ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
ย้ายหรือคัดลอกไฟล์ใน SharePoint

ย้ายหรือคัดลอกไฟล์ใน SharePoint

นอกจากการย้ายหรือการคัดลอกไฟล์ใน SharePoint แล้วคุณยังสามารถซิงค์ไฟล์ SharePoint ด้วยแอป OneDrive syncได้อีกด้วย

คัดลอก

 1. เลือกรายการที่คุณต้องการคัดลอกแล้วคลิกคัดลอกไปยัง หรือเลือก เมนูที่ขยาย เพิ่มเติม>คัดลอกไปยังรายการ

  ปุ่มคัดลอกไปยังบนเมนูหลัก

  หมายเหตุ: สลับไปยังประสบการณ์การใช้งานที่ทันสมัยถ้าคัดลอกไปยังไม่พร้อมใช้งาน

 2. ภายใต้เลือกปลายทางให้เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการคัดลอกไฟล์โฟลเดอร์หรือลิงก์ไปยังไป ถ้าคุณกำลังคัดลอกไปยังไซต์หรือไซต์ย่อยอื่นและไม่เห็นแสดงอยู่ในรายการให้คลิกเรียกดูไซต์เพื่อดูรายการไซต์ทั้งหมดที่คุณสามารถคัดลอกไปได้

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นไซต์อื่นๆแสดงรายการอยู่เมื่อคุณคัดลอกรายการองค์กรของคุณไม่อนุญาตให้ทำการคัดลอกระหว่างไซต์ ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบ SharePoint หรือผู้ดูแลระบบส่วนกลางสำหรับองค์กรของคุณให้ดูที่อนุญาตหรือป้องกันสคริปต์แบบกำหนดเองเพื่อเรียนรู้วิธีการเปิดใช้งานการคัดลอกข้ามไซต์ในศูนย์การจัดการ SharePoint

  สกรีนช็อตการเลือกปลายทางเมื่อคัดลอกไฟล์จาก OneDrive for Business ไปยังไซต์ SharePoint

  เมื่อต้องการสร้างโฟลเดอร์ใหม่เพื่อคัดลอกไฟล์ไปยังให้เลือกตำแหน่งที่ตั้งในลำดับชั้นของโฟลเดอร์แล้วคลิกโฟลเดอร์ใหม่

 3. พิมพ์ชื่อของโฟลเดอร์ใหม่ในกล่องข้อความ

  สกรีนช็อตการเลือกตำแหน่งที่ตั้งเมื่อคัดลอกไฟล์ไปยัง SharePoint

 4. คลิกเครื่องหมายถูกแล้วคลิกคัดลอกที่นี่

  คัดลอกไลบรารีเอกสารใหม่ไปยังโฟลเดอร์

หมายเหตุ: 

ย้าย

 1. เลือกรายการที่คุณต้องการย้าย

 2. ในเมนูหลักที่ด้านบนของหน้า ให้คลิก ย้ายไปยัง ถ้าคุณไม่เห็น ย้ายไปยัง ให้คลิกจุดไข่ปลา (...) บนเมนูหลัก จากนั้นคลิก ย้ายไปยัง

  ปุ่ม ย้ายไปยัง บนเมนูหลัก

  หมายเหตุ: สลับไปยังประสบการณ์การใช้งานที่ทันสมัยถ้าย้ายไปยังไม่พร้อมใช้งาน

 3. ในบานหน้าต่างเลือกปลายทางให้เลือกตำแหน่งที่ตั้งใหม่ในไลบรารีเอกสารที่คุณต้องการให้ไฟล์ไปแล้วคลิกย้ายไปที่นี่

  หมายเหตุ: การย้ายไฟล์ระหว่างไซต์พร้อมใช้งานในโปรแกรมการวางจำหน่ายที่มีการกำหนดเป้าหมายในขณะนี้

  สกรีนช็อตของแผงย้ายไลบรารีเอกสาร

  ในบานหน้าต่างเลือกปลายทางคุณยังสามารถคลิกโฟลเดอร์ใหม่เพื่อเพิ่มโฟลเดอร์ใหม่ไปยังไลบรารีเอกสารและย้ายรายการไปยังโฟลเดอร์ใหม่ได้อีกด้วย พิมพ์ชื่อของโฟลเดอร์ใหม่ในกล่องข้อความให้คลิกเครื่องหมายถูกแล้วคลิกย้ายไปที่นี่

  สร้างเขตข้อมูลโฟลเดอร์ที่เน้นกล่องกาเครื่องหมาย

หมายเหตุ: 

คัดลอก

 1. เลือกรายการที่คุณต้องการคัดลอกแล้วคลิกคัดลอกไปยัง หรือเลือก เมนูที่ขยาย เพิ่มเติม>คัดลอกไปยังรายการ

  ปุ่มคัดลอกไปยังบนเมนูหลัก

  หมายเหตุ: คัดลอกไปยังไม่พร้อมใช้งานถ้าคุณกำลังใช้ประสบการณ์การใช้งานแบบคลาสสิกของ SharePoint

 2. ภายใต้เลือกปลายทางให้เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการคัดลอกไฟล์หรือโฟลเดอร์

  เลือกปลายทางของคุณ

  เมื่อต้องการสร้างโฟลเดอร์ใหม่เมื่อต้องการคัดลอกไฟล์ไปยังให้คลิกโฟลเดอร์ใหม่

 3. พิมพ์ชื่อของโฟลเดอร์ใหม่ในกล่องข้อความ

  พิมพ์ชื่อของโฟลเดอร์ใหม่

 4. คลิกเครื่องหมายถูกแล้วคลิกคัดลอกที่นี่

หมายเหตุ: 

