ย้ายสมุดบันทึก OneNote ที่คุณแชร์กับบุคคลอื่น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ก่อนที่คุณจะย้ายสมุดบันทึกที่แชร์ซึ่งอาจมีผู้อื่นใช้งานอยู่ ให้ลดภาวะการขัดจังหวะการทำงานให้น้อยที่สุดด้วยการวางแผนล่วงหน้าและสื่อสารให้ผู้อื่นทราบล่วงหน้าเมื่อคุณจะย้ายสมุดบันทึกไปยังตำแหน่งอื่น

ให้พิจารณาย้ายสมุดบันทึกในช่วงเวลาที่คุณทราบว่ากิจกรรมการแก้ไขที่แชร์เกิดขึ้นน้อยที่สุด การสำรองข้อมูลไฟล์ทั้งหมดของคุณก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าคุณหรือผู้อื่นกำลังทำงานที่สำคัญอยู่นั้นถือเป็นความคิดที่ดี

ขั้นตอนที่ 1: การเตรียมการย้าย

เมื่อคุณพร้อมที่จะย้ายสมุดบันทึกที่แชร์ไปยังตำแหน่งใหม่ ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. สร้างสมุดบันทึกใหม่ (ไฟล์ > ใหม่) ที่ตำแหน่งที่จะย้ายสมุดบันทึกอื่นไป

 2. แจ้งให้ผู้ที่คุณกำลังแชร์สมุดบันทึกเก่าทราบว่าสมุดบันทึกกำลังจะถูกย้าย และพวกเขาควรเปิดสมุดบันทึกใหม่ คุณสามารถเลือกทำวิธีใดวิธีหนึ่งจากสองวิธีต่อไปนี้ได้

  • ในสมุดบันทึกดั้งเดิม ให้สร้างส่วนใหม่กับหน้ามีคำแนะนำ (แนะนำให้ทำ)

  • ส่งอีเมลแจ้งให้ผู้ใช้ทราบพร้อมคำแนะนำ

 3. ในทั้งสองกรณี รวม URL ของสมุดบันทึกใหม่ และเพิ่มข้อความ บนหน้าของคุณ หรือ ในอีเมลของคุณเพื่ออธิบายว่า ทำไม และที่กำลังจะย้ายสมุดบันทึก

ขั้นตอนที่ 2 การย้ายบันทึกย่อของคุณ

เมื่อคุณพร้อมที่จะย้ายบันทึกย่อจากสมุดบันทึกเก่าไปยังสมุดบันทึกใหม่ ให้ทำดังนี้

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปิดทั้งสมุดบันทึกเก่าและใหม่ไว้แล้ว จากนั้นให้ลากแต่ละส่วนของสมุดบันทึกจากสมุดบันทึกเก่าไปยังสมุดบันทึกใหม่

 2. ถ้าก่อนหน้านี้คุณได้สร้างส่วนไว้ในสมุดบันทึกเก่าเพื่อแจ้งให้บุคคลอื่นทราบว่าสมุดบันทึกนั้นจะถูกย้าย ให้ปล่อยส่วนดังกล่าวไว้ในสมุดบันทึกเก่าโดยไม่ต้องย้ายออกมา โดยผู้ที่เปิดสมุดบันทึกเก่าหลังจากนั้น (เช่น ผู้ร่วมงานที่กลับจากวันหยุดยาว) จะสามารถเห็นได้ว่าบันทึกย่อถูกย้ายไปไว้ที่ใด

 3. กด SHIFT+F9 บนคีย์บอร์ดของคุณเพื่อซิงค์สมุดบันทึกทั้งหมดด้วยตัวเอง และรอให้การซิงโครไนซ์เสร็จสิ้น เมื่อ OneNote ซิงค์การเปลี่ยนแปลงเสร็จแล้ว ทุกคนจะเห็นโครงสร้างของสมุดบันทึกใหม่เมื่อเข้าสู่สมุดบันทึกใหม่ในครั้งถัดไป

 4. ปิดสมุดบันทึกเก่า การทำเช่นนี้จะไม่ลบสมุดบันทึกเก่าออก แต่จะป้องกันไม่ให้คุณกลับไปใช้สมุดบันทึกเก่าอีก

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×