ย้ายหรือคัดลอกไฟล์ใน SharePoint

ย้ายหรือคัดลอกไฟล์ใน SharePoint

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คัดลอก

 1. เลือกรายการที่คุณต้องการคัดลอก แล้ว คลิ กคัดลอกไปยัง หรือ เลือกเพิ่มเติม เมนูขยาย >คัดลอกไป สำหรับรายการนั้น

  ปุ่มคัดลอกไปยังบนเมนูหลัก

  หมายเหตุ: คัดลอกไปยัง ไม่พร้อมใช้งานถ้าคุณกำลังใช้ประสบการณ์การใช้งานแบบคลาสสิกของSharePoint Online

 2. ภายใต้เลือกปลายทาง เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการสำเนาของไฟล์ โฟลเดอร์ หรือลิงก์ไปยังไป ถ้าคุณกำลังคัดลอกไปยังไซต์อื่น หรือไซต์ย่อย และไม่เห็นการแสดงรายการอยู่ คลิกการเรียกดูไซต์ เพื่อดูไซต์ที่คุณสามารถคัดลอกไปยังรายการทั้งหมด

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นไซต์อื่น ๆ แสดงอยู่ในรายการเมื่อคุณคัดลอกรายการ องค์กรของคุณไม่อนุญาตให้คัดลอกตลอดทั้งไซต์ ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบSharePoint หรือผู้ดูแลระบบส่วนกลางสำหรับองค์กรของคุณ เห็นอนุญาต หรือป้องกันสคริปต์แบบกำหนดเองเพื่อเรียนรู้วิธีการเปิดใช้งานการคัดลอกข้ามไซต์ในศูนย์การจัดการSharePoint

  สกรีนช็อตการเลือกปลายทางเมื่อคัดลอกไฟล์จาก OneDrive for Business ไปยังไซต์ SharePoint

  เมื่อต้องการสร้างโฟลเดอร์ใหม่เพื่อคัดลอกไฟล์เพื่อ เลือกตำแหน่งที่ตั้งในลำดับชั้นโฟลเดอร์ และคลิกโฟลเดอร์ใหม่

 3. พิมพ์ชื่อของโฟลเดอร์ใหม่ในกล่องข้อความ

  สกรีนช็อตการเลือกตำแหน่งที่ตั้งเมื่อคัดลอกไฟล์ไปยัง SharePoint

 4. คลิกเครื่องหมาย แล้ว คลิ กคัดลอกต่อไปนี้

  คัดลอกไลบรารีเอกสารใหม่ไปยังโฟลเดอร์

หมายเหตุ: 

ย้าย

 1. เลือกรายการที่คุณต้องการย้าย

 2. ในเมนูหลักที่ด้านบนของหน้า ให้คลิก ย้ายไปยัง ถ้าคุณไม่เห็น ย้ายไปยัง ให้คลิกจุดไข่ปลา (...) บนเมนูหลัก จากนั้นคลิก ย้ายไปยัง

  ปุ่ม ย้ายไปยัง บนเมนูหลัก

  หมายเหตุ: ย้ายไปยัง ไม่พร้อมใช้งานถ้าคุณกำลังใช้ประสบการณ์การใช้งานแบบคลาสสิกของSharePoint Online

 3. ในบานหน้าต่างเลือกปลายทาง เลือกตำแหน่งที่ตั้งใหม่ในไลบรารีเอกสารที่คุณต้องการให้ไฟล์เพื่อไป แล้วคลิกย้ายต่อไปนี้

  หมายเหตุ: ย้ายไฟล์ตลอดทั้งไซต์ได้ในขณะนี้ในโปรแกรมมุ่งเป้าไปวางจำหน่าย

  สกรีนช็อตของแผงย้ายไลบรารีเอกสาร

  ในบานหน้าต่างปลายทางเลือก คุณสามารถคลิโฟลเดอร์ใหม่ เพื่อเพิ่มโฟลเดอร์ใหม่ในไลบรารีเอกสาร และย้ายรายการไปยังโฟลเดอร์ใหม่ พิมพ์ชื่อของโฟลเดอร์ใหม่ในกล่องข้อความ คลิกเครื่องหมาย แล้ว คลิ กย้ายต่อไปนี้

  สร้างเขตข้อมูลโฟลเดอร์ที่เน้นกล่องกาเครื่องหมาย

หมายเหตุ: เมื่อคุณใช้ย้ายไปยัง ประวัติของเอกสารถูกคัดลอกไปยังปลายทางใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการกำหนดเวอร์ชัน ดูเปิดใช้งาน และกำหนดค่าการกำหนดเวอร์ชันสำหรับรายการหรือไลบรารี

คัดลอก

 1. เลือกรายการที่คุณต้องการคัดลอก แล้ว คลิ กคัดลอกไปยัง หรือ เลือกเพิ่มเติม เมนูขยาย >คัดลอกไป สำหรับรายการนั้น

  ปุ่มคัดลอกไปยังบนเมนูหลัก

  หมายเหตุ: คัดลอกไปยัง ไม่พร้อมใช้งานถ้าคุณกำลังใช้ประสบการณ์การใช้งานแบบคลาสสิกของSharePoint

 2. ภายใต้เลือกปลายทาง เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการสำเนาของไฟล์หรือโฟลเดอร์

