ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ย้ายหรือเลื่อนผ่านเวิร์กชีต

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

มีหลายวิธีในการเลื่อนดูเวิร์กชีต คุณสามารถใช้แป้นลูกศรแถบเลื่อนหรือเมาส์เพื่อย้ายไปมาระหว่างเซลล์และย้ายไปยังพื้นที่ที่แตกต่างกันของเวิร์กชีตได้อย่างรวดเร็ว

ใน Excel คุณสามารถใช้ประโยชน์จากความเร็วในการเลื่อนที่เพิ่มขึ้นและง่ายต่อการเลื่อนไปยังจุดสิ้นสุดของช่วงและแนะที่ช่วยให้คุณทราบว่าคุณอยู่ที่ไหนในเวิร์กชีต คุณยังสามารถใช้เมาส์เพื่อเลื่อนในกล่องโต้ตอบที่มีรายการดรอปดาวน์ที่มีแถบเลื่อนได้อีกด้วย

ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลื่อนไปตามเวิร์กชีต

เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างเซลล์บนเวิร์กชีตให้คลิกเซลล์ใดก็ได้หรือใช้แป้นลูกศร เมื่อคุณย้ายไปยังเซลล์นั้นจะกลายเป็นเซลล์ที่ใช้งาน

เมื่อต้องการเลื่อน

ให้ทำดังนี้

ไปยังจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของช่วง

กด CTRL + แป้นลูกศรเพื่อเลื่อนไปยังจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของแต่ละช่วงในคอลัมน์หรือแถวก่อนที่จะหยุดที่จุดสิ้นสุดของเวิร์กชีต

เมื่อต้องการเลื่อนไปยังจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของแต่ละช่วงในขณะที่เลือกช่วงก่อนที่จะหยุดที่ส่วนท้ายของเวิร์กชีตให้กด CTRL + SHIFT + แป้นลูกศร

เลื่อนขึ้นหรือลงหนึ่งแถว

กดปุ่ม SCROLL LOCK แล้วใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือแป้นลูกศรลงเพื่อเลื่อนขึ้นหนึ่งแถวขึ้นหรือลง

ไปทางซ้ายหรือขวาหนึ่งคอลัมน์

กดปุ่ม SCROLL LOCK แล้วใช้แป้นลูกศรซ้ายหรือแป้นลูกศรขวาเพื่อเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาหนึ่งคอลัมน์

เลื่อนขึ้นหรือลงหนึ่งหน้าต่าง

กด PAGE UP หรือ PAGE DOWN

ไปทางซ้ายหรือขวาหนึ่งหน้าต่าง

กดปุ่ม SCROLL LOCK จากนั้นกด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณกดแป้นลูกศรซ้ายหรือแป้นลูกศรขวา

ระยะห่างที่มีขนาดใหญ่

กดปุ่ม SCROLL LOCK จากนั้นกด CTRL ค้างไว้พร้อมกับแป้นลูกศรเพื่อย้ายไปยังพื้นที่ขนาดใหญ่ของเวิร์กชีตของคุณอย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ: เมื่อ SCROLL LOCK เปิดอยู่การล็อกการเลื่อนจะแสดงอยู่บนแถบสถานะใน Excel การกดแป้นลูกศรในขณะที่ SCROLL LOCK เปิดอยู่จะเลื่อนขึ้นหรือลงหนึ่งแถวหรือหนึ่งคอลัมน์ไปทางซ้ายหรือขวา เมื่อต้องการใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายไปมาระหว่างเซลล์คุณต้องปิดการล็อกการเลื่อน เมื่อต้องการทำเช่นนั้นให้กดแป้น Scroll Lock (ที่มีป้ายชื่อเป็น ScrLk) บนคีย์บอร์ดของคุณ ถ้าคีย์บอร์ดของคุณไม่มีคีย์นี้คุณสามารถปิดใช้งานการล็อกการเลื่อนได้โดยใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ เมื่อต้องการเปิดคีย์บอร์ดบนหน้าจอให้คลิกปุ่มเริ่มบนเดสก์ท็อปที่ใช้ Windows ของคุณแล้วพิมพ์คีย์บอร์ดบนหน้าจอ เมื่อต้องการปิดใช้งานการล็อกการเลื่อนให้คลิกปุ่มScrLkแล้วปิดคีย์บอร์ดบนหน้าจอ

