ย้ายเทมเพลตฟอร์มประกาศไปยังไลบรารี SharePoint ใหม่

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในบทความนี้

ภาพรวม

ก่อนที่คุณเริ่มต้น

รับสำเนาทำงานของเทมเพลตฟอร์มของคุณ

ขั้นตอนที่ 1: ประกาศเทมเพลตฟอร์มไปยังไลบรารีเอกสารใหม่

ขั้นตอนที่ 2: คัดลอก และเชื่อมโยงฟอร์มที่มีอยู่

ภาพโดยรวม

หลังจากคุณประกาศแม่แบบฟอร์มไปยังไลบรารีเอกสารเพื่อให้ผู้ใช้ของคุณกรอกแล้ว คุณอาจต้องย้ายแม่แบบฟอร์มนั้นไปยังไลบรารีเอกสารอื่น ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องย้ายแม่แบบฟอร์มของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่มีความจุมากขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้นสามารถกรอกฟอร์มได้ในเวลาเดียวกัน ผู้ใช้บางรายอาจกรอกฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มของคุณซึ่งเก็บไว้ในไลบรารีเอกสารเดิมแล้ว เมื่อคุณย้ายแม่แบบฟอร์มของคุณไปยังไลบรารีเอกสารใหม่ คุณจะต้องย้ายฟอร์มที่มีอยู่เหล่านั้นเช่นกัน นอกจากนี้ คุณยังต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟอร์มที่มีอยู่นั้นจะทำงานในไลบรารีเอกสารใหม่ก่อนที่คุณจะเก็บถาวรหรือลบไลบรารีเอกสารเดิม

เคล็ดลับ: ก่อนคุณย้ายแม่แบบฟอร์มที่ประกาศไปยังไลบรารีเอกสารใหม่ ให้สร้างแผนซึ่งรวมถึงการแจ้งให้ผู้ใช้ของคุณให้ทราบว่าฟอร์มของผู้ใช้ถูกย้ายไปยังไลบรารีเอกสารใหม่แล้ว คุณต้องการให้ผู้ใช้ของคุณใช้ไลบรารีเอกสารใหม่เพื่อเก็บฟอร์มใหม่หรือเพื่อปรับเปลี่ยนฟอร์มที่มีอยู่ แผนดังกล่าวควรรวมขั้นตอนการเก็บถาวรหรือการลบไลบรารีเอกสารเดิมไว้

เมื่อต้องการย้ายแม่แบบฟอร์มและฟอร์มที่มีอยู่ไปยังไลบรารีเอกสารใหม่ คุณต้องประกาศสำเนาแม่แบบฟอร์มที่คุณใช้ทำงานไปยังไลบรารีเอกสารใหม่ก่อน สำเนาที่ใช้ทำงานเป็นรุ่นที่เก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณหรือในโปรแกรมการควบคุมรุ่น เช่น Microsoft Visual SourceSafe

เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่มีสำเนาแม่แบบฟอร์มที่ใช้ทำงาน คุณสามารถบันทึกสำเนาของแม่แบบฟอร์มจากไลบรารีเอกสารเดิมไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อใช้เป็นสำเนาที่ใช้ทำงานได้

หลังจากคุณประกาศสำเนาที่ใช้ทำงานไปยังไลบรารีเอกสารใหม่ คุณต้องคัดลอกฟอร์มใดๆ จากไลบรารีเอกสารเดิมไปยังไลบรารีเอกสารใหม่ แล้วเชื่อมโยงฟอร์มต่างๆ ในไลบรารีเอกสารใหม่ไปยังแม่แบบฟอร์มที่ประกาศเมื่อเร็วๆ นี้ใหม่

ถ้าคุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ เนื่องจากการย้ายแม่แบบฟอร์ม ให้ทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นก่อนคุณประกาศแม่แบบฟอร์ม ตัวอย่างเช่น ตำแหน่งที่ตั้งของแหล่งข้อมูลภายนอกที่ใช้โดยฟอร์มซึ่งยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้อาจเปลี่ยนไปเนื่องจากการย้ายแม่แบบฟอร์ม ในกรณีนี้ คุณต้องเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อข้อมูลในแม่แบบฟอร์มเป็นตำแหน่งที่ตั้งใหม่ของแหล่งข้อมูลภายนอกก่อนที่คุณจะประกาศแม่แบบฟอร์ม ให้ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อข้อมูลในส่วน ดูเพิ่มเติม