  เลือกปลายทางของคุณ

  เมื่อต้องการสร้างโฟลเดอร์ใหม่เพื่อคัดลอกไฟล์เพื่อ คลิกโฟลเดอร์ใหม่

 3. พิมพ์ชื่อของโฟลเดอร์ใหม่ในกล่องข้อความ

  พิมพ์ชื่อของโฟลเดอร์ใหม่

 4. คลิกเครื่องหมาย แล้ว คลิ กคัดลอกต่อไปนี้

หมายเหตุ: 

 • คุณสามารถคัดลอกสูงสุดถึง 500 MB ของไฟล์และโฟลเดอร์ในครั้งเดียว

 • เมื่อคุณใช้การคัดลอกไป กับเอกสารที่มีประวัติเวอร์ชัน เฉพาะเวอร์ชันล่าสุดจะถูกคัดลอก เมื่อต้องการคัดลอกเวอร์ชันก่อนหน้า คุณต้องการคืนค่า แล้วคัดลอกแต่ละรายการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดเวอร์ชัน ดูเปิดใช้งาน และกำหนดค่าการกำหนดเวอร์ชันสำหรับรายการหรือไลบรารี

ย้าย

 1. เลือกรายการที่คุณต้องการย้าย

 2. ในเมนูหลักที่ด้านบนของหน้า ให้คลิก ย้ายไปยัง ถ้าคุณไม่เห็น ย้ายไปยัง ให้คลิกจุดไข่ปลา (...) บนเมนูหลัก จากนั้นคลิก ย้ายไปยัง

  ปุ่ม ย้ายไปยัง บนเมนูหลัก

  หมายเหตุ: ย้ายไปยัง ไม่พร้อมใช้งานถ้าคุณกำลังใช้ประสบการณ์การใช้งานแบบคลาสสิกของSharePoint

 3. ในบานหน้าต่างเลือกปลายทาง เลือกตำแหน่งที่ตั้งใหม่ในไลบรารีเอกสารที่คุณต้องการให้ไฟล์เพื่อไป แล้วคลิกย้ายต่อไปนี้

  ย้ายไปยังโฟลเดอร์

  ในบานหน้าต่างปลายทางเลือก คุณสามารถคลิโฟลเดอร์ใหม่ เพื่อเพิ่มโฟลเดอร์ใหม่ในไลบรารีเอกสาร และย้ายรายการไปยังโฟลเดอร์ใหม่ พิมพ์ชื่อของโฟลเดอร์ใหม่ในกล่องข้อความ คลิกเครื่องหมาย แล้ว คลิ กย้ายต่อไปนี้

  สร้างโฟลเดอร์ใหม่เพื่อย้ายไป

หมายเหตุ: เมื่อคุณใช้ย้ายไปยัง ประวัติของเอกสารถูกคัดลอกไปยังปลายทางใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการกำหนดเวอร์ชัน ดูเปิดใช้งาน และกำหนดค่าการกำหนดเวอร์ชันสำหรับรายการหรือไลบรารี

คัดลอกไฟล์ไปยังไลบรารีที่แตกต่างกันในSharePoint Server 2016 หรือSharePoint Server 2013

SharePoint เซิร์ฟเวอร์ 2016 และ 2013 ให้ส่งไปยัง ตัวเลือกที่คัดลอกไปยังไลบรารีหรือตำแหน่งที่ตั้งอื่น ส่งไปยัง คัดลอกไฟล์หนึ่งครั้งไปยังไลบรารีอื่น ส่งไปยัง ไม่มีตัวเลือกในการคัดลอกโฟลเดอร์ คัดลอกปลายทางจะมีการเชื่อมต่อกับไฟล์ต้นฉบับ

หมายเหตุ: ส่งเมื่อต้องการ คัดลอกประกาศไว้ในเอกสารรุ่นสุด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมบนเวอร์ชัน ดูกำหนดเวอร์ชันทำงานไรในรายการหรือไลบรารีได้อย่างไร

 1. ในไลบรารีเอกสาร คลิกทางด้านซ้ายของชื่อไฟล์เพื่อเลือกไฟล์

  เลือกไฟล์ โดยคลิกเครื่องหมายถูกด้านซ้ายของชื่อ
 2. ใน ribbon คลิกไฟล์ >ส่งไปยัง ในส่วนสำเนา ตัวเลือกที่จะพร้อมใช้งานเมื่อมีเลือกไฟล์หนึ่ง และเพียงหนึ่ง

 3. เลือกคัดลอก หรือตำแหน่งที่ตั้งอื่น

  Ribbon ที่มีเมนู ส่งไปยัง ที่เลือก คัดลอก
 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อไลบรารีเอกสารปลายทางหรือโฟลเดอร์ เขตข้อมูลปรากฏขึ้น ควรมี URL ฐานของไซต์ของคุณ ถ้าใช่ ไปยังจุดสิ้นสุดของนั้น และพิมพ์ชื่อของไลบรารีคุณต้องการคัดลอกไฟล์ไป

  • ถ้าไลบรารีคุณต้องการส่งไฟล์ของคุณอยู่ในแถบเปิดใช้ด่วน คลิกขวาชื่อของไลบรารี ปฏิทิน แล้วเลือกคัดลอกทางลัด ออก

   คลิกขวาบนไลบรารีบนการเรียกใช้ด่วน ให้เลือกคัดลอกทางลัด

   วาง URL ไลบรารีปลายทางลงในเขตข้อมูลไลบรารีเอกสารปลายทางหรือโฟลเดอร์ ในกล่องโต้ตอบคัดลอก

  • ถ้าคุณไม่ได้รับการตามขั้นตอนก่อนหน้านี้เมื่อต้องการทำงาน ลองแก้ไขปัญหาชั่วคราวนี้:

   เปิดไลบรารีเอกสารที่คุณต้องการส่งไฟล์เพื่อ และคัดลอกอยู่จากแถบที่อยู่ คุณอาจต้องการแก้ไข URL เพื่อเอาอักขระส่วนเกิน

   วาง URL ลงใน NotePad และเอาเนื้อหาออกหลังจากชื่อของไลบรารีคุณต้องการคัดลอกไปดังที่แสดงในภาพประกอบนี้

   ไดอะแกรมของสิ่งที่ต้องการเอาออกจาก URL ไปใช้กับการคัดลอกไปยัง

   1พื้นฐาน URL สำหรับไลบรารี

   2ชื่อของไลบรารี มีช่องว่างในชื่อตัวแทนอักขระ% 20

   3 การพิเศษเนื้อหาที่ไม่จำเป็นต้องใช้ ลบส่วนนี้

   หมายเหตุ: บาง Url เกิน 255 อักขระ และไม่สามารถใช้ ถ้าคุณสามารถ ใช้แถบเปิดใช้ด่วน หรือเพิ่มชื่อของไลบรารีไปยัง URL พื้นฐานในเขตข้อมูลปลายทางลัดของคุณไป เป็นอยู่แถบสามารถประกอบด้วยเนื้อหาเพิ่มเติม

 5. ตรวจสอบ URL ปลายทางด้วย(คลิกที่นี่เพื่อทดสอบ) ไลบรารีปลายทางจะเปิดขึ้นในแท็บหรือหน้าต่างอื่น คุณสามารถปล่อยให้เปิดสำเนาของคุณตรวจสอบเวอร์ชันที่ใหม่กว่า หรือถูกปิด

  คัดลอกกล่องโต้ตอบที่มี URL ที่เลือก
 6. ถ้าคุณต้องการคัดลอกเพื่อให้มีชื่อไฟล์อื่น ให้พิมพ์ชื่อไฟล์ลงในเขตข้อมูล ชื่อไฟล์สำหรับคัดลอก ซึ่งเป็นเขตข้อมูลเสริม

 7. นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกเพื่อขอให้ผู้เขียนส่งการอัปเดตเมื่อเช็คอินไฟล์ หรือตั้งค่าการแจ้งเตือนบนเอกสารต้นฉบับได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งเตือน ให้ดู สร้างการแจ้งเตือน

 8. คลิก ตกลง เมื่อคุณเสร็จสิ้น คลิก ตกลง บนหน้า ความคืบหน้าของสำเนา เพื่อเริ่มต้นคัดลอก

 9. ถ้าคัดลอกสำเร็จ ให้คลิก เสร็จสิ้น ถ้าล้มเหลว ให้จดข้อผิดพลาดไว้แล้วแก้ไข

  การดำเนินการคัดลอกที่เน้นว่า เสร็จสิ้น
 10. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไฟล์ของคุณคัดลอกไปยังปลายทางใหม่เรียบร้อยแล้ว ถ้าคุณต้องการลบสำเนาแหล่ง คุณจำเป็นต้องยกเลิกการคัดลอก ลิงก์จากนั้น กดลบ

คัดลอกจากหน้าจัดการสำเนาในSharePoint Server 2016 หรือSharePoint Server 2013 อัปเดต

ถ้าไฟล์ถูกคัดลอกไปยังไลบรารีอื่นอย่างน้อยหนึ่งไลบรารี คุณสามารถอัปเดตสำเนาอื่นๆ ทั้งหมดจากตำแหน่งที่ตั้งเดียวบนหน้า จัดการสำเนา ที่สามารถเข้าถึงได้จากสำเนารายการใดๆ

 1. ถ้าไลบรารีที่มีสำเนาที่คุณต้องการอัปเดตยังไม่ได้เปิด ให้คลิกชื่อสำเนาบนเรียกใช้ด่วน

  ถ้าชื่อของไลบรารีของคุณปรากฏ คลิกการตั้งค่า ปุ่มการตั้งค่า SharePoint 2016 บนแถบชื่อเรื่อง เนื้อหาของไซต์ แล้ว คลิกชื่อของไลบรารีของคุณ

 2. คลิกทางด้านซ้ายของชื่อของไฟล์คุณต้องการอัปเดเพื่อเลือก นั้นแล้ว คลิกที่แท็บไฟล์

  แท็บไฟล์บน ribbon
 3. ใน ribbon คลิกจัดการสำเนา

  จัดการสำเนาบน ribbon ของแหล่งข้อมูล
 4. เมื่อต้องการอัปเดตสำเนาที่พร้อมท์แล้วสำหรับการอัปเดต ให้คลิก อัปเดตสำเนา

  ปรับปรุงสำเนาของไฟล์ทั้งหมด
 5. ในส่วน ปลายทาง ภายใต้ สำเนา ให้เลือกสำเนาที่คุณต้องการอัปเดต จากนั้นคลิก ตกลง

  เลือกสำเนาปลายทางเพื่อปรับปรุง

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการอัปเดตสำเนาที่อยู่ในรายการบนหน้า จัดการสำเนา ภายใต้ สำเนาที่ไม่พร้อมท์สำหรับการอัปเดต ก่อนอื่นคุณจะต้องเปลี่ยนการตั้งค่าการอัปเดตสำหรับสำเนานี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำดังนี้ ให้ดู เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับสำเนาเพื่อทำให้พร้อมท์สำหรับการอัปเดต

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับสำเนาเพื่อทำให้พร้อมท์สำหรับการปรับปรุงในSharePoint Server 2016 หรือSharePoint Server 2013