ใช้แถบเลื่อนเพื่อเลื่อนไปตามเวิร์กชีต

ถ้าคุณไม่เห็นแถบเลื่อนให้ทำดังต่อไปนี้เพื่อแสดงดังนี้

  1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก

    ในExcel 2007 ให้คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปภาพปุ่ม Office แล้วคลิกตัวเลือกของ Excel

  2. คลิกขั้นสูงจากนั้นภายใต้ตัวเลือกการแสดงสำหรับเวิร์กบุ๊กนี้ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงแถบเลื่อนแนวนอนและกล่องกาเครื่องหมายแสดงแถบเลื่อนแนวตั้งแล้วจากนั้นคลิกตกลง

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการต่างๆสำหรับการใช้แถบเลื่อนเพื่อเลื่อนไปตามเวิร์กชีต

เมื่อต้องการเลื่อน

ให้ทำดังนี้

เลื่อนขึ้นหรือลงหนึ่งแถว

คลิกลูกศรเลื่อน รูปปุ่ม หรือ รูปปุ่ม บนแถบเลื่อนแนวตั้งเพื่อย้ายแผ่นงานหนึ่งแถวขึ้นหรือลง

ไปทางซ้ายหรือขวาหนึ่งคอลัมน์

คลิกลูกศรเลื่อน รูปปุ่ม หรือ รูปปุ่ม บนแถบเลื่อนแนวนอนเพื่อย้ายแผ่นงานหนึ่งคอลัมน์ไปทางซ้ายหรือขวา

เลื่อนผ่านแผ่นงานที่มีความเร็วในการเลื่อนเพิ่มขึ้น

ขณะที่เลื่อนเมาส์ค้างไว้ที่ส่วนท้ายสุดของหน้าจอนานกว่า10วินาทีเพื่อเพิ่มความเร็วในการเลื่อน

การย้ายเมาส์ในทิศทางตรงกันข้ามความเร็วในการเลื่อนช้าลง

เลื่อนขึ้นหรือลงหนึ่งหน้าต่าง

คลิกด้านบนหรือด้านล่างของกล่องเลื่อน รูปปุ่ม บนแถบเลื่อนแนวตั้ง

ไปทางซ้ายหรือขวาหนึ่งหน้าต่าง

คลิกทางด้านซ้ายหรือด้านขวาของกล่องเลื่อน รูปปุ่ม บนแถบเลื่อนแนวนอน

ระยะห่างที่มีขนาดใหญ่

กด SHIFT ค้างไว้ขณะที่ลากกล่องเลื่อน รูปปุ่ม

หมายเหตุ: 

  • เมื่อคุณใช้กล่องเลื่อนเพื่อเลื่อนไปตามเวิร์กชีต Excel จะแสดงคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อระบุหมายเลขแถวหรือตัวอักษรคอลัมน์ (หรือตัวเลขถ้ามีการระบุสไตล์การอ้างอิง R1C1 สำหรับเวิร์กบุ๊ก) เพื่อที่คุณจะทราบว่าคุณอยู่ที่ไหนในเวิร์กชีต

  • ขนาดของกล่องเลื่อนจะบ่งชี้จำนวนสัดส่วนของพื้นที่ที่ใช้ของแผ่นงานที่สามารถมองเห็นได้ในหน้าต่าง ตำแหน่งของกล่องเลื่อนระบุตำแหน่งที่ตั้งสัมพัทธ์ของพื้นที่ที่มองเห็นได้ภายในเวิร์กชีต