 • คุณสามารถคัดลอกไฟล์และโฟลเดอร์ได้สูงสุด๕๐๐เมกะไบต์ในครั้งเดียว

 • เมื่อคุณใช้การคัดลอกไปยังเอกสารที่มีประวัติเวอร์ชันเฉพาะเวอร์ชันล่าสุดเท่านั้นที่จะถูกคัดลอก เมื่อต้องการคัดลอกเวอร์ชันก่อนหน้าคุณจำเป็นต้องคืนค่าและคัดลอกแต่ละรายการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดเวอร์ชันให้ดูที่เปิดใช้งานและกำหนดค่าการกำหนดเวอร์ชันสำหรับรายการหรือไลบรารี

ย้าย

 1. เลือกรายการที่คุณต้องการย้าย

 2. ในเมนูหลักที่ด้านบนของหน้า ให้คลิก ย้ายไปยัง ถ้าคุณไม่เห็น ย้ายไปยัง ให้คลิกจุดไข่ปลา (...) บนเมนูหลัก จากนั้นคลิก ย้ายไปยัง

  ปุ่ม ย้ายไปยัง บนเมนูหลัก

  หมายเหตุ: ย้ายไปยังไม่พร้อมใช้งานถ้าคุณกำลังใช้ประสบการณ์การใช้งานแบบคลาสสิกของ SharePoint

 3. ในบานหน้าต่างเลือกปลายทางให้เลือกตำแหน่งที่ตั้งใหม่ในไลบรารีเอกสารที่คุณต้องการให้ไฟล์ไปแล้วคลิกย้ายไปที่นี่

  ย้ายไปยังโฟลเดอร์

  ในบานหน้าต่างเลือกปลายทางคุณยังสามารถคลิกโฟลเดอร์ใหม่เพื่อเพิ่มโฟลเดอร์ใหม่ไปยังไลบรารีเอกสารและย้ายรายการไปยังโฟลเดอร์ใหม่ได้อีกด้วย พิมพ์ชื่อของโฟลเดอร์ใหม่ในกล่องข้อความให้คลิกเครื่องหมายถูกแล้วคลิกย้ายไปที่นี่

  สร้างโฟลเดอร์ใหม่เพื่อย้ายไปยัง

หมายเหตุ: เมื่อคุณใช้ย้ายไปยังประวัติของเอกสารจะถูกคัดลอกไปยังปลายทางใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดเวอร์ชันให้ดูที่การเปิดใช้งานและกำหนดค่าการกำหนดเวอร์ชันสำหรับรายการหรือไลบรารี

คัดลอกไฟล์ไปยังไลบรารีอื่นใน SharePointAll_1st_CurrentVer หรือ SharePointServer2013

SharePoint เซิร์ฟเวอร์๒๐๑๖และ๒๐๑๓จะมีตัวเลือกส่งไปยังสำหรับการคัดลอกไปยังไลบรารีหรือตำแหน่งที่ตั้งอื่น ส่งเพื่อคัดลอกไฟล์ครั้งละหนึ่งไฟล์ไปยังไลบรารีอื่น ส่งไปยังไม่มีตัวเลือกในการคัดลอกโฟลเดอร์ สำเนาปลายทางจะมีการเชื่อมต่อไปยังไฟล์ต้นฉบับ

หมายเหตุ: ส่งเพื่อคัดลอกเวอร์ชันที่ประกาศของเอกสาร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวอร์ชันให้ดูที่การกำหนดเวอร์ชันทำงานอย่างไรในรายการหรือไลบรารี

 1. ในไลบรารีเอกสารให้คลิกทางด้านซ้ายของชื่อไฟล์เพื่อเลือกไฟล์

  เลือกไฟล์ด้วยการคลิกที่เครื่องหมายถูกที่ด้านซ้ายของชื่อ
 2. ใน ribbon ให้คลิกไฟล์>ส่งไปยังในส่วนสำเนา ตัวเลือกจะพร้อมใช้งานเมื่อหนึ่งและมีเพียงไฟล์เดียวเท่านั้นที่ถูกเลือกไว้

 3. เลือกคัดลอกหรือตำแหน่งที่ตั้งอื่น

  Ribbon ที่มีเมนู ส่งไปยัง ที่เลือก คัดลอก
 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อไลบรารีเอกสารหรือเขตข้อมูลโฟลเดอร์ปลายทางปรากฏขึ้นควรมี URL พื้นฐานของไซต์ของคุณ ถ้าเป็นเช่นนั้นให้ไปที่จุดสิ้นสุดของข้อความนั้นแล้วพิมพ์ชื่อของไลบรารีที่คุณต้องการคัดลอกไฟล์ไปยัง

  • ถ้าไลบรารีที่คุณต้องการส่งไฟล์ของคุณอยู่ในแถบเปิดใช้ด่วนให้คลิกขวาที่ชื่อของไลบรารีแล้วเลือกคัดลอกทางลัด

   คลิกขวาบนไลบรารีบนการเรียกใช้ด่วน ให้เลือกคัดลอกทางลัด

   วาง URL ไลบรารีปลายทางลงในไลบรารีเอกสารปลายทางหรือเขตข้อมูลโฟลเดอร์ในกล่องโต้ตอบคัดลอก

  • ถ้าคุณไม่สามารถรับวิธีการก่อนหน้านี้ในการทำงานให้ลองใช้วิธีแก้ไขปัญหานี้:

