ย้ายหรือคัดลอกข้อความระหว่างโฟลเดอร์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถย้ายหรือคัดลอกข้อความจากโฟลเดอร์หนึ่งไปอีกโฟลเดอร์หนึ่งใน รายการโฟลเดอร์ ได้

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการย้ายหรือคัดลอก

  ถ้าต้องการเลือกหลายรายการ ให้กด คำสั่ง ค้างไว้ ขณะที่คุณคลิกที่รายการ

 2. ในแท็บ หน้าแรก ให้คลิก ย้าย จากนั้นให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  ย้าย หรือคัดลอกข้อความระหว่างโฟลเดอร์

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  ย้ายรายการไปยังโฟลเดอร์อื่น

  คลิกที่โฟลเดอร์อื่น หรือโฟลเดอร์ที่เลือก

  คัดลอกรายการไปยังโฟลเดอร์อื่น

  คลิก คัดลอกโฟลเดอร์

 3. เริ่มพิมพ์ชื่อของโฟลเดอร์ปลายทาง

 4. เมื่อโฟลเดอร์ที่คุณต้องการปรากฏ ให้คลิกชื่อโฟลเดอร์ จากนั้นคลิก ย้าย หรือ คัดลอก

  เคล็ดลับ: 

  • เมื่อต้องการสร้างโฟลเดอร์ใหม่ในรายการโฟลเดอร์ ให้กด CONTROL ค้างไว้ จากนั้นคลิกโฟลเดอร์ที่มีอยู่ในรายการโฟลเดอร์ จากนั้นคลิก สร้างโฟลเดอร์ใหม่

  • ถ้าคุณต้องการย้ายรายการไปยังโฟลเดอร์อื่นในบัญชีเดียวกัน คุณสามารถลากรายการจากรายการไปยังโฟลเดอร์ได้

ดูเพิ่มเติม

ย้ายหรือเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์

สร้างโฟลเดอร์เพิ่มเติมในบานหน้าต่างนำทาง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×