ย้ายหน้าหรือหน้าย่อยไปยังส่วนสมุดบันทึกอื่น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. คลิกแท็บของหน้าที่คุณต้องการย้าย จากนั้นลากไปอยู่เหนือแท็บส่วนที่คุณต้องการย้ายไป

    เคล็ดลับ: คุณยังสามารถคลิกขวาที่แท็บของหน้าหรือหน้าย่อยที่คุณต้องการย้าย ให้ชี้ไปที่ ย้ายหน้าไปที่ บนเมนูทางลัด จากนั้นคลิก ส่วนอื่น

    • เมื่อต้องการเลือกมากกว่าหนึ่งหน้าหรือหน้าย่อย ให้กด CTRL หรือ SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกแท็บของหน้าที่คุณต้องการย้าย

    • ถ้าคุณลากหน้าย่อยไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่ หน้าย่อยจะกลายเป็นหน้าหลัก เมื่อต้องการย้ายหน้าหลักและหน้าย่อยของหน้าหลักนั้น ให้เลือกหน้าหลักและหน้าย่อยของหน้าหลักนั้น จากนั้นย้ายหน้าเหล่านั้นไปด้วยกัน

  2. ในกล่องโต้ตอบ ย้ายหรือคัดลอกหน้า ให้คลิกส่วนที่คุณต้องการย้ายหน้าหรือหน้าย่อย จากนั้นคลิก ย้าย

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×