ย้าย หมุน หรือจัดกลุ่มรูปภาพ กล่องข้อความ หรือวัตถุอื่น ๆ ใน Office for Mac 2011

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใน Office for Mac 2011 คุณสามารถย้ายข้อความ รูปร่าง อักษรศิลป์ หรือรูปภาพ โดยการลาก และคุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุได้ โดยการหมุน หรือพลิกนั้น

เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการหมุนวัตถุใน Office 2016 for Mac ดูหมุนกล่องข้อความ รูปร่าง อักษร ศิลป์ หรือรูปภาพใน 2016 Office for Mac

หมายเหตุ: ถ้าต้องการย้ายหรือจัดกลุ่มรูปภาพ ให้เปลี่ยนการตั้งค่าการตัดข้อความเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ แนวเดียวกับข้อความ ถ้าต้องการทำแบบนี้ ให้คลิกแท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ จากนั้นภายใต้ การจัดเรียง ให้คลิก ตัดข้อความ แล้วให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

คุณกำลังใช้ใด Office for Mac 2011 โปรแกรม

Word

PowerPoint

Excel

Word

ย้ายวัตถุ

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิก วัตถุ ที่คุณต้องการย้าย

 3. ลากวัตถุไปยังที่ๆ คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: 

  • ถ้าต้องการย้ายวัตถุขึ้น ลง หรือไปข้างๆ ทีละน้อย ให้คลิกที่วัตถุ แล้วกด OPTION ค้างไว้ จากนั้นกดปุ่มลูกศร

  • ถ้าต้องการย้ายหรือจัดกลุ่มรูปภาพ ให้เปลี่ยนการตั้งค่าการตัดข้อความเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ แนวเดียวกับข้อความ ถ้าต้องการทำแบบนี้ ให้คลิกแท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ จากนั้นภายใต้ การจัดเรียง ให้คลิก ตัดข้อความ แล้วให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

หมุน หรือพลิกวัตถุ

หมายเหตุ: ถ้าต้องการหมุนข้อความใน Word for Mac คุณต้องใส่ข้อความในกล่องข้อความก่อน จากนั้นจึงหมุนกล่องข้อความ

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิกที่ วัตถุ ที่คุณต้องการหมุดหรือพลิก จากนั้นให้คลิกแท็บ จัดรูปแบบ หรือ จัดรูปแบบรูปภาพขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุที่คุณคลิก

 3. ภายใต้ จัดเรียง ให้คลิก หมุน

  กลุ่ม จัดเรียง ใน Word

  ถ้าต้องการหมุดวัตถุในองศาต่างๆ ให้ลากจุดจับการหมุน กำลังลากจุดจับการหมุน บนวัตถุ

 4. ให้เลือกทำดังนี้

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

หมุนวัตถุไปทางขวา

คลิก หมุนขวา 90

หมุนวัตถุไปทางซ้าย

คลิก หมุนซ้าย 90

พลิกวัตถุขึ้นหรือลง

คลิก พลิกแนวตั้ง

พลิกวัตถุไปทางซ้ายหรือขวา

คลิก พลิกแนวนอน

การจัดกลุ่มวัตถุ

เมื่อคุณจัดกลุ่มวัตถุ คุณจะรวมวัตถุเหล่านั้นเข้าด้วยกัน เพื่อให้คุณสามารถจัดรูปแบบ ย้าย หรือคัดลอกเป็นกลุ่มได้

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. กด SHIFT ค้างไว้ แล้วคลิกที่ วัตถุ ที่คุณต้องการจัดกลุ่มเข้าด้วยกัน จากนั้นให้คลิกแท็บ จัดรูปแบบ หรือ จัดรูปแบบรูปภาพขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุที่คุณคลิก

 3. ภายใต้ จัดเรียง ให้คลิก จัดกลุ่ม จากนั้นคลิก จัดกลุ่ม

  กลุ่ม จัดเรียง ใน Word

  หมายเหตุ: ถ้าต้องการย้ายหรือจัดกลุ่มรูปภาพ ให้เปลี่ยนการตั้งค่าการตัดข้อความเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ แนวเดียวกับข้อความ ถ้าต้องการทำแบบนี้ ให้คลิกแท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ จากนั้นภายใต้ การจัดเรียง ให้คลิก ตัดข้อความ แล้วให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

PowerPoint

ย้ายวัตถุ

 1. คลิก วัตถุ ที่คุณต้องการย้าย

  ถ้าต้องการจัดการวัตถุ ให้กด SHIFT ค้างไว้ จากนั้นคลิกที่วัตถุที่คุณต้องการ

 2. ลากวัตถุไปยังที่ๆ คุณต้องการ

  • ถ้าต้องการย้ายวัตถุขึ้น ลง หรือไปข้างๆ ทีละน้อย ให้คลิกที่วัตถุ จากนั้นกดปุ่มลูกศร

  • ถ้าต้องการจำกัดวัตถุ เพื่อให้วัตถุสามารถขยับได้แค่แนวตั้งหรือแนวนอนเท่านั้น ให้กด SHIFT ค้างไว้พร้อมๆ กับที่คุณลากวัตถุ

