ย้ายหรือเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ใน Outlook.com

คุณสามารถลากโฟลเดอร์ใน Outlook.com ไปยังตำแหน่งใหม่ในลำดับชั้นรายการโปรดของคุณ หรือคุณสามารถใช้ตัวเลือก ย้าย ในเมนูทางลัดได้ คุณยังสามารถเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ที่คุณสร้างได้

หมายเหตุ: บทความนี้เกี่ยวกับ Outlook.com ในเว็บเบราว์เซอร์ เมื่อต้องการรับความช่วยเหลือในแอป Outlook สำหรับ iOS หรือ Outlook สำหรับ Android บนมือถือ ให้ดู รับความช่วยเหลือภายในแอปสำหรับ Outlook สำหรับ iOS และ Android

เลือกเวอร์ชันของคุณสำหรับคำแนะนำ

คำแนะนำจะแตกต่างกันเล็กน้อยโดยขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังใช้ Outlook.com แบบใหม่หรือเวอร์ชันคลาสสิค เลือกเวอร์ชันที่คุณกำลังใช้เพื่อดูคำแนะนำที่เหมาะสมกับคุณ

ถ้ากล่องจดหมายของคุณมีลักษณะ...

สกรีนช็อตของมุมซ้ายบนของกล่องจดหมาย Outlook.com รุ่นเบต้า

ดูคำแนะนำสำหรับ Outlook.com ใหม่

ถ้ากล่องจดหมายของคุณมีลักษณะ...

สกรีนช็อตของมุมซ้ายบนของกล่องจดหมาย Outlook.com แบบคลาสสิก

ดูคำแนะนำสำหรับ Outlook.com แบบคลาสสิก

คำแนะนำสำหรับ Outlook.com ใหม่

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณไม่เห็นโฟลเดอร์อีเมล ให้ตรวจสอบว่าโฟลเดอร์ไม่ได้ "ยุบอยู่" ให้เลือก > โฟลเดอร์ เพื่อขยาย

  มุมมองโฟลเดอร์ Outlook.com

 • มีปัญหาต่อเนื่องที่อาจมองไม่เห็นบางโฟลเดอร์ในรายการโฟลเดอร์อีกต่อไป แต่คุณสามารถพบรายการที่บันทึกไว้ภายในโฟลเดอร์ที่หายไปโดยใช้การค้นหา เรารับทราบถึงปัญหาและกำลังดำเนินการแก้ไข

ย้ายโฟลเดอร์

เปลี่ยนลำดับของโฟลเดอร์

 • ภายใต้ รายการโปรด ให้เลือกแล้วลากโฟลเดอร์ขึ้นหรือลงในรายการ

  สกรีนช็อตแสดงโฟลเดอร์ที่กำลังถูกลากไปยังตำแหน่งใหม่ภายใต้รายการโปรด

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเปลี่ยนลำดับของโฟลเดอร์ภายใต้ โฟลเดอร์ ได้ แต่คุณสามารถจัดลำดับโฟลเดอร์ใน รายการโปรด ของคุณได้ 

ย้ายโฟลเดอร์ไปยังโฟลเดอร์อื่น

 • ภายใต้ โฟลเดอร์ ให้เลือก และลากโฟลเดอร์หรือโฟลเดอร์ย่อยไปยังโฟลเดอร์ที่คุณต้องการย้าย

  สกรีนช็อตแสดงโฟลเดอร์ที่กำลังถูกลากไปยังโฟลเดอร์อื่น

  หมายเหตุ: 

  • คุณไม่สามารถย้ายโฟลเดอร์ย่อยไปยังเมนู โฟลเดอร์ หลักได้ โฟลเดอร์ย่อยต้องอยู่ภายในโฟลเดอร์อื่นเสมอ คุณสามารถทำให้โฟลเดอร์ย่อยเป็นรายการโปรดเพื่อให้ปรากฏในรายการ รายการโปรด ได้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้เลือกดาวเพื่อ เพิ่มเป็นรายการโปรด

  • ถ้าคุณสร้างโฟลเดอร์เป็นโฟลเดอร์ย่อยโดยบังเอิญ ให้สร้างโฟลเดอร์ใหม่และคัดลอกอีเมลทั้งหมดของคุณจากโฟลเดอร์ย่อยไปยังโฟลเดอร์ระดับบนสุดใหม่ 

เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์เริ่มต้นได้ เช่น กล่องจดหมายขาเข้า แบบร่่าง หรือรายการที่ถูกลบได้

 1. ภายใต้โฟลเดอร์ ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ แล้วเลือก เปลี่ยนชื่อ

  สกรีนช็อตของเมนูบริบทโฟลเดอร์ที่ได้เลือก เปลี่ยนชื่อ ไว้

 2. ใส่ชื่อโฟลเดอร์และกด Enter

คำแนะนำสำหรับ Outlook.com แบบคลาสสิก

สิ่งสำคัญ: 

 • ถ้าคุณไม่เห็นโฟลเดอร์อีเมล ให้ตรวจสอบว่าโฟลเดอร์ไม่ได้ "ยุบอยู่" เลือก > โฟลเดอร์ เพื่อขยาย

 • มุมมองโฟลเดอร์ Outlook.com

 • มีปัญหาต่อเนื่องที่อาจมองไม่เห็นบางโฟลเดอร์ในรายการโฟลเดอร์อีกต่อไป แต่คุณสามารถพบรายการที่บันทึกไว้ภายในโฟลเดอร์ที่หายไปโดยใช้การค้นหา เรารับทราบถึงปัญหาและกำลังดำเนินการแก้ไข

ย้ายโฟลเดอร์

หมายเหตุ: ถ้าคุณย้ายโฟลเดอร์ที่คุณสร้างขึ้น ครั้งต่อไปที่คุณลงชื่อเข้าใช้โฟลเดอร์จะถูกจัดเรียงตามลำดับตัวอักษร

 1. ด้านล่างโฟลเดอร์ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่คุณต้องการย้าย และเลือก ย้าย

  สกรีนช็อตของเมนูบริบทของโฟลเดอร์ที่ได้เลือก ย้าย ไว้

 2. ในกล่องโต้ตอบ ย้ายโฟลเดอร์ ให้เลือกโฟลเดอร์ใหม่ที่คุณต้องการย้ายไปยังโฟลเดอร์ และเลือก ย้าย

เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์เริ่มต้นได้ เช่น กล่องจดหมายขาเข้า แบบร่่าง หรือรายการที่ถูกลบได้

 1. ภายใต้โฟลเดอร์ ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ แล้วเลือก เปลี่ยนชื่อ

  สกรีนช็อตของเมนูบริบทโฟลเดอร์ที่ได้เลือก เปลี่ยนชื่อ ไว้

 2. ใส่ชื่อโฟลเดอร์และกด Enter

ยังต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

ปุ่ม ศูนย์ข้อมูลชุมชน ปุ่ม ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

สร้างโฟลเดอร์ใน Outlook.com
ลบโฟลเดอร์ใน Outlook.com

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×