ย้ายข้อมูลจาก Excel ไปยัง Access

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บทความนี้แสดงวิธีการย้ายข้อมูลของคุณจาก Excel ไปยัง Access และแปลงข้อมูลของคุณลงในตารางที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คุณสามารถใช้ Microsoft Office Excel และเข้าร่วมกัน เมื่อต้องการสรุป Access ดีที่สุดสำหรับการจับภาพ เก็บ ทำแบบสอบถาม และแชร์ข้อมูล และ Excel ที่เหมาะที่สุดสำหรับการคำนวณ วิเคราะห์ และการแสดงภาพการแข่งข้อมูล

บทความสองใช้ Access หรือ Excel เพื่อจัดการข้อมูลของคุณและเหตุผล 10 อันดับแรกในการใช้ Access กับ Excelปรึกษาโปรแกรมที่ดีที่สุดที่เหมาะสมสำหรับงานเฉพาะและวิธีใช้ Excel และ Access ด้วยกันเพื่อสร้างโซลูชันปฏิบัติ

ในบทความนี้

แสดงสาระของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และสร้างตัวแบบข้อมูล

คอมโพเนนต์ของตารางที่สัมพันธ์กัน

ปรับมาตรฐานคืออะไร

อาจเป็นตารางในฟอร์มปกติที่แตกต่างกัน

ความสัมพันธ์และคีย์

ความสมบูรณ์ของข้อมูลและมีผลบังคับใช้

รวมค่า

ขั้นตอนพื้นฐานเพื่อย้ายข้อมูลจาก Excel ในการเข้าถึง

ขั้นตอนที่ 1: นำเข้าข้อมูลจาก Excel ในการเข้าถึง

ผนวกข้อมูลโดยอัตโนมัติวิธีง่าย ๆ

ขั้นตอนที่ 2: นอร์มัลไลซ์ข้อมูล โดยใช้ตัวช่วยวิเคราะห์ตาราง

ขั้นตอนที่ 3: เชื่อมต่อเพื่อเข้าถึงข้อมูลจาก Excel

เตรียมข้อมูลของคุณลงใน Access

แสดงสาระของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และสร้างตัวแบบข้อมูล

แฟ้มข้อมูลจำนวนมาก Excel รวมถึงจะเรียกว่าไฟล์แบบแฟลต ไฟล์เหล่านี้มักมีขนาดใหญ่ และประกอบด้วยข้อมูลที่ซ้ำกัน คอลัมน์ที่จะใช้ไม่ค่อย และค่าว่างมากมาย คุณอาจสืบทอดไฟล์เหล่านี้จากระบบหรือผู้ใช้อื่น หรือพวกเขาอาจมี evolved ด้วยวิธีนี้เป็นคอลัมน์ถูกเพิ่มไปตามเวลาเพื่อตอบสนองความต้องการเปลี่ยนแปลง แม้ว่าองค์กรของข้อมูลในไฟล์แบบแฟลตทำงานสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ไม่มีความยืดหยุ่น และคุณสามารถหาได้ยากที่จะตอบคำถามที่ไม่คาดคิดเกี่ยวกับข้อมูลของคุณ

ไฟล์แบบแฟลต

โซลูชันไปยังไฟล์แบบแฟลต time-tested เป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ Access จะโปรแกรมฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และทำงานได้ดีที่สุดเมื่อตารางถูกออกแบบดีกับความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับตัวแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

ด้านบนของหน้า

คอมโพเนนต์ของตารางที่สัมพันธ์กัน

ในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ดี แต่ละตารางมีคอลเลกชันของหลายแถวและคอลัมน์ที่มีชื่อที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเดียว เช่นพนักงาน แต่ละคอลัมน์ของตารางมีชื่อว่าโดยไม่ซ้ำ และประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง เช่นชื่อและที่อยู่ของพนักงาน แถวของตารางประกอบด้วยลักษณะที่ปรากฏของชื่อเรื่อง เช่นพนักงานปัจจุบันทั้งหมดในบริษัท ค่า ๆ เดียวถูกเก็บไว้ในจุดตัดของแถวและคอลัมน์ และจะเป็นเดียวข้อเท็จจริง เช่น "Seattle" สุดท้าย คุณสามารถเรียงลำดับใหม่แถวและคอลัมน์โดยไม่เปลี่ยนแปลงความหมายของตาราง