ถ้าคุณสร้างสำเนาไฟล์โดยใช้คำสั่ง ส่งไปยัง และคุณไม่เลือกให้พร้อมท์สำหรับการอัปเดต สำเนานี้จะไม่สามารถรับการอัปเดตจากไฟล์ต้นฉบับได้ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้แล้วทำให้สำเนาพร้อมใช้งานสำหรับการอัปเดต

 1. ถ้าไลบรารีที่มีสำเนาที่คุณต้องการอัปเดตยังไม่ได้เปิด ให้คลิกชื่อสำเนาบนเรียกใช้ด่วน

  ถ้าชื่อของไลบรารีของคุณปรากฏ คลิกการตั้งค่า ปุ่มการตั้งค่า SharePoint 2016 บนแถบชื่อเรื่อง คลิกเนื้อหาของไซต์ นั้นแล้ว คลิกชื่อของไลบรารีของคุณ

 2. คลิกทางด้านซ้ายของชื่อของไฟล์คุณต้องการอัปเดเพื่อเลือก นั้นแล้ว คลิกที่แท็บไฟล์

  แท็บไฟล์บน ribbon
 3. ในส่วนสำเนา ของ ribbon คลิกไปที่แหล่งข้อมูล

  ไปที่แหล่งข้อมูลจากแท็บไฟล์ใน ribbon
 4. ใน ribbon คลิกจัดการสำเนา

  จัดการสำเนาบน ribbon ของแหล่งข้อมูล
 5. คลิกแก้ไข ถัดจากรายการ

  คลิกแก้ไขในหน้าต่างจัดการไฟล์
 6. คลิกใช่ ภายใต้พร้อมท์ผู้เขียนเพื่อส่งการปรับปรุงเมื่อเอกสารถูกเช็คอินได้อย่างไร ในส่วนUpdate

  คลิกใช่ในพร้อมท์ผู้เขียนเพื่อส่งการปรับปรุงเมื่อมีการตรวจสอบเอกสารส่วน
 7. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ยกเลิกการเชื่อมโยงสำเนาจากแหล่งข้อมูล และลบในSharePoint Server 2016 หรือSharePoint Server 2013

ถ้าคุณต้องการลบรายการที่เป็นสำเนาของรายการอื่นอย่างสมบูรณ์ ก่อนอื่น คุณจะต้องให้แน่ใจว่ารายการนี้ถูกนำออกจากรายการไฟล์ต้นฉบับเพื่ออัปเดต มิฉะนั้น รายการอาจถูกสร้างใหม่ไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีใครบางคนเลือกเพื่ออัปเดตสำเนาใดๆ ที่มีอยู่ของไฟล์ต้นฉบับ นอกจากนี้เรายังแนะนำให้คุณยกเลิกลิงก์สำเนาจากไฟล์ต้นฉบับ หลังจากที่คุณยกเลิกลิงก์ไฟล์ต้นฉบับและสำเนาเสร็จสิ้นแล้ว คุณสามารถลบสำเนาได้

 1. ถ้าไลบรารีที่มีสำเนาที่คุณต้องการอัปเดตยังไม่ได้เปิด ให้คลิกชื่อสำเนาบนเรียกใช้ด่วน

  ถ้าชื่อของไลบรารีของคุณปรากฏ คลิกการตั้งค่า ปุ่มการตั้งค่า SharePoint 2016 บนแถบชื่อเรื่อง คลิกเนื้อหาของไซต์ นั้นแล้ว คลิกชื่อของไลบรารีของคุณ

 2. คลิกทางด้านซ้ายของชื่อของไฟล์คุณต้องการอัปเดเพื่อเลือก นั้นแล้ว คลิกที่แท็บไฟล์

  แท็บไฟล์บน ribbon
 3. ในส่วนสำเนา ของ ribbon คลิกไปที่แหล่งข้อมูล

  ไปที่แหล่งข้อมูลจากแท็บไฟล์ใน ribbon
 4. ใน ribbon คลิกจัดการสำเนา

  จัดการสำเนาบน ribbon ของแหล่งข้อมูล
 5. คลิกแก้ไข ถัดจากรายการ

  คลิกแก้ไขในหน้าต่างจัดการไฟล์
 6. คลิกเอาลิงก์ออก

  คลิกเอาลิงก์
 7. ในกล่องโต้ตอบยืนยัน คลิกตกลง

  เอากล่องโต้ตอบการยืนยันลิงก์

  การดำเนินการนี้จะลบสำเนาจากรายการสำเนาที่สามารถอัปเดตจากไฟล์ต้นฉบับได้

 8. กลับไปยังไลบรารีที่มีสำเนาที่คุณต้องการยกเลิกลิงก์จากไฟล์ต้นฉบับ

 9. คลิกขวาที่ชื่อของสำเนาที่คุณต้องการยกเลิกลิงก์ แล้ว คลิ กคุณสมบัติ

 10. ที่ด้านบนของหน้า ให้คลิก ยกเลิกลิงก์ จากนั้นคลิก ตกลง

  ยกเลิกการเชื่อมโยงจากคุณสมบัติ

  การกระทำนี้จะนำลิงก์ของสำเนาออกจากไฟล์แม่ต้นแบบ

 11. เมื่อต้องการลบ คลิกขวาชื่อของการคัดลอก คลิกลบ นั้นแล้ว คลิกตกลง

ด้านบนของหน้า

ใช้คำสั่งส่งไปยังในSharePoint Server 2010 หรือSharePoint Server 2007

เมื่อไฟล์ถูกคัดลอกโดยใช้ส่งไปยัง สำเนารักษาความสัมพันธ์กับไฟล์ต้นฉบับของ และคุณสามารถเลือกที่จะปรับปรุงสำเนานี้ มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ทำกับไฟล์ต้นฉบับ นอกจากนี้ ถ้าคัดลอกและไฟล์ต้นฉบับของแชร์คอลัมน์หรือเขตข้อมูลทั่วไป คอลัมน์หรือเขตข้อมูลเหล่านี้จะอัปเดเมื่อมีการอัพเดสำเนาด้วย

