ย้าย หมุน หรือจัดกลุ่มรูปภาพ กล่องข้อความ หรือวัตถุอื่น ๆ ใน Office for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใน Office for Mac คุณสามารถย้ายข้อความ รูปร่าง อักษรศิลป์ หรือรูปภาพ โดยการลาก และคุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุได้ โดยการหมุน หรือพลิกนั้น

 1. คลิก วัตถุ ที่คุณต้องการย้าย

 2. ลากวัตถุไปยังที่ๆ คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการย้ายหลายวัตถุ กด shift ค้างไว้ขณะที่คุณเลือกวัตถุ

  • เมื่อต้องการย้ายวัตถุขึ้น หรือลง หรือข้างทีละ คลิกวัตถุ คำสั่ง ค้างไว้แล้ว กดแป้นลูกศร โปรดสังเกตว่า ใน Word คุณสามารถใช้เฉพาะนี้เมื่อต้องการย้ายขึ้น หรือลง

  • เมื่อต้องจำกัดวัตถุเพื่อที่จะย้ายตามแนวนอน หรือแนวตั้งเท่านั้น กด shift ค้างไว้ขณะที่คุณลากวัตถุ

 1. คลิกวัตถุที่คุณต้องการหมุน

 2. คลิกจุดจับการหมุนที่ด้านบนของวัตถุแล้วลากไปในทิศทางที่คุณต้องการ

  Shaoe ที่มีที่จุดจับการหมุน

  • เมื่อต้องการจำกัดการหมุนเพื่อ 15 องศา กด Shift ค้างไว้ขณะที่คุณลากจุดจับการหมุน

  • เมื่อคุณหมุนรูปร่างหลายรูปพร้อมกัน แต่ละรูปร่างจะหมุนรอบศูนย์ของตัวเอง ไม่ได้หมุนเป็นกลุ่ม

  • หรืออีกวิธีหนึ่ง คุณสามารถเลือกวัตถุ ตัวเลือก ค้างกดแป้นลูกศรซ้าย หรือขวาเพื่อหมุนนั้น

 1. คลิกวัตถุที่คุณต้องการหมุน

 2. บนแท็บรูปแบบรูปร่าง หรือแท็บรูปแบบรูปภาพ ในกลุ่มจัดเรียง คลิกหมุน

  ปุ่มหมุนบนแท็บรูปแบบ

  • ถ้าคุณไม่เห็นแท็บรูปแบบรูปร่าง หรือรูปแบบรูปภาพ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกกล่องข้อความ รูปร่าง อักษรศิลป์ หรือรูปภาพ

  • ไม่สามารถถูกซ่อนปุ่มหมุน ถ้าเป็นลดขนาดของหน้าจอของคุณ ถ้าคุณไม่เห็นปุ่มหมุน คลิกจัดเรียง เมื่อต้องการดูปุ่มซ่อนในกลุ่มจัดเรียง

   ปุ่มหมุนบนเมนูจัดเรียง ปุ่มหมุนบนเมนูจัดเรียง

 3. คลิก ตัวเลือกการหมุนเพิ่มเติม

  เมนูหมุนของรูปร่างบน Office for Mac
 4. ในกล่องโต้ตอบหรือบานหน้าต่างที่เปิดขึ้นมา ใส่จำนวนที่คุณต้องการหมุนวัตถุนั้นในกล่องการหมุน คุณยังสามารถใช้ลูกศรการใช้หมุนวัตถุเป็นเหมือนกับที่คุณต้องการ

 1. คลิกวัตถุที่คุณต้องการหมุน

 2. บนแท็บรูปแบบรูปร่าง หรือแท็บรูปแบบรูปภาพ ในกลุ่มจัดเรียง คลิกหมุน

  ปุ่มหมุนบนแท็บรูปแบบ

  • ถ้าคุณไม่เห็นแท็บรูปแบบรูปร่าง หรือรูปแบบรูปภาพ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกกล่องข้อความ รูปร่าง อักษรศิลป์ หรือรูปภาพ