   เปิดไลบรารีเอกสารที่คุณต้องการส่งไฟล์ไปยังและคัดลอกที่อยู่จากแถบที่อยู่ คุณอาจจำเป็นต้องแก้ไข URL เพื่อเอาอักขระเพิ่มเติมออก

   วาง URL ลงใน NotePad และเอาเนื้อหาหลังชื่อของไลบรารีที่คุณต้องการคัดลอกไปตามที่แสดงในภาพประกอบนี้

   ไดอะแกรมของสิ่งที่จะเอาออกจาก URL เพื่อใช้กับการคัดลอกไปยัง

   1 . URL พื้นฐานสำหรับไลบรารี

   2 . ชื่อของไลบรารีที่มี% 20 อักขระแทนช่องว่างในชื่อ

   3 . ไม่จำเป็นต้องมีเนื้อหาเพิ่มเติม ลบส่วนนี้

   หมายเหตุ: Url บางรายการเกินอักขระ๒๕๕และไม่สามารถใช้ได้ ถ้าคุณสามารถใช้แถบเปิดใช้ด่วนหรือเพิ่มชื่อของไลบรารีไปยัง URL พื้นฐานในเขตข้อมูลปลายทางเพื่อรับทางลัดของคุณได้เนื่องจากแถบที่อยู่สามารถมีเนื้อหาเพิ่มเติมได้

 5. ตรวจสอบ URL ปลายทางด้วย(คลิกที่นี่เพื่อทดสอบ) ไลบรารีปลายทางจะเปิดในแท็บหรือหน้าต่างอื่น คุณสามารถเปิดเพื่อตรวจสอบสำเนาของคุณได้ในภายหลังหรือปิด

  คัดลอกกล่องโต้ตอบที่มี URL ที่เลือก
 6. ถ้าคุณต้องการคัดลอกเพื่อให้มีชื่อไฟล์อื่น ให้พิมพ์ชื่อไฟล์ลงในเขตข้อมูล ชื่อไฟล์สำหรับคัดลอก ซึ่งเป็นเขตข้อมูลเสริม

 7. นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกเพื่อขอให้ผู้เขียนส่งการอัปเดตเมื่อเช็คอินไฟล์ หรือตั้งค่าการแจ้งเตือนบนเอกสารต้นฉบับได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งเตือน ให้ดู สร้างการแจ้งเตือน

 8. คลิก ตกลง เมื่อคุณเสร็จสิ้น คลิก ตกลง บนหน้า ความคืบหน้าของสำเนา เพื่อเริ่มต้นคัดลอก

 9. ถ้าคัดลอกสำเร็จ ให้คลิก เสร็จสิ้น ถ้าล้มเหลว ให้จดข้อผิดพลาดไว้แล้วแก้ไข

  การดำเนินการคัดลอกที่เน้นว่า เสร็จสิ้น
 10. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์ของคุณถูกคัดลอกไปยังปลายทางใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ถ้าคุณต้องการลบสำเนาต้นฉบับคุณจำเป็นต้องยกเลิกการลิงก์สำเนานั้นแล้วลบสำเนานั้น

อัปเดตการคัดลอกจากหน้าจัดการสำเนาใน SharePointServer2016 หรือ SharePointServer2013

ถ้าไฟล์ถูกคัดลอกไปยังไลบรารีอื่นอย่างน้อยหนึ่งไลบรารี คุณสามารถอัปเดตสำเนาอื่นๆ ทั้งหมดจากตำแหน่งที่ตั้งเดียวบนหน้า จัดการสำเนา ที่สามารถเข้าถึงได้จากสำเนารายการใดๆ

 1. ถ้าไลบรารีที่มีสำเนาที่คุณต้องการอัปเดตยังไม่ได้เปิด ให้คลิกชื่อสำเนาบนเรียกใช้ด่วน

  ถ้าชื่อของไลบรารีของคุณไม่ปรากฏขึ้นให้คลิกการตั้งค่า ปุ่มการตั้งค่า SharePoint 2016 บนแถบชื่อเรื่อง เนื้อหาของไซต์แล้วคลิกชื่อไลบรารีของคุณ

 2. คลิกที่ด้านซ้ายของชื่อไฟล์ที่คุณต้องการอัปเดตเพื่อเลือกไฟล์แล้วคลิกแท็บไฟล์

  แท็บไฟล์บน ribbon
 3. ใน ribbon ให้คลิกจัดการสำเนา

  จัดการสำเนาบน ribbon ของแหล่งข้อมูล
 4. เมื่อต้องการอัปเดตสำเนาที่พร้อมท์แล้วสำหรับการอัปเดต ให้คลิก อัปเดตสำเนา

  อัปเดตสำเนาทั้งหมดของไฟล์
 5. ในส่วน ปลายทาง ภายใต้ สำเนา ให้เลือกสำเนาที่คุณต้องการอัปเดต จากนั้นคลิก ตกลง

  เลือกสำเนาปลายทางที่ต้องการอัปเดต

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการอัปเดตสำเนาที่อยู่ในรายการบนหน้า จัดการสำเนา ภายใต้ สำเนาที่ไม่พร้อมท์สำหรับการอัปเดต ก่อนอื่นคุณจะต้องเปลี่ยนการตั้งค่าการอัปเดตสำหรับสำเนานี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำดังนี้ ให้ดู เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับสำเนาเพื่อทำให้พร้อมท์สำหรับการอัปเดต

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับสำเนาเพื่อทำให้การอัปเดตสำหรับการอัปเดตใน SharePointServer2016 หรือ SharePointServer2013