ตารางที่สัมพันธ์กัน

1. ตารางแสดงชื่อเรื่องเดียวนั่นคือบุคคล สถานที่ สิ่ง เหตุการณ์ หรือแนวคิด

2. แต่ละแถวที่ไม่ซ้ำกัน และมีคีย์หลัก เช่นหมายเลขป้าย

3 แต่ละคอลัมน์มีชื่อไม่ซ้ำกัน สั้น ๆ และมีความหมาย

4 ค่าทั้งหมดในคอลัมน์จะคล้ายกับในความหมายและรูปแบบ

5 แต่ละค่าในตาราง (เหมือนกับเซลล์ใน Excel) แสดงเป็นข้อเท็จจริงเดียว

ด้านบนของหน้า

ปรับมาตรฐานคืออะไร

เป็นที่น่าเสียดาย ตารางเชิงสัมพันธ์ดีไม่เพียงแค่โดยอัตโนมัติเกิดขึ้นในฐานข้อมูล Access คุณต้องใช้วิธี การวิเคราะห์ข้อมูลในไฟล์แบบแฟลต และ การจัดเรียงข้อมูลจากตารางหนึ่งลงในทั้งสอง หรือตารางที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม วิธีนี้จะเรียกว่าปรับมาตรฐาน ในขั้นตอนทีละขั้นตอน คุณแยกตารางหนึ่งเป็นอย่าง น้อยสองตารางที่มีขนาดเล็ก ด้วยการเอาค่าที่ซ้ำกันในคอลัมน์ เอาข้อมูลที่ซ้ำกันออกจากแถว เพิ่มคีย์หลัก (เขตข้อมูลที่จะระบุแต่ละระเบียนในตาราง) และคีย์ (เขตข้อมูลที่ประกอบด้วยค่าที่พบในเขตข้อมูลคีย์หลักในตารางเกี่ยวข้อง) เมื่อต้องการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างตารางใหม่

ไดอะแกรมเชิงสัมพันธ์

1. เชิงสัมพันธ์ตาราง

2 ชื่อคอลัมน์

3. คีย์หลัก

4. Foreign Key

5 เชิงเส้นและสัญลักษณ์

ด้านบนของหน้า

อาจเป็นตารางในฟอร์มปกติที่แตกต่างกัน

ตารางอาจแตกต่างกันสี่ฟอร์มปกติหนึ่งใน: ศูนย์ แรก second และอื่น ๆ ได้ แต่ละฟอร์มอธิบายถึงระดับที่ข้อมูลในตารางการจัดระเบียบ และสามารถเรียบร้อยแล้วใช้ในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ฟอร์มศูนย์ปกติจะจัดระเบียบน้อย และฟอร์มปกติที่สามจะจัดระเบียบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ศูนย์ฟอร์มปกติ    ลงหนึ่งที่ตารางที่อยู่ในสถานะการจัดระเบียบน้อย เรียกว่า "ศูนย์ปกติฟอร์ม ได้เมื่อค่า"ไม่ใช่ปรมาณู" ประกอบด้วยอย่าง น้อยหนึ่งคอลัมน์ซึ่งหมายความ ว่า ค่าหลายค่าที่อยู่ในเซลล์เดียว ตัวอย่างเช่น อยู่ลูกค้าอาจประกอบด้วยอยู่ (เช่นบันทึก Harvard 2302), เมือง รัฐ และรหัสไปรษณีย์ (ZIP) คีย์ แต่ละรายการขององค์ประกอบเหล่านี้ของอยู่จะถูกเก็บไว้ในคอลัมน์ที่แยกกัน เป็นอย่างอื่น คอลัมน์ที่ประกอบด้วยแบบเต็ม ชื่อ เช่น "เ Yale" หรือ "กฤติยาเอี่ยมศิริ" ควรถูกแบ่งคอลัมน์ที่แยกกันสำหรับชื่อ และนามสกุล การเก็บชื่อ และนามสกุลในคอลัมน์ที่แยกกันเป็นแนวทางปฏิบัติดีที่ช่วยให้คุณค้นหา และเรียงลำดับข้อมูลของคุณได้อย่างรวดเร็ว

เครื่องหมายอื่นของข้อมูลในฟอร์มศูนย์ปกติคือเมื่อประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่แตกต่างกัน เช่นพนักงานขาย ผลิตภัณฑ์ ลูกค้า และใบสั่งซื้อ เมื่อใดก็ ตามที่เป็นไปได้ ควรต้องแยกข้อมูลลงในตารางที่แยกต่างหากสำหรับแต่ละชื่อเรื่อง

ฟอร์มปกติแรก    ตารางอยู่ในฟอร์มปกติแรกเมื่อทุกคอลัมน์ที่ประกอบด้วยค่าปรมาณู แต่บางข้อมูลที่ซ้ำกัน เช่นข้อมูลพนักงานขายหรือลูกค้าสำหรับแต่ละส่วนของใบสั่งประกอบด้วยอย่าง น้อยหนึ่งคอลัมน์ ตัวอย่างเช่น เอี่ยมศิริ กฤติยาซ้ำห้าครั้งในแผ่นงานได้เนื่องจากเธอมีใบสั่งซื้อที่แตกต่างกันสอง (ที่ มีสามผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สอง)

ฟอร์มปกติที่สอง    ตารางอยู่ในฟอร์มปกติสองเมื่อข้อมูลที่ซ้ำกันได้ถูกเอาออก แต่คอลัมน์อย่าง น้อยหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ยึดตามคีย์หลัก หรือประกอบด้วยค่าจากการคำนวณ (เช่นราคา * ส่วนลด)

ฟอร์มปกติที่สาม    ตารางอยู่ในฟอร์มปกติสามเมื่อคอลัมน์ทั้งหมดในตารางที่ยึดตามคีย์หลักเท่านั้น ดังที่แสดงไว้ในรูปภาพต่อไปนี้ ผลิตภัณฑ์และข้อมูลผู้จำหน่ายจะถูกเก็บไว้ในตารางที่แยกต่างหาก และเข้าร่วมในการค้นหาไปยังเขตข้อมูล ID ผู้จำหน่ายในตารางผู้จำหน่าย