  • ไม่สามารถถูกซ่อนปุ่มหมุน ถ้าเป็นลดขนาดของหน้าจอของคุณ ถ้าคุณไม่เห็นปุ่มหมุน คลิกจัดเรียง เมื่อต้องการดูปุ่มซ่อนในกลุ่มจัดเรียง

   ปุ่มหมุนบนเมนูจัดเรียง ปุ่มหมุนบนเมนูจัดเรียง

 3. เมื่อต้อง การหมุนวัตถุไปทางขวา 90 องศา คลิกหมุนขวา 90 ° หรือเมื่อต้อง การหมุนวัตถุไปทางซ้าย 90 องศา คลิกหมุนซ้าย 90 °

  เมนูหมุนของรูปร่างบน Office for Mac

คุณสามารถสร้างเอฟเฟ็กต์ของรูปสะท้อน หรือพลิกวัตถุหาง (สลับนั้น) โดยใช้เครื่องมือพลิกได้

 1. คลิกวัตถุที่คุณต้องการหมุน

 2. บนแท็บรูปแบบรูปร่าง หรือแท็บรูปแบบรูปภาพ ในกลุ่มจัดเรียง คลิกหมุน

  ปุ่มหมุนบนแท็บรูปแบบ

  • ถ้าคุณไม่เห็นแท็บรูปแบบรูปร่าง หรือรูปแบบรูปภาพ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกกล่องข้อความ รูปร่าง อักษรศิลป์ หรือรูปภาพ

  • ไม่สามารถถูกซ่อนปุ่มหมุน ถ้าเป็นลดขนาดของหน้าจอของคุณ ถ้าคุณไม่เห็นปุ่มหมุน คลิกจัดเรียง เมื่อต้องการดูปุ่มซ่อนในกลุ่มจัดเรียง

   ปุ่มหมุนบนเมนูจัดเรียง ปุ่มหมุนบนเมนูจัดเรียง

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปิดวัตถุหาง คลิกพลิกแนวตั้ง

  • เมื่อต้องการสร้างรูปสะท้อนของวัตถุ คลิกพลิกแนวนอน

   เมนูหมุนของรูปร่างบน Office for Mac

เมื่อคุณจัดกลุ่มวัตถุ คุณจะรวมวัตถุเหล่านั้นเข้าด้วยกัน เพื่อให้คุณสามารถจัดรูปแบบ ย้าย หรือคัดลอกเป็นกลุ่มได้

 1. กด shift ค้างไว้ คลิกที่วัตถุที่คุณต้องการจัดกลุ่ม นั้น ขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุที่คุณคลิก คลิ กแท็บรูปแบบรูปร่าง หรือแท็บรูปแบบรูปภาพ

 2. ถ้าคุณกำลังใช้ Word คลิกจัดเรียง >กลุ่ม >กลุ่ม

  การจัดกลุ่มวัตถุ

  ถ้าคุณกำลังใช้ PowerPoint หรือ Excel คลิกไอคอนกลุ่ม แล้ว คลิ กกลุ่ม

  การจัดกลุ่มวัตถุ

ดูเพิ่มเติม

แทรกรูปภาพใน Office for Mac

ครอบตัดรูปภาพใน Office for Mac

ควบคุมการตัดข้อความรอบวัตถุใน 2016 Word for Mac

จัดกลุ่ม หรือยกเลิกจัดรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุอื่น ๆ ใน Word 2016 for Mac

Word

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิก วัตถุ ที่คุณต้องการย้าย

 3. ลากวัตถุไปยังที่ๆ คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการย้ายหลายวัตถุ กด shift ค้างไว้ขณะที่คุณเลือกวัตถุ

  • เมื่อต้องการย้ายวัตถุขึ้น ลง หรือข้างทีละ คลิกวัตถุ ตัวเลือก ค้างไว้แล้ว กดแป้นลูกศร

  • ถ้าต้องการย้ายหรือจัดกลุ่มรูปภาพ ให้เปลี่ยนการตั้งค่าการตัดข้อความเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ แนวเดียวกับข้อความ ถ้าต้องการทำแบบนี้ ให้คลิกแท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ จากนั้นภายใต้ การจัดเรียง ให้คลิก ตัดข้อความ แล้วให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: ถ้าต้องการหมุนข้อความใน Word for Mac คุณต้องใส่ข้อความในกล่องข้อความก่อน จากนั้นจึงหมุนกล่องข้อความ