คำสั่ง ส่งไปยัง ทำให้ง่ายขึ้นในการรักษาไฟล์ข้ามไลบรารีและไซต์ในองค์กร เนื่องจากเมื่อไฟล์ถูกคัดลอกโดยใช้คำสั่ง ส่งไปยัง เซิร์ฟเวอร์จะติดตามความสัมพันธ์ระหว่างไฟล์ต้นฉบับและสำเนาทั้งหมด ผู้ใช้สามารถดูและจัดการสำเนารายการทั้งหมดได้จากหน้า จัดการสำเนา ที่พวกเขาสามารถดูสำเนาที่พร้อมท์สำหรับการอัปเดต เปลี่ยนการตั้งค่าการอัปเดตสำหรับสำเนา อัปเดตสำเนา หรือสร้างสำเนาใหม่

หมายเหตุ: 

 • ตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถใช้คำสั่งส่งไปยัง การคัดลอกไฟล์ไปยังไลบรารีภายในไซต์คอลเลกชัน ถ้าคุณคัดลอกไฟล์จากคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ที่มีโปรแกรมที่เข้ากันได้กับSharePoint เช่น Word และเบราว์เซอร์ที่สนับสนุน Microsoft ตัวควบคุม ActiveX เช่น Internet Explorer คุณสามารถใช้คำสั่งส่งไปยัง การคัดลอกไฟล์ไม่ระหว่างเท่านั้น ไลบรารีภาย ในไซต์คอลเลกชัน แต่ระ หว่างแอปพลิเคชันบนเว็บแตกต่างกัน ถ้าคุณคัดลอกไฟล์จากเบราว์เซอร์ของคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ที่ไม่สนับสนุนตัวควบคุม ActiveX คุณจะสามารถคัดลอกไฟล์ไปยังไลบรารีภายในไซต์คอลเลกชันที่แชร์ชื่อโดเมนเดียวกันเป็นต้นฉบับไลบรารี เท่านั้น Microsoft Edge, Mozilla FireFox และ Google Chrome ไม่สนับสนุนตัวควบคุม ActiveX

 • ถ้าคุณจำเป็นต้องคัดลอกไฟล์ไปยังไซต์ไม่ว่าจะมีการเปิดใช้งานการรับรองความถูกต้องของฟอร์มหรือไซต์ที่มีการรักษาความปลอดภัย (เช่น ไซต์ที่มี URL ที่เริ่มต้นด้วย https://) คุณต้องเพิ่มปลายทางของสำเนาไปยังรายการไซต์ที่เชื่อถือได้ในเบราว์เซอร์ของคุณ

ด้านบนของหน้า

คัดลอกไฟล์ไปยังปลายทางที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในSharePoint Server 2010 หรือSharePoint Server 2007

ถ้าปลายทาง ส่งไปยัง ถูกกำหนดไว้แล้วสำหรับไลบรารีของคุณ คุณสามารถคัดลอกไฟล์จากไลบรารีนี้ไปยังอีกไลบรารีหนึ่งได้โดยการใช้คำสั่ง ส่งไปยัง

 1. ถ้าไลบรารีมีไฟล์ที่คุณต้องการอัปเดตสำเนายังไปยังปลายทางอื่นยังไม่ได้เปิด ให้คลิกชื่อบนเรียกใช้ด่วน

  ถ้าชื่อของไลบรารีของคุณปรากฏ คลิกการกระทำในไซต์ รูปปุ่ม คลิกมุมมองทั้งหมดเนื้อหาไซต์ นั้นแล้ว คลิกชื่อของไลบรารีของคุณ

 2. ชี้ไปที่ชื่อไฟล์ที่คุณต้องการคัดลอก คลิกลูกศรที่ปรากฏ ชี้ไปที่ ส่งไปยัง จากนั้นคลิกชื่อปลายทางที่คุณต้องการคัดลอกเอกสารหรือรายการไป

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นชื่อปลายทาง ส่งไปยัง อาจหมายความว่ายังไม่ได้กำหนดปลายถาม ส่งไปยัง สำหรับไลบรารีนี้ หรือคุณไม่มีระดับสิทธิ์การสนับสนุนสำหรับไลบรารีปลายทาง

  ตำแหน่งที่ตั้ง 'ส่งไปยัง' ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าบนเมนูทางลัด

 3. ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนชื่อสำเนาของไฟล์ ในส่วน ปลายทาง ภายใต้ ชื่อไฟล์สำหรับสำเนา ให้พิมพ์ชื่อใหม่

  1. ในส่วน อัปเดต ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • ถ้าคุณต้องการพร้อมท์เพื่ออัปเดตและคัดลอกเมื่อมีการเช็คอินไฟล์ต้นฉบับเวอร์ชันใหม่จากเบราว์เซอร์ ให้คลิก ใช่

    ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ สำเนาที่คุณสร้างจะถูกทำเครื่องหมายเป็นสำเนาที่พร้อมท์สำหรับอัปเดต และจะอัปเดตเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเลือกเพื่ออัปเดตสำเนาต้นฉบับที่มีอยู่

    หมายเหตุ: ถ้าคุณเช็คอินไฟล์จากโปรแกรมที่เข้ากันได้กับ Windows SharePoint Services 3.0 เช่น Microsoft Office Word 2007 คุณจะไม่ได้รับพร้อมท์เพื่ออัปเดตในโปรแกรมไคลเอ็นต์

   • ถ้าคุณต้องการแจ้งเตือนเมื่อมีการอัปเดตไฟล์ต้นฉบับ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สร้างการแจ้งเตือนสำหรับเอกสารต้นฉบับ

    หมายเหตุ: คุณจะไม่ได้รับอีเมลแจ้งเตือนเมื่อไฟล์ต้นฉบับมีการอัปเดตจนกว่าจะเปิดใช้งานอีเมลบนเซิร์ฟเวอร์ ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคุณได้เปิดอีเมลบนเซิร์ฟเวอร์แล้วหรือยัง ให้ติดต่อผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

 4. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

คัดลอกไฟล์ไปยังปลายทางที่คุณระบุไว้ในSharePoint Server 2010 หรือSharePoint Server 2007

คุณสามารถใช้คำสั่ง ส่งไปยัง เพื่อคัดลอกไฟล์ไปยังไลบรารีที่คุณกำหนด คุณต้องมีสิทธิ์ระดับการสนับสนุน สำหรับไลบรารีที่คุณต้องการคัดลอกเอกสาร

 1. ทำให้บันทึกย่อของ URL สำหรับSharePoint ไลบรารีที่คุณต้องการคัดลอกไฟล์

 2. ถ้าไลบรารีมีไฟล์ที่คุณต้องการอัปเดตสำเนายังไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่นยังไม่ได้เปิด ให้คลิกชื่อบนเรียกใช้ด่วน

  ถ้าชื่อของไลบรารีของคุณปรากฏ คลิกการกระทำในไซต์ รูปปุ่ม คลิกมุมมองทั้งหมดเนื้อหาไซต์ นั้นแล้ว คลิกชื่อของไลบรารีของคุณ

 3. ชี้ไปที่ชื่อไฟล์ที่คุณต้องการคัดลอก คลิกลูกศรที่ปรากฏ ชี้ไปที่ ส่งไปยัง จากนั้นคลิก ตำแหน่งที่ตั้งอื่น

  การส่งไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่คุณระบุ

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อไลบรารีเอกสารปลายทางหรือโฟลเดอร์ เขตข้อมูลปรากฏขึ้น ควรมี URL ฐานของไซต์ของคุณ ถ้าใช่ ไปยังจุดสิ้นสุดของนั้น และพิมพ์ชื่อของไลบรารีคุณต้องการคัดลอกไฟล์ไป ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการคัดลอก ไปยังไลบรารีเอกสารที่เฉพาะเจาะจง หรือ ไปยังโฟลเดอร์ในไลบรารีชนิดเอกสารอาจ: http://servername/sitename/librarynameหรือhttp://servername/sitename/libraryname/foldername

  • ถ้าไลบรารีที่คุณต้องการส่งไฟล์ไปนั้นอยู่ในแถบเรียกใช้ด่วน ให้คลิกขวาที่ชื่อของไลบรารี แล้วเลือก คัดลอกทางลัด

   คลิกขวาบนไลบรารีบนการเรียกใช้ด่วน ให้เลือกคัดลอกทางลัด

   วาง URL ไลบรารีปลายทางลงในเขตข้อมูลไลบรารีเอกสารปลายทางหรือโฟลเดอร์ ในกล่องโต้ตอบคัดลอก

  • ถ้าคุณไม่ได้รับการตามขั้นตอนก่อนหน้านี้เมื่อต้องการทำงาน ลองทำดังนี้

   เปิดไลบรารีเอกสารที่คุณต้องการส่งไฟล์เพื่อ และคัดลอกอยู่จากแถบที่อยู่ คุณอาจต้องการแก้ไข URL เพื่อเอาอักขระส่วนเกิน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ลองแก้ไขปัญหาชั่วคราวนี้:

   สิ่งสำคัญ: คัดลอก และวาง URL สำหรับไลบรารีSharePoint ปลายทางได้โดยตรงจากเบราว์เซอร์ลงในกล่องข้อความนี้เนื่องจาก URL รุ่นนี้จะประกอบด้วยอักขระพิเศษที่จะทำให้คุณไม่สามารถคัดลอกไฟล์ไปยังปลายทางเรียบร้อยแล้ว ไลบรารี

   วาง URL ลงใน NotePad และเอาเนื้อหาออกหลังจากชื่อของไลบรารีคุณต้องการคัดลอกไปดังที่แสดงในภาพประกอบนี้

   ไดอะแกรมของสิ่งที่ต้องการเอาออกจาก URL ไปใช้กับการคัดลอกไปยัง

   1พื้นฐาน URL สำหรับไลบรารี

   2ชื่อของไลบรารี มีช่องว่างในชื่อตัวแทนอักขระ% 20

   3 การพิเศษเนื้อหาที่ไม่จำเป็นต้องใช้ ลบส่วนนี้

   หมายเหตุ: บาง Url เกิน 255 อักขระ และไม่สามารถใช้ ถ้าคุณสามารถ ใช้แถบเปิดใช้ด่วน หรือเพิ่มชื่อของไลบรารีไปยัง URL พื้นฐานในเขตข้อมูลปลายทางลัดของคุณไป เป็นอยู่แถบสามารถประกอบด้วยเนื้อหาเพิ่มเติม

