ย้ายไฟล์ข้อมูล Outlook

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บทความนี้อธิบายวิธีการย้ายไฟล์ข้อมูล Outlook ซึ่งจะถือว่าคุณทราบวิธีการสำรองข้อมูลไฟล์ข้อมูล Outlook และคุณสำรองข้อมูลแล้วก่อนที่จะทำตามกระบวนการเหล่านี้ ดูลิงก์ที่เกี่ยวข้องทางด้านล่างของหน้าเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟล์ข้อมูล Outlook

เมื่อคุณใช้บัญชี Microsoft Exchange Server (จำเป็น) และเปิดการสนับสนุนแบบออฟไลน์ หรือใช้ โหมด Exchange แบบแคช สำเนาที่ซิงโครไนซ์ของรายการ Outlook ของคุณถูกบันทึกใน ไฟล์ข้อมูล Outlook แบบออฟไลน์ (.ost) ในโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

ไฟล์ข้อมูล Outlook แบบออฟไลน์ (.ost) ของฉันอยู่ที่ใด

คุณสามารถค้นหาไฟล์ ไฟล์ข้อมูล Outlook แบบออฟไลน์ (.ost) ของคุณผ่านทางบัญชี Outlook ของคุณ

สิ่งสำคัญ:  อย่าใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในการย้ายไฟล์ข้อมูล Outlook แบบแแฟไลน์ (.ost) ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น เมื่อคุณเพิ่มบัญชี Exchange ใน Outlook บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น แล้วทำงานแบบออฟไลน์หรือใช้ โหมด Exchange แบบแคชไฟล์ข้อมูล Outlook แบบออฟไลน์ (.ost) จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและจะดาวน์โหลดข้อมูล Outlook ของคุณ

 1. เปิด Outlook และบนแท็บ ไฟล์ ให้เลือก ตั้งค่าบัญชี > ตั้งค่าบัญชี > ไฟล์ข้อมูล

 2. บนแท็บ ไฟล์ข้อมูล คุณจะเห็นตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ .ost และสามารถเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  แท็บไฟล์ข้อมูลสำหรับการตั้งค่าบัญชี Outlook ที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ข้อมูล Outlook สำหรับผู้ใช้ที่มีชื่อ

  • ยอมรับตำแหน่งที่ตั้ง ไฟล์ข้อมูล Outlook แบบออฟไลน์ (.ost) ที่ปรากฎในคอลัมน์ ตำแหน่งที่ตั้ง สำหรับบัญชี Exchange

   หรือ

  • เปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้ง ตัวอย่างเช่น เลือกโฟลเดอร์อื่น ที่จะบันทึกไฟล์ ไฟล์ข้อมูล Outlook แบบออฟไลน์ (.ost)

   หมายเหตุ: 

   • เมื่อคุณเลือกตำแหน่งที่ตั้งโฟลเดอร์ใหม่ ไฟล์ ไฟล์ข้อมูล Outlook แบบออฟไลน์ (.ost) จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ แม้ว่าจะไม่จำเป็น แต่คุณก็สามารถย้ายไฟล์ที่มีอยู่ไปยังโฟลเดอร์ใหม่ได้ด้วยตนเอง เพื่อหลีกเลี่ยงเวลาในการดาวน์โหลด ซึ่งจำเป็นสำหรับการสร้างไฟล์นั้นใหม่

   • ไฟล์ข้อมูล Outlook แบบออฟไลน์ (.ost) ยังถูกใช้สำหรับตัวเชื่อมต่อ Outlook อีกด้วย ไม่สามารถย้ายไฟล์เหล่านี้ได้

ย้ายหรือสร้าง ไฟล์ข้อมูล Outlook แบบออฟไลน์ (.ost)

หลังจากที่คุณพบตำแหน่งที่ตั้ง ที่เป็นเส้นทางเต็มของ ไฟล์ข้อมูล Outlook แบบออฟไลน์ (.ost) ของคุณ คุณสามารถย้ายหรือสร้างไฟล์ใหม่ได้

 1. เปิดกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าบัญชี แล้วเลือกแท็บ ไฟล์ข้อมูล

 2. เลือกบัญชี Exchange ของคุณ แล้วเลือก ตั้งค่า

  ในการตั้งค่าบัญชี สำหรับบัญชี Exchange ที่เปลี่ยนการตั้งค่าไฟล์ข้อมูล

 3. บนแท็บ ขั้นสูง ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ใช้โหมด Cached Exchange แล้วเลือก ตกลง

