ย้ายทีมของคุณแบบออนไลน์ ด้วยเทคโนโลยี Windows SharePoint Services

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใช้กับ

เทคโนโลยีของ Microsoft Windows® SharePoint® Services

สถานการณ์ต่อไปนี้ไม่เสียงการคุ้นเคยได้อย่างไร

 • ทีมของคุณจำเป็นต้องติดต่อสื่อสาร และแชร์เอกสารและความคิด

 • องค์กรของคุณต้องการย้ายจากกระดาษ โทรศัพท์ ข้อความอีเมล และโฟลเดอร์ที่แชร์เพื่อทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ด้วยเทคโนโลยี Windows SharePoint Services

 • คุณมีการ brand-new ออกจากไซต์ SharePoint กล่อง คุณเป็นเจ้าของ และคุณไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ต้องทำ

ถ้าสิ่งนี้อธิบายสถานการณ์ของคุณ คุณกำลังพยายามย้ายทีมของคุณแบบออนไลน์ ย้ายทีมของคุณแบบออนไลน์สามารถเหมือนกระบวนการซับซ้อน และคุณอาจไม่ทราบตำแหน่งที่จะเริ่มต้น ต่อไปนี้เป็นวิธีการเริ่มต้นใช้งานเป็นทีมของคุณย้ายแบบออนไลน์กับไซต์ SharePoint

ขั้นตอนที่ 1: เตรียมไซต์

บริษัทของคุณอาจได้ตั้งค่าให้คุณใช้ไซต์ ถ้าอื่น ๆ คุณสามารถเริ่มทำงานกับไซต์นั้น ถ้า ไม่เห็น คุณจำเป็นต้องการสร้างไซต์ก่อนที่คุณสามารถเริ่มการย้ายเนื้อหาแบบออนไลน์ เมื่อคุณสร้างไซต์ ใช้เทมเพลตไซต์ทีมสำหรับความยืดหยุ่นส่วนใหญ่ เทมเพลตนี้มีชนิดไลบรารีเริ่มต้นรายการและเอกสารทั้งหมดเพื่อให้คุณมีประโยชน์สูงสุดเพื่อเลือกจาก

ถ้าคุณยังไม่มีไซต์ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้เพื่อสร้างไซต์

 • สร้างเว็บไซต์ระดับบนสุด โดยใช้การสร้างไซต์ด้วยตนเอง

  วิธีการ

  1. ไปที่ไซต์ระดับบนสุดในไซต์คอลเลกชัน

   หมายเหตุ: ประกาศนี้ปรากฏบนไซต์ระดับบนสุดสำหรับไซต์คอลเลกชันที่ไดเรกทอรีรากของเซิร์ฟเวอร์เสมือนเท่านั้น ถ้าคุณอยู่ในคอลเลกชันไซต์อื่น คุณจะไม่เห็นลิงก์นี้ ลองทำขั้นตอนถัดไป "การสร้างไซต์ภายใต้ไซต์ SharePoint อื่น"

   ถ้าคุณอยู่ในไซต์ย่อย คลิกลิงก์ขึ้น parent_site_name บนแถบลิงก์บนสุดการนำทางไปยังไซต์แม่ ทำซ้ำขั้นตอนนี้จนกว่าคุณถึงไซต์ระดับบนสุด

  2. บนโฮมเพจของไซต์ระดับบนสุด คลิกประกาศ

  3. คลิกข้อความประกาศที่มีชื่อเรื่องว่าการสร้างไซต์ด้วยตนเอง

   หมายเหตุ: ถ้าการประกาศไม่ได้อยู่ในรายการ ติดต่อผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ของคุณเพื่อรับอยู่ (URL) ของหน้าการสร้างไซต์ด้วยตนเอง

  4. ในเนื้อความของข้อความ คลิกการเชื่อมโยงไปยังหน้าสร้างเว็บไซต์

  5. ในส่วนชื่อและคำอธิบาย พิมพ์ชื่อและคำอธิบายสำหรับไซต์ใหม่

  6. ในส่วนที่อยู่เว็บไซต์ พิมพ์อยู่เว็บ (URL) ที่ผู้ใช้จะพิมพ์เพื่อไปยังไซต์ใหม่

   ส่วนแรกของอยู่แต่คุณจะมี

  7. ในส่วนอยู่อีเมล พิมพ์อยู่อีเมลที่คุณต้องการใช้สำหรับรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับไซต์นี้

  8. ในส่วนภาษา เลือกภาษาใช้สำหรับเว็บไซต์ใหม่

  9. คลิก ตกลง

  10. บนหน้าเลือกเทมเพลต คลิกเทมเพลตไซต์ทีม นั้นแล้ว คลิกตกลง

  หมายเหตุ: สำหรับขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำงาน การสร้างไซต์ด้วยตนเองจะถูกเปิดใช้งาน และคุณต้องมีสิทธิ์ที่เหมาะสมเพื่อใช้การสร้างไซต์ด้วยตนเอง