  • คุณสามารถแยกหน้าต่างได้อย่างรวดเร็วเพื่อที่คุณจะสามารถเลื่อนในบานหน้าต่างสองหรือสี่บานพร้อมกันได้ ชี้ไปที่กล่องแยก TBD บนแถบเลื่อนแนวตั้งหรือแถบเลื่อนแนวนอน เมื่อตัวชี้กลายเป็นลูกศรสองหัว ลูกศรสองหัวในแนวนอน ให้ลากแถบแยกไปยังเวิร์กชีตที่คุณต้องการแยกหน้าต่าง ดับเบิลคลิกที่แถบแยกเพื่อเอาออก

เลื่อนและย่อ/ขยายโดยใช้เมาส์

อุปกรณ์เมาส์บางชนิดและอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งอื่นๆเช่นอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งของ Microsoft IntelliMouse มีความสามารถในการเลื่อนและการย่อ/ขยายที่มีอยู่แล้วภายในที่คุณสามารถใช้เพื่อย้ายไปมาและขยายหรือย่อบนเวิร์กชีตหรือแผ่นงานแผนภูมิ ของคุณได้ คุณยังสามารถใช้เมาส์เพื่อเลื่อนในกล่องโต้ตอบที่มีรายการดรอปดาวน์ที่มีแถบเลื่อนได้อีกด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่คำแนะนำสำหรับอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งของคุณ

เมื่อต้องการ

ให้ทำดังนี้

เลื่อนขึ้นหรือลงหนึ่งแถวในแต่ละครั้ง

หมุนล้อเลื่อนไปข้างหน้าหรือย้อนกลับ

เลื่อนผ่านแผ่นงานที่มีความเร็วในการเลื่อนเพิ่มขึ้น

ขณะที่เลื่อนเมาส์ค้างไว้ที่ส่วนท้ายสุดของหน้าจอนานกว่า10วินาทีเพื่อเพิ่มความเร็วในการเลื่อน

การย้ายเมาส์ในทิศทางตรงกันข้ามความเร็วในการเลื่อนช้าลง

เลื่อนผ่านเวิร์กชีต

กดปุ่มล้อค้างไว้แล้วลากตัวชี้ออกจากเครื่องหมายจุดเริ่มต้น เครื่องหมายแหล่งที่มา ในทิศทางที่คุณต้องการเลื่อน เมื่อต้องการเพิ่มความเร็วในการเลื่อนให้ย้ายตัวชี้ออกจากเครื่องหมายจุดเริ่มต้น เมื่อต้องการเลื่อนลงช้าให้ย้ายตัวชี้ไปใกล้กับเครื่องหมายจุดเริ่มต้น

เลื่อนผ่านเวิร์กชีตโดยอัตโนมัติ

คลิกปุ่มล้อแล้วเลื่อนเมาส์ไปในทิศทางที่คุณต้องการเลื่อน เมื่อต้องการเพิ่มความเร็วในการเลื่อนให้ย้ายตัวชี้ออกจากเครื่องหมายจุดเริ่มต้น เมื่อต้องการเลื่อนลงช้าให้ย้ายตัวชี้ไปใกล้กับเครื่องหมายจุดเริ่มต้น เมื่อต้องการหยุดการเลื่อนอัตโนมัติให้คลิกปุ่มเมาส์ใดก็ได้

ขยายหรือย่อ

กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณหมุนวงล้อ IntelliMouse ไปข้างหน้าหรือย้อนกลับ เปอร์เซ็นต์ของเวิร์กชีตที่ย่อ/ขยายจะแสดงอยู่บนแถบสถานะ

แสดงรายละเอียดในเค้าร่าง

ชี้ไปที่เซลล์ที่สรุปข้อมูลในเค้าร่างแล้วกด SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณหมุนล้อไปข้างหน้า

ซ่อนรายละเอียดในเค้าร่าง

ชี้ไปที่เซลล์ใดก็ได้ที่มีข้อมูลรายละเอียดแล้วกด SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณหมุนล้อเลื่อนกลับไป

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×