ตารางในศูนย์ หนึ่ง และสองฟอร์มปกติสามารถนำเสนอปัญหาเมื่อคุณต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ตัวอย่างเช่น การปรับปรุงค่าที่ซ้ำกันบ่อย ๆ เป็นกระบวนการมากใช้เวลานาน แต่ละครั้งที่คุณอัปเดค่า คุณจำเป็นต้องตรวจสอบเพื่อดูว่า ทุกแถวประกอบด้วยค่าเดียวกัน สิ่งนี้สามารถต้องเสียเวลาของคุณ และจะมีการดำเนินงานเสี่ยงต่อเกิดข้อผิดพลาด นอกจากนี้ ได้ยากอย่างมีประสิทธิภาพเรียงลำดับและกรองคอลัมน์ที่ประกอบด้วยค่าที่ซ้ำกัน ตารางในฟอร์มปกติแรก และสองมีการปรับปรุงขนาดใหญ่เกินฟอร์มศูนย์ปกติ แต่ยังคงมีปัญหาเมื่อคุณแทรก อัปเดต หรือลบข้อมูล

เมื่อคุณทำงานในขั้นตอน normalizing ข้อมูลของคุณ คุณแปลงตารางจากฟอร์มต่ำลงในฟอร์มที่สูงกว่าจนกระทั่งตารางทั้งหมดในฟอร์มปกติสาม ในกรณีส่วนใหญ่ ฟอร์มปกติสามเหมาะอย่างยิ่งเนื่องจาก:

 • สามารถมีตัดการแก้ไขปัญหาเมื่อข้อมูลถูกแทรก ลบ หรือปรับปรุง

 • สามารถรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ มีข้อจำกัดข้อมูลและกฎทางธุรกิจ

 • คุณสามารถคิวรีข้อมูลได้หลากหลายวิธีในการตอบคำถามของคุณ

ด้านบนของหน้า

ความสัมพันธ์และคีย์

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์กำหนดดีประกอบด้วยหลาย ๆ ตาราง แต่ละรายการในฟอร์มปกติสาม แต่ยังมีความสัมพันธ์ระหว่างตารางเหล่านี้ช่วยนำข้อมูลเข้าด้วยกัน ตัวอย่างเช่น แผนกการเป็นสมาชิกของพนักงานและถูกกำหนดให้กับโครงการ โครงการมีงานย่อย งานย่อยจะเป็นเจ้าของพนักงาน แผนกจัดการโครงการ และ ในสถานการณ์นี้ ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์จะมีสี่ตารางที่กำหนดเอง: พนักงาน โครงการ งานย่อย และ แผนก กับแต่ละความสัมพันธ์หลักเหล่านี้ที่กำหนดเอง:เป็นถูกกำหนดให้กับมีเป็นเจ้าของและจัดการ

มีอยู่สามชนิดของความสัมพันธ์:

 • หนึ่ง (1:1)    ตัวอย่างเช่น พนักงานแต่ละรายมีรหัสป้ายชื่อที่ไม่ซ้ำกัน และแต่ละป้าย ID อ้างอิงไปยังมีพนักงานที่ไม่ซ้ำกัน

 • แบบหนึ่ง-ต่อกลุ่ม (1:M)    ตัวอย่าง พนักงานแต่ละรายจะมอบหมายให้กับแผนกหนึ่ง แต่แผนกมีพนักงานจำนวนมาก ซึ่งจะเรียกว่าความสัมพันธ์หลัก-รอง

 • กลุ่ม (M:M)   ตัวอย่าง พนักงานคุณสามารถกำหนดให้กับโครงการจำนวนมาก และแต่ละโครงการสามารถมีพนักงานมากมายที่มอบหมายงาน โปรดสังเกตว่า ตารางพิเศษ เรียกว่าตารางเชื่อมต่อ มักใช้เพื่อสร้างความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อกลุ่มระหว่างแต่ละตารางในฟอร์มที่สามปกติสำหรับผลรวมของตารางทั้งสามที่ฟอร์มความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่มอยู่ด้วยกัน

คุณสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารางอย่าง น้อยสองตารางโดยยึดตามคีย์หลัก และ foreign key คีย์หลักคือ คอลัมน์ในตารางที่มีค่าแต่ละแถวในตาราง เช่นหมายเลขป้ายชื่อหรือรหัสแผนก Foreign key คือ คอลัมน์ในตารางที่มีค่าจะเหมือนกันเป็นคีย์หลักของตารางอื่น คุณสามารถนึกถึงของ foreign key เป็นสำเนาของคีย์หลักจากอีกตารางหนึ่งเชิงสัมพันธ์ จะมีกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างตารางสองตาราง โดยตรงกับค่าของ foreign key ในตารางเดียวกับค่าของคีย์หลักในอีก

ความสัมพันธ์ของคีย์หลักและ Foreign Key

ด้านบนของหน้า

ความสมบูรณ์ของข้อมูลและมีผลบังคับใช้

หลังจากที่คุณสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์กับตารางทั้งหมดในฟอร์มปกติที่สามและความสัมพันธ์ที่ถูกต้องที่กำหนดเอง คุณต้องการให้แน่ใจว่าความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้น ความสมบูรณ์ของข้อมูลหมายความ ว่า คุณสามารถอย่างถูกต้อง และอย่างสอดคล้องกันไปยังความสัมพันธ์ และจัดการกับตารางในฐานข้อมูลเมื่อเวลาผ่านไปเป็นฐานข้อมูลจะถูกอัปเด มีสองกฏพื้นในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่ช่วยให้แน่ใจว่าความสมบูรณ์ของข้อมูล