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิกที่ วัตถุ ที่คุณต้องการหมุดหรือพลิก จากนั้นให้คลิกแท็บ จัดรูปแบบ หรือ จัดรูปแบบรูปภาพขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุที่คุณคลิก

 3. ภายใต้ จัดเรียง ให้คลิก หมุน

  กลุ่ม จัดเรียง ใน Word

  เมื่อต้องการหมุนวัตถุใด ๆ ระดับการศึกษา บนวัตถุ ให้ลากจุดจับการหมุน กำลังลากจุดจับการหมุน

 4. ให้เลือกทำดังนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  หมุนวัตถุไปทางขวา

  คลิก หมุนขวา 90

  หมุนวัตถุไปทางซ้าย

  คลิก หมุนซ้าย 90

  พลิกวัตถุขึ้นหรือลง

  คลิก พลิกแนวตั้ง

  พลิกวัตถุไปทางซ้ายหรือขวา

  คลิก พลิกแนวนอน

เมื่อคุณจัดกลุ่มวัตถุ คุณจะรวมวัตถุเหล่านั้นเข้าด้วยกัน เพื่อให้คุณสามารถจัดรูปแบบ ย้าย หรือคัดลอกเป็นกลุ่มได้

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. กด shift ค้างไว้ คลิกวัตถุ ที่คุณต้องการจัดกลุ่ม แล้ว โดยขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุที่คุณคลิก คลิ กแท็บรูปแบบ หรือแท็บรูปแบบรูปภาพ

 3. ภายใต้ จัดเรียง ให้คลิก จัดกลุ่ม จากนั้นคลิก จัดกลุ่ม

  กลุ่ม จัดเรียง ใน Word

  หมายเหตุ: ถ้าต้องการย้ายหรือจัดกลุ่มรูปภาพ ให้เปลี่ยนการตั้งค่าการตัดข้อความเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ แนวเดียวกับข้อความ ถ้าต้องการทำแบบนี้ ให้คลิกแท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ จากนั้นภายใต้ การจัดเรียง ให้คลิก ตัดข้อความ แล้วให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

PowerPoint

 1. คลิก วัตถุ ที่คุณต้องการย้าย

  เมื่อต้องการเลือกวัตถุหลาย ๆ รายการ กด shift ค้างไว้ แล้ว คลิ กวัตถุที่คุณต้องการ

 2. ลากวัตถุไปยังที่ๆ คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการย้ายหลายวัตถุ กด shift ค้างไว้ขณะที่คุณเลือกวัตถุ

  • ถ้าต้องการย้ายวัตถุขึ้น ลง หรือไปข้างๆ ทีละน้อย ให้คลิกที่วัตถุ จากนั้นกดปุ่มลูกศร

  • เมื่อต้องจำกัดวัตถุเพื่อที่จะย้ายตามแนวนอน หรือแนวตั้งเท่านั้น กด shift ค้างไว้ขณะที่คุณลากวัตถุ

หมายเหตุ: ถ้าต้องการหมุนข้อความใน PowerPoint for Mac คุณต้องใส่ข้อความในกล่องข้อความก่อน จากนั้นจึงหมุนกล่องข้อความ

 1. คลิกที่ วัตถุ ที่คุณต้องการหมุดหรือพลิก จากนั้นให้คลิกแท็บ จัดรูปแบบ หรือ จัดรูปแบบรูปภาพขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุที่คุณคลิก

  เมื่อต้องการเลือกวัตถุหลาย ๆ รายการ กด shift ค้างไว้ แล้ว คลิ กวัตถุที่คุณต้องการ

 2. ภายใต้ จัดเรียง ให้คลิก หมุน

  กลุ่ม จัดเรียง

  เมื่อต้องการหมุนวัตถุใด ๆ ระดับการศึกษา บนวัตถุ ให้ลากจุดจับการหมุน กำลังลากจุดจับการหมุน

 3. ให้เลือกทำดังนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  หมุนวัตถุไปทางขวา