 4. เมื่อได้รับพร้อมท์ ให้เลือก ตกลง แล้วเลือก ตั้งค่า

 5. บนแท็บ ขั้นสูง ให้เลือก ตั้งค่าไฟล์ข้อมูล Outlook > ปิดการใช้งานแบบออฟไลน์ > ใช่

  หมายเหตุ: ถ้าปุ่ม ปิดการใช้งานแบบออฟไลน์ ไม่พร้อมใช้งาน ให้ย้อนกลับไปยังขั้นตอนที่ 3 แล้วล้างกล่องกาเครื่องหมาย ใช้โหมด Exchange แบบแคช

 6. เลือก ตั้งค่าไฟล์ข้อมูล Outlook แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ฉันต้องการสร้างไฟล์ (ค่าเริ่มต้น)   
   เลือกเรียกดู เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการบันทึกไฟล์ข้อมูล Outlook แบบออฟไลน์ (.ost) จากนั้น เลือกเปิด

  • ฉันต้องการย้ายไฟล์เก่า   
   เลือกเรียกดู เลือกไฟล์ข้อมูล Outlook แบบออฟไลน์ (.ost) ที่คุณย้ายไปยังตำแหน่งที่ตั้งโฟลเดอร์ใหม่ แล้ว เลือกเปิด

 7. เลือก ตกลง

 8. บนแท็บ ขั้นสูง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้โหมด Exchange แบบแคช เลือก ตกลง แล้วเลือก ตกลง ที่พร้อมท์เพื่อรีสตาร์ต Outlook

 9. ปิด ตั้งค่าบัญชี และกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าจดหมาย

 10. ในกล่องโต้ตอบ จดหมาย ให้เลือก ตกลง

หมายเหตุ: เมื่อ ไฟล์ข้อมูล Outlook แบบออฟไลน์ (.ost) ใหม่ถูกสร้างขึ้น ไฟล์เก่าจะไม่ถูกลบ คุณสามารถลบไฟล์เก่าได้

ดูเพิ่มเติม

สร้างไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) เพื่อบันทึกข้อมูลของคุณ

นำเข้าอีเมล ที่ติดต่อ และปฏิทินจากไฟล์ Outlook .pst

บทนำสู่ไฟล์ข้อมูล (.pst และ .ost) สำหรับ Outlook 2010

เกี่ยวกับการย้ายไฟล์ข้อมูล Outlook 2007

ถ้าคุณกำลังย้ายไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่หรือติดตัั้งซอฟต์แวร์ของคุณทั้งหมดบนฮาร์ดดิสก์ใหม่หรือฮาร์ดดิสก์ที่ฟอร์แมตใหม่ คุณจะต้องติดตั้ง Outlook 2007 ใหม่อีกครั้ง บทความนี้อธิบายวิธีการดูข้อความอีเมลเก่าของคุณในการติดตั้งใหม่ของคุณ

สิ่งสำคัญ: อย่าใช้ขั้นตอนในบทความนี้ในการย้ายไฟล์ข้อมูล Outlook ออฟไลน์ (.ost) จากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง คำแนะนำเหล่านี้มีไว้สำหรับไฟล์โฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) เท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟล์ Outlook สองชนิดเหล่านี้ ให้ดู แนะนำไฟล์ข้อมูล Outlook การคัดลอกข้อมูลการกำหนดค่าอื่นๆ เช่น กฎ กลุ่มส่ง/รับ การตั้งค่าบัญชี และคำแนะนำที่ทำให้เสร็จสมบูรณ์โดยอัตโนมัติจะไม่ครอบคลุมในบทความนี้

คำเตือน: บทความนี้จะถือว่าคุณทราบวิธีการสำรองข้อมูลไฟล์ข้อมูล Outlook ของคุณ และคุณได้ทำการสำรองข้อมูลแล้ว อย่าล้างฮาร์ดดิสก์ที่มีไฟล์ข้อมูล Outlook ของคุณก่อนที่คุณจะสำรองข้อมูลลงในฮาร์ดดิสก์ ไดรฟ์เครือข่าย หรืออุปกรณ์แบบถอดออกได้อื่นๆ การล้างฮาร์ดดิสก์ของคุณจะเป็นการทำลายข้อมูลในดิสก์นั้นอย่างถาวร นอกจากไฟล์ข้อมูลของคุณ ยังมีไฟล์การกำหนดค่าอื่นๆ ที่คุณอาจต้องการสำรองข้อมูล

