ย้ายสมุดบันทึก OneNote for Windows ที่คุณแชร์กับผู้อื่น

OneNote เป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ยอดเยี่ยม คุณสามารถแชร์สมุดบันทึกกับผู้อื่นเพื่อให้พวกเขาสามารถดูหรือแก้ไขเนื้อหาและทำงานร่วมกันได้ ถ้าคุณต้องการย้ายสมุดบันทึกที่แชร์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่ คุณควรวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อที่บุคคลอื่นๆ จะสามารถค้นหาสมุดบันทึกในตำแหน่งที่ตั้งใหม่และทำงานในสมุดบันทึกต่อไปได้

หมายเหตุ: ถ้าคุณมีสมุดบันทึกที่คุณยังไม่ได้แชร์ แต่ต้องการย้ายไปยัง OneDrive เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงได้จากอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณ คุณก็ไม่จำเป็นต้องทำตามขั้นตอนด้านล่างทั้งหมด เพียงแค่เลือก ไฟล์ > แชร์ และเลือกตำแหน่งที่ตั้งใหม่ สำหรับคำแนะนำทีละขั้นตอน ให้ดูที่ ย้ายสมุดบันทึกไปยัง OneDrive ถ้าองค์กรของคุณใช้ SharePoint คุณสามารถ สร้างสมุดบันทึกใน SharePoint เพื่อให้คนอื่นๆ ในทีมของคุณสามารถใช้งานสมุดบันทึกได้เช่นกัน

เมื่อสมุดบันทึกที่อยู่บนตำแหน่งที่ตั้งที่แชร์แล้ว คุณจะไม่สามารถย้ายสมุดบันทึกไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่ทั้งหมดในทีเดียว คุณสามารถย้ายเนื้อหาของสมุดบันทึกได้ทีละส่วน โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้

เคล็ดลับ: ให้พิจารณาย้ายสมุดบันทึกในช่วงเวลาที่คุณทราบว่ากิจกรรมการแก้ไขที่แชร์เกิดขึ้นน้อยที่สุด การสำรองข้อมูลไฟล์ทั้งหมดของคุณก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าคุณหรือผู้อื่นกำลังทำงานที่สำคัญอยู่นั้นถือเป็นความคิดที่ดี

ขั้นตอนที่ 1: การเตรียมการย้าย

 1. สร้างสมุดบันทึกใหม่ (ไฟล์ > ใหม่) ในตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการสำหรับสมุดบันทึกที่มีอยู่แล้วของคุณ

 2. แจ้งให้บุคคลที่คุณแชร์สมุดบันทึกเก่าด้วยทราบว่าสมุดบันทึกกำลังจะถูกย้าย และพวกเขาควรเปิดสมุดบันทึกใหม่ คุณสามารถเลือกทำวิธีใดวิธีหนึ่งจากสองวิธีต่อไปนี้

  • ในสมุดบันทึกดั้งเดิม ให้สร้างส่วนใหม่ด้วยหน้าที่มีคำแนะนำและลิงก์ไปยังสมุดบันทึกใหม่

  • ส่งอีเมลแจ้งให้ผู้ใช้ทราบพร้อมคำแนะนำ

   สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีรับลิงก์การแชร์ ให้ดูที่ แชร์สมุดบันทึกกับผู้อื่น

ขั้นตอนที่ 2: การย้ายบันทึกย่อของคุณ

 1. ในสมุดบันทึกเก่า ให้คลิกขวาที่แท็บส่วน แล้วเลือก ย้ายหรือคัดลอก

 2. เลือกสมุดบันทึกใหม่จากรายการของสมุดบันทึก แล้วเลือก ย้าย

 3. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2 จนกว่าส่วนทั้งหมดจะอยู่ในสมุดบันทึกใหม่

  หมายเหตุ: ถ้าก่อนหน้านี้คุณได้สร้างส่วนไว้ในสมุดบันทึกเก่าเพื่อแจ้งให้บุคคลอื่นทราบว่าสมุดบันทึกนั้นจะถูกย้าย ให้ปล่อยส่วนดังกล่าวไว้ในสมุดบันทึกเก่าโดยไม่ต้องย้ายออกมา ด้วยวิธีนี้ ผู้ที่เปิดสมุดบันทึกเก่าจะสามารถเห็นได้ว่าบันทึกย่อถูกย้ายไปไว้ที่ใด