 • การสร้างไซต์ภายใต้ไซต์ SharePoint อื่น

  วิธีการ

  1. บนแถบลิงก์บนสุด คลิกสร้าง

  2. ในส่วนของเว็บเพจที่ คลิไซต์และพื้นที่ทำงาน

  3. ในส่วนชื่อและคำอธิบาย พิมพ์ชื่อและคำอธิบายสำหรับไซต์ใหม่

  4. ในส่วนที่อยู่เว็บไซต์ พิมพ์อยู่เว็บ (URL) ที่ผู้ใช้จะพิมพ์เพื่อไปยังไซต์ใหม่

   ส่วนแรกของอยู่แต่คุณจะมี

  5. ในส่วนการอนุญาต ระบุว่า คุณต้องการใช้ข้อมูลเดียวกันกับบัญชีผู้ใช้และไซต์กลุ่มเป็นเว็บไซต์ปัจจุบันไซต์

  6. คลิก สร้าง

  7. บนหน้าเลือกเทมเพลต คลิกเทมเพลตไซต์ทีม นั้นแล้ว คลิกตกลง

   หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้สิทธิ์เฉพาะ สำเนาของบัญชีผู้ใช้ของไซต์แม่หรือกลุ่มไซต์ยังคง มีไซต์ย่อย คุณสามารถลบบัญชีผู้ใช้และกลุ่มไซต์ที่คุณไม่ต้อง และเพิ่มไฟล์ใหม่ได้ตามต้องการ ไซต์ย่อยจะยังรักษาเดียวกันกับกลุ่มการตั้งค่าไซต์สำหรับผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ (ผู้เยี่ยมชม) เป็นไซต์แม่หรือไม่ เว้นแต่ว่าคุณระบุกลุ่มไซต์อื่น

  หมายเหตุ: ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ คุณต้องการเป็นสมาชิกของกลุ่มไซต์ที่มีขวาสร้างไซต์ย่อย สร้างไซต์ย่อยที่ด้านขวาจะถูกรวมอยู่ตามค่าเริ่มต้นในกลุ่มผู้ดูแลไซต์

ขั้นตอนที่ 2: ค้นหาสิ่งจำเป็นต้องทีมของคุณ

การสร้างไซต์เป็นกระบวนการอย่างรวดเร็วซึ่งจะเป็นการตัดสินใจที่จะใส่ลงในไซต์ที่ใช้เวลาสักครู่ เป็นสมาชิกของทีม คุณอาจทราบว่าข้อมูลทีมของคุณใช้ได้ กับนั้นอยู่ ใช้เวลาสักครู่เพื่อประเมินสิ่งที่คุณมีและสิ่งที่ต้องการวางแบบออนไลน์

ข้อมูลบางอย่างจะพิจารณาย้าย online:

 • เอกสาร (โครงการเอกสาร แผน ข้อเสนอ งานนำเสนอ ประมูลนั่นคือสิ่งที่ทีมของคุณจำเป็นในการอ่าน หรือให้การสนับสนุน)

 • กำหนดการทีม (กำหนดการวันหยุด ทำงานแต่ละรายการ และกำหนดการวันหยุดพักผ่อน กำหนดการของโครงการ และอื่น ๆ) คุณสามารถบันทึกเหตุการณ์ที่ใช้ร่วมกันบนไซต์ของคุณ และแสดงจากนั้นในมุมมองปฏิทิน

 • ข้อมูลที่ติดต่อ (สมาชิกในทีม คู่ค้า ลูกค้า ผู้จำหน่าย และผู้จัดจำหน่าย และอื่น ๆ) คุณสามารถสร้างรายการที่ติดต่อที่แยกต่างหากสำหรับที่ติดต่อใน และภายนอก หรือผสมได้โดยใช้เขตข้อมูลที่คุณสามารถเรียงลำดับและกรองได้

 • งานหรือกำหนด (บุคคลที่กำลังทำอะไรได้อย่างไร)

 • ลิงก์ที่ใช้บ่อยไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ (รวมทั้งไซต์เกี่ยวกับโครงการที่เกี่ยวข้องหรือทีม)

 • ประกาศที่สำคัญหรือข่าวสารที่ทีมของคุณทั้งหมดที่จำเป็นต้องการได้ยินเกี่ยวกับการ

นี่คือเท่านั้นจุดเริ่มต้นของชนิดของข้อมูลที่คุณอาจจำเป็นแบบออนไลน์ ตรวจสอบกับทีมของคุณเพื่อค้นหาสิ่งที่จำเป็น และถ้าเกิดขึ้นกับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ตรงกับค่าของรายการมีอยู่ในไซต์ SharePoint ของคุณซึ่งไม่มีปัญหา คุณสามารถสร้างรายการแบบกำหนดเองเพื่อให้ประกอบด้วยได้เสมอ

ขั้นตอนที่ 3: สร้างจะ และจะปรากฏ

การย้ายแบบออนไลน์เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงวิธีทำงานร่วมกันของทีมของคุณ และทำการเปลี่ยนแปลงนี้ประสบความสำเร็จ เมื่อต้องการสร้างการเชิญ จัดระเบียบ และไซต์ที่เกี่ยวข้อง (ส่วนใหญ่ทุก) สำหรับทีมของคุณ

หมายเหตุ: คุณต้องเป็นสมาชิกของตัวออกแบบเว็บหรือผู้ดูแลไซต์กลุ่มสำหรับไซต์ของคุณเพื่อให้สามารถทำขั้นตอนในส่วนนี้