  คลิก หมุนขวา 90

  หมุนวัตถุไปทางซ้าย

  คลิก หมุนซ้าย 90

  พลิกวัตถุขึ้นหรือลง

  คลิก พลิกแนวตั้ง

  พลิกวัตถุไปทางซ้ายหรือขวา

  คลิก พลิกแนวนอน

เมื่อคุณจัดกลุ่มวัตถุ คุณจะรวมวัตถุเหล่านั้นเข้าด้วยกัน เพื่อให้คุณสามารถจัดรูปแบบ ย้าย หรือคัดลอกเป็นกลุ่มได้

 1. กด shift ค้างไว้ คลิกวัตถุ ที่คุณต้องการจัดกลุ่ม แล้ว โดยขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุที่คุณคลิก คลิ กแท็บรูปแบบ หรือแท็บรูปแบบรูปภาพ

 2. ภายใต้ จัดเรียง ให้คลิก จัดกลุ่ม จากนั้นคลิก จัดกลุ่ม

  กลุ่ม จัดเรียง

Excel

 1. คลิก วัตถุ ที่คุณต้องการย้าย

  เมื่อต้องการเลือกวัตถุหลาย ๆ รายการ กด shift ค้างไว้ แล้ว คลิ กวัตถุที่คุณต้องการ

 2. ลากวัตถุไปยังที่ๆ คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการย้ายหลายวัตถุ กด shift ค้างไว้ขณะที่คุณเลือกวัตถุ

  • ถ้าต้องการย้ายวัตถุขึ้น ลง หรือไปข้างๆ ทีละน้อย ให้คลิกที่วัตถุ จากนั้นกดปุ่มลูกศร

  • เมื่อต้องจำกัดวัตถุเพื่อที่จะย้ายตามแนวนอน หรือแนวตั้งเท่านั้น กด shift ค้างไว้ขณะที่คุณลากวัตถุ

หมายเหตุ: ถ้าต้องการหมุนข้อความใน Excel for Mac คุณต้องใส่ข้อความในกล่องข้อความก่อน จากนั้นจึงหมุนกล่องข้อความ

 1. คลิกที่ วัตถุ ที่คุณต้องการหมุดหรือพลิก จากนั้นให้คลิกแท็บ จัดรูปแบบ หรือ จัดรูปแบบรูปภาพขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุที่คุณคลิก

  เมื่อต้องการเลือกวัตถุหลาย ๆ รายการ กด shift ค้างไว้ แล้ว คลิ กวัตถุที่คุณต้องการ

 2. ภายใต้ จัดเรียง ให้คลิก หมุน

  กลุ่ม จัดเรียง

  เมื่อต้องการหมุนวัตถุใด ๆ ระดับการศึกษา บนวัตถุ ให้ลากจุดจับการหมุน กำลังลากจุดจับการหมุน

 3. ให้เลือกทำดังนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  หมุนวัตถุไปทางขวา

  คลิก หมุนขวา 90

  หมุนวัตถุไปทางซ้าย

  คลิก หมุนซ้าย 90

  พลิกวัตถุขึ้นหรือลง

  คลิก พลิกแนวตั้ง

  พลิกวัตถุไปทางซ้ายหรือขวา

  คลิก พลิกแนวนอน

เมื่อคุณจัดกลุ่มวัตถุ คุณจะรวมวัตถุเหล่านั้นเข้าด้วยกัน เพื่อให้คุณสามารถจัดรูปแบบ ย้าย หรือคัดลอกเป็นกลุ่มได้

 1. กด shift ค้างไว้ คลิกวัตถุ ที่คุณต้องการจัดกลุ่ม แล้ว โดยขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุที่คุณคลิก คลิ กแท็บรูปแบบ หรือแท็บรูปแบบรูปภาพ

 2. ภายใต้ จัดเรียง ให้คลิก จัดกลุ่ม จากนั้นคลิก จัดกลุ่ม

  กลุ่ม จัดเรียง

ดูเพิ่มเติม

จัดแนววัตถุ

ปรับขนาดวัตถุ

แทรกกล่องข้อความ

จัดการวัตถุในเลเยอร์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×