Office

ย้ายไปรอบ ๆ ในแผนที่สามมิติ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถนำทางสภาพแวดล้อมแบบสามมิติในPower Map โดยใช้เมาส์ คีย์บอร์ด หรือ ถ้าคุณกำลังทำงานบนอุปกรณ์แบบสัมผัส โดยใช้ท่าทางได้

นำทางเมาส์

เมื่อต้องการ :

ทำสิ่งนี้ :

ขยายไปที่ตำแหน่งที่ตั้งในโลก

ดับเบิลคลิส่วนใด ๆ ของลูกโลกอย่างรวดเร็วขึ้น

ขยายหรือย่อ

หมุนล้อเลื่อน หรือคลิกที่เครื่องหมายบวกและ ลบปุ่ม

เลื่อนลูกโลกโดยไม่เปลี่ยนแปลงระยะห่าง

ลากลูกโลกขึ้น ลง ซ้าย หรือไปทางขวา

เปลี่ยนระยะห่างของลูกโลก

กด Shift ค้างไว้ขณะที่ลากลูกโลก

ตั้งค่าใหม่ลูกโลก และดูถ้าคุณได้สูญเสียจุดของโฟกัส

หมุนล้อเลื่อนเพื่อขยายทางออก

เลื่อน และหมุนลูกโลก

คลิกแป้นลูกศรขึ้น ลง ซ้าย หรือไปทางขวา

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถใช้ย้อนในสภาพแวดล้อมแบบสามมิติของแผนที่สามมิติ

นำทางแป้นพิมพ์

ทำสิ่งนี้ :

เลื่อน และหมุนลูกโลก

กดขึ้น ลง แป้นลูกศรซ้าย หรือด้านขวา

หมุนรอบเป้าหมายปัจจุบัน

กด Shift ค้างไว้ในขณะที่กดแป้นลูกศรซ้าย หรือขวา

เพิ่ม หรือลดระยะห่างกล้อง

กด Shift ค้างไว้ใน ขณะที่กดขึ้น หรือ ลงแป้นลูกศร

ขยายหรือย่อ

กดเครื่องหมายบวก (+) หรือเครื่องหมาย ลบ (-) แป้น

นำทางการสัมผัส

เมื่อต้องการ :

ทำสิ่งนี้ :

เลือกจุดข้อมูล

แตะหน้าจอ

ขยายไปที่ตำแหน่งที่ตั้งในโลก

แตะสองครั้งที่ตำแหน่งที่ตั้ง

เลื่อนลูกโลก

ลากลูกโลกในทิศทางใด (ขึ้น ลง ซ้าย หรือไปทางขวา)

ขยาย

บีบทด

ย่อ

บีบเปิด

ขอบเขตตัวเอียง

ใช้สองนิ้วลากขึ้น หรือลง

ขอบเขตหมุน

ใช้สองนิ้วลากไปทางซ้ายหรือขวา

ดูเมนูบริบท

กด ค้างไว้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×