ย้ายสไลด์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณได้อย่างง่ายดายสามารถจัดระเบียบงานนำเสนอได้ โดยการลากสไลด์ไปยังตำแหน่งอื่น ในมุมมองปกติ คุณย้ายสไลด์ในแนวตั้งในบานหน้าต่างนำทาง ในมุมมองตัวเรียงลำดับสไลด์ คุณสามารถดูสไลด์เพิ่มเติมในเวลาเดียวกัน ซึ่งจะมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการจัดระเบียบงานนำเสนอที่มีขนาดใหญ่

ย้ายสไลด์ในมุมมองปกติ

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก ปกติ

 2. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย เลือกสไลด์คุณต้องการย้าย

 3. ลากสไลด์ไปยังตำแหน่งใหม่

ย้ายสไลด์ในมุมมองตัวเรียงลำดับสไลด์

 1. บนเมนูมุมมอง คลิกตัวเรียงลำดับสไลด์

  สกรีนช็อตแสดงกลุ่มมุมมองงานนำเสนอที่ มีตัวเลือกสำหรับปกติ มุม มองเค้าร่าง ตัวเรียง ลำดับสไลด์ และ หน้าบันทึกย่อ

 2. ลากสไลด์ไปยังตำแหน่งใหม่

  ลากสไลด์

ดูเพิ่มเติม

เพิ่ม จัดเรียง ซ้ำ และลบสไลด์ใน PowerPoint

คัดลอกสไลด์จากงานนำเสนอหนึ่งไปยังอีกใน PowerPoint บน Mac

ย้ายสไลด์ในมุมมองปกติ

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก ปกติ

 2. ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง คลิกที่แท็บ แท็บสไลด์ สไลด์ แล้ว คลิ กสไลด์ 

  หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับความกว้างของบานหน้าต่างนำทาง คุณอาจจะเห็น แท็บสไลด์ที่มีชื่อ และ แท็บเค้าร่างที่มีชื่อ ชื่อแท็บ หรือสไลด์   แท็บสไลด์ และเค้าร่าง   แท็บเค้าร่าง แท็บไอคอน

 3. ลากสไลด์ไปยังตำแหน่งใหม่

ย้ายสไลด์ในมุมมองตัวเรียงลำดับสไลด์

 1. บนเมนูมุมมอง คลิกตัวเรียงลำดับสไลด์

  คลิก มุมมอง แล้วคลิก ตัวเรียงลำดับสไลด์

 2. ลากสไลด์ไปยังตำแหน่งใหม่

  ลากสไลด์

ดูเพิ่มเติม

คัดลอกสไลด์จากงานนำเสนอหนึ่งกับอีกคน

เปลี่ยนแปลง หรือเรียงลำดับสไลด์

จัดระเบียบสไลด์ของคุณเป็นส่วน ๆ

สลับไปยังมุมมองที่แตกต่างกันใน PowerPoint

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×