ข้อความอีเมลของคุณถูกบันทึกไว้ที่ใด

ข้อความอีเมลของคุณถูกบันทึกไว้ที่ใด ข้อความถูกเก็บบนเซิร์ฟเวอร์อีเมลหรือภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณในไฟล์ข้อมูล Outlook คำตอบจะขึ้นอยู่กับชนิดของบัญชีอีเมลที่คุณมีและวิธีการกำหนดค่าบัญชีใน Outlook ตำแหน่งที่ใช้บันทึกข้อความใหม่ของคุณจะถูกกำหนดเป็นตำแหน่งการส่งเริ่มต้น

 • บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange    

  ถ้าคุณใช้บัญชี Exchange โดยปกติแล้ว ข้อความอีเมล ปฏิทิน ที่ติดต่อ และรายการอื่นๆ ของคุณจะถูกส่งและจัดเก็บใน กล่องจดหมาย ของคุณบนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Exchange เมื่อคุณติดตั้ง Outlook บนคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่และกำหนดค่าบัญชี Exchange รายการของคุณทั้งหมดบนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Exchange จะพร้อมใช้งานอีกครั้ง ข้อมูลส่วนที่เหลือในบทความนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับคุณ เว้นแต่ว่าคุณจะสร้างไฟล์เก็บถาวรหรือไฟล์ข้อมูลภายในเครื่อง หรือระบุว่าข้อความ Exchange ของคุณถูกส่งไปยังไฟล์ข้อมูลภายในเครื่อง

  บัญชี Exchange ยังอนุญาตให้คุณสามารถทำงานแบบออฟไลน์หรือใช้โหมด Exchange แบบแคชได้ ถ้าคุณใช้ฟีเจอร์เหล่านี้ สำเนาของรายการภายในเครื่องจะถูกเก็บบนคอมพิวเตอร์ของคุณในไฟล์โฟลเดอร์แบบออฟไลน์ (.ost) ไฟล์ .ost จะถูกซิงโครไนซ์กับรายการบนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Exchange เป็นระยะๆ เนื่องจากข้อมูลของคุณยังอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Exchange คุณสามารถสร้างไฟล์ .ost นี้อีกครั้งบนคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ของคุณโดยไม่ต้องสำรองข้อมูล

  • ดูว่าโหมด Exchange แบบแคช เปิดอยู่หรือไม่    

   1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก บัญชีผู้ใช้อีเมล

   2. เลือกบัญชีผู้ใช้ Exchange แล้วคลิก เปลี่ยน

   3. ภายใต้ Microsoft Exchange Server ถ้าเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้โหมด Exchange แบบแคช ไว้ โหมด Exchange แบบแคชจะเปิด

    หรือ คุณสามารถย้ายหรือเก็บถาวรรายการบัญชี Exchange ของคุณไปยัง ไฟล์โฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ได้ คุณยังสามารถกำหนดค่า Outlook เพื่อส่งรายการใหม่ไปยังไฟล์ .pst แทนที่จะเก็บรายการบนเซิร์ฟเวอร์ คุณต้องสำรองข้อมูลไฟล์ .pst เหล่านี้ รวมทั้งเชื่อมต่อใหม่เพื่อติดตั้ง Outlook ของคุณใหม่

  • ดูว่าตำแหน่งการส่งเริ่มต้นคือไฟล์ .pst หรือไม่    

   1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก บัญชีอีเมล

   2. ภายใต้ บัญชีอีเมลที่เลือกส่งข้อความอีเมลใหม่ไปยังตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้ ให้ยืนยันตำแหน่งการส่งเริ่มต้นที่แสดงอยู่

    หมายเหตุ: การส่งอีเมลใหม่ถึงกล่องจดหมาย Exchange มักจะปรากฏเป็น กล่องจดหมาย - <ชื่อผู้ใช้> หรือเพียงแค่ชื่อผู้ใช้ การส่งอีเมลใหม่เป็นไฟล์ .pst ที่ปรากฎเป็น โฟลเดอร์ส่วนบุคคล หรือชื่อที่แสดงแบบกำหนดเองที่คุณตั้งสำหรับไฟล์ .pst

