ค้างไว้ขณะที่คุณเลือกวัตถุ

  • ถ้าต้องการย้ายวัตถุขึ้น ลง หรือไปข้างๆ ทีละน้อย ให้คลิกที่วัตถุ จากนั้นกดปุ่มลูกศร

  • เมื่อต้องการจำกัดวัตถุเพื่อที่จะย้ายไปตามแนวนอนหรือแนวตั้งให้กด Shift ค้างไว้ขณะที่คุณลากวัตถุ

หมายเหตุ: ถ้าต้องการหมุนข้อความใน PowerPoint for Mac คุณต้องใส่ข้อความในกล่องข้อความก่อน จากนั้นจึงหมุนกล่องข้อความ

 1. คลิกที่ วัตถุ ที่คุณต้องการหมุดหรือพลิก จากนั้นให้คลิกแท็บ จัดรูปแบบ หรือ จัดรูปแบบรูปภาพขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุที่คุณคลิก

  เมื่อต้องการเลือกหลายวัตถุให้กด Shift ค้างไว้แล้วคลิกวัตถุที่คุณต้องการ

 2. ภายใต้ จัดเรียง ให้คลิก หมุน

  กลุ่ม จัดเรียง

  ถ้าต้องการหมุดวัตถุในองศาต่างๆ ให้ลากจุดจับการหมุน กำลังลากจุดจับการหมุน บนวัตถุ

 3. ให้เลือกทำดังนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  หมุนวัตถุไปทางขวา

  คลิก หมุนขวา 90

  หมุนวัตถุไปทางซ้าย

  คลิก หมุนซ้าย 90

  พลิกวัตถุขึ้นหรือลง

  คลิก พลิกแนวตั้ง

  พลิกวัตถุไปทางซ้ายหรือขวา

  คลิก พลิกแนวนอน

เมื่อคุณจัดกลุ่มวัตถุ คุณจะรวมวัตถุเหล่านั้นเข้าด้วยกัน เพื่อให้คุณสามารถจัดรูปแบบ ย้าย หรือคัดลอกเป็นกลุ่มได้

 1. กด Shift ค้างไว้แล้วคลิวัตถุ ที่คุณต้องการจัดกลุ่มไว้ด้วยกันแล้วขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุที่คุณคลิกคลิกแท็บรูปแบบหรือแท็บจัดรูปแบบรูปภาพ

 2. ภายใต้ จัดเรียง ให้คลิก จัดกลุ่ม จากนั้นคลิก จัดกลุ่ม

  กลุ่ม จัดเรียง

เคล็ดลับ: ถ้ากลุ่มปรากฏเป็นสีจางหรือไม่พร้อมใช้งานซึ่งมักจะเป็นเพราะคุณยังไม่ได้เลือกวัตถุสองรายหรือมากกว่าวัตถุที่สามารถจัดกลุ่มไว้ด้วยกันได้

Excel

 1. คลิก วัตถุ ที่คุณต้องการย้าย

  เมื่อต้องการเลือกหลายวัตถุให้กด Shift ค้างไว้แล้วคลิกวัตถุที่คุณต้องการ

 2. ลากวัตถุไปยังที่ๆ คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการย้ายหลายวัตถุให้กด Shift ค้างไว้ขณะที่คุณเลือกวัตถุ

  • ถ้าต้องการย้ายวัตถุขึ้น ลง หรือไปข้างๆ ทีละน้อย ให้คลิกที่วัตถุ จากนั้นกดปุ่มลูกศร

  • เมื่อต้องการจำกัดวัตถุเพื่อที่จะย้ายไปตามแนวนอนหรือแนวตั้งให้กด Shift ค้างไว้ขณะที่คุณลากวัตถุ

หมายเหตุ: ถ้าต้องการหมุนข้อความใน Excel for Mac คุณต้องใส่ข้อความในกล่องข้อความก่อน จากนั้นจึงหมุนกล่องข้อความ

 1. คลิกที่ วัตถุ ที่คุณต้องการหมุดหรือพลิก จากนั้นให้คลิกแท็บ จัดรูปแบบ หรือ จัดรูปแบบรูปภาพขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุที่คุณคลิก

  เมื่อต้องการเลือกหลายวัตถุให้กด Shift ค้างไว้แล้วคลิกวัตถุที่คุณต้องการ

 2. ภายใต้ จัดเรียง ให้คลิก หมุน

  กลุ่ม จัดเรียง

  ถ้าต้องการหมุดวัตถุในองศาต่างๆ ให้ลากจุดจับการหมุน กำลังลากจุดจับการหมุน บนวัตถุ

 3. ให้เลือกทำดังนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  หมุนวัตถุไปทางขวา

  คลิก หมุนขวา 90

  หมุนวัตถุไปทางซ้าย

  คลิก หมุนซ้าย 90

  พลิกวัตถุขึ้นหรือลง

  คลิก พลิกแนวตั้ง

  พลิกวัตถุไปทางซ้ายหรือขวา

  คลิก พลิกแนวนอน

เมื่อคุณจัดกลุ่มวัตถุ คุณจะรวมวัตถุเหล่านั้นเข้าด้วยกัน เพื่อให้คุณสามารถจัดรูปแบบ ย้าย หรือคัดลอกเป็นกลุ่มได้

 1. กด Shift ค้างไว้แล้วคลิวัตถุ ที่คุณต้องการจัดกลุ่มไว้ด้วยกันแล้วขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุที่คุณคลิกคลิกแท็บรูปแบบหรือแท็บจัดรูปแบบรูปภาพ

 2. ภายใต้ จัดเรียง ให้คลิก จัดกลุ่ม จากนั้นคลิก จัดกลุ่ม

  กลุ่ม จัดเรียง

เคล็ดลับ: ถ้ากลุ่มปรากฏเป็นสีจางหรือไม่พร้อมใช้งานซึ่งมักจะเป็นเพราะคุณยังไม่ได้เลือกวัตถุสองรายหรือมากกว่าวัตถุที่สามารถจัดกลุ่มไว้ด้วยกันได้

ดูเพิ่มเติม

จัดแนววัตถุ

แก้ไขขนาดของวัตถุ

แทรกกล่องข้อความ

จัดการวัตถุในเลเยอร์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×