เมื่อต้องการสร้างไซต์ของคุณ ขึ้นต้น ด้วยไซต์เริ่มต้น แล้ว:

ปรับแต่ง

คุณสามารถกำหนดรายการค่าเริ่มต้นเพื่อให้ตรงกับทีมของคุณ คุณต้องการให้เหตุการณ์ของคุณเพื่อแสดงขึ้นบนปฏิทินได้อย่างไร ยอดเยี่ยม เปลี่ยนแปลงไปยังมุมมองปฏิทิน

กำหนดหน้าแรกเพื่อแสดงโลโก้ขององค์กรของคุณ หรือใช้ธีมเพื่อเพิ่มสัมผัสแบบกำหนดเองลงในทั้งไซต์ สำหรับรายการแต่ละรายการ เพิ่ม หรือเอาคอลัมน์ออกเพื่อแสดงข้อมูลคุณต้องออก อย่างเช่น ถ้าต้องการให้รายการที่ติดต่อของการรวมคู่ค้าใน และภายนอก คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์สำหรับภายใน/ภายนอก และคุณสามารถเปลี่ยนมุมมองของรายการนั้น จะรวมไว้เฉพาะคอลัมน์คุณใช้ หรือ เพื่อแสดงข้อมูลในวิธีละเอียดมากขึ้นสำหรับทีมของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนรายการเหตุการณ์ของคุณเพื่อให้แสดงในรูปแบบปฏิทินแทนที่เป็นรายการ

 • เปลี่ยนรูปภาพบนโฮมเพจ

  วิธีการ

  1. บนโฮมเพจของไซต์ของคุณ คลิกปรับเปลี่ยนหน้าที่ใช้ร่วมกัน ชี้ไปที่ปรับเปลี่ยน Web Part ที่ใช้ร่วมกัน แล้ว คลิ กรูปภาพของไซต์

  2. ในหน้าต่างบานหน้าต่างเครื่องมือรูปภาพของไซต์ ในเขตข้อมูลการเชื่อมโยงรูป พิมพ์ในอยู่เว็บแบบเต็มของไฟล์รูปภาพที่คุณต้อง การใช้ แล้ว คลิกตกลง

 • การนำชุดรูปแบบไปใช้

  มีธีมที่แตกต่างกันหลาย เพื่อเลือกจากนั้น ตัวอย่างเช่น ธีมเข็มทิศมีลักษณะดังนี้:

  การแสดงตัวอย่างธีมเข็มทิศ

  และธีม Sonora มีลักษณะดังนี้:

  การแสดงตัวอย่างธีม Sonora

  วิธีการ

  1. บนแถบลิงก์บนสุด คลิการตั้งค่าไซต์ บนหน้าการตั้งค่าไซต์ ในส่วนกำหนดเอง คลิใช้ชุดรูปแบบไปยังไซต์

  2. บนหน้านำธีมไปยังเว็บไซต์ เลือกธีม แล้ว คลิ กนำไปใช้

 • เพิ่ม หรือเปลี่ยนคอลัมน์

  วิธีการ

  1. บนหน้าที่แสดงรายการ ไลบรารีเอกสาร หรือกระดานอภิปราย คลิกปรับเปลี่ยนการตั้งค่าและคอลัมน์

  2. ในส่วนคอลัมน์ เพื่อแก้ไขคอลัมน์ ให้คลิกที่ชื่อคอลัมน์ เมื่อต้องการเพิ่ม คอลัมน์คลิเพิ่มคอลัมน์ใหม่

  3. กรอกข้อมูลในฟอร์ม นั้นแล้ว คลิกตกลง

  หมายเหตุ: ไม่สามารถแปลงบางชนิดของข้อมูลเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงชนิดคอลัมน์ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเปลี่ยนคอลัมน์ที่ มีหลายบรรทัดของข้อความเป็นคอลัมน์ตัวเลข ข้อมูลข้อความที่มีอยู่จะสูญหาย

 • ลบคอลัมน์

  วิธีการ

  1. บนหน้าที่แสดงรายการ ไลบรารีเอกสาร หรือกระดานอภิปราย คลิกปรับเปลี่ยนการตั้งค่าและคอลัมน์

  2. ในส่วนคอลัมน์ ในรายการคอลัมน์ (คลิกเพื่อแก้ไข) คลิกชื่อของคอลัมน์คุณต้องการลบ

  3. ที่ด้านล่างของหน้า คลิกลบ

  บางคอลัมน์ภายใน เช่นชื่อเรื่อง ที่คุณไม่สามารถลบได้

 • เปลี่ยนมุมมองเริ่มต้นการรวมคอลัมน์ใหม่

  วิธีการ

  1. บนหน้าที่แสดงรายการ คลิกปรับเปลี่ยนการตั้งค่าและคอลัมน์

  2. ในมุมมอง ส่วน คลิกชื่อมุมมอง (ตัวอย่าง บนรายการติดต่อ มุมมองเริ่มต้นคือ ติดต่อ ทั้งหมด) ในคอลัมน์มุมมอง (คลิกเพื่อแก้ไข)

  3. ในส่วนคอลัมน์ เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดง อยู่ถัดจากชื่อคอลัมน์ใหม่