ถ้าคุณสร้างสำเนาไฟล์โดยใช้คำสั่ง ส่งไปยัง และคุณไม่เลือกให้พร้อมท์สำหรับการอัปเดต สำเนานี้จะไม่สามารถรับการอัปเดตจากไฟล์ต้นฉบับได้ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้แล้วทำให้สำเนาพร้อมใช้งานสำหรับการอัปเดต

 1. ถ้าไลบรารีที่มีสำเนาที่คุณต้องการอัปเดตยังไม่ได้เปิด ให้คลิกชื่อสำเนาบนเรียกใช้ด่วน

  ถ้าชื่อของไลบรารีของคุณไม่ปรากฏขึ้นให้คลิกการตั้งค่า ปุ่มการตั้งค่า SharePoint 2016 บนแถบชื่อเรื่อง คลิกเนื้อหาของไซต์แล้วคลิกชื่อของไลบรารีของคุณ

 2. คลิกที่ด้านซ้ายของชื่อไฟล์ที่คุณต้องการอัปเดตเพื่อเลือกไฟล์แล้วคลิกแท็บไฟล์

  แท็บไฟล์บน ribbon
 3. ในส่วนสำเนาของ ribbon ให้คลิกไปที่แหล่งข้อมูล

  ไปที่แหล่งข้อมูลจากแท็บไฟล์ใน ribbon
 4. ใน ribbon ให้คลิกจัดการสำเนา

  จัดการสำเนาบน ribbon ของแหล่งข้อมูล
 5. คลิกแก้ไขที่อยู่ถัดจากรายการ

  คลิกแก้ไขในหน้าต่างจัดการไฟล์
 6. คลิกใช่ภายใต้พร้อมท์ผู้เขียนเพื่อส่งการอัปเดตเมื่อมีการเช็คอินเอกสารในส่วนการอัปเดต

  คลิกใช่ในพร้อมท์ผู้เขียนเพื่อส่งการอัปเดตเมื่อมีการตรวจสอบเอกสาร
 7. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ยกเลิกการลิงก์สำเนาจากแหล่งข้อมูลและลบออกใน SharePointServer2016 หรือ SharePointServer2013

ถ้าคุณต้องการลบรายการที่เป็นสำเนาของรายการอื่นอย่างสมบูรณ์ ก่อนอื่น คุณจะต้องให้แน่ใจว่ารายการนี้ถูกนำออกจากรายการไฟล์ต้นฉบับเพื่ออัปเดต มิฉะนั้น รายการอาจถูกสร้างใหม่ไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีใครบางคนเลือกเพื่ออัปเดตสำเนาใดๆ ที่มีอยู่ของไฟล์ต้นฉบับ นอกจากนี้เรายังแนะนำให้คุณยกเลิกลิงก์สำเนาจากไฟล์ต้นฉบับ หลังจากที่คุณยกเลิกลิงก์ไฟล์ต้นฉบับและสำเนาเสร็จสิ้นแล้ว คุณสามารถลบสำเนาได้

 1. ถ้าไลบรารีที่มีสำเนาที่คุณต้องการอัปเดตยังไม่ได้เปิด ให้คลิกชื่อสำเนาบนเรียกใช้ด่วน

  ถ้าชื่อของไลบรารีของคุณไม่ปรากฏขึ้นให้คลิกการตั้งค่า ปุ่มการตั้งค่า SharePoint 2016 บนแถบชื่อเรื่อง คลิกเนื้อหาของไซต์แล้วคลิกชื่อของไลบรารีของคุณ

 2. คลิกที่ด้านซ้ายของชื่อไฟล์ที่คุณต้องการอัปเดตเพื่อเลือกไฟล์แล้วคลิกแท็บไฟล์

  แท็บไฟล์บน ribbon
 3. ในส่วนสำเนาของ ribbon ให้คลิกไปที่แหล่งข้อมูล

  ไปที่แหล่งข้อมูลจากแท็บไฟล์ใน ribbon
 4. ใน ribbon ให้คลิกจัดการสำเนา

  จัดการสำเนาบน ribbon ของแหล่งข้อมูล
 5. คลิกแก้ไขที่อยู่ถัดจากรายการ

  คลิกแก้ไขในหน้าต่างจัดการไฟล์
 6. คลิกเอาลิงก์ออก

  คลิกเอาลิงก์ออก
 7. ในกล่องโต้ตอบการยืนยันให้คลิกตกลง

  กล่องโต้ตอบเอาการยืนยันการเชื่อมโยงออก

  การดำเนินการนี้จะลบสำเนาจากรายการสำเนาที่สามารถอัปเดตจากไฟล์ต้นฉบับได้

 8. กลับไปยังไลบรารีที่มีสำเนาที่คุณต้องการยกเลิกลิงก์จากไฟล์ต้นฉบับ

 9. คลิกขวาที่ชื่อของสำเนาที่คุณต้องการยกเลิกการเชื่อมโยงแล้วคลิกคุณสมบัติ

 10. ที่ด้านบนของหน้า ให้คลิก ยกเลิกลิงก์ จากนั้นคลิก ตกลง

  ยกเลิกการลิงก์จากคุณสมบัติ

  การกระทำนี้จะนำลิงก์ของสำเนาออกจากไฟล์แม่ต้นแบบ

 11. เมื่อต้องการลบให้คลิกขวาที่ชื่อของสำเนาแล้วคลิกลบจากนั้นคลิกตกลง

ด้านบนของหน้า

ใช้คำสั่งส่งไปยังใน 1st_OSS_14 หรือ 3rd_OSS_12

เมื่อไฟล์ถูกคัดลอกโดยใช้ส่งไปยังการคัดลอกจะรักษาความสัมพันธ์กับไฟล์ต้นฉบับของคุณและคุณสามารถเลือกที่จะปรับปรุงสำเนานี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้นกับไฟล์ต้นฉบับได้ นอกจากนี้ถ้าการคัดลอกและไฟล์ต้นฉบับแชร์คอลัมน์หรือเขตข้อมูลทั่วไปคอลัมน์หรือเขตข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการอัปเดตเมื่อมีการอัปเดตการคัดลอก