หมายเหตุ: ประกาศเทมเพลตฟอร์มได้เหมือนกับการบันทึกเทมเพลตฟอร์ม เมื่อคุณประกาศเทมเพลตฟอร์ม ตัวช่วยสร้างการประกาศเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งประกาศและคำแนะนำเทมเพลตฟอร์มเพื่อการประมวลผลเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเปิดฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้ เมื่อคุณบันทึกเทมเพลตฟอร์ม คุณต้องการบันทึกสำเนาของเทมเพลตฟอร์ เดียวกันกับที่คุณทำเมื่อคุณบันทึกไฟล์ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณควรใช้ตัวช่วยสร้างการประกาศเสมอเมื่อคุณต้องการสร้างเทมเพลตของฟอร์มพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ของคุณเมื่อต้องการกรอก

ด้านบนของหน้า

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนคุณย้ายแม่แบบฟอร์มและฟอร์มที่มีอยู่ใดๆ ซึ่งยึดตามแม่แบบฟอร์มไปยังไลบรารีเอกสารใหม่ คุณจำเป็นต้องมีสิ่งต่อไปนี้

 • สำเนาแม่แบบฟอร์มที่ใช้ทำงาน    นี่คือสำเนาของแม่แบบฟอร์มที่คุณจะปรับเปลี่ยนแล้วประกาศใหม่ไปยังไลบรารีเอกสารใหม่ สำเนาที่ใช้ทำงานอาจถูกเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณหรือในโปรแกรมการควบคุมรุ่น เช่น Visual SourceSafe

 • ตำแหน่งที่ตั้งของแหล่งข้อมูลใหม่ภายนอก    ถ้าฟอร์มซึ่งยึดตามแม่แบบฟอร์มใช้แหล่งข้อมูลภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลง คุณจะต้องหาตำแหน่งที่ตั้งใหม่ให้แหล่งข้อมูลภายนอก ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณให้แน่ใจว่าคุณและผู้ใช้ของคุณมีสิทธิ์ที่เหมาะสมในการใช้แหล่งข้อมูลภายนอก ถ้าแม่แบบฟอร์มใช้การตั้งค่าในแฟ้มการเชื่อมต่อข้อมูลเพื่อเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอก ให้ตรวจสอบว่าแฟ้มการเชื่อมต่อข้อมูลได้รับการปรับปรุงด้วยตำแหน่งที่ตั้งใหม่ของแหล่งข้อมูลภายนอกหรือไม่

 • สิทธิ์ที่เหมาะสมบนเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง Windows SharePoint Services 3.0    คุณต้องมีสิทธิ์ที่เหมาะสมบนเซิร์ฟเวอร์เพื่อประกาศแม่แบบฟอร์มและคัดลอกฟอร์มที่มีอยู่ใดๆ จากไลบรารีเอกสารเดิมไปยังไลบรารีเอกสารใหม่ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ของคุณเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสิทธิ์เหล่านี้

ด้านบนของหน้า

การรับสำเนาแม่แบบฟอร์มที่คุณใช้ทำงาน

ถ้าคุณต้องการปรับเปลี่ยนแม่แบบฟอร์มที่ประกาศไปยังไลบรารีเอกสารหรือตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน แต่คุณไม่มีสำเนาแม่แบบฟอร์มที่คุณใช้ทำงาน คุณสามารถบันทึกสำเนาแม่แบบฟอร์มที่ใช้ทำงานนั้นได้จากตำแหน่งที่ตั้งสำหรับประกาศลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

เคล็ดลับ: ลองใช้โปรแกรมการควบคุมรุ่น เช่น Microsoft Visual SourceSafe เพื่อจัดการสำเนาแม่แบบฟอร์มที่คุณใช้ทำงาน

