เซลล์

ย้ายหรือคัดลอกเซลล์และเนื้อหาเซลล์

ย้ายหรือคัดลอกเซลล์และเนื้อหาเซลล์

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใช้ตัดคัดลอกและวางเพื่อย้ายหรือคัดลอกเนื้อหาของเซลล์ หรือคัดลอกเนื้อหาหรือแอตทริบิวต์ที่เฉพาะเจาะจงจากเซลล์ ตัวอย่างเช่นคัดลอกค่าผลลัพธ์ของสูตรโดยไม่ต้องคัดลอกสูตรหรือคัดลอกเฉพาะสูตรเท่านั้น

เมื่อคุณย้ายหรือคัดลอกเซลล์ Excel จะย้ายหรือคัดลอกเซลล์ทั้งเซลล์ รวมทั้งสูตรและค่าผลลัพธ์ รูปแบบเซลล์ และข้อคิดเห็น

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

คุณสามารถย้ายเซลล์ใน Excel โดยการลากแล้วปล่อยหรือใช้คำสั่ง ตัด และ วาง

ย้ายเซลล์โดยการลากแล้วปล่อย

 1. เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการย้ายหรือคัดลอก

 2. เลื่อนเมาส์ไปชี้ที่เส้นขอบของการเลือก

 3. เมื่อตัวชี้กลายเป็นตัวชี้การย้าย ตัวชี้การย้าย ให้ลากเซลล์หรือช่วงของเซลล์ไปยังอีกตำแหน่ง

ย้ายเซลล์โดยการตัดและวาง

 1. เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์

 2. เลือกHome > Cut ตัด หรือกด Ctrl + X

 3. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการย้ายข้อมูล

 4. เลือกหน้าแรก>วาง วาง หรือกด Ctrl + V

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

คัดลอกเซลล์ในเวิร์กชีตโดยใช้คำสั่ง คัดลอก และ วาง

 1. เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์

 2. เลือก คัดลอก หรือกด Ctrl + C

 3. เลือก วาง หรือกด Ctrl + V

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการจะย้ายหรือคัดลอก

  วิธีการเลือกเซลล์หรือช่วง

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  รูป Ribbon ของ Excel

  • เมื่อต้องการย้ายเซลล์ให้คลิกตัด รูปปุ่ม

   แป้นพิมพ์ลัด    คุณยังสามารถกด Ctrl+X ได้อีกด้วย

  • เมื่อต้องการคัดลอกเซลล์ให้คลิกคัดลอก รูปปุ่ม

   แป้นพิมพ์ลัด     คุณยังสามารถกด Ctrl+C ได้อีกด้วย

 3. เลือกเซลล์มุมบนซ้ายของพื้นที่ที่จะวาง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการย้ายหรือคัดลอกส่วนที่เลือกไปยังเวิร์กชีตหรือเวิร์กบุ๊กอื่น ให้คลิกแท็บเวิร์กชีตอื่นหรือสลับไปยังเวิร์กบุ๊กอื่น แล้วเลือกเซลล์ซ้ายบนของพื้นที่ที่จะวาง

 4. บนแท็บหน้าแรกในกลุ่มคลิปบอร์ดให้คลิกวาง รายการย่อ/ขยาย

  แป้นพิมพ์ลัด     คุณยังสามารถกด Ctrl+V ได้อีกด้วย

หมายเหตุ: 

 • Excel จะแสดงเส้นขอบการย้ายที่เคลื่อนไหวรอบๆ เซลล์ที่ถูกตัดหรือถูกคัดลอก เมื่อต้องการยกเลิกเส้นขอบการย้าย ให้กด Esc

 • Excel จะแทนที่ข้อมูลที่มีอยู่ในพื้นที่การวางเมื่อคุณตัดและวางเซลล์เพื่อจะย้ายเซลล์

 • เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกเฉพาะเมื่อคุณวางเซลล์คุณสามารถคลิกลูกศรที่อยู่ด้านล่างวาง รายการย่อ/ขยาย แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถคลิกวางแบบพิเศษหรือรูปภาพได้