  4. ที่ด้านล่างของเพจ ให้คลิกตกลง

 • สร้างมุมมองปฏิทินสำหรับรายการ

  ตามค่าเริ่มต้น รายการเหตุการณ์มีมุมมองปฏิทิน เพื่อให้คุณไม่จำเป็นต้องสร้างมุมมองปฏิทินสำหรับรายการนั้น ถ้าคุณต้องการสร้างมุมมองปฏิทินสำหรับรายการอื่น ๆ ที่ประกอบด้วยข้อมูลวันและเวลา คุณสามารถทำได้อย่างง่ายดาย

  มุมมองปฏิทินมีลักษณะดังนี้:

  มุมมองปฏิทิน

  วิธีการ

  1. บนหน้าที่แสดงรายการ คลิกปรับเปลี่ยนการตั้งค่าและคอลัมน์

  2. ในมุมมอง ส่วน คลิกสร้างมุมมองใหม่

  3. บนชื่อรายการ: สร้างมุมมองหน้า คลิกมุมมองปฏิทิน

  4. กรอกฟอร์ม ระบุคอลัมน์ที่จะยึดตามปฏิทินบนและเลือกว่าต้องการแสดงข้อมูลในรายวัน มุมมองรายสัปดาห์ หรือรายเดือน และจากนั้น คลิกที่ตกลง

   รายการปฏิทินยึด และพื้นฐานปฏิทินบนช่วงต่อไปนี้ จะสร้าง โดย pulling คอลัมน์ใด ๆ ที่ประกอบด้วยข้อมูลวัน / เวลา ตัวอย่างเช่น ตามค่าเริ่มต้น รายการติดต่อมีสองคอลัมน์ที่ประกอบด้วยวันที่ข้อมูล: ปรับเปลี่ยน และสร้างขึ้น คุณสามารถยึดปฏิทินหนึ่งคอลัมน์เหล่านี้ หรือแสดงช่วงเวลาระหว่างค่าในคอลัมน์

สร้าง

ถ้ารายการเริ่มต้นไม่เพียงพอ คุณสามารถสร้างสิ่งอื่น ๆ ที่คุณจำเสมอ สร้างรายการแบบกำหนดเอง ไลบรารีเอกสารเพิ่มเติม ไซต์ย่อยสำหรับโครงการพิเศษ และอื่น ๆ ตัวอย่าง:

 • ต้องมากกว่าหนึ่งปฏิทินได้อย่างไร สร้างอีก คุณสามารถสร้างอินสแตนซ์ใหม่ของใด ๆ เริ่มต้นรายการหรือไลบรารีในไซต์ของคุณ

  วิธีการ

  1. บนแถบลิงก์บนสุดในไซต์ของคุณ คลิกสร้าง

  2. คลิกที่ชื่อของรายการคุณต้องการสร้าง

  3. กรอกฟอร์ม และจากนั้น คลิกสร้าง

 • ต้องการแสดงข้อมูลที่ไม่พอดีกับรายการมาตรฐานได้อย่างไร สร้างรายการแบบกำหนดเอง

  วิธีการ

  1. บนแถบลิงก์บนสุดในไซต์ของคุณ คลิกสร้าง

  2. ในส่วนรายการแบบกำหนดเอง คลิรายการแบบกำหนดเอง

  3. กรอกฟอร์ม และจากนั้น คลิกสร้าง

  4. บนหน้า list _ name ในส่วนการกระทำ คลิกปรับเปลี่ยนการตั้งค่าและคอลัมน์

  5. ในส่วนคอลัมน์ ใช้เพิ่มคอลัมน์ใหม่ เพื่อสร้างคอลัมน์ที่คุณต้องการ ในราย จาก ในมุมมอง รายการ คลิกรายการทั้งหมด และเพิ่มคอลัมน์ของคุณไปยังมุมมองนั้น

 • จำเป็นเว็บเพจทั้งหมดได้อย่างไร สร้างหน้าของ Web Part เพื่อให้ประกอบด้วยข้อมูลแบบกำหนดเอง HTML รหัสและรายการ

  มีหลายเค้าโครงหน้า Web Part ให้เลือก ตัวอย่าง คอลัมน์ขวา หัว ท้ายกระดาษ แถวด้านบน เค้าโครงคอลัมน์ 3 ให้แก่คุณหน้าที่ มีโซนที่มีลักษณะดังนี้:

  เค้าโครงหน้าของ Web Part

  วิธีการ

  1. บนแถบลิงก์บนสุดในไซต์ของคุณ คลิกสร้าง

  2. ในส่วนจเอง คลิกหน้าของ Web Part

  3. กรอกข้อมูลในฟอร์ม แล้ว คลิ กสร้าง

   หมายเหตุ: เพจของ web Part จะถูกสร้างขึ้นในไลบรารีเอกสาร แต่คุณสามารถลิงก์ไปยังหน้าของ Web Part จากที่ใดก็ได้ จากแถบเปิดใช้ด่วนรวมถ้าคุณกำหนดเองในตัวแก้ไขเว็บเพที่เข้ากันได้กับเทคโนโลยี Windows SharePoint Services เช่น Microsoft Office ง่ายกว่าในแถบเปิดใช้ด่วน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู "ปรับแต่งในแถบเปิดใช้ด่วน" ในภายหลังในบทความนี้

 • จำเป็นต้องจัดระเบียบเอกสารของคุณได้อย่างไร สร้างโฟลเดอร์ในไลบรารีเอกสารของคุณเพื่อให้เอกสารที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วยกัน

  โฟลเดอร์ในไลบรารีเอกสารมีลักษณะมากมายเช่นโฟลเดอร์ในระบบไฟล์:

  โฟลเดอร์ในไลบรารีเอกสาร

  วิธีการ

  1. ในไลบรารีเอกสารที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง บนแถบเครื่องมือ คลิกโฟลเดอร์ใหม่

  2. ในกล่องชื่อ พิมพ์ชื่อสำหรับโฟลเดอร์ แล้ว คลิ กบันทึก และปิด

 • ได้รับโครงการที่ด้านหรือไม่ สร้างไซต์ย่อยหาทั้งหมด

  วิธีการ

  1. บนแถบลิงก์บนสุดในไซต์ของคุณ คลิกสร้าง

  2. ในส่วนของเว็บเพจที่ คลิไซต์และพื้นที่ทำงาน

  3. กรอกฟอร์ม นั้นแล้ว คลิกสร้าง

จัดเรียงใหม่

คุณสามารถกำหนดโฮมเพเพื่อแสดงเฉพาะข้อมูลที่คุณต้อง คุณไม่จำเป็นต้องเก็บคืออะไรมีตามค่าเริ่มต้นซึ่งเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่สุดของทีมของคุณ เพจของ Web Part อื่นเพียงจะโฮมเพจซึ่งคุณสามารถเพิ่ม เอาออก และจัดเรียงใหม่ Web Part สำหรับการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ปรากฏบนหน้าได้อย่างง่ายดายได้

 • เพิ่ม Web Part ไปยังโฮมเพ

  วิธีการ

  1. บนไซต์ของคุณ คลิตั้งค่าไซต์

  2. บนหน้าการตั้งค่าไซต์ ในส่วนกำหนดเอง คลิกหน้าแรกของการกำหนดเอง

  3. ในบานหน้าต่างเพิ่ม Web Part เรียกดูเพื่อค้นหา Web Part สำหรับรายการ ไลบรารีเอกสาร หรือรายการอื่นที่คุณต้องการเพิ่ม

  4. คลิกชื่อของ Web Part ที่คุณต้องการเพิ่ม และลากไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการให้ปรากฏบนโฮมเพจ

   คุณสามารถยัง คลิกชื่อของ Web Part และในบานหน้าต่างเพิ่ม Web Part ในกล่องเพิ่ม เลือกโซนที่คุณต้องการให้ปรากฏใน Web Part นั้นแล้ว คลิกที่ตกลง

  5. เมื่อคุณทำเสร็จแล้วเพิ่ม Web Part คลิกปุ่มปิด ปุ่มปิด บนบานหน้าต่างเพิ่ม Web Part

 • ย้าย Web Part สำหรับไว้บนโฮมเพจ

  วิธีการ

  1. บนโฮมเพจ คลิกปรับเปลี่ยนหน้าแชร์ แล้ว คลิ กออกแบบหน้านี้ เพื่อเข้าสู่โหมดแก้ไข

   ถ้าคุณเห็นปรับเปลี่ยนหน้าของฉัน แทนที่จะปรับเปลี่ยนหน้าแชร์ คุณจำเป็นต้องสลับไปยังมุมมองที่ใช้ร่วมกัน คลิกปรับเปลี่ยนหน้า My นั้นแล้ว คลิกมุมมองที่ใช้ร่วมกัน แล้ว ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

  2. คลิแถบชื่อเรื่องของ Web Part ที่คุณต้องการย้าย จากนั้น ลาก Web Part ไปยังตำแหน่งใหม่

  3. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คลิกปรับเปลี่ยนหน้าแชร์ และจากนั้น คลิกออกแบบหน้านี้ อีกครั้งเพื่อกลับไปยังโหมดการดู

 • เอา Web Part ออกจากหน้าแรก

  วิธีการ

  1. บนโฮมเพจ คลิกปรับเปลี่ยนหน้าแชร์ แล้ว คลิ กออกแบบหน้านี้ เพื่อเข้าสู่โหมดแก้ไข

   ถ้าคุณเห็นปรับเปลี่ยนหน้าของฉัน แทนที่จะปรับเปลี่ยนหน้าแชร์ คุณจำเป็นต้องสลับไปยังมุมมองที่ใช้ร่วมกัน คลิแก้ไขหน้า My นั้นแล้ว คลิกมุมมองที่แชร์ แล้ว ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

  2. บนแถบชื่อเรื่องของ Web Part ที่คุณต้องการเอา คลิกปุ่มเมนู Web Part ปุ่มเมนู Web Part นั้นแล้ว คลิกปิด

   หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคลิกปิด แทนที่จะลบ

  3. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คลิกปรับเปลี่ยนหน้าแชร์ และจากนั้น คลิกออกแบบหน้านี้ อีกครั้งเพื่อกลับไปยังโหมดการดู