กฎเอนทิตี    แต่ละแถวในตารางต้องมีคีย์หลัก และคีย์หลักที่ต้องมีค่า กฎนี้ทำให้แน่ใจว่า ทุก ๆ แถวในตารางสามารถระบุโดยไม่ซ้ำกัน และจะไม่สูญหายไปโดยไม่ได้ตั้งใจ นอกจากนี้ เมื่อใดก็ ตามที่คุณแทรก อัปเด หรือลบข้อมูล ไม่ซ้ำกันและมีอยู่ของคีย์หลักทั้งหมดสามารถเก็บไว้

กฎ referential integrity    กฎนี้ควบคุมแทรกและการลบกฎของความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อกลุ่ม ถ้าตารางมี foreign key ทุกค่าของ foreign key ต้องเป็น null (ไม่มีค่า) หรือต้องตรงกับค่าในตารางเชิงสัมพันธ์ที่คีย์ foreign เป็นคีย์หลักออก

การแก้ไขความสัมพันธ์

คุณสามารถเพิ่มเติมเพิ่มเติมให้แน่ใจว่าความสมบูรณ์ของข้อมูลในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ โดยใช้ต่าง ๆ ข้อมูลกฎการตรวจสอบ รวมถึงชนิดข้อมูล (เช่นจำนวนเต็ม), ความยาวข้อมูล (เช่น เป็น 15 อักขระ หรือน้อยกว่า), รูปแบบข้อมูล (เช่นสกุลเงิน), ค่าเริ่มต้น (เช่น 10), และข้อจำกัด (เช่น Inventory_Amt > ReOrder_Amt) ได้ กฎการตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้แน่ใจว่า ฐานข้อมูลมีคุณภาพข้อมูล และยัง สอดคล้องกับกฎชุมชนธุรกิจ

ได้ควรสังเกตว่า รายการข้อมูลคือ ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างฐานข้อมูล Access กับเวิร์กบุ๊ก Excel ใส่ข้อมูลในเวิร์กชีต Excel คือ "อิสระ" คุณสามารถใส่ข้อมูลทุกหนแห่ง และคุณสามารถยกเลิกการเปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายดาย อย่างไรก็ตาม ฐานข้อมูล Access จะมากกำหนดโครงสร้าง และที่จำกัด นอกจากนี้ เมื่อคุณใส่ข้อมูลลงในตาราง การเปลี่ยนแปลงได้ถูกกำหนดไปยังฐานข้อมูล คุณไม่สามารถเลิกทำการป้อนข้อมูลในแบบเดียวกับ Excel แม้ว่าคุณสามารถลบ หรืออัปเดตข้อมูลเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดใด ๆ

ด้านบนของหน้า

รวมค่า

หลังจากที่คุณนอร์มัลไลซ์ข้อมูลของคุณลงในตารางที่สัมพันธ์กันกับความสัมพันธ์กำหนดอย่างชัดเจน และกำหนดความสมบูรณ์ของข้อมูล จะกลายเป็นง่ายกว่าเพื่อ:

 • ประหยัดเนื้อที่ และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน เนื่องจากข้อมูลที่ซ้ำซ้อนกัน และทำซ้ำจะถูกเอาออกจริง

 • อัปเดตข้อมูลแม่นยำ และรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูล

 • เรียงลำดับ กรอง สร้างคอลัมน์จากการคำนวณ รวม และข้อมูลสรุป

 • แบบสอบถามข้อมูลได้หลากหลายวิธีในการตอบคำถามที่คาดหวัง และไม่คาดคิด

เพื่อให้แน่ใจว่า มีขั้นสูงคือลักษณะการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เช่นคีย์ผสม (คีย์ที่ประกอบด้วยค่าจากคอลัมน์อย่าง น้อยสองคอลัมน์), ฟอร์มปกติเพิ่มเติม (ฟอร์มปกติที่สี่นั่นคือการอ้างอิงที่มีหลายค่า), และ denormalization แต่ตั้งแต่แบบเรียบง่ายที่สุดไปยังฐานข้อมูลแบบปานกลางจำเป็นต้อง คุณมีข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับดีไซน์ฐานข้อมูลที่คุณต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับกรณีศึกษาต่อไปนี้ในบทความนี้

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนพื้นฐานเพื่อย้ายข้อมูลจาก Excel ในการเข้าถึง

เมื่อคุณย้ายข้อมูลจาก Excel ไปยัง Access มีสามขั้นตอนพื้นฐานกระบวนการ

สามขั้นตอนพื้นฐาน

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 1: นำเข้าข้อมูลจาก Excel ในการเข้าถึง

นำเข้าข้อมูลเป็นการดำเนินการที่สามารถไปมากมายลื่นถ้าคุณใช้เวลาสักครู่เพื่อเตรียม และล้างข้อมูลของคุณ นำเข้าข้อมูลอยู่เช่นการย้ายไปยังบ้านใหม่ ถ้าคุณล้าง และจัดระเบียบ possessions ของคุณก่อนที่คุณ ย้าย การชำระเงินลงในหน้าแรกของคุณใหม่ได้ง่ายกว่า

