ย้ายนักเรียนไปมาระหว่างสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียนใน OneNote

ย้ายนักเรียนไปมาระหว่างสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียนใน OneNote

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้เพื่อย้ายนักเรียนและงานส่วนตัวของพวกเขาจากสมุดบันทึกหนึ่งไปอีกสมุดบันทึก ตัวอย่าง: อัครรัตน์ ลีลาพันธ์ออกจากชั้นเรียนพีชคณิตคาบ 1 ของคุณเพื่อเข้าร่วมพีชคณิตคาบ 2 การย้ายนักเรียนจะไม่ลบงานของพวกเขา

เพิ่มนักเรียนไปยังสมุดบันทึกใหม่ของพวกเขา

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office.com ด้วยข้อมูลการเข้าสู่ระบบที่โรงเรียนของคุณให้มา

 2. เลือกสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียน แล้วเลือก เพิ่มหรือเอานักเรียนออก ในตัวช่วยสร้างสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียน

 3. เลือกสมุดบันทึกที่คุณกำลังเพิ่มนักเรียน

 4. พิมพ์ชื่อนักเรียน และเลือก ถัดไป จากนั้น อัปเดต

  เพิ่มพ์ชื่อนักเรียนแล้วเลือกถัดไป

เอานักเรียนออกจากชั้นเรียนเก่าของพวกเขา

 1. ในขณะที่ตัวช่วยสร้างสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียนยังคงเปิดอยู่ ให้เลือกลิงก์ กลับไปยังหน้าแรก

 2. เลือก เพิ่มหรือเอานักเรียนออก

 3. เลือกสมุดบันทึกที่คุณกำลังเอานักเรียนออก

 4. เลือกชื่อนักเรียน และเลือก ถัดไป จากนั้น อัปเดต

  เอาชื่อนักเรียนออกจากรายชื่อนักเรียนที่มีอยู่ด้วยตัวเลือกเพื่อเลิกทำและเอาออกข้างๆ ชื่อทั้งหมด

ย้ายงานส่วนตัวของนักเรียนจากสมุดบันทึกก่อนหน้าไปยังสมุดบันทึกใหม่

 1. เปิด OneNote จากนั้น เปิดสมุดบันทึกจากทั้งสองชั้นเรียน ตัวอย่างเช่น: พีชคณิต P1 และพีชคณิต P2 

 2. คลิกขวาบนแต่ละส่วนของสมุดบันทึกส่วนตัวของนักเรียนที่คุณต้องการย้ายไปยังชั้นเรียนอื่นของคุณ ตัวอย่าง: การบ้าน แบบทดสอบ หรือเอกสารประกอบคำบรรยาย

 3. เลือก ย้ายหรือคัดลอก แล้วเลือกชื่อของนักเรียนในสมุดบันทึกปลายทาง เลือก ย้าย ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับงานทั้งหมดที่คุณต้องการย้าย

การเอานักเรียนออกจากสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียนไม่ได้ลบสมุดบันทึกส่วนตัวของพวกเขาจากชั้นเรียนของคุณ แม้หลังจากที่คุณย้ายงาน เมื่อต้องการลบงานของพวกเขาจากชั้นเรียนเก่า ให้คลิกขวาที่ชื่อของนักเรียน และเลือก ลบ

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้สอน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×