 • กำหนดแถบเปิดใช้ด่วน

  คุณสามารถกำหนดแถบเปิดใช้ด่วน โดยใช้ Microsoft Office FrontPage 2003 หรือแก้ไขเว็บเพเข้ากันได้กับ SharePoint อื่น ใน FrontPage เปิดหน้าแรก (default.aspx) สำหรับไซต์ของคุณ แล้ว คลิ กภายใต้หนึ่งประเภท (เอกสาร รูปภาพ รายการ อภิปราย แบบสำรวจ) เมื่อต้องการเพิ่มลิงก์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูหัวข้อ "เปลี่ยนแปลงแถบเปิดใช้ด่วนบริการของ Windows SharePoint โดยใช้จได้" ในระบบวิธีใช้ FrontPage

ลบ

ไปข้างหน้า และลบรายการเริ่มต้นใด ๆ ที่คุณไม่จำเป็น ไม่จำเป็นสำหรับการประกาศได้อย่างไร กำจัดนั้น คุณสามารถสร้างเสมอรายการข้อความประกาศอื่นในภายหลังถ้าคุณเปลี่ยนใจ

รายการค่าเริ่มต้นทั้งหมดสามารถสร้างอีกครั้งได้อย่างง่ายดายจากหน้าสร้างได้ เพื่อให้ คุณสามารถลบข้อมูลใด ๆ ของรายการเริ่มต้นที่คุณไม่จำเป็น โดยไม่ต้องกังวลว่าคุณจะต้องเหล่านั้นในภายหลัง โปรดจำไว้ว่านี่คือเฉพาะสำหรับรายการเริ่มต้น (ลิงก์ ข้อความประกาศ ติดต่อ เหตุการณ์ งาน และปัญหา) ใด ๆ ที่ประกอบด้วยอยู่แล้วข้อมูล หรือที่ถูกกำหนดเอง หรือเป็นแบบกำหนดเองทั้งหมดไม่สามารถสร้างรายการอีกครั้งได้อย่างง่ายดาย ความระมัดระวังฝึกหัดอื่น ๆ เช่นตรวจสอบอีกครั้งว่า พวกเขาจะไม่จำเป็นต้องมีอีกครั้งก่อนที่คุณลบออก

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังลบรายการเริ่มต้นที่ประกอบด้วยอย่าง น้อยหนึ่งรายการ เป็นความคิดดีที่จะสำรองรายการแรก การสำรองรายการ คุณสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งส่งออกรายการดชี หรือบันทึกรายการเป็นเทมเพลตรายการ และรวมถึงเนื้อหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบันทึกรายการเป็นเทมเพลต ดูหัวข้อ "จัดการรายการเทมเพล" ในระบบวิธีใช้ Windows SharePoint Services

 • ลบรายการเริ่มต้น

  วิธีการ

  1. จากโฮมเพจหรือหน้าเอกสารและรายการ คลิกรายการเริ่มต้นที่คุณต้องการลบ

  2. ตรวจสอบว่า รายการที่ไม่ประกอบด้วยข้อมูลหรือไม่

   หมายเหตุ: รายการค่าเริ่มต้นมักจะประกอบด้วยหนึ่งรายการ เดียวกับตัวอย่าง หรือวางเพื่อเริ่มต้น เช่น รายการข้อความประกาศที่ประกอบด้วยรายการที่มีชื่อว่า "เริ่มต้นใช้งาน Windows SharePoint Services" ไม่เป็นไรเมื่อต้องการลบรายการนี้พร้อมกับรายการ เนื่องจากจะถูกสร้างอีกถ้าคุณสร้างรายการอีกครั้ง ไม่เพื่อลบรายการข้อความประกาศและข้อความประกาศทั้งหมดถ้ามีขั้นตอนที่สมาชิกในทีมของคุณได้สร้างขึ้น

  3. ในรายการการกระทำ คลิกปรับเปลี่ยนการตั้งค่าและคอลัมน์

  4. บนหน้าชื่อรายการที่กำหนดเอง ในส่วนการตั้งค่าทั่วไป คลิกลบรายการนี้

  5. ในกล่องข้อความ ที่ปรากฏขึ้นถามถ้าคุณไม่แน่ใจว่า คุณต้องการลบรายการ คลิกตกลง เมื่อต้องการลบรายการ หรือยกเลิก เพื่อออกจากนั้นบนไซต์ของคุณ

  Windows SharePoint Services ไม่มีฟีเจอร์การลบ ถ้าคุณลบ รายการแบบกำหนดเอง หรือข้อมูลใด ๆ รายการ หรือเอกสารจากไลบรารีรายการหรือเอกสาร รายการหรือข้อมูลที่หายไปจริง ๆ เว้นแต่ว่าคุณมีสำเนาสำรองเซิร์ฟเวอร์ที่คุณสามารถคืนค่าจาก

สร้างความมั่นใจ

ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบสำหรับไซต์ของคุณ คุณรับผิดชอบสำหรับการดูว่าใครสามารถเข้าถึงไซต์ คุณควบคุมผู้ที่สามารถอ่าน เพิ่ม และเปลี่ยนแปลงข้อมูลในไซต์ คุณควบคุมการเข้าถึงของบุคคลไปยังไซต์ ด้วยการเพิ่มที่ติดต่อเป็นสมาชิก ของไซต์ และ โดยกำหนดสิทธิ์ ใดเพื่อไปแต่ละกลุ่มไซต์ (ซึ่งจะใช้เพื่ออนุญาตให้เข้าระหว่างไซต์) หรือ ด้วยการให้สิทธิ์ในแต่ละรายการลงในรายการที่เฉพาะเจาะจง

