ย้ายหรือคัดลอกข้อความระหว่างโฟลเดอร์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ย้ายข้อความไปยังโฟลเดอร์อื่น

เลือกข้อความ แล้วลากไปยังโฟลเดอร์ปลายทาง

คัดลอกข้อความไปยังโฟลเดอร์อื่น

  1. เลือกข้อความที่คุณต้องการคัดลอก

    เมื่อต้องการเลือกหลายรายการ ค้าง คำสั่ง ตามที่คุณคลิกรายการ

  2. บนแท็บหน้าแรก คลิกย้าย >คัดลอกไปยังโฟลเดอร์

    ย้าย หรือคัดลอกข้อความระหว่างโฟลเดอร์

  3. เริ่มพิมพ์ชื่อของโฟลเดอร์ปลายทาง

  4. เมื่อโฟลเดอร์ที่คุณต้องการปรากฏขึ้น คลิกชื่อโฟลเดอร์ >คัดลอก

    เคล็ดลับ: เมื่อต้องการสร้างโฟลเดอร์ใหม่ในแถบด้านข้าง ค้างควบคุม เลือกโฟลเดอร์ที่มีอยู่ >โฟลเดอร์ใหม่

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ย้ายหรือเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์

เพิ่ม หรือเอาโฟลเดอร์ออก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×