 5. ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนชื่อสำเนาเอกสาร ภายใต้ ชื่อไฟล์สำหรับสำเนา ให้พิมพ์ชื่อใหม่

  1. ในส่วน อัปเดต ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • ถ้าคุณต้องการพร้อมท์เพื่ออัปเดตและคัดลอกเมื่อมีการเช็คอินไฟล์ต้นฉบับเวอร์ชันใหม่จากเบราว์เซอร์ ให้คลิก ใช่

    ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ สำเนาที่คุณสร้างจะถูกทำเครื่องหมายเป็นสำเนาที่พร้อมท์สำหรับอัปเดต และจะอัปเดตเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเลือกเพื่ออัปเดตสำเนาต้นฉบับที่มีอยู่

    หมายเหตุ: ถ้าคุณเช็คอินไฟล์จากโปรแกรมที่เข้ากันได้กับ Windows SharePoint Services 3.0 เช่น Microsoft Office Word 2007 คุณจะไม่ได้รับพร้อมท์เพื่ออัปเดตในโปรแกรมไคลเอ็นต์

   • ถ้าคุณต้องการแจ้งเตือนเมื่อมีการอัปเดตไฟล์ต้นฉบับ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สร้างการแจ้งเตือนสำหรับเอกสารต้นฉบับ

    หมายเหตุ: คุณจะไม่ได้รับอีเมลแจ้งเตือนเมื่อไฟล์ต้นฉบับมีการอัปเดตจนกว่าจะเปิดใช้งานอีเมลบนเซิร์ฟเวอร์ ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคุณได้เปิดอีเมลบนเซิร์ฟเวอร์แล้วหรือยัง ให้ติดต่อผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

 6. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

การอัปเดตสำเนาของไฟล์ในSharePoint Server 2010 หรือSharePoint Server 2007

มีสองวิธีที่คุณสามารถอัปเดตสำเนารายการได้

 • จากไฟล์ต้นทาง คุณสามารถใช้คำสั่ง ส่งไปยัง เพื่ออัปเดตสำเนารายการที่มีอยู่

 • จากรายการสำเนาใดๆ คุณสามารถไปที่หน้า จัดการสำเนา แล้วดูสำเนาที่มีอยู่ทั้งหมด จากนั้นเลือกหนึ่งในสำเนาที่คุณต้องการอัปเดต

อัปเดตสำเนาจากไฟล์ต้นทาง

 1. ถ้าไลบรารีมีไฟล์ที่คุณต้องการอัปเดตสำเนายังไม่ได้เปิด ให้คลิกชื่อบนเรียกใช้ด่วน

  ถ้าชื่อของไลบรารีของคุณปรากฏ คลิกการกระทำในไซต์ รูปปุ่ม คลิกมุมมองทั้งหมดเนื้อหาไซต์ นั้นแล้ว คลิกชื่อของไลบรารีของคุณ

 2. ชี้ไปที่ชื่อไฟล์ คลิกลูกศรที่ปรากฏ ชี้ไปที่ ส่งไปยัง จากนั้นคลิก สำเนาที่มีอยู่

  หมายเหตุ: คำสั่ง สำเนาที่มีอยู่ จะปรากฏเฉพาะเมื่อคุณเลือกเพื่อพร้อมท์สำหรับการอัปเดตเมื่อคุณเริ่มต้นใช้งานคำสั่ง ส่งไปยัง เพื่อคัดลอกไฟล์ต้นฉบับนี้ไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่นเป็นครั้งแรก

 3. ในส่วน ปลายทาง ให้เลือก สำเนา ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับสำเนาที่คุณต้องการอัปเดต จากนั้นคลิก ตกลง

ถ้าไฟล์ถูกคัดลอกไปยังไลบรารีอื่นอย่างน้อยหนึ่งไลบรารี คุณสามารถอัปเดตสำเนาอื่นๆ ทั้งหมดจากตำแหน่งที่ตั้งเดียวบนหน้า จัดการสำเนา ที่สามารถเข้าถึงได้จากสำเนารายการใดๆ

 1. ถ้าไลบรารีที่มีสำเนาที่คุณต้องการอัปเดตยังไม่ได้เปิด ให้คลิกชื่อสำเนาบนเรียกใช้ด่วน

  ถ้าชื่อของไลบรารีของคุณปรากฏ คลิกการกระทำในไซต์ รูปปุ่ม คลิกมุมมองทั้งหมดเนื้อหาไซต์ นั้นแล้ว คลิกชื่อของไลบรารีของคุณ

 2. ชี้ไปที่ชื่อของสำเนาที่คุณต้องการอัปเดต ให้คลิกลูกศรที่ปรากฏ จากนั้นคลิก ไปที่รายการต้นฉบับ

 3. คลิก จัดการสำเนา

 4. เมื่อต้องการอัปเดตสำเนาที่พร้อมท์แล้วสำหรับการอัปเดต ให้คลิก อัปเดตสำเนา

 5. ในส่วน ปลายทาง ภายใต้ สำเนา ให้เลือกสำเนาที่คุณต้องการอัปเดต จากนั้นคลิก ตกลง

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการอัปเดตสำเนาที่อยู่ในรายการบนหน้า จัดการสำเนา ภายใต้ สำเนาที่ไม่พร้อมท์สำหรับการอัปเดต ก่อนอื่นคุณจะต้องเปลี่ยนการตั้งค่าการอัปเดตสำหรับสำเนานี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำดังนี้ ให้ดู เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับสำเนาเพื่อทำให้พร้อมท์สำหรับการอัปเดต

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับสำเนาเพื่อทำให้พร้อมท์สำหรับการปรับปรุงในSharePoint Server 2010 หรือSharePoint Server 2007

ถ้าคุณสร้างสำเนาไฟล์โดยใช้คำสั่ง ส่งไปยัง และคุณไม่เลือกให้พร้อมท์สำหรับการอัปเดต สำเนานี้จะไม่สามารถรับการอัปเดตจากไฟล์ต้นฉบับได้ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้แล้วทำให้สำเนาพร้อมใช้งานสำหรับการอัปเดต

 1. ถ้าไลบรารีที่มีสำเนาที่คุณต้องการอัปเดตยังไม่ได้เปิด ให้คลิกชื่อสำเนาบนเรียกใช้ด่วน

  ถ้าชื่อของไลบรารีของคุณปรากฏ คลิกการกระทำในไซต์ รูปปุ่ม คลิกมุมมองทั้งหมดเนื้อหาไซต์ นั้นแล้ว คลิกชื่อของไลบรารีของคุณ

 2. ชี้ไปที่ชื่อของสำเนาที่คุณต้องการอัปเดต ให้คลิกลูกศรที่ปรากฏ จากนั้นคลิก ไปที่รายการต้นฉบับ

 3. คลิก จัดการสำเนา

 4. คลิก แก้ไข ข้างๆ รายการ จากนั้นคลิก ใช่ ภายใต้ พร้อมพ์ผู้เขียนให้ส่งการอัปเดตเมื่อมีการเช็คอินเอกสารใช่ไหม ในส่วน อัปเดต

 5. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ยกเลิกลิงก์ และลบสำเนาในSharePoint Server 2010 หรือSharePoint Server 2007

ถ้าคุณต้องการลบรายการที่เป็นสำเนาของรายการอื่นอย่างสมบูรณ์ ก่อนอื่น คุณจะต้องให้แน่ใจว่ารายการนี้ถูกนำออกจากรายการไฟล์ต้นฉบับเพื่ออัปเดต มิฉะนั้น รายการอาจถูกสร้างใหม่ไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีใครบางคนเลือกเพื่ออัปเดตสำเนาใดๆ ที่มีอยู่ของไฟล์ต้นฉบับ นอกจากนี้เรายังแนะนำให้คุณยกเลิกลิงก์สำเนาจากไฟล์ต้นฉบับ หลังจากที่คุณยกเลิกลิงก์ไฟล์ต้นฉบับและสำเนาเสร็จสิ้นแล้ว คุณสามารถลบสำเนาได้

 1. หากต้องการลบลิงก์ใดๆ ออกจากไฟล์ต้นฉบับและสำเนาแบบสมบูรณ์ ให้ยกเลิกลิงก์ไฟล์ต้นฉบับและสำเนาทั้งสองวิธีต่อไปนี้

  • ยกเลิกลิงก์สำเนาจากต้นฉบับที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับไฟล์ต้นฉบับแล้ว ถ้าคุณทำเช่นนี้ ไฟล์ต้นฉบับจะมีการเชื่อมต่อไปยังสำเนา และสำเนาจะยังคงสามารถอัปเดตได้ถ้ามีใครบางคนเลือกเพื่ออัปเดตสำเนาที่มีอยู่ของไฟล์ต้นฉบับ

  • ลบลิงก์ไปยังสำเนาจากไฟล์ต้นฉบับเพื่อไม่ให้ไฟล์ต้นฉบับอัปเดตสำเนาอีกต่อไป

  1. ในไลบรารีที่มีสำเนาที่คุณต้องการยกเลิกลิงก์จากไฟล์ต้นฉบับ ให้ชี้ไปที่ชื่อสำเนา คลิกลูกศรที่ปรากฏ จากนั้นคลิก ไปยังรายการต้นฉบับ

  2. คลิก จัดการสำเนา

  3. คลิก แก้ไข ข้างๆ สำเนาที่คุณต้องการยกเลิกลิงก์จากไฟล์ต้นฉบับ

  4. คลิก นำลิงก์ออก จากนั้นคลิก ตกลง

   การดำเนินการนี้จะลบสำเนาจากรายการสำเนาที่สามารถอัปเดตจากไฟล์ต้นฉบับได้

  5. กลับไปยังไลบรารีที่มีสำเนาที่คุณต้องการยกเลิกลิงก์จากไฟล์ต้นฉบับ

  6. ชี้ไปที่ชื่อของสำเนาที่คุณต้องการยกเลิกลิงก์ คลิกลูกศรที่ปรากฏ จากนั้นคลิก ดูคุณสมบัติ

  7. ที่ด้านบนของหน้า ให้คลิก ยกเลิกลิงก์ จากนั้นคลิก ตกลง

   การกระทำนี้จะนำลิงก์ของสำเนาออกจากไฟล์แม่ต้นแบบ

 2. เมื่อต้องการลบไฟล์ ในไลบรารีที่ประกอบด้วยสำเนาที่คุณต้องการลบ ชี้ไปชื่อของการคัดลอก คลิกลูกศรที่ปรากฏขึ้น คลิกลบ ทางแล้ว คลิกตกลง

ด้านบนของหน้า

ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าSharePoint รุ่นใดที่คุณกำลังใช้ ดูฉันกำลังใช้เวอร์ชันใดของ SharePoint ได้อย่างไร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×