ล้างข้อมูลของคุณก่อนที่คุณนำเข้า

ก่อนที่คุณนำเข้าข้อมูลลงใน Access ใน Excel เป็นความคิดดีที่จะ:

 • แปลงเซลล์ที่ประกอบด้วยข้อมูลที่ไม่ใช่ปรมาณู (นั่นคือ ค่าหลายค่าในเซลล์หนึ่ง) เป็นหลายคอลัมน์ ตัวอย่างเช่น เซลล์ในคอลัมน์ "ทักษะ" ที่ประกอบด้วยหลายทักษะค่า เช่น "C# programming "การเขียนโปรแกรม VBA"และ"ออกแบบเว็บ"ควรจะไม่ทำงานออกจากเพื่อแยกคอลัมน์ที่แต่ละประกอบด้วยค่าทักษะเดียวเท่านั้น

 • ใช้คำสั่งตัดแต่งเพื่อเอานำ ต่อท้าย และหลายช่องว่างที่ฝังตัว

 • เอาอักขระที่ไม่พิมพ์ออกมา

 • ค้นหา และแก้ไขข้อผิดพลาดการสะกดและเครื่องหมายวรรคตอน

 • เอาแถวที่ซ้ำกันหรือเขตข้อมูลที่ซ้ำกัน

 • ให้แน่ใจว่า คอลัมน์ของข้อมูลไม่ประกอบด้วยรูปแบบผสม จัดรูปแบบเป็นข้อความตัวเลขหรือวันที่จัดรูปแบบเป็นตัวเลขโดยเฉพาะ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูหัวข้อวิธีใช้ Excel ต่อไปนี้:

หมายเหตุ: ถ้าข้อมูลของคุณต้องการล้างซับซ้อน หรือคุณไม่มีเวลาหรือทรัพยากรเป็นไปแบบอัตโนมัติกระบวนการตัวคุณเอง คุณอาจพิจารณาใช้ผู้จัดจำหน่ายของบริษัทอื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ค้นหา "ข้อมูลล้างซอฟต์แวร์" หรือ "ข้อมูลคุณภาพ" โดยโปรแกรมค้นหารายการโปรดของคุณในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ

เลือกชนิดข้อมูลดีที่สุดเมื่อคุณนำเข้า

ในระหว่างการนำเข้าใน Access คุณต้องการเปลี่ยนตัวเลือกที่ดีเพื่อให้คุณได้รับข้อผิดพลาดการแปลงเพียงไม่กี่ (ถ้ามี) ที่จะต้องมีการขัดจังหวะด้วยตนเอง ตารางต่อไปนี้สรุปวิธี Excel รูปแบบตัวเลขและชนิดข้อมูล Access จะถูกแปลงเมื่อคุณนำเข้าข้อมูลจาก Excel ในการเข้าถึง และมีเคล็ดลับเกี่ยวกับชนิดข้อมูลดีที่สุดเพื่อเลือกในตัวช่วยสร้างการนำเข้าสเปรดชีต

รูปแบบตัวเลขของ Excel

ชนิดข้อมูล Access

ข้อคิดเห็น

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

ข้อความ

ข้อความ Memo

ชนิดข้อมูล Access Text เก็บข้อมูลได้ถึง 255 อักขระพยัญชนะผสมตัวเลข ชนิดข้อมูล Access Memo เก็บข้อมูลพยัญชนะผสมตัวเลขขึ้นเป็นอักขระ 65535

เลือกบันทึก เพื่อหลีกเลี่ยงการตัดทอนข้อมูลใด ๆ

เศษส่วน number เปอร์เซ็นต์ เชิงวิทยาศาสตร์

ตัวเลข

Access มีชนิดข้อมูลตัวเลขที่แตกต่างกันไปโดยยึดตามคุณสมบัติขนาดเขตข้อมูล (ไบต์ จำนวนเต็ม Long Integer เดียว คู่ ทศนิยม)

เลือกสองครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดการแปลงข้อมูลใด ๆ

วันที่

วันที่

Access และ Excel ทั้งสองใช้ตัวเลขวันอนุกรมเดียวกันเพื่อจัดเก็บวัน ใน Access ช่วงวันมีขนาดใหญ่กว่า: จาก -657434 (1 มกราคม 100 คศ.) เพื่อ 2,958,465 (31 ธันวาคม 9999 คศ.)

เนื่องจาก Access ไม่รู้จักระบบวันแบบ 1904 (ใช้ใน Excel สำหรับ Macintosh), คุณจำเป็นต้องแปลงวันที่ ใน Excel หรือ Access เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนอย่างใดอย่างหนึ่ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่เปลี่ยนระบบวัน รูป หรือสองหลักปีแปลและนำเข้าหรือลิงก์ไปยังข้อมูลในเวิร์กบุ๊ก Excel

.