คำสั่ง ส่งไปยัง ทำให้ง่ายขึ้นในการรักษาไฟล์ข้ามไลบรารีและไซต์ในองค์กร เนื่องจากเมื่อไฟล์ถูกคัดลอกโดยใช้คำสั่ง ส่งไปยัง เซิร์ฟเวอร์จะติดตามความสัมพันธ์ระหว่างไฟล์ต้นฉบับและสำเนาทั้งหมด ผู้ใช้สามารถดูและจัดการสำเนารายการทั้งหมดได้จากหน้า จัดการสำเนา ที่พวกเขาสามารถดูสำเนาที่พร้อมท์สำหรับการอัปเดต เปลี่ยนการตั้งค่าการอัปเดตสำหรับสำเนา อัปเดตสำเนา หรือสร้างสำเนาใหม่

หมายเหตุ: 

 • ตามค่าเริ่มต้นคุณสามารถใช้คำสั่งส่งไปยังเพื่อคัดลอกไฟล์ไปยังไลบรารีภายในไซต์คอลเลกชันได้ ถ้าคุณคัดลอกไฟล์จากคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ที่มีโปรแกรมที่เข้ากันได้กับ SharePoint เช่น Word และเบราว์เซอร์ที่สนับสนุนตัวควบคุม ActiveX ของ Microsoft เช่น Internet Explorer คุณสามารถใช้คำสั่งส่งไปยังเพื่อคัดลอกไฟล์ไม่เพียงระหว่างไลบรารีเท่านั้น ภายในไซต์คอลเลกชันแต่ยังระหว่างแอปพลิเคชันบนเว็บที่แตกต่างกัน ถ้าคุณคัดลอกไฟล์จากเบราว์เซอร์ของคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ที่ไม่สนับสนุนตัวควบคุม ActiveX คุณจะสามารถคัดลอกไฟล์ไปยังไลบรารีภายในไซต์คอลเลกชันที่ใช้ชื่อโดเมนเดียวกันกับไลบรารีต้นฉบับได้ Microsoft_Edge, Mozilla FireFox และ Google Chrome ไม่สนับสนุนตัวควบคุม ActiveX

 • ถ้าคุณจำเป็นต้องคัดลอกไฟล์ไปยังไซต์ไม่ว่าจะมีการเปิดใช้งานการรับรองความถูกต้องของฟอร์มหรือไซต์ที่มีการรักษาความปลอดภัย (เช่น ไซต์ที่มี URL ที่เริ่มต้นด้วย https://) คุณต้องเพิ่มปลายทางของสำเนาไปยังรายการไซต์ที่เชื่อถือได้ในเบราว์เซอร์ของคุณ

ด้านบนของหน้า

คัดลอกไฟล์ไปยังปลายทางที่กำหนดไว้ล่วงหน้าใน 1st_OSS_14 หรือ 3rd_OSS_12

ถ้าปลายทาง ส่งไปยัง ถูกกำหนดไว้แล้วสำหรับไลบรารีของคุณ คุณสามารถคัดลอกไฟล์จากไลบรารีนี้ไปยังอีกไลบรารีหนึ่งได้โดยการใช้คำสั่ง ส่งไปยัง

 1. ถ้าไลบรารีมีไฟล์ที่คุณต้องการอัปเดตสำเนายังไปยังปลายทางอื่นยังไม่ได้เปิด ให้คลิกชื่อบนเรียกใช้ด่วน

  ถ้าชื่อของไลบรารีของคุณไม่ปรากฏขึ้นให้คลิกการกระทำในไซต์ รูปปุ่ม คลิกดูเนื้อหาไซต์ทั้งหมดแล้วคลิกชื่อไลบรารีของคุณ

 2. ชี้ไปที่ชื่อไฟล์ที่คุณต้องการคัดลอก คลิกลูกศรที่ปรากฏ ชี้ไปที่ ส่งไปยัง จากนั้นคลิกชื่อปลายทางที่คุณต้องการคัดลอกเอกสารหรือรายการไป

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นชื่อปลายทาง ส่งไปยัง อาจหมายความว่ายังไม่ได้กำหนดปลายถาม ส่งไปยัง สำหรับไลบรารีนี้ หรือคุณไม่มีระดับสิทธิ์การสนับสนุนสำหรับไลบรารีปลายทาง

  ตำแหน่งที่ตั้ง 'ส่งไปยัง' ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าบนเมนูทางลัด

 3. ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนชื่อสำเนาของไฟล์ ในส่วน ปลายทาง ภายใต้ ชื่อไฟล์สำหรับสำเนา ให้พิมพ์ชื่อใหม่

  1. ในส่วน อัปเดต ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • ถ้าคุณต้องการพร้อมท์เพื่ออัปเดตและคัดลอกเมื่อมีการเช็คอินไฟล์ต้นฉบับเวอร์ชันใหม่จากเบราว์เซอร์ ให้คลิก ใช่

    ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ สำเนาที่คุณสร้างจะถูกทำเครื่องหมายเป็นสำเนาที่พร้อมท์สำหรับอัปเดต และจะอัปเดตเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเลือกเพื่ออัปเดตสำเนาต้นฉบับที่มีอยู่

    หมายเหตุ: ถ้าคุณเช็คอินไฟล์จากโปรแกรมที่เข้ากันได้กับ TE000130241 เช่น TE000130264 คุณจะไม่ได้รับพร้อมท์เพื่ออัปเดตในโปรแกรมไคลเอ็นต์

   • ถ้าคุณต้องการแจ้งเตือนเมื่อมีการอัปเดตไฟล์ต้นฉบับ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สร้างการแจ้งเตือนสำหรับเอกสารต้นฉบับ

    หมายเหตุ: คุณจะไม่ได้รับอีเมลแจ้งเตือนเมื่อไฟล์ต้นฉบับมีการอัปเดตจนกว่าจะเปิดใช้งานอีเมลบนเซิร์ฟเวอร์ ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคุณได้เปิดอีเมลบนเซิร์ฟเวอร์แล้วหรือยัง ให้ติดต่อผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

 4. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

คัดลอกไฟล์ไปยังปลายทางที่คุณระบุใน 1st_OSS_14 หรือ 3rd_OSS_12

คุณสามารถใช้คำสั่ง ส่งไปยัง เพื่อคัดลอกไฟล์ไปยังไลบรารีที่คุณกำหนด คุณต้องมีสิทธิ์ระดับการสนับสนุน สำหรับไลบรารีที่คุณต้องการคัดลอกเอกสาร

 1. ทำให้บันทึกย่อของ URL สำหรับไลบรารี SharePoint ที่คุณต้องการคัดลอกไฟล์

 2. ถ้าไลบรารีมีไฟล์ที่คุณต้องการอัปเดตสำเนายังไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่นยังไม่ได้เปิด ให้คลิกชื่อบนเรียกใช้ด่วน

  ถ้าชื่อของไลบรารีของคุณไม่ปรากฏขึ้นให้คลิกการกระทำในไซต์ รูปปุ่ม คลิกดูเนื้อหาไซต์ทั้งหมดแล้วคลิกชื่อไลบรารีของคุณ

 3. ชี้ไปที่ชื่อไฟล์ที่คุณต้องการคัดลอก คลิกลูกศรที่ปรากฏ ชี้ไปที่ ส่งไปยัง จากนั้นคลิก ตำแหน่งที่ตั้งอื่น

  การส่งไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่คุณระบุ

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อไลบรารีเอกสารหรือเขตข้อมูลโฟลเดอร์ปลายทางปรากฏขึ้นควรมี URL พื้นฐานของไซต์ของคุณ ถ้าเป็นเช่นนั้นให้ไปที่จุดสิ้นสุดของข้อความนั้นแล้วพิมพ์ชื่อของไลบรารีที่คุณต้องการคัดลอกไฟล์ไปยัง ตัวอย่างเช่นเมื่อต้องการคัดลอกไปยังไลบรารีเอกสารที่ระบุหรือไปยังโฟลเดอร์ที่อยู่ภายในไลบรารีเอกสารให้ทำดังนี้http://servername/sitename/librarynameหรือhttp://servername/sitename/libraryname/foldername

  • ถ้าไลบรารีที่คุณต้องการส่งไฟล์ไปนั้นอยู่ในแถบเรียกใช้ด่วน ให้คลิกขวาที่ชื่อของไลบรารี แล้วเลือก คัดลอกทางลัด

   คลิกขวาบนไลบรารีบนการเรียกใช้ด่วน ให้เลือกคัดลอกทางลัด

   วาง URL ไลบรารีปลายทางลงในไลบรารีเอกสารปลายทางหรือเขตข้อมูลโฟลเดอร์ในกล่องโต้ตอบคัดลอก

  • ถ้าคุณไม่สามารถใช้วิธีการก่อนหน้านี้ในการทำงานได้ให้ลองทำดังนี้

   เปิดไลบรารีเอกสารที่คุณต้องการส่งไฟล์ไปยังและคัดลอกที่อยู่จากแถบที่อยู่ คุณอาจจำเป็นต้องแก้ไข URL เพื่อเอาอักขระเพิ่มเติมออก เมื่อต้องการทำเช่นนี้ให้ลองใช้วิธีแก้ไขปัญหานี้:

   สิ่งสำคัญ: อย่าคัดลอกและวาง URL ของไลบรารี SharePoint ปลายทางโดยตรงจากเบราว์เซอร์ลงในกล่องข้อความนี้เนื่องจาก URL เวอร์ชันนี้จะมีอักขระพิเศษที่จะทำให้คุณสามารถคัดลอกไฟล์ไปยังไลบรารีปลายทางได้สำเร็จ

   วาง URL ลงใน NotePad และเอาเนื้อหาหลังชื่อของไลบรารีที่คุณต้องการคัดลอกไปตามที่แสดงในภาพประกอบนี้

   ไดอะแกรมของสิ่งที่จะเอาออกจาก URL เพื่อใช้กับการคัดลอกไปยัง

   1 . URL พื้นฐานสำหรับไลบรารี

   2 . ชื่อของไลบรารีที่มี% 20 อักขระแทนช่องว่างในชื่อ

   3 . ไม่จำเป็นต้องมีเนื้อหาเพิ่มเติม ลบส่วนนี้

   หมายเหตุ: Url บางรายการเกินอักขระ๒๕๕และไม่สามารถใช้ได้ ถ้าคุณสามารถใช้แถบเปิดใช้ด่วนหรือเพิ่มชื่อของไลบรารีไปยัง URL พื้นฐานในเขตข้อมูลปลายทางเพื่อรับทางลัดของคุณได้เนื่องจากแถบที่อยู่สามารถมีเนื้อหาเพิ่มเติมได้