หมุน หรือพลิกวัตถุ

หมายเหตุ: ถ้าต้องการหมุนข้อความใน PowerPoint for Mac คุณต้องใส่ข้อความในกล่องข้อความก่อน จากนั้นจึงหมุนกล่องข้อความ

 1. คลิกที่ วัตถุ ที่คุณต้องการหมุดหรือพลิก จากนั้นให้คลิกแท็บ จัดรูปแบบ หรือ จัดรูปแบบรูปภาพขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุที่คุณคลิก

  ถ้าต้องการจัดการวัตถุ ให้กด SHIFT ค้างไว้ จากนั้นคลิกที่วัตถุที่คุณต้องการ

 2. ภายใต้ จัดเรียง ให้คลิก หมุน

  กลุ่ม จัดเรียง

  ถ้าต้องการหมุดวัตถุในองศาต่างๆ ให้ลากจุดจับการหมุน กำลังลากจุดจับการหมุน บนวัตถุ

 3. ให้เลือกทำดังนี้

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

หมุนวัตถุไปทางขวา

คลิก หมุนขวา 90

หมุนวัตถุไปทางซ้าย

คลิก หมุนซ้าย 90

พลิกวัตถุขึ้นหรือลง

คลิก พลิกแนวตั้ง

พลิกวัตถุไปทางซ้ายหรือขวา

คลิก พลิกแนวนอน

การจัดกลุ่มวัตถุ

เมื่อคุณจัดกลุ่มวัตถุ คุณจะรวมวัตถุเหล่านั้นเข้าด้วยกัน เพื่อให้คุณสามารถจัดรูปแบบ ย้าย หรือคัดลอกเป็นกลุ่มได้

 1. กด SHIFT ค้างไว้ แล้วคลิกที่ วัตถุ ที่คุณต้องการจัดกลุ่มเข้าด้วยกัน จากนั้นให้คลิกแท็บ จัดรูปแบบ หรือ จัดรูปแบบรูปภาพขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุที่คุณคลิก

 2. ภายใต้ จัดเรียง ให้คลิก จัดกลุ่ม จากนั้นคลิก จัดกลุ่ม

  กลุ่ม จัดเรียง

Excel

ย้ายวัตถุ

 1. คลิก วัตถุ ที่คุณต้องการย้าย

  ถ้าต้องการจัดการวัตถุ ให้กด SHIFT ค้างไว้ จากนั้นคลิกที่วัตถุที่คุณต้องการ

 2. ลากวัตถุไปยังที่ๆ คุณต้องการ

  • ถ้าต้องการย้ายวัตถุขึ้น ลง หรือไปข้างๆ ทีละน้อย ให้คลิกที่วัตถุ จากนั้นกดปุ่มลูกศร

  • ถ้าต้องการจำกัดวัตถุ เพื่อให้วัตถุสามารถขยับได้แค่แนวตั้งหรือแนวนอนเท่านั้น ให้กด SHIFT ค้างไว้พร้อมๆ กับที่คุณลากวัตถุ

หมุน หรือพลิกวัตถุ

หมายเหตุ: ถ้าต้องการหมุนข้อความใน Excel for Mac คุณต้องใส่ข้อความในกล่องข้อความก่อน จากนั้นจึงหมุนกล่องข้อความ

 1. คลิกที่ วัตถุ ที่คุณต้องการหมุดหรือพลิก จากนั้นให้คลิกแท็บ จัดรูปแบบ หรือ จัดรูปแบบรูปภาพขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุที่คุณคลิก

  ถ้าต้องการจัดการวัตถุ ให้กด SHIFT ค้างไว้ จากนั้นคลิกที่วัตถุที่คุณต้องการ

 2. ภายใต้ จัดเรียง ให้คลิก หมุน

  กลุ่ม จัดเรียง

  ถ้าต้องการหมุดวัตถุในองศาต่างๆ ให้ลากจุดจับการหมุน กำลังลากจุดจับการหมุน บนวัตถุ

 3. ให้เลือกทำดังนี้

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

หมุนวัตถุไปทางขวา

คลิก หมุนขวา 90

หมุนวัตถุไปทางซ้าย

คลิก หมุนซ้าย 90

พลิกวัตถุขึ้นหรือลง

คลิก พลิกแนวตั้ง

พลิกวัตถุไปทางซ้ายหรือขวา

คลิก พลิกแนวนอน

การจัดกลุ่มวัตถุ

เมื่อคุณจัดกลุ่มวัตถุ คุณจะรวมวัตถุเหล่านั้นเข้าด้วยกัน เพื่อให้คุณสามารถจัดรูปแบบ ย้าย หรือคัดลอกเป็นกลุ่มได้

 1. กด SHIFT ค้างไว้ แล้วคลิกที่ วัตถุ ที่คุณต้องการจัดกลุ่มเข้าด้วยกัน จากนั้นให้คลิกแท็บ จัดรูปแบบ หรือ จัดรูปแบบรูปภาพขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุที่คุณคลิก

 2. ภายใต้ จัดเรียง ให้คลิก จัดกลุ่ม จากนั้นคลิก จัดกลุ่ม

  กลุ่ม จัดเรียง

ดูเพิ่มเติม

จัดแนววัตถุ

ปรับขนาดวัตถุ

แทรกกล่องข้อความ

จัดการวัตถุในเลเยอร์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×