ย้ายวัตถุไปข้างหน้า หรือข้างหลัง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

 1. เลือกวัตถุคุณต้องการย้าย ถ้าวัตถุซ่อนอยู่ เลือกวัตถุใด ๆ นั้นแล้ว กด TAB หรือ SHIFT + TAB จนกระทั่งวัตถุคุณต้องถูกเลือก

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  นำวัตถุไปไว้ด้านหน้าของกองซ้อน:

  • บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มจัดเรียง ชี้ไปที่รายการดรอปดาวน์ในนำไปข้างหน้า แล้ว คลิ กนำไปข้างหน้าสุด

   นำวัตถุไปไว้ข้างหน้าสุด

   นำวัตถุไปไว้ข้างหลังของกองซ้อน:

  • บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มจัดเรียง ชี้ไปที่รายการดรอปดาวน์ในการย้ายไปข้างหลัง แล้ว คลิ กส่งไปไว้ข้างหลัง

   ย้ายวัตถุไปไว้ข้างหลังสุด

   นำวัตถุมาไว้ข้างหน้าหนึ่งขั้น

  • บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มจัดเรียง ชี้ไปที่รายการดรอปดาวน์ในนำไปข้างหน้า แล้ว คลิ กนำไปข้างหน้า

   ส่งวัตถุไปไว้ข้างหลังหนึ่งขั้น:

  • บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มจัดเรียง ชี้ไปที่รายการดรอปดาวน์ในการย้ายไปข้างหลัง แล้ว คลิ กย้ายไปข้างหลัง

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการย้ายวัตถุมากกว่าหนึ่งครั้ง SHIFT ค้างไว้ และคลิกทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการเลือก และ แล้ว ปล่อย SHIFT

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×