 5. ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนชื่อสำเนาเอกสาร ภายใต้ ชื่อไฟล์สำหรับสำเนา ให้พิมพ์ชื่อใหม่

  1. ในส่วน อัปเดต ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • ถ้าคุณต้องการพร้อมท์เพื่ออัปเดตและคัดลอกเมื่อมีการเช็คอินไฟล์ต้นฉบับเวอร์ชันใหม่จากเบราว์เซอร์ ให้คลิก ใช่

    ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ สำเนาที่คุณสร้างจะถูกทำเครื่องหมายเป็นสำเนาที่พร้อมท์สำหรับอัปเดต และจะอัปเดตเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเลือกเพื่ออัปเดตสำเนาต้นฉบับที่มีอยู่

    หมายเหตุ: ถ้าคุณเช็คอินไฟล์จากโปรแกรมที่เข้ากันได้กับ TE000130241 เช่น TE000130264 คุณจะไม่ได้รับพร้อมท์เพื่ออัปเดตในโปรแกรมไคลเอ็นต์

   • ถ้าคุณต้องการแจ้งเตือนเมื่อมีการอัปเดตไฟล์ต้นฉบับ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สร้างการแจ้งเตือนสำหรับเอกสารต้นฉบับ

    หมายเหตุ: คุณจะไม่ได้รับอีเมลแจ้งเตือนเมื่อไฟล์ต้นฉบับมีการอัปเดตจนกว่าจะเปิดใช้งานอีเมลบนเซิร์ฟเวอร์ ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคุณได้เปิดอีเมลบนเซิร์ฟเวอร์แล้วหรือยัง ให้ติดต่อผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

 6. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

การอัปเดตสำเนาของไฟล์ใน 1st_OSS_14 หรือ 3rd_OSS_12

มีสองวิธีที่คุณสามารถอัปเดตสำเนารายการได้

 • จากไฟล์ต้นทาง คุณสามารถใช้คำสั่ง ส่งไปยัง เพื่ออัปเดตสำเนารายการที่มีอยู่

 • จากรายการสำเนาใดๆ คุณสามารถไปที่หน้า จัดการสำเนา แล้วดูสำเนาที่มีอยู่ทั้งหมด จากนั้นเลือกหนึ่งในสำเนาที่คุณต้องการอัปเดต

อัปเดตสำเนาจากไฟล์ต้นทาง

 1. ถ้าไลบรารีมีไฟล์ที่คุณต้องการอัปเดตสำเนายังไม่ได้เปิด ให้คลิกชื่อบนเรียกใช้ด่วน

  ถ้าชื่อของไลบรารีของคุณไม่ปรากฏขึ้นให้คลิกการกระทำในไซต์ รูปปุ่ม คลิกดูเนื้อหาไซต์ทั้งหมดแล้วคลิกชื่อไลบรารีของคุณ

 2. ชี้ไปที่ชื่อไฟล์ คลิกลูกศรที่ปรากฏ ชี้ไปที่ ส่งไปยัง จากนั้นคลิก สำเนาที่มีอยู่

  หมายเหตุ: คำสั่ง สำเนาที่มีอยู่ จะปรากฏเฉพาะเมื่อคุณเลือกเพื่อพร้อมท์สำหรับการอัปเดตเมื่อคุณเริ่มต้นใช้งานคำสั่ง ส่งไปยัง เพื่อคัดลอกไฟล์ต้นฉบับนี้ไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่นเป็นครั้งแรก

 3. ในส่วน ปลายทาง ให้เลือก สำเนา ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับสำเนาที่คุณต้องการอัปเดต จากนั้นคลิก ตกลง

ถ้าไฟล์ถูกคัดลอกไปยังไลบรารีอื่นอย่างน้อยหนึ่งไลบรารี คุณสามารถอัปเดตสำเนาอื่นๆ ทั้งหมดจากตำแหน่งที่ตั้งเดียวบนหน้า จัดการสำเนา ที่สามารถเข้าถึงได้จากสำเนารายการใดๆ

 1. ถ้าไลบรารีที่มีสำเนาที่คุณต้องการอัปเดตยังไม่ได้เปิด ให้คลิกชื่อสำเนาบนเรียกใช้ด่วน

  ถ้าชื่อของไลบรารีของคุณไม่ปรากฏขึ้นให้คลิกการกระทำในไซต์ รูปปุ่ม คลิกดูเนื้อหาไซต์ทั้งหมดแล้วคลิกชื่อไลบรารีของคุณ

 2. ชี้ไปที่ชื่อของสำเนาที่คุณต้องการอัปเดต ให้คลิกลูกศรที่ปรากฏ จากนั้นคลิก ไปที่รายการต้นฉบับ

 3. คลิก จัดการสำเนา

 4. เมื่อต้องการอัปเดตสำเนาที่พร้อมท์แล้วสำหรับการอัปเดต ให้คลิก อัปเดตสำเนา

 5. ในส่วน ปลายทาง ภายใต้ สำเนา ให้เลือกสำเนาที่คุณต้องการอัปเดต จากนั้นคลิก ตกลง

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการอัปเดตสำเนาที่อยู่ในรายการบนหน้า จัดการสำเนา ภายใต้ สำเนาที่ไม่พร้อมท์สำหรับการอัปเดต ก่อนอื่นคุณจะต้องเปลี่ยนการตั้งค่าการอัปเดตสำหรับสำเนานี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำดังนี้ ให้ดู เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับสำเนาเพื่อทำให้พร้อมท์สำหรับการอัปเดต