การบันทึกสำเนาของแม่แบบฟอร์มจากไลบรารีเอกสารลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. ในเว็บเบราว์เซอร์ เปิดไลบรารีเอกสารที่ถูกประกาศเทมเพลตฟอร์ม

 2. บนเมนูการตั้งค่า คลิกการตั้งค่า แล้ว คลิ กการตั้งค่าไลบรารีฟอร์ม

 3. ภายใต้ การตั้งค่าทั่วไป ให้คลิก การตั้งค่าขั้นสูง

 4. ในเทมเพลตเอกสาร ส่วน คลิกแก้ไขเทมเพลต

  เทมเพลตฟอร์จะเปิดขึ้นใน Microsoft Office InfoPath

 5. ในกล่องโต้ตอบ Microsoft Office InfoPath ให้คลิก ใช่

 6. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึกเป็น

 7. ในกล่องโต้ตอบของMicrosoft Office InfoPath คลิกตกลง

 8. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้เรียกดูที่ตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกสำเนาของแม่แบบฟอร์มนั้น แล้วคลิก บันทึก

การบันทึกสำเนาของแม่แบบฟอร์มจากโฟลเดอร์เครือข่ายที่ใช้ร่วมกันลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. บนเมนูไฟล์ คลิกออกแบบเทมเพลตฟอร์ม

 2. ภายใต้ เปิดแม่แบบฟอร์ม ให้คลิก บนคอมพิวเตอร์ของฉัน

 3. เรียกดูไปยังโฟลเดอร์เครือข่ายที่แชร์ของเทมเพลตฟอร์เผยแพร่ คลิกเทมเพลตฟอร์ นั้นแล้ว คลิกเปิด

 4. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึกเป็น

 5. ในกล่องโต้ตอบของMicrosoft Office InfoPath คลิกตกลง

 6. ในกล่องโต้ตอบบันทึกเป็น เลือกตำแหน่งที่ตั้งอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลต้นฉบับประกาศตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกสำเนาทำงานของเทมเพลตฟอร์ แล้ว คลิกบันทึก

ด้านบนของหน้า

ขั้นที่ 1: การประกาศแม่แบบฟอร์มไปยังไลบรารีเอกสารใหม่

 1. เปิดสำเนาแม่แบบฟอร์มที่ใช้ทำงานในโหมดออกแบบ

 2. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก ประกาศ

 3. ในตัวช่วยสร้างการประกาศ ให้คลิก ไปยังเซิร์ฟเวอร์ SharePoint ที่มีหรือไม่มี InfoPath Forms Services แล้วคลิก ถัดไป

 4. ในกล่อง ใส่ตำแหน่งที่ตั้งไซต์ SharePoint หรือ InfoPath Forms Services ของคุณ ให้พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งไซต์ SharePoint ที่มีไลบรารีเอกสารใหม่ซึ่งคุณต้องการย้ายแม่แบบฟอร์มของคุณไป แล้วคลิก ถัดไป

 5. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้คลิก ไลบรารีเอกสาร แล้วคลิก ถัดไป

 6. คลิก สร้างไลบรารีเอกสารใหม่ แล้วคลิก ถัดไป

 7. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้พิมพ์ชื่อและคำอธิบายสำหรับไลบรารีเอกสารใหม่ แล้วคลิก ถัดไป

 8. เลือกเขตข้อมูลในแม่แบบฟอร์มที่คุณต้องการให้ปรากฏเป็นคอลัมน์ในมุมมองเริ่มต้นของไลบรารีเอกสาร

  วิธีการมีดังนี้

  1. คลิก เพิ่ม

  2. เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มเป็นคอลัมน์ในไลบรารีเอกสาร แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • พิมพ์ชื่อสำหรับคอลัมน์ในกล่องชื่อคอลัมน์

   • เลือกคอลัมน์ของไซต์ในรายการจัดกลุ่มคอลัมน์ของไซต์ เลือกชื่อในรายชื่อคอลัมน์ นั้นแล้ว คลิกตกลง

    หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกเขตข้อมูลจากการเกิดซ้ำเพื่อแสดงข้อมูลในไลบรารีเอกสาร คุณสามารถกำหนดวิธีที่คุณต้องการแสดงเขตข้อมูลในไลบรารีเอกสาร โดยการคลิกค่าในรายการฟังก์ชัน คุณสามารถเลือกว่าจะแสดงค่าแรกในเขตข้อมูล ค่าสุดท้ายในเขตข้อมูล หรือนับจำนวนเขตข้อมูลทั้งหมด หรือเลือกว่าต้องการผสานค่าทั้งหมดเข้าด้วยกัน

  3. คลิก ตกลง

  ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงข้อมูลในคอลัมน์ต่างๆ ในไลบรารีเอกสารในส่วน ดูเพิ่มเติม

 9. คลิก ถัดไป

 10. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้ตรวจสอบว่าข้อมูลที่แสดงอยู่นั้นถูกต้อง แล้วคลิก ประกาศ

 11. เมื่อต้องการเปิดไลบรารีเอกสารและทดสอบขั้นตอนการกรอกฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดไลบรารีเอกสารนี้ แล้วคลิก ปิด

  ไลบรารีเอกสารจะเปิดขึ้นในเบราว์เซอร์ เมื่อคุณคลิก สร้าง บนแถบเครื่องมือรายการ ฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้จะเปิดขึ้นใน Microsoft Office InfoPath

หลังจากคุณประกาศแม่แบบฟอร์มไปยังไลบรารีเอกสารใหม่ คุณสามารถคัดลอกฟอร์มที่มีอยู่ซึ่งยึดตามแม่แบบฟอร์มรุ่นเก่าจากไลบรารีเอกสารเดิมไปยังไลบรารีเอกสารใหม่ได้ หลังจากคุณคัดลอกฟอร์มที่มีอยู่ คุณจะสามารถเชื่อมโยงฟอร์มที่มีอยู่ไปยังแม่แบบฟอร์มรุ่นใหม่ได้ใหม่ ถ้าคุณไม่ได้เชื่อมโยงฟอร์มที่มีอยู่ ผู้ใช้อาจไม่สามารถเปิดฟอร์มที่มีอยู่เหล่านี้

ด้านบนของหน้า

ขั้นที่ 2: การคัดลอกและเชื่อมโยงฟอร์มที่มีอยู่ใหม่

กระบวนงานนี้จะสันนิษฐานว่าไลบรารีเอกสารทั้งสองไลบรารีอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง Windows SharePoint Services 3.0

 1. เปิดไลบรารีเอกสารเดิมในเว็บเบราว์เซอร์

 2. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก มุมมอง Explorer

 3. กด CTRL ค้างไว้ แล้วเลือกฟอร์มแต่ละฟอร์มที่คุณต้องการย้าย แล้วคลิกขวาที่ฟอร์มใดฟอร์มหนึ่ง

 4. ในกล่องโต้ตอบ Internet Explorer ให้คลิก ใช่ แล้วคลิก คัดลอก บนเมนูทางลัด

 5. เปิดไลบรารีเอกสารใหม่

 6. ภายใต้ เลือกมุมมอง ให้คลิก มุมมอง Explorer

 7. คลิกขวาในพื้นที่ว่างในหน้าต่างโฟลเดอร์

 8. ในกล่องโต้ตอบ Internet Explorer ให้คลิก ใช่ แล้วคลิก วาง บนเมนูทางลัด

 9. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เชื่อมโยงเอกสารใหม่

 10. ในคอลัมน์ เชื่อมโยงใหม่ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับฟอร์มแต่ฟอร์มที่คุณต้องการเชื่อมโยงไปยังแม่แบบฟอร์มใหม่

 11. บนแถบเครื่องมือรายการ ให้คลิก เชื่อมโยงเอกสารที่เลือกใหม่

หลังจากคุณเชื่อมโยงฟอร์มที่มีอยู่ไปยังแม่แบบฟอร์มใหม่ด้วยการเชื่อมโยงใหม่ ผู้ใช้ของคุณจะสามารถเปลี่ยนฟอร์มที่มีอยู่ซึ่งคุณคัดลอกไปยังไลบรารีเอกสารใหม่ หรือกรอกฟอร์มใหม่ที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มที่เพิ่งประกาศได้

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×