 4. กด Shift+F9 บนคีย์บอร์ดของคุณเพื่อซิงค์สมุดบันทึกทั้งหมดด้วยตัวเอง และรอให้การซิงโครไนซ์เสร็จสิ้น ถ้าคุณกำลังใช้อุปกรณ์ระบบสัมผัสที่ไม่มีคีย์บอร์ดภายนอก คุณสามารถซิงค์ผ่านทางเมนู ไฟล์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ดูสถานะการซิงโครไนซ์ของสมุดบันทึกที่แชร์

  เมื่อ OneNote ซิงค์การเปลี่ยนแปลงเสร็จแล้ว ทุกคนจะเห็นโครงสร้างของสมุดบันทึกใหม่เมื่อเข้าสู่สมุดบันทึกใหม่ในครั้งถัดไป

 5. ปิดสมุดบันทึกเก่า การทำเช่นนี้จะไม่ลบสมุดบันทึกเก่าออก แต่จะป้องกันไม่ให้คุณกลับไปใช้สมุดบันทึกเก่าอีก

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการย้าย

เมื่อคุณพร้อมที่จะย้ายสมุดบันทึกที่แชร์ไปยังตำแหน่งใหม่ ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. สร้างสมุดบันทึกใหม่ (ไฟล์ > ใหม่) ที่ตำแหน่งที่จะย้ายสมุดบันทึกอื่นไป

 2. แจ้งให้ผู้ที่คุณกำลังแชร์สมุดบันทึกเก่าทราบว่าสมุดบันทึกกำลังจะถูกย้าย และพวกเขาควรเปิดสมุดบันทึกใหม่ คุณสามารถเลือกทำวิธีใดวิธีหนึ่งจากสองวิธีต่อไปนี้ได้

  • ในสมุดบันทึกดั้งเดิม ให้สร้างส่วนใหม่กับหน้ามีคำแนะนำ (แนะนำให้ทำ)

  • ส่งอีเมลแจ้งให้ผู้ใช้ทราบพร้อมคำแนะนำ

 3. ในทั้งสองกรณี ให้รวม URL ของสมุดบันทึกใหม่และเพิ่มข้อความบางอย่างบนหน้าของคุณ หรือในอีเมลของคุณ เพื่ออธิบายว่าเหตุใดจึงย้ายสมุดบันทึกและสมุดบันทึกจะถูกย้ายไปไว้ที่ใด

ขั้นตอนที่ 2 การย้ายบันทึกย่อของคุณ

เมื่อคุณพร้อมที่จะย้ายบันทึกย่อจากสมุดบันทึกเก่าไปยังสมุดบันทึกใหม่ ให้ทำดังนี้

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปิดทั้งสมุดบันทึกเก่าและใหม่ไว้แล้ว จากนั้นให้ลากแต่ละส่วนของสมุดบันทึกจากสมุดบันทึกเก่าไปยังสมุดบันทึกใหม่

 2. ถ้าก่อนหน้านี้คุณได้สร้างส่วนไว้ในสมุดบันทึกเก่าเพื่อแจ้งให้บุคคลอื่นทราบว่าสมุดบันทึกนั้นจะถูกย้าย ให้ปล่อยส่วนดังกล่าวไว้ในสมุดบันทึกเก่าโดยไม่ต้องย้ายออกมา โดยผู้ที่เปิดสมุดบันทึกเก่าหลังจากนั้น (เช่น ผู้ร่วมงานที่กลับจากวันหยุดยาว) จะสามารถเห็นได้ว่าบันทึกย่อถูกย้ายไปไว้ที่ใด

 3. กด SHIFT+F9 บนคีย์บอร์ดของคุณเพื่อซิงค์สมุดบันทึกทั้งหมดด้วยตัวเอง และรอให้การซิงโครไนซ์เสร็จสิ้น เมื่อ OneNote ซิงค์การเปลี่ยนแปลงเสร็จแล้ว ทุกคนจะเห็นโครงสร้างของสมุดบันทึกใหม่เมื่อเข้าสู่สมุดบันทึกใหม่ในครั้งถัดไป

 4. ปิดสมุดบันทึกเก่า การทำเช่นนี้จะไม่ลบสมุดบันทึกเก่าออก แต่จะป้องกันไม่ให้คุณบังเอิญกลับไปใช้สมุดบันทึกเก่าอีก

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×