เลือกวัน

เวลา

เวลา

การเข้าถึงและ Excel ทั้งสองเก็บค่าเวลา โดยใช้ชนิดข้อมูลเดียวกัน

เลือกเวลา ซึ่งมักเป็นค่าเริ่มต้น

สกุลเงิน บัญชี

สกุลเงิน

ใน Access ชนิดข้อมูลสกุลเงินเก็บข้อมูลเป็นตัวเลข 8 ไบต์แม่นยำเป็นทศนิยมสี่ และจะใช้ในการเก็บข้อมูลทางการเงิน และป้องกันการปัดเศษของค่า

เลือกสกุลเงิน ซึ่งมักเป็นค่าเริ่มต้น

Boolean

ใช่/ไม่ใช่

เข้าถึงใช้ -1 สำหรับค่าใช่ทั้งหมดและ 0 สำหรับทั้งหมดไม่มีค่า ในขณะที่ Excel ใช้ 0 และ 1 สำหรับค่าทั้งหมดเป็นจริงสำหรับค่า FALSE ทั้งหมด

เลือกใช่/ไม่ใช่ ซึ่งแปลงค่าที่อยู่ภายใต้โดยอัตโนมัติ

เชื่อมโยงหลายมิติ

เชื่อมโยงหลายมิติ

ไฮเปอร์ลิงก์ใน Excel และ Access ประกอบด้วยที่อยู่เว็บหรือ URL ที่คุณสามารถคลิ กและติดตามได้

เลือกไฮเปอร์ลิงก์ Access มิฉะนั้นอาจใช้ชนิดข้อมูล Text ตามค่าเริ่มต้น

เมื่อข้อมูลใน Access คุณสามารถลบข้อมูลใน Excel อย่าลืมการสำรองข้อมูลสมุดงาน Excel ต้นฉบับก่อน ก่อนที่จะลบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเข้าถึงหัวข้อวิธีใช้นำเข้าหรือลิงก์ไปยังข้อมูลในเวิร์กบุ๊ก Excel

ด้านบนของหน้า

ผนวกข้อมูลโดยอัตโนมัติวิธีง่าย ๆ

มีผู้ใช้คน Excel ปัญหาทั่วไปจะผนวกข้อมูลที่ มีคอลัมน์เดียวลงในเวิร์กชีตขนาดใหญ่หนึ่ง ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีสินทรัพย์โซลูชันที่เริ่มต้นใช้งานออกใน Excel แต่ตอนนี้ ขยายจนรวมไฟล์จากหลาย ๆ เวิร์กกรุ๊ปและแผนก การติดตาม ข้อมูลนี้อาจ ในแผ่นงานอื่นและเวิร์กบุ๊ก หรือไฟล์ข้อความที่มีตัวดึงข้อมูลจากระบบอื่น ๆ ไม่มีคำสั่งสำหรับส่วนติดต่อผู้ใช้หรือวิธีง่าย ๆ ในการผนวกข้อมูลที่คล้ายกันใน Excel

โซลูชันดีที่สุดคือการ ใช้ Access ซึ่งคุณสามารถได้อย่างง่ายดายนำเข้า และผนวกข้อมูลลงในตารางเดียว โดยใช้ตัวช่วยสร้างการนำเข้าสเปรดชีต นอกจากนี้ คุณสามารถผนวกข้อมูลจำนวนมากลงในตารางเดียว คุณสามารถบันทึกการดำเนินการนำเข้า เพิ่มเหล่านั้นเป็นงานตามกำหนดการของ Microsoft Office Outlook และแม้แต่ใช้แมโครเพื่อกระบวนการ

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 2: นอร์มัลไลซ์ข้อมูล โดยใช้ตัวช่วยวิเคราะห์ตาราง

ก่อนอื่นอย่าง glance ทีกระบวนการ normalizing ข้อมูลของคุณอาจดูเหมือนว่า งานดูยุ่ง โชคดี การ normalizing ตารางใน Access เป็นกระบวนการที่ง่ายขึ้นอย่างมาก ขอบคุณกับตัวช่วยสร้างตัววิเคราะห์ตาราง

ตัวช่วยวิเคราะห์ตาราง

1. ลากคอลัมน์ที่เลือกไปยังตารางใหม่ และสร้างความสัมพันธ์โดยอัตโนมัติ

2. ใช้คำสั่งปุ่มเพื่อเปลี่ยนชื่อตาราง เพิ่มคีย์หลัก ทำให้คอลัมน์ที่มีอยู่เป็นคีย์หลัก และยกเลิกการกระทำล่าสุด

คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างนี้เพื่อทำต่อไปนี้:

 • แปลงตารางเป็นชุดของตารางที่มีขนาดเล็ก และสร้างความหลัก และ foreign key สัมพันธ์ระหว่างตารางโดยอัตโนมัติ

 • เพิ่มคีย์หลักไปยังเขตข้อมูลที่มีอยู่ที่ประกอบด้วยค่าที่ไม่ซ้ำกัน หรือสร้างเขตข้อมูล ID ใหม่ที่ใช้ชนิดข้อมูล AutoNumber

 • สร้างความสัมพันธ์การบังคับให้มี referential integrity ด้วยการอัปเด cascading โดยอัตโนมัติ ลบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะไม่ถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลลบไปโดยบังเอิญ แต่คุณสามารถเพิ่มลบ cascading เวอร์ชันที่ใหม่กว่า