 • ตามค่าเริ่มต้น Excel จะแสดงปุ่ม วางแบบพิเศษ บนแผ่นงานเพื่อให้คุณมีตัวเลือกพิเศษเมื่อคุณวางเซลล์ เช่น รักษาการจัดรูปแบบตามต้นฉบับ ถ้าคุณไม่ต้องการให้ Excel แสดงปุ่มนี้ในทุกครั้งที่คุณวางเซลล์ คุณก็สามารถปิดตัวเลือกนี้ได้ คลิกแท็บ ไฟล์ แล้วคลิก ตัวเลือก ในประเภท ขั้นสูง ภายใต้ ตัด คัดลอก และวาง ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงปุ่ม ตัวเลือกการวาง เมื่อวางเนื้อหาลงในข้อความ

ตามค่าเริ่มต้น การแก้ไขแบบลากแล้วปล่อยจะถูกเปิดอยู่ เพื่อให้คุณสามารถใช้เมาส์เพื่อย้ายและคัดลอกเซลล์ได้

 1. เลือกเซลล์หรือ ช่วง ของเซลล์ที่คุณต้องการย้ายหรือคัดลอก

  วิธีการเลือกเซลล์หรือช่วง

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการย้ายเซลล์หรือช่วงของเซลล์ให้ชี้ไปที่เส้นขอบของส่วนที่เลือก เมื่อตัวชี้กลายเป็นตัวชี้การย้าย ตัวชี้สำหรับย้ายตำแหน่งใน Excel ให้ลากเซลล์หรือช่วงของเซลล์ไปยังอีกตำแหน่ง

  • เมื่อต้องการคัดลอกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ให้กด Ctrl ค้างไว้ในขณะที่คุณชี้ไปที่เส้นขอบของส่วนที่เลือก เมื่อตัวชี้กลายเป็น ตัวชี้การคัดลอก ตัวชี้คัดลอกให้ลากเซลล์หรือช่วงของเซลล์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น

หมายเหตุ: Excel จะแทนที่ข้อมูลที่อยู่ในพื้นที่วางเมื่อคุณย้ายเซลล์

เมื่อคุณคัดลอกเซลล์ การอ้างอิงเซลล์จะถูกปรับโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณย้ายเซลล์ การอ้างอิงเซลล์จะไม่ถูกปรับ และเนื้อหาของเซลล์เหล่านั้นและของเซลล์ใดๆ ที่ชี้ไปยังเนื้อหานั้นอาจแสดงเป็นข้อผิดพลาดของการอ้างอิงได้ ในกรณีนี้ คุณจะต้องปรับการอ้างอิงด้วยตนเอง

ถ้าพื้นที่คัดลอกที่เลือกมีเซลล์ แถว หรือคอลัมน์ที่ซ่อนอยู่ Excel จะคัดลอกสิ่งเหล่านั้นด้วย คุณอาจต้องยกเลิกการซ่อนข้อมูลที่คุณไม่ต้องการเมื่อคุณคัดลอกข้อมูลไว้ชั่วคราว

 1. เลือกเซลล์หรือ ช่วง ของเซลล์ที่มีข้อมูลที่คุณต้องการย้ายหรือคัดลอก

  วิธีการเลือกเซลล์หรือช่วง

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  รูป Ribbon ของ Excel

  • เมื่อต้องการย้ายส่วนที่เลือกให้คลิกตัด รูปปุ่ม

   แป้นพิมพ์ลัด     คุณยังสามารถกด Ctrl+X ได้อีกด้วย

  • เมื่อต้องการคัดลอกส่วนที่เลือกให้คลิกคัดลอก รูปปุ่ม

   แป้นพิมพ์ลัด     คุณยังสามารถกด Ctrl+C ได้อีกด้วย

 3. คลิกขวาเซลล์มุมบนซ้ายของพื้นที่ที่จะวาง แล้วคลิก แทรกเซลล์ที่ตัด หรือ แทรกเซลล์ที่คัดลอก

