ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ย้ายและปรับขนาดตัวควบคุมอย่างอิสระ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ตามค่าเริ่มต้น เมื่อคุณสร้างฟอร์มใหม่ โดยใช้เครื่องมือฟอร์มหนึ่ง บนแท็บสร้างหรือ เมื่อคุณเพิ่มเขตข้อมูลลงในฟอร์มในขณะที่เปิดอยู่ในมุมมองเค้าโครงAccess ทำให้กล่องข้อความและตัวควบคุมอื่น ๆ ในเส้นบอกแนวเค้าโครงที่เรียกว่า เค้าโครง ระบุ โดยตารางสีส้ม รอบตัว ควบคุม ช่วยให้คุณควบคุมจัดแนวตามแนวนอน และแนวตั้ง เพื่อให้มีลักษณะที่ปรากฏเป็นรูปแบบของฟอร์มนั้น ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงเค้าโครง "แบบเรียงซ้อน" บนฟอร์มที่เปิดอยู่ในมุมมองเค้าโครง:

เขตข้อมูลที่มีอยู่ในเค้าโครงแบบเรียงซ้อนบนฟอร์ม

แม้ว่าเค้าโครงจะช่วยให้คุณสามารถสร้าง และแก้ไขฟอร์ม ในบางกรณี ได้อย่างรวดเร็วคุณอาจต้องมีความสามารถในการย้าย และปรับขนาดตัวควบคุมอย่างเป็นอิสระ บทความนี้อธิบายถึงวิธีการเอาตัวควบคุมออกจากเค้าโครง หลังจากที่คุณสามารถย้าย และปรับขนาด โดยไม่มีผลกระทบต่อตัวควบคุมอื่น ๆ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้เค้าโครง ดูบทความโดยอัตโนมัติจัดแนวตัวควบคุมบนฟอร์ม

คุณต้องการทำสิ่งใด

เอาตัวควบคุมอย่าง น้อยหนึ่งจากเค้าโครง

แยกเค้าโครงเดียวเป็นเค้าโครงที่สอง

เอาตัวควบคุมอย่าง น้อยหนึ่งจากเค้าโครง

 1. คลิกขวาที่คิวรีในบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก มุมมองออกแบบ

 2. เลือกตัวควบคุมที่คุณต้องการเอาออกจากเค้าโครง การเลือกหลายตัวควบคุม แป้น SHIFT ค้างไว้แล้ว คลิกตัวควบคุมที่คุณต้องการเอาออก เมื่อต้องการเลือกตัวควบคุมในเค้าโครง คลิกเค้าโครงกล่องตัวเลือกที่มุมล่างซ้ายของเค้าโครง

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • บนแท็บการจัดเรียงในกลุ่มตารางคลิกเอาออกเค้าโครง

  • คลิกขวาที่ตัวควบคุมที่เลือกหนึ่ง ชี้ไปที่เค้าโครงแล้ว คลิ กเอาเค้าโครง

   Access เอาตัวควบคุมที่เลือกจากเค้าโครง

ด้านบนของหน้า

แยกเค้าโครงเดียวเป็นเค้าโครงที่สอง

ถ้าคุณต้องการแยกกลุ่มหนึ่งกลุ่มของตัวควบคุมจากอีก แต่ยังคง ต้องการรักษาเค้าโครงตรง คุณสามารถแยกเค้าโครงหนึ่งลงในเค้าโครงสอง โดยทำต่อไปนี้:

 1. คลิกขวาที่คิวรีในบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก มุมมองออกแบบ

 2. กดแป้น SHIFT ค้างไว้แล้ว คลิ กตัวควบคุมที่คุณต้องการย้ายไปยังเค้าโครงตัวควบคุมใหม่

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • บนแท็บการจัดเรียงในกลุ่มตารางคลิกชนิดเค้าโครงที่คุณต้องการสำหรับเค้าโครงใหม่ (ตารางหรือแบบเรียงซ้อน)

  • คลิกขวาที่ตัวควบคุมที่เลือก ชี้ไปที่เค้าโครงแล้ว คลิ กชนิดเค้าโครงที่คุณต้องการสำหรับเค้าโครงใหม่

Access สร้างเค้าโครงตัวควบคุมใหม่ และเพิ่มตัวควบคุมที่เลือก

ย้ายเค้าโครง

หลังจากการเค้าโครงหนึ่งแยกเป็นสอง เค้าโครงสองอาจซ้อนทับกัน เมื่อต้องการย้ายเค้าโครง:

 1. เลือกตัวควบคุมที่มีในเค้าโครง

 2. กด และแป้น CTRL ค้างไว้

 3. ลากเค้าโครง โดยการใช้ตัวเลือกเค้าโครงที่มุมล่างซ้ายของเค้าโครง

  ตัวเลือกเค้าโครงบนฟอร์มในมุมมองออกแบบ

เคล็ดลับ: กดแป้น CTRL ค้างเมื่อคุณลากเค้าโครง หรือควบคุมป้องกันไม่ให้เค้าโครงหรือตัวควบคุมถูกแทรกลงในเค้าโครงอื่น ๆ ขณะที่คุณลากเหนือเหล่านั้น

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×