 • บัญชี POP3, IMAP และ HTTP    

  ถ้าคุณใช้บัญชีอีเมล POP3 ซึ่งเป็นหนึ่งในชนิดทั่วไปของบัญชีอีเมลส่วนบุคคล ข้อความอีเมลของคุณจะถูกดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์อีเมล POP3 ของคุณที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ไปยังคอมพิวเตอร์ แล้วส่งและจัดเก็บภายในเครื่องในไฟล์โฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ที่ชื่อว่า Outlook.pst Outlook.pst คือชื่อไฟล์ข้อมูลเริ่มต้น ไฟล์จะถูกจัดเก็บใน <ไดรฟ์>:\Documents and Settings\<ผู้ใช้>\Local Settings\Application Data\Microsoft\โฟลเดอร์ Outlook

  บัญชี IMAP และ HTTP จะบันทึกข้อความอีเมลของคุณบนเซิร์ฟเวอร์ เช่นเดัยวกับบัญชี Exchange ไม่ว่าคุณจะใช้บัญชีอีเมล Outlook ชนิดใดก็ตาม คุณสามาถเลือกเพื่อเก็บถาวรหรือย้ายรายงานจากเซิร์ฟเวอร์ลงในไฟล์ .pst ภายในเครื่อง ถ้าคุณเก็บถาวรหรือย้ายรายการจากเซิร์ฟเวอร์ไปยังไฟล์ .pst ภายในเครื่อง คุณต้องสำรองข้อมูลไฟล์ .pst แล้วเชื่อมต่ออีกครั้งในการติดตั้ง Outlook ใหม่ ถ้าคุณเก็บทุกอย่างไว้บนเซิร์ฟเวอร์ หลังจากที่คุณใช้ตัวช่วยสร้างบัญชีอีเมลเพื่อตั้งค่าบัญชี IMAP หรือ HTTP ของคุณ รายการทั้งหมดบนเซิร์ฟเวอร์อีเมลจะพร้อมใช้งานอีกครั้งใน Outlook

การย้ายแฟ้มข้อมูล Outlook จากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง

คุณได้ติดตั้ง Outlook บนคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่หรือฮาร์ดดิสก์ใหม่และพร้อมที่จะเริ่มใช้ข้อมูลเก่าของคุณ

 • ใช้ Windows Explorer ในการคัดลอกแต่ละไฟล์โฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) จากตำแหน่งที่ตั้งสำรองข้อมูล (ไดรฟ์เครือข่ายหรืออุปกรณ์แบบถอดออกได้ เช่น ซีดีหรือดีวีดี หรือฮาร์ดดิสก์แบบถอดออกได้) ไปยัง <ไดรฟ์>:\Documents and Settings\<ผู้ใช้>\Local Settings\Application Data\Microsoft\โฟลเดอร์ Outlook

แม้ว่าคุณจะสามารถเก็บไฟล์ข้อมูลของคุณในโฟลเดอร์ใดก็ได้ แต่นี่คือตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นที่ Outlook ใช้เมื่อสร้างไฟล์ .pst

หมายเหตุ: ตำแหน่งที่ตั้งนี้คือโฟลเดอร์ที่ถูกซ่อน เมื่อต้องการใช้ Windows Explorer ในการนำทางไปยังโฟลเดอร์นี้ ก่อนอื่น คุณต้องเปิดการแสดงโฟลเดอร์ที่ซ่อนอยู่ ใน Windows Explorer บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือกโฟลเดอร์ บนแท็บ มุมมอง ภายใต้ การตั้งค่าขั้นสูง ภายใต้ ไฟล์และโฟลเดอร์ ภายใต้ ไฟล์และโฟลเดอร์ที่ซ่อนอยู่ ให้เลือก แสดงไฟล์และโฟลเดอร์ที่ซ่อนอยู่ ถ้าคุณต้องการดูนามสกุลไฟล์ทั้งหมด ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนนามสกุลสำหรับชนิดไฟล์ที่ทราบแล้ว โฟลเดอร์ที่ถูกซ่อนจะปรากฎจางๆ เพื่อระบุว่าไม่ใช่โฟลเดอร์ทั่วไป