บางสิ่งที่ต้องคำนึงถึงขณะที่คุณพิจารณาไซต์ความปลอดภัย:

 • สิทธิ์ว่าบุคคลจำเป็นบนไซต์ของคุณได้อย่างไร

  ดีที่สุดคือการกำหนดบุคคลไปที่ระดับต่ำสุดของ access (ตัวอย่างเช่น กลุ่มผู้อ่านไซต์) เมื่อต้องการเริ่มต้น และให้สิทธิ์ขั้นสูงยิ่งขึ้น (เช่นกลุ่มไซต์ผู้สนับสนุนหรือตัวออกแบบเว็บ) ให้ผู้ที่สมจริงจำเป็นต้องใช้ เพิ่มผู้ใช้ของคุณ และให้สิทธิ์ผ่านไซต์กลุ่มเหล่านั้น

  วิธีการ

  1. บนไซต์ของคุณ คลิตั้งค่าไซต์

  2. ในส่วนการดูแล คลิกจัดการผู้ใช้

  3. บนหน้าจัดการผู้ใช้ คลิกเพิ่มผู้ใช้

  4. ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างเพื่อเพิ่มผู้ใช้ของคุณ และกำหนดให้กับกลุ่มไซต์

 • เลือกทำอย่างใดผู้ใช้ทุกคนต้องมีการเข้าถึงทุกรายการระดับเดียวกันได้อย่างไร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่สำคัญ หรือมีการจำกัดการรักษาความปลอดภัย

  ถ้าคุณมีรายการที่ควรเข้าถึงบางคน ใช้สิทธิ์สำหรับรายการเมื่อต้องการจำกัดบุคคลที่สามารถอ่าน หรือเขียนลงในรายการ

  วิธีการ

  1. บนหน้ารายการ ในรายการแอคชัน คลิปรับเปลี่ยนการตั้งค่าและคอลัมน์

  2. บนหน้ากำหนด list _ name คลิกเปลี่ยนแปลงสิทธิ์สำหรับรายการนี้

  3. ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์: หน้า list _ name ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • เมื่อต้องการเพิ่มผู้ใช้ ด้วยสิทธิ์เฉพาะสำหรับรายการ คลิกเพิ่มผู้ใช้ และทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างเพื่อเพิ่มผู้ใช้ และมอบหมายสิทธิ์เหล่านั้น

   • เมื่อต้องการเอาผู้ใช้ เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากชื่อของพวกเขา แล้ว คลิ กเอาผู้ใช้ที่เลือก

   • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์สำหรับผู้ใช้ เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากชื่อของพวกเขา แล้ว คลิ กแก้ไขสิทธิ์ของผู้ใช้ที่เลือก

 • มีไลบรารีเอกสารที่ควรจำเป็นต้องใช้ที่มีอนุมัติเนื้อหาใหม่ก่อนที่จะเพิ่ม

  ถ้า ดังนั้น คุณสามารถใช้คุณลักษณะการอนุมัติเนื้อหาเพื่อกำหนดสิ่งที่จะถูกเพิ่มลงในไลบรารีเอกสาร

  วิธีการ

  1. บนหน้าไลบรารีเอกสาร ในรายการการกระทำ คลิกปรับเปลี่ยนการตั้งค่าและคอลัมน์

  2. บนหน้า list _ name ที่กำหนดเอง คลิกเปลี่ยนการตั้งค่าทั่วไป

  3. ตั้งค่าไลบรารีเอกสาร: ไลบรารีหน้าชื่อ ในส่วนการรับรองเนื้อหา ภายใต้อนุมัติเนื้อหาสำหรับรายการที่ส่งได้อย่างไร คลิกใช่

  4. คลิก ตกลง

เป้าหมายของคุณคือการ ทราบ และควบคุมผู้ที่จะเข้าถึงไซต์ของคุณ อื่น ๆ ก่อนที่คุณเริ่มใช้งานออก ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เพิ่มบุคคลที่เหมาะสม และแก่พวกเขาสิทธิ์ที่เหมาะสมบนไซต์

ขั้นตอนที่ 4: ให้ลองทำดู

หลังจากที่คุณได้สร้างไว้ ทำให้แน่ใจว่าจะทำงานตามคุณต้อง เพิ่มข้อมูลบางอย่างชั่วคราว หรือจำนวนจริงลงในรายการ อัปโหลดเอกสารหรือทั้งสอง ดูถ้าข้อมูลที่คุณต้องแสดงค่าตามคุณต้องการ กำจัดของข้อมูลที่คุณไม่ต้อง และเพิ่มข้อมูลที่หายไป ย้ายสิ่งไว้บนโฮมเพจ เล่นกับมุมมอง สำหรับวิธีใช้งานเหล่านี้ทั้งหมด ดูขั้นตอนที่ 3: ร้าง แล้วพวกเขาจะมาและระบบวิธีใช้สำหรับ Windows SharePoint Services

เมื่อคุณพอใจว่า ไซต์การทำงานตามคุณต้องการให้ เวลาที่จะเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นได้รับการ