  เคล็ดลับ    เมื่อต้องการย้ายหรือคัดลอกส่วนที่เลือกไปยังแผ่นงานหรือเวิร์กบุ๊กอื่น ให้คลิกแท็บแผ่นงานอื่นหรือสลับไปยังเวิร์กบุ๊กอื่น แล้วเลือกเซลล์ซ้ายบนของพื้นที่ที่จะวาง

 4. ในกล่องโต้ตอบ วางแทรก ให้คลิกทิศทางที่ต้องการเลื่อนเซลล์ข้างเคียงไป

บันทึกย่อ    ถ้าคุณแทรกแถวทั้งแถวหรือคอลัมน์ทั้งคอลัมน์ แถวและคอลัมน์ข้างเคียงจะถูกเลื่อนลงและไปทางด้านซ้ายตามลำดับ

ในกรณีที่เซลล์ แถว หรือคอลัมน์ใดบนแผ่นงานไม่ถูกแสดง คุณมีตัวเลือกที่จะคัดลอกเซลล์ทั้งหมดหรือเฉพาะเซลล์ที่ปรากฏเท่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกที่จะคัดลอกเฉพาะข้อมูลสรุปที่แสดงอยู่บนเวิร์กชีตที่วางเค้าร่างไว้เท่านั้นได้

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการคัดลอก

  วิธีการเลือกเซลล์หรือช่วง

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก ค้นหาและเลือก แล้วคลิก ไปที่แบบพิเศษ

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ภายใต้ เลือก ให้คลิก เฉพาะเซลล์ที่มองเห็น แล้วคลิก ตกลง

 4. บนแท็บหน้าแรกในกลุ่มคลิปบอร์ดให้คลิกคัดลอก รูปปุ่ม

  รูป Ribbon ของ Excel

  แป้นพิมพ์ลัด     คุณยังสามารถกด Ctrl+C ได้อีกด้วย

 5. เลือกเซลล์มุมบนซ้ายของพื้นที่ที่จะวาง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการย้ายหรือคัดลอกส่วนที่เลือกไปยังเวิร์กชีตหรือเวิร์กบุ๊กอื่น ให้คลิกแท็บเวิร์กชีตอื่นหรือสลับไปยังเวิร์กบุ๊กอื่น แล้วเลือกเซลล์ซ้ายบนของพื้นที่ที่จะวาง

 6. บนแท็บหน้าแรกในกลุ่มคลิปบอร์ดให้คลิกวาง รายการย่อ/ขยาย

  แป้นพิมพ์ลัด     คุณยังสามารถกด Ctrl+V ได้อีกด้วย

 • ถ้าคุณคลิกลูกศรด้านล่างวาง รายการย่อ/ขยาย คุณสามารถเลือกจากตัวเลือกการวางหลายตัวเลือกเพื่อนำไปใช้กับสิ่งที่คุณเลือกได้

Excel จะวางข้อมูลที่คัดลอกลงในแถวหรือคอลัมน์ที่อยู่ติดกัน ถ้าพื้นที่ที่จะวางมีแถวหรือคอลัมน์ที่ซ่อนอยู่ คุณอาจต้องยกเลิกการซ่อนพื้นที่ที่จะวางเพื่อให้เห็นเซลล์ที่คัดลอกทั้งหมด

เมื่อคุณคัดลอกหรือวางข้อมูลที่ซ่อนหรือข้อมูลที่กรองแล้วไปยังแอปพลิเคชันอื่นหรืออินสแตนซ์อื่นของ Excel เฉพาะเซลล์ที่ปรากฏเท่านั้นที่จะถูกคัดลอก

 1. เลือกช่วงของเซลล์ที่มีเซลล์ว่าง

  วิธีการเลือกเซลล์หรือช่วง

 2. บนแท็บหน้าแรกในกลุ่มคลิปบอร์ดให้คลิกคัดลอก รูปปุ่ม

  รูป Ribbon ของ Excel

  แป้นพิมพ์ลัด     คุณยังสามารถกด Ctrl+C ได้อีกด้วย

 3. เลือกเซลล์มุมบนซ้ายของพื้นที่ที่จะวาง

 4. บนแท็บหน้าแรกในกลุ่มคลิปบอร์ดให้คลิกลูกศรที่อยู่ด้านล่างวาง รายการย่อ/ขยาย แล้วคลิกวางแบบพิเศษ