เมื่อคุณเริ่มต้น Outlook เป็นครั้งแรก คุณจะถูกขอให้ใส่ข้อมูลบัญชีอีเมลของคุณ ขึ้นอยู่กับชนิดบัญชีที่คุณใช้ Outlook อาจสร้างไฟล์ข้อมูลใหม่ที่ทราบใน Outlook เป็นไฟล์โฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีถ้าคุณเป็นผู้ใช้ใหม่แต่อาจไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการถ้าคุณเป็นผู้ใช้ Outlook อยู่แล้ว คุณมีข้อความอีเมลที่ส่งไปยังไฟล์ .pst และคุณต้องการใช้ไฟล์ .pst นั้นต่อไป คุณยังสามารถเข้าถึงข้อมูลต้นฉบับของคุณ แต่ก่อนอื่น ให้ทำการตั้งค่า Outlook ให้เสร็จสมบูรณ์โดยการตอบคำถามที่คุณได้รับพร้อมท์ให้ตอบ เมื่อคุณอยู่ใน Outlook จะมีขั้นตอนสำคัญบางอย่างในการกู้คืนข้อมูลเก่าของคุณ แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อความใหม่ถูกส่งไปยังไฟล์ .pst เดียวกันที่คุณเคยใช้

ถ้าคุณใช้บัญชี POP3 หรือคุณตั้งค่าบัญชี Exchange ให้ส่งไปยังไฟล์โฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ภายในเครื่อง คุณต้องตั้งค่า Outlook ให้เปิดไฟล์

 1. ชี้ไปที่ เปิด บนเมนู ไฟล์ แล้วคลิก ไฟล์ข้อมูล Outlook

 2. คลิกไฟล์ .pst ที่คุณต้องการเปิด แล้วคลิก ตกลง

ชื่อของโฟลเดอร์ที่เกี่ยวข้องกับไฟล์ข้อมูลจะปรากฏในรายการโฟลเดอร์ในบานหน้าต่างการนำทาง ถ้าคุณไม่เคยเปลี่ยนแปลงชื่อที่ใช้แสดง ชื่อจะยังคงเป็นโฟลเดอร์ส่วนบุคคลเริ่มต้น

คุณทำสำเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้ว ในตอนนี้ คุณอาจมีโฟลเดอร์ส่วนบุคคลสองโฟลเดอร์ที่แสดงอยู่ในบานหน้าต่างการนำทาง รายการแรกถูกสร้างขึ้นโดย Outlook เมื่อคุณเริ่มต้น Outlook และใส่ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของคุณ โฟลเดอร์ที่สองคือข้อมูลเก่าของคุณ คุณสามารถตรวจสอบว่าข้อมูลต้นฉบับของคุณกลับมาแล้วใน Outlook โดยการดูที่กล่องจดหมายเข้าหรือโฟลเดอร์ย่อยภายใต้หนึ่งในรายการ คุณควรดูรายการเก่าของคุณทั้งหมด

ถ้าคุณเห็นสองรายการที่ชื่อว่าโฟลเดอร์ส่วนบุคคลในบานหน้าต่างการนำทาง เราขอแนะนำให้คุณทำตามขั้นตอนด่วนในส่วน “การกำหนดชื่อที่มช้แสดงของไฟล์ข้อมูล” เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระบวนการถัดไปจะง่ายยิ่งขึ้น ถ้าคุณเห็นเฉพาะโฟลเดอร์ระดับบนสุดที่ชื่อว่าโฟลเดอร์ส่วนบุคคล ให้ข้ามส่วน “การส่งข้อความไปยังไฟล์ .pst ที่ใช้ก่อนหน้า”

ถ้าคุณเก็บการตั้งค่าเริ่มต้นและมีโฟลเดอร์ส่วนบุคคลสองชุด อาจทำให้เกิดความสับสนได้ คุณมีไฟล์ข้อมูลสองไฟล์ ไฟล์ที่สร้างขึ้นเมื่อคุณเริ่มต้น Outlook เป็นครั้งแรกและไฟล์ข้อมูลเก่าของคุณที่คุณเพิ่งเพิ่ม ตอนนี้คือช่วงเวลาที่ดีในการกำหนดชื่อที่ใช้แสดงเพื่อป้องกันการสับสน

 1. ในบานหน้าต่างการนำทาง ให้คลิกขวา โฟลเดอร์ส่วนบุคคล แล้วคลิก คุณสมบัติสำหรับโฟลเดอร์ส่วนบุคคล

 2. คลิก ขั้นสูง

 3. ในกล่องข้อความ ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อที่สื่อความหมาย เช่น ข้อความของฉัน

 4. คลิก ตกลง สองครั้ง

ในตอนนี้ คุณจะเห็นโฟลเดอร์ด้านบนที่ชื่อว่า ข้อความของฉัน ในบานหน้าต่าง การนำทาง คุณจะสามารถระบุไฟล์ข้อมูลของคุณจากไฟล์อื่นอย่างรวดเร็วได้คลอดเวลา