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับสำเนาเพื่อทำให้การอัปเดตสำหรับการอัปเดตใน 1st_OSS_14 หรือ 3rd_OSS_12

ถ้าคุณสร้างสำเนาไฟล์โดยใช้คำสั่ง ส่งไปยัง และคุณไม่เลือกให้พร้อมท์สำหรับการอัปเดต สำเนานี้จะไม่สามารถรับการอัปเดตจากไฟล์ต้นฉบับได้ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้แล้วทำให้สำเนาพร้อมใช้งานสำหรับการอัปเดต

 1. ถ้าไลบรารีที่มีสำเนาที่คุณต้องการอัปเดตยังไม่ได้เปิด ให้คลิกชื่อสำเนาบนเรียกใช้ด่วน

  ถ้าชื่อของไลบรารีของคุณไม่ปรากฏขึ้นให้คลิกการกระทำในไซต์ รูปปุ่ม คลิกดูเนื้อหาไซต์ทั้งหมดแล้วคลิกชื่อไลบรารีของคุณ

 2. ชี้ไปที่ชื่อของสำเนาที่คุณต้องการอัปเดต ให้คลิกลูกศรที่ปรากฏ จากนั้นคลิก ไปที่รายการต้นฉบับ

 3. คลิก จัดการสำเนา

 4. คลิก แก้ไข ข้างๆ รายการ จากนั้นคลิก ใช่ ภายใต้ พร้อมพ์ผู้เขียนให้ส่งการอัปเดตเมื่อมีการเช็คอินเอกสารใช่ไหม ในส่วน อัปเดต

 5. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ยกเลิกการลิงก์และลบสำเนาใน 1st_OSS_14 หรือ 3rd_OSS_12

ถ้าคุณต้องการลบรายการที่เป็นสำเนาของรายการอื่นอย่างสมบูรณ์ ก่อนอื่น คุณจะต้องให้แน่ใจว่ารายการนี้ถูกนำออกจากรายการไฟล์ต้นฉบับเพื่ออัปเดต มิฉะนั้น รายการอาจถูกสร้างใหม่ไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีใครบางคนเลือกเพื่ออัปเดตสำเนาใดๆ ที่มีอยู่ของไฟล์ต้นฉบับ นอกจากนี้เรายังแนะนำให้คุณยกเลิกลิงก์สำเนาจากไฟล์ต้นฉบับ หลังจากที่คุณยกเลิกลิงก์ไฟล์ต้นฉบับและสำเนาเสร็จสิ้นแล้ว คุณสามารถลบสำเนาได้

 1. หากต้องการลบลิงก์ใดๆ ออกจากไฟล์ต้นฉบับและสำเนาแบบสมบูรณ์ ให้ยกเลิกลิงก์ไฟล์ต้นฉบับและสำเนาทั้งสองวิธีต่อไปนี้

  • ยกเลิกลิงก์สำเนาจากต้นฉบับที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับไฟล์ต้นฉบับแล้ว ถ้าคุณทำเช่นนี้ ไฟล์ต้นฉบับจะมีการเชื่อมต่อไปยังสำเนา และสำเนาจะยังคงสามารถอัปเดตได้ถ้ามีใครบางคนเลือกเพื่ออัปเดตสำเนาที่มีอยู่ของไฟล์ต้นฉบับ

  • ลบลิงก์ไปยังสำเนาจากไฟล์ต้นฉบับเพื่อไม่ให้ไฟล์ต้นฉบับอัปเดตสำเนาอีกต่อไป

  1. ในไลบรารีที่มีสำเนาที่คุณต้องการยกเลิกลิงก์จากไฟล์ต้นฉบับ ให้ชี้ไปที่ชื่อสำเนา คลิกลูกศรที่ปรากฏ จากนั้นคลิก ไปยังรายการต้นฉบับ

  2. คลิก จัดการสำเนา

  3. คลิก แก้ไข ข้างๆ สำเนาที่คุณต้องการยกเลิกลิงก์จากไฟล์ต้นฉบับ

  4. คลิก นำลิงก์ออก จากนั้นคลิก ตกลง

   การดำเนินการนี้จะลบสำเนาจากรายการสำเนาที่สามารถอัปเดตจากไฟล์ต้นฉบับได้

  5. กลับไปยังไลบรารีที่มีสำเนาที่คุณต้องการยกเลิกลิงก์จากไฟล์ต้นฉบับ

  6. ชี้ไปที่ชื่อของสำเนาที่คุณต้องการยกเลิกลิงก์ คลิกลูกศรที่ปรากฏ จากนั้นคลิก ดูคุณสมบัติ

  7. ที่ด้านบนของหน้า ให้คลิก ยกเลิกลิงก์ จากนั้นคลิก ตกลง

   การกระทำนี้จะนำลิงก์ของสำเนาออกจากไฟล์แม่ต้นแบบ

 2. เมื่อต้องการลบไฟล์ในไลบรารีที่มีสำเนาที่คุณต้องการลบให้ชี้ไปที่ชื่อของสำเนาแล้วคลิกลูกศรที่ปรากฏขึ้นคลิกลบแล้วคลิกตกลง

ด้านบนของหน้า

ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคุณกำลังใช้ SharePoint เวอร์ชันใดให้ดูที่ฉันกำลังใช้ SharePoint เวอร์ชันใด

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×