ขั้นตอนที่ 5: นำข้อมูลไปยังบุคคล

ถึงเวลาการให้การเปิดใช้ที่มีขนาดใหญ่ ในขั้นตอนนี้ คุณสามารถสิ้นสุดเพิ่มบุคคลของคุณทั้งหมดลงในไซต์ และสิทธิ์ที่เหมาะสมสิทธิ์เหล่านั้น เมื่อคุณพร้อม ส่งข้อความอีเมลของผู้ใช้ของคุณ (ถ้าคุณไม่ได้เพิ่มผู้ใช้ของคุณ คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างเพิ่มผู้ใช้ เพื่อส่งข้อความอีเมล) เมื่อต้องการ publicize ไซต์ได้ ในข้อความ บอกได้ซึ่งเป็นไซต์ใหม่ของพวกเขา และสิ่งที่พวกเขาสามารถคาดหวังเมื่อต้องการดู โฮมเพจของแบบกำหนดเองของคุณควรเป็นสถานที่ดีเพื่อเริ่มต้น และรวมอยู่ตามค่าเริ่มต้นในข้อความอีเมลเพิ่มผู้ใช้

คุณยังสามารถเริ่มการรวบรวมคำติชม: นี่คือสิ่งที่คาดได้อย่างไร จำเป็นต้องใช้ได้อย่างไร เป็นความคิดดีเพื่อให้บุคคลวิธีที่จะให้คำติชมเกี่ยวกับไซต์ และการแจ้งให้คุณทราบว่าพวกเขาจำเป็น รวมบางวิธีในการสร้างการวนรอบคำติชม:

 • สร้างกล่องคำแนะนำในฟอร์มของรายการ

  เคล็ดลับ: สร้างรายการแบบกำหนดเอง และรวมเขตข้อมูลสำหรับแนะนำตาม คำแนะนำ และทำตามขึ้น (หรือสถานะ) โทรรายการ "คำแนะนำกล่อง" และให้แน่ใจว่า ก็ปรากฏบนแถบเปิดใช้ด่วน

 • ใช้ Web part สำหรับฟอร์มเพื่อสร้างฟอร์มคำติชมบนโฮมเพจ

  ถ้าคุณทราบวิธีรอบ HTML และ JavaScript คุณสามารถโปรแกรมฟอร์มโดยอัตโนมัติแจ้งให้คุณทราบ หรือ เพื่อเข้าสู่ระบบคำแนะนำในรายการ

 • เพิ่มที่อยู่อีเมคำติชมไปยังโฮมเพ

  ใช้ Web Part ตัวแก้ไขเนื้อหาในการเพิ่มข้อความที่ระบุว่า "ติดต่อเรา: " และมีไฮเปอร์ลิงก์ไปยังที่อยู่อีเมลแล้ว

 • ส่งออกไปกับแบบสำรวจ

  ใช้หน้าสร้าง เพื่อสร้างแบบสอบถามสำหรับความคิดเห็นของผู้สำรวจ ชื่อผู้ใช้ "คำติชมไซต์" การสำรวจความคิดเห็น และรวมไว้บน Quick Launch แถบคนอื่น ๆ สามารถเห็นได้เมื่อพวกเขาดูโฮมเพจ

คุณอาจได้รับคำติชมจำนวนมาก แต่คุณอาจประหลาดใจ และคุณอยากรู้เรื่องถ้าเนื้อหาบางอย่างถูกย้าย และเชื่อมโยงไปนั้นไม่ทำงานอีกต่อไป หรือถ้าผู้อื่นจะค้นหาเอกสาร คุณโพสต์เพียงเมื่อวานนี้

ขั้นตอนที่ 6: ทำให้ทันสมัย

หลังจากให้การเปิดใช้ สามารถพักผ่อนเล็ก แต่โปรดอย่า ลืม ทุกไซต์บำรุงรักษาเล็ก ๆ ที่จำเป็น ต่อไปนี้คือคำแนะนำบางเพื่อเก็บไซต์ของคุณทันสมัย:

 • เช็คอินบนไซต์ของคุณเป็นประจำซึ่งทำให้แน่ใจว่า คุณยังคงได้รับสิ่งต่าง ๆ สำคัญบนโฮมเพจ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงทีมของคุณ (หรือ ในการเป็นสมาชิก ในวัตถุประสงค์), ให้แน่ใจว่า ที่จะแสดงผลบนไซต์

 • ใช้การวนรอบคำติชมของคุณเมื่อต้องการพิจารณาว่าจำเป็นต้องถูกอัปเด หรือ revamped ถ้าบุคคลเก็บขอให้บุคคลที่รับผิดชอบอาหารว่างสำหรับการประชุมถัดไปของวันอังคาร อาจเป็นครั้งเมื่อต้องการเพิ่ม "ถือกำหนดการ"

 • ดูข้อมูลการวิเคราะห์การใช้เพื่อดูสิ่งที่กำลังใช้บ่อยที่สุดและสิ่งที่กำลังน้อยที่สุด ถ้ายังไม่ถูกนำมาใช้ในเดือนที่ 6 คุณต้องการรักษา หรือสามารถคุณเก็บถาวรได้อย่างไร

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×