ย้ายวัตถุไปข้างหน้า หรือข้างหลัง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเปลี่ยนลำดับชั้นของกองซ้อนซึ่งเรียกว่า z-ลำดับ — ของวัตถุในสิ่งพิมพ์ของคุณเพื่อให้วัตถุที่อาจปรากฏขึ้นด้านบนของวัตถุอื่น ๆ ได้

วัตถุคืออย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • รูปร่างอัตโนมัติ

 • ตาราง

 • กล่องข้อความ

 • คลิปอาร์ตหรือรูปภาพ

 • เลือกวัตถุที่คุณต้องการย้าย

  ถ้าวัตถุซ่อนอยู่ เลือกวัตถุใด ๆ นั้นแล้ว กดแป้น TAB หรือ SHIFT + TAB ซ้ำ ๆ จนกระทั่งวัตถุที่คุณต้องถูกเลือก

  เมื่อต้องการเลือกวัตถุมากกว่าหนึ่งครั้ง กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกที่วัตถุที่คุณต้องการเลือก แล้ว ปล่อย CTRL

 • บนเมนูจัดเรียง ชี้ไปที่ลำดับ แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการนำวัตถุไปไว้ด้านหน้าของกองซ้อน คลิกนำไปข้างหน้าสุด

  • เมื่อต้องการส่งวัตถุไปไว้ข้างหลังของกองซ้อน คลิกส่งไปไว้ข้างหลัง

  • เมื่อต้องการนำวัตถุหนึ่งขั้นใกล้ไปไว้ข้างหน้า คลิกนำไปข้างหน้า

  • เมื่อต้องการส่งวัตถุไปไว้ข้างหลังหนึ่งขั้น คลิกย้ายไปข้างหลัง

หมายเหตุ: 

 • เมื่อต้องการแสดงรูปภาพแทรกไว้เป็นพื้นหลังข้อความ คลิกขวากล่องข้อความ คลิกจัดรูปแบบกล่องข้อความ บนเมนูทางลัด คลิกที่แท็บเค้าโครง ทางแล้ว คลิกไม่มี หรือผ่านทาง ภายใต้ลักษณะที่ตัด

 • เมื่อต้องการทำให้วัตถุในกองซ้อนแบบโปร่งใส คลิกวัตถุเพื่อเลือก (สำหรับตาราง เลือกทั้งตาราง), แล้ว กด CTRL + T เมื่อต้องการทำให้วัตถุแบบโปร่งใสทึบกับสีเติมสีขาว เลือก นั้นแล้ว กด CTRL + T

 • เมื่อต้องการวางรูปภาพเดียวกันอยู่หลังวัตถุทั้งหมดบนแต่ละหน้าของสิ่งพิมพ์ของคุณ แทรกรูปบนหน้าต้นแบบ นั้นแล้ว ทำแปลงรูปภาพเป็นลายน้ำ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับหน้าต้นแบบ หรือสร้างลายน้ำ คลิกการเชื่อมโยงในส่วนดูเพิ่มเติม

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×