ย้ายไปรอบ ๆ ใน Power Map

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถนำทางสภาพแวดล้อมแบบสามมิติในPower Map โดยใช้เมาส์ คีย์บอร์ด หรือ ถ้าคุณกำลังทำงานบนอุปกรณ์แบบสัมผัส โดยใช้ท่าทางได้

นำทางเมาส์

To :

ทำสิ่งนี้ :

ขยายไปที่ตำแหน่งที่ตั้งในโลก

ดับเบิลคลิส่วนใด ๆ ของลูกโลกอย่างรวดเร็วขึ้น

ขยายหรือย่อ

หมุนล้อเลื่อน หรือคลิกที่เครื่องหมายบวกและ ลบปุ่ม

เลื่อนลูกโลกโดยไม่เปลี่ยนแปลงระยะห่าง

ลากลูกโลกขึ้น ลง ซ้าย หรือไปทางขวา

เปลี่ยนระยะห่างของลูกโลก

กด Shift ค้างไว้ขณะที่ลากลูกโลก

ตั้งค่าใหม่ลูกโลก และดูถ้าคุณได้สูญเสียจุดของโฟกัส

หมุนล้อเลื่อนเพื่อขยายทางออก

เลื่อน และหมุนลูกโลก

คลิกแป้นลูกศรขึ้น ลง ซ้าย หรือไปทางขวา

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถใช้ย้อนในสภาพแวดล้อมแบบสามมิติของPower Map

นำทางแป้นพิมพ์

To :

ทำสิ่งนี้ :

เลื่อน และหมุนลูกโลก

กดขึ้น ลง แป้นลูกศรซ้าย หรือขวา

หมุนรอบเป้าหมายปัจจุบัน

กด Shift ค้างไว้ในขณะที่กดแป้นลูกศรขวา หรือซ้าย

เพิ่ม หรือลดระยะห่างกล้อง

กด Shift ค้างไว้ใน ขณะที่กดขึ้น หรือ ลงแป้นลูกศร

ขยายหรือย่อ

กดเครื่องหมายบวก (+) หรือเครื่องหมาย ลบ (-) แป้น

นำทางการสัมผัส

To :

ทำสิ่งนี้ :

เลือกจุดข้อมูล

แตะหน้าจอ

ขยายไปที่ตำแหน่งที่ตั้งในโลก

แตะสองครั้งที่ตำแหน่งที่ตั้ง

เลื่อนลูกโลก

ลากลูกโลกในทิศทางใด (ขึ้น ลง ซ้าย หรือไปทางขวา)

ขยาย

บีบทด

ย่อ

บีบเปิด

ขอบเขตตัวเอียง

ใช้สองนิ้วลากขึ้น หรือลง

ขอบเขตหมุน

ใช้สองนิ้วลากไปทางซ้ายหรือขวา

ดูเมนูบริบท

กด ค้างไว้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×