ย้ายจาก Lotus Notes ไปเป็น Office 365

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณกำลังวางแผนที่จะโยกย้ายอีเมลจาก IBM Lotus Notes ไปเป็น Office 365 ให้ใช้แอปพลิเคชัน Microsoft Online Notes Inspector (MONTI) เพื่อประเมินว่าข้อมูลปริมาณมากเท่าใดที่จำเป็นต้องถูกโยกย้ายจากสภาพแวดล้อม Lotus Notes ของลูกค้าไปเป็น Office 365

นี่คือสิ่งที่ MONTI ทำ:

  • ดำเนินการกับไฟล์จดหมายเพื่อกำหนดขนาดของฐานข้อมูลทั้งหมด จำนวนเอกสาร (ปฏิทิน ที่ติดต่อ กลุ่ม อีเมล และงาน) และขนาดตามวัน

  • ดำเนินการกับฐานข้อมูล Mail-In เพื่อกำหนดขนาดของฐานข้อมูลทั้งหมดและขนาดตามวัน

  • โพสต์ผลลัพธ์ภายใต้มุมมอง บุคคล, ฐานข้อมูล Mail-In และแฟ้มบันทึก คุณสามารถสร้างรายงานเหล่านี้ด้วยตนเองหรือตามกำหนดการพื้นฐานก็ได้

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MONTI และเอกสารประกอบ จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft

เอกสารประกอบจะอธิบายวิธีการปรับใช้ กำหนดค่า และเรียกใช้แอปพลิเคชัน MONTI ในสภาพแวดล้อมของลูกค้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×