 5. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ข้ามเซลล์ที่ว่าง

 1. ดับเบิลคลิกที่เซลล์ที่มีข้อมูลที่คุณต้องการจะย้ายหรือคัดลอก

  บันทึกย่อ    ตามค่าเริ่มต้น คุณจะสามารถแก้ไขและเลือกข้อมูลเซลล์ในเซลล์ได้โดยตรงด้วยการดับเบิลคลิกที่เซลล์นั้น แต่คุณยังสามารถแก้ไขและเลือกข้อมูลในเซลล์ที่ แถบสูตร ได้เช่นกัน

 2. ในเซลล์ ให้เลือกอักขระที่คุณต้องการจะย้ายหรือคัดลอก

  วิธีการเลือกอักขระในเซลล์

  เมื่อต้องการเลือกเนื้อหาของเซลล์

  ให้ทำสิ่งนี้

  ในเซลล์

  ดับเบิลคลิกที่เซลล์ แล้วลากคลุมเนื้อหาที่คุณต้องการเลือกของเซลล์

  ในแถบสูตร

  รูปปุ่ม

  คลิกเซลล์แล้วลากคลุมเนื้อหาของเซลล์ที่คุณต้องการเลือกในแถบสูตร

  โดยใช้คีย์บอร์ด

  กดปุ่ม F2 เพื่อแก้ไขเซลล์ ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อจัดตำแหน่งเคอเซอร์ จากนั้นกด Shift+แป้นลูกศร เพื่อเลือกเนื้อหา

 3. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  รูป Ribbon ของ Excel

  • เมื่อต้องการย้ายส่วนที่เลือกให้คลิกตัด รูปปุ่ม

   แป้นพิมพ์ลัด     คุณยังสามารถกด Ctrl+X ได้อีกด้วย

  • เมื่อต้องการคัดลอกส่วนที่เลือกให้คลิกคัดลอก รูปปุ่ม

   แป้นพิมพ์ลัด     คุณยังสามารถกด Ctrl+C ได้อีกด้วย

 4. ในเซลล์ ให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการจะวางอักขระ หรือดับเบิลคลิกที่เซลล์อื่นเพื่อย้ายหรือคัดลอกข้อมูล

 5. บนแท็บหน้าแรกในกลุ่มคลิปบอร์ดให้คลิกวาง รายการย่อ/ขยาย

  คีย์ลัด    คุณยังสามารถกด Ctrl+V ได้อีกด้วย

 6. กด ENTER

  หมายเหตุ: เมื่อคุณดับเบิลคลิกที่เซลล์หรือกด F2 เพื่อแก้ไขเซลล์ที่ใช้งานอยู่ แป้นลูกศรจะทำงานภายในเซลล์นั้นเท่านั้น เมื่อต้องการใช้แป้นลูกศรให้ย้ายไปยังเซลล์อื่น ให้กด Enter เพื่อให้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงของคุณกับเซลล์ที่ใช้งานอยู่นั้นเสร็จสมบูรณ์เสียก่อน

เมื่อคุณวางข้อมูลที่คัดลอก คุณสามารถเลือกทำดังต่อไปนี้

 • วางเฉพาะการจัดรูปแบบเซลล์เท่านั้น เช่น สีฟอนต์หรือสีเติม (และไม่รวมถึงเนื้อหาของเซลล์)

 • แปลงสูตรใดๆ ในเซลล์ให้เป็นค่าจากการคำนวณโดยที่ไม่เขียนทับการจัดรูปแบบที่มีอยู่แล้ว

 • วางเฉพาะสูตรเท่านั้น (และไม่ใช่ค่าจากการคำนวณ)

 • เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่มีค่า รูปแบบเซลล์ หรือสูตรที่คุณต้องการคัดลอก