เคล็ดลับ: การกำหนดชื่อไฟล์จะยังมีประโยชน์ ถ้าคุณเก็บเก็บถาวรไฟล์ .pst ไว้หลายไฟล์ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสร้างไฟล์ .pst รายเดือนเพื่อจัดเก็บรายการที่ส่งของคุณทั้งหมดสำหรับเดือนนั้น คุณสามารถตั้งชื่อที่ใช้แสดงใหม่จาก โฟลเดอร์ส่วนบุคคล เป็นอย่างอื่นที่เข้าใจง่าย เช่น เก็บถาวรจดหมายที่ส่ง – ธันวาคม 2007

คุณสามารถใช้ไฟล์ .pst หนึ่งไฟล์หรือมากกว่า แต่ข้อความใหม่จะถูกส่งไปยังไฟล์เดียวเท่านั้น

ในตอนนี้ รายการเก่าของคุณพร้อมใช้งานใน Outlook คุณจะต้องบอก Outlook ว่าไฟล์ข้อมูลใดที่เป็นไฟล์ข้อมูลหลักของคุณและรายการใหม่ทั้งหมดควรไปที่กล่องจดหมายเข้าในไฟล์ .pst นั้น ไฟล์หรือกล่องจดหมายที่ส่งข้อความใหม่ของคุณจะถูกกำหนดเป็นตำแหน่งการส่งเริ่มต้น

 1. บนเมนู Tools ให้คลิก Account Settings

 2. บนแท็บ อีเมล ให้เลือกบัญชีผู้ใช้อีเมลใหม่ แล้วคลิก เปลี่ยนโฟลเดอร์

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตำแหน่งที่ตั้งการส่งอีเมลใหม่ ให้เลือกกล่องจดหมายเข้าของไฟล์ .pst เก่า

 4. คลิก เสร็จสิ้น

 5. ออกจาก Outlook แล้วเริ่ม Outlook ใหม่

คุณอาจต้องการละทิ้งไฟล์ของโฟลเดอร์ส่วนบุคคลที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อคุณตั้งค่า Outlook ก่อนที่คุณจะดำเนินการต่อไป เป็ฯสิ่งสำคัญมากที่คุณต้องคลิกใน กล่องจดหมายเข้า สำหรับไฟล์โฟลเดอร์ส่วนบุคคลก่อน แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีรายการใหม่อยู่ในกล่องจดหมายเข้าจนถึงตอนนี้ คุณสามารถคลิกแล้วลากรายการใดก็ได้จากกล่องจดหมายเข้าของไฟล์ .pst ใหม่ไปยังไฟล์.pst เก่า คลิกขวาที่ไฟล์ของโฟลเดอร์ส่วนบุคคลที่คุณต้องการละทิ้ง แล้วคลิก ปิดโฟลเดอร์ส่วนบุคคล ถ้าตัวเลือก ปิดโฟลเดอร์ส่วนบุคคล ไม่พร้อมใช้งาน แสดงว่าคุณพยายามนำไฟล์ .pst ที่ Outlook สร้างขึ้นเมื่อคุณเริ่มต้น Outlook เป็นครั้งแรกออก หรือตำแหน่งการส่งเริ่มต้นยังคงชี้ไปยังไฟล์ที่ผิด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังพยายามจะนำไฟล์โฟลเดอร์ส่วนบุคคลที่ไม่มีรายการของคุณออก หรือทำซ้ำขั้นตอนในส่วน “ส่งข้อความไปยังไฟล์ .pst ใช้ก่อนหน้า” เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งการส่งเริ่มต้น

การปิดไฟล์ .pst จะไม่ลบไฟล์หรือนำรายการออก ไฟล์จะไม่แสดงในบานหน้าต่างการนำทางอีกต่อไป คุณสามารถเพิ่มไฟล์ .pst กลับไปยังการแสดงผลได้ตลอดเวลา

 1. ชี้ไปที่ เปิด บนเมนู ไฟล์ แล้วคลิก ไฟล์ข้อมูล Outlook

 2. คลิกไฟล์ .pst ที่คุณต้องการเปิด แล้วคลิก ตกลง

ดูเพิ่มเติม

บทนำสู่ไฟล์ข้อมูล Outlook

นำเข้าอีเมล ที่ติดต่อ และปฏิทินจากไฟล์ Outlook .pst

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×