 • ค้นหาข้อมูลที่ซ้ำกัน หรือซ้ำ (เช่นลูกค้าเดียวกันกับหมายเลขโทรศัพท์ที่แตกต่างกันสอง) ตารางตารางใหม่ และอัปเดนี้เป็นที่ต้องการ

 • สำรองข้อมูลตารางต้นฉบับ และเปลี่ยนชื่อ โดยผนวก "_OLD" ชื่อไฟล์ แล้ว คุณสามารถสร้างคิวรีที่ reconstructs ตารางต้นฉบับ ด้วยชื่อตารางต้นฉบับเพื่อให้ฟอร์มหรือรายงานที่ยึดตามตารางต้นฉบับใด ๆ ที่มีอยู่จะทำงานกับโครงสร้างตารางใหม่

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 3: เชื่อมต่อเพื่อเข้าถึงข้อมูลจาก Excel

หลังจากที่ได้รับตามปกติข้อมูลใน Access และคิวรีหรือตารางมีการสร้างที่ reconstructs ข้อมูลต้นฉบับ ได้เป็นเพียงอย่างง่ายของการเชื่อมต่อข้อมูล Access จาก Excel ข้อมูลของคุณอยู่ในขณะนี้ใน Access เป็นแหล่งข้อมูลภายนอก และเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับเวิร์กบุ๊กผ่านการเชื่อมต่อข้อมูล ซึ่งเป็นที่เก็บข้อมูลที่ใช้เพื่อระบุตำแหน่ง เข้าสู่ระบบ และเข้าถึงแหล่งข้อมูลภายนอก เชื่อมต่อข้อมูลถูกเก็บไว้ในเวิร์กบุ๊ก และยังสามารถเก็บไว้ในไฟล์การเชื่อมต่อ เช่นไฟล์การเชื่อมต่อข้อมูล Office (ODC) (.odc นามสกุล) หรือไฟล์ชื่อแหล่งข้อมูล (นามสกุล.dsn) หลังจากที่คุณเชื่อมต่อกับข้อมูลภายนอก คุณสามารถเพิ่มเติมโดยอัตโนมัติรีเฟรช (หรืออัปเด) เวิร์กบุ๊ก Excel ของคุณจาก Access เมื่อใดก็ ตามข้อมูลถูกปรับปรุงในการเข้าถึง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูภาพรวมของการเชื่อมต่อข้อมูล (นำเข้า)และข้อมูล Exchange (สำเนา นำเข้า ส่งออก) ระหว่าง Excel และ Access

ด้านบนของหน้า

เตรียมข้อมูลของคุณลงใน Access

ส่วนนี้แนะนำคุณไปตามขั้นตอนต่อไปนี้ normalizing ข้อมูลของคุณ: ค่าในคอลัมน์พนักงานขายและที่อยู่ลงในส่วนของพวกเขาสุดปรมาณู แยกชื่อเรื่องที่เกี่ยวข้องลงในตารางของตนเอง คัดลอก และวางตารางเหล่านั้นจาก Excel ลงใน Access การสร้างความสัมพันธ์ key ระหว่างสร้างขึ้นใหม่ ตาราง Access การสร้าง และเรียกใช้แบบสอบถามอย่างง่ายในการเข้าถึงข้อมูลที่ส่งกลับต่อการแตกหัก

ตัวอย่างข้อมูลในฟอร์มที่ไม่ใช่ตามปกติ

แผ่นงานต่อไปนี้ประกอบด้วยค่าที่ไม่ใช่ปรมาณูในคอลัมน์พนักงานขายและคอลัมน์ที่อยู่ คอลัมน์ทั้งสองควรถูกแยกเป็นอย่าง น้อยสองคอลัมน์ที่แยกกัน เวิร์กชีตนี้ยังประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานขาย ผลิตภัณฑ์ ลูกค้า และใบสั่งซื้อ ข้อมูลนี้ควรจะสามารถแบ่งเพิ่มเติม ตามเรื่อง ลงในตารางที่แยกต่างหาก

พนักงานขาย

ID ใบสั่งซื้อ

วันที่สั่งซื้อ

หมายเลขผลิตภัณฑ์

Qty

ราคา

ชื่อลูกค้า

ที่อยู่

โทรศัพท์

เ Yale

2348

3/2/09

J-558

4

$8.50

Contoso, Ltd.

2302 Harvard บันทึก Bellevue, WA 98227

425-555-0222

เ Yale

2348

3/2/09

B-205

2

$4.50

Contoso, Ltd.

2302 Harvard บันทึก Bellevue, WA 98227

425-555-0222

เ Yale

2348

3/2/09

D-4420

5

$7.25

Contoso, Ltd.

2302 Harvard บันทึก Bellevue, WA 98227

425-555-0222

เ Yale

2349

3/4/09

C-789

3

$7.00

Fourth Coffee

7007 Cornell เซนต์ Redmond, WA 98199

425-555-0201

เ Yale

2349

3/4/09

C-795

6

$9.75

Fourth Coffee

7007 Cornell เซนต์ Redmond, WA 98199

425-555-0201

เอี่ยมศิริ กฤติยา

2350

3/4/09

A-2275

2

$16.75

Adventure Works

1025 โคลัมเบียวงกลมเคิร์กแลนด์ WA 98234

425-555-0185

เอี่ยมศิริ กฤติยา

2350

3/4/09

F-198

6

$5.25

Adventure Works

1025 โคลัมเบียวงกลมเคิร์กแลนด์ WA 98234

425-555-0185

เอี่ยมศิริ กฤติยา

2350

3/4/09

B-205

1

$4.50

Adventure Works

1025 โคลัมเบียวงกลมเคิร์กแลนด์ WA 98234

425-555-0185

Hance จิม

2351

3/4/09

C-795

6

$9.75

Contoso, Ltd.