  วิธีการเลือกเซลล์หรือช่วง

 • บนแท็บหน้าแรกในกลุ่มคลิปบอร์ดให้คลิกคัดลอก รูปปุ่ม

  รูป Ribbon ของ Excel

  คีย์ลัด    คุณยังสามารถกด Ctrl+C ได้อีกด้วย

 • เลือกเซลล์มุมบนซ้ายของพื้นที่ที่จะวางหรือเซลล์ที่คุณต้องการวางค่า รูปแบบเซลล์ หรือสูตร

 • บนแท็บหน้าแรกในกลุ่มคลิปบอร์ดให้คลิกลูกศรที่อยู่ด้านล่างวาง รายการย่อ/ขยาย แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการวางค่าเท่านั้น ให้คลิก ค่า

  • เมื่อต้องการวางรูปแบบเซลล์เท่านั้น ให้คลิก การจัดรูปแบบ

  • เมื่อต้องการวางสูตรเท่านั้น ให้คลิก สูตร

   หมายเหตุ: ถ้าสูตรที่คัดลอกมีการอ้างอิงเซลล์แบบสัมพัทธ์ Excel จะปรับการอ้างอิง (และส่วนที่สัมพัทธ์ของการอ้างอิงเซลล์แบบผสม) ในสูตรที่ซ้ำกัน ตัวอย่างเช่น สมมติว่าเซลล์ B8 มีสูตร =SUM(B1:B7) ถ้าคุณคัดลอกสูตรนี้ไปที่เซลล์ C8 สูตรที่ซ้ำกันนี้จะอ้างอิงไปยังเซลล์ที่สอดคล้องกันในคอลัมน์นั้นคือ =SUM(C1:C7) ถ้าสูตรที่คัดลอกมีการอ้างอิงเซลล์แบบสัมบูรณ์ การอ้างอิงในสูตรที่ซ้ำกันจะไม่เปลี่ยนแปลง ถ้าคุณไม่ได้รับผลลัพธ์อย่างที่ต้องการ คุณยังสามารถเปลี่ยนการอ้างอิงในสูตรดั้งเดิมให้เป็นการอ้างอิงเซลล์แบบสัมพัทธ์หรือแบบสัมบูรณ์ก็ได้ แล้วจึงคัดลอกเซลล์อีกครั้ง

เมื่อคุณวางข้อมูลที่คัดลอก ข้อมูลที่วางจะใช้การตั้งค่าความกว้างของคอลัมน์ของเซลล์เป้าหมาย เมื่อต้องการแก้ไขความกว้างของคอลัมน์เพื่อให้ตรงกับเซลล์ต้นฉบับให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการจะย้ายหรือคัดลอก

  วิธีการเลือกเซลล์หรือช่วง

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  รูป Ribbon ของ Excel

  • เมื่อต้องการย้ายเซลล์ให้คลิกตัด รูปปุ่ม

   แป้นพิมพ์ลัด     คุณยังสามารถกด Ctrl+X ได้อีกด้วย

  • เมื่อต้องการคัดลอกเซลล์ให้คลิกคัดลอก รูปปุ่ม

   แป้นพิมพ์ลัด     คุณยังสามารถกด Ctrl+C ได้อีกด้วย

 3. เลือกเซลล์มุมบนซ้ายของพื้นที่ที่จะวาง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการย้ายหรือคัดลอกส่วนที่เลือกไปยังเวิร์กชีตหรือเวิร์กบุ๊กอื่น ให้คลิกแท็บเวิร์กชีตอื่นหรือสลับไปยังเวิร์กบุ๊กอื่น แล้วเลือกเซลล์ซ้ายบนของพื้นที่ที่จะวาง

 4. บนแท็บหน้าแรกในกลุ่มคลิปบอร์ดให้คลิกลูกศรภายใต้วาง รายการย่อ/ขยาย แล้วคลิกเก็บความกว้างคอลัมน์ต้นฉบับ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมใช่ไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน ชุมชนด้านเทคนิคของ Excel ขอความช่วยเหลือใน ชุมชนตอบคำถาม หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voice ได้เสมอ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×