2302 Harvard บันทึก Bellevue, WA 98227

425-555-0222

Hance จิม

2352

3/5/09

A-2275

2

$16.75

Adventure Works

1025 โคลัมเบียวงกลมเคิร์กแลนด์ WA 98234

425-555-0185

Hance จิม

2352

3/5/09

D-4420

3

$7.25

Adventure Works

1025 โคลัมเบียวงกลมเคิร์กแลนด์ WA 98234

425-555-0185

Koch, Reed

2353

3/7/09

A-2275

6

$16.75

Fourth Coffee

7007 Cornell เซนต์ Redmond, WA 98199

425-555-0201

Koch, Reed

2353

3/7/09

C-789

5

$7.00

Fourth Coffee

7007 Cornell เซนต์ Redmond, WA 98199

425-555-0201

Sousa ทั้ง Luis

2354

3/7/09

A-2275

3

$16.75

Contoso, Ltd.

2302 Harvard บันทึก Bellevue, WA 98227

425-555-0222

เอี่ยมศิริ กฤติยา

2355

3/8/09

D-4420

4

$7.25

Adventure Works

1025 โคลัมเบียวงกลมเคิร์กแลนด์ WA 98234

425-555-0185

เอี่ยมศิริ กฤติยา

2355

3/8/09

C-795

3

$9.75

Adventure Works

1025 โคลัมเบียวงกลมเคิร์กแลนด์ WA 98234

425-555-0185

เ Yale

2356

3/10/09

C-789

6

$7.00

Contoso, Ltd.

2302 Harvard บันทึก Bellevue, WA 98227

425-555-0222

ข้อมูลในส่วนที่น้อยที่สุด: ข้อมูลปรมาณู

การทำงานกับข้อมูลในตัวอย่างนี้ คุณสามารถใช้คำสั่งข้อความให้เป็นคอลัมน์ใน Excel เพื่อแยกส่วนของเซลล์ (เช่นที่อยู่ถนน เมือง สถานะ และรหัสไปรษณีย์) "ปรมาณู" ลงในคอลัมน์ที่แยกกัน

ตารางต่อไปนี้แสดงหลังจากที่ได้ถูกแยกออกเพื่อให้ค่าทั้งหมดปรมาณูคอลัมน์ใหม่ในเวิร์กชีตเดียวกัน โปรดสังเกตว่า ข้อมูลในคอลัมน์พนักงานขายถูกแยกออกเป็นคอลัมน์ชื่อและนามสกุล และว่า ข้อมูลในคอลัมน์ที่อยู่ถูกแยกออกเป็นคอลัมน์ที่ อยู่ถนน เมือง สถานะ และรหัสไปรษณีย์ ข้อมูลนี้อยู่ใน "ฟอร์มปกติแรก"

นามสกุล

ชื่อ

 

ที่อยู่

เมือง

รัฐ

รหัสไปรษณีย์

Yale

บันทึก Harvard 2302

Bellevue

WA

98227

ลี้อิสสรพงษ์

กฤติยา

วงกลมโคลัมเบีย 1025

เคิร์กแลนด์

WA

98234

พิทยพงษ์พัชร์

วรพล

บันทึก Harvard 2302

Bellevue

WA

98227

Koch

Reed

Redmond เซนต์ Cornell 7007

Redmond

WA

98199

พรพิพัฒนพงศ์

กิตติกร

บันทึก Harvard 2302

Bellevue

WA

98227

ข้อมูลต่อการแตกหักหาลงในหัวเรื่องที่ถูกจัดเรียงไว้ใน Excel

หลาย ๆ ตารางของข้อมูลตัวอย่างที่ติดตามแสดงข้อมูลเดียวกันจากแผ่นงาน Excel หลังจากที่ได้ถูกแยกออกเป็นตารางสำหรับพนักงานขาย ผลิตภัณฑ์ ลูกค้า และใบสั่งซื้อ การออกแบบตารางไม่ขั้นสุดท้าย แต่เป็นการติดตามด้านขวา

ตารางพนักงานขายประกอบด้วยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานขาย โปรดสังเกตว่า แต่ละระเบียนมีหมายเลขที่ไม่ซ้ำกัน (พนักงานขาย ID) ค่า ID ของพนักงานขายจะใช้ในตารางใบสั่งซื้อเพื่อเชื่อมต่อใบสั่งซื้อพนักงานขาย

พนักงานขาย

ID ของพนักงานขาย

นามสกุล

ชื่อ

101

Yale

103

ลี้อิสสรพงษ์

กฤติยา

105

พิทยพงษ์พัชร์

วรพล

107

Koch

Reed

109

พรพิพัฒนพงศ์

กิตติกร

ตารางผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โปรดสังเกตว่า แต่ละระเบียนมีหมายเลขที่ไม่ซ้ำกัน (หมายเลขผลิตภัณฑ์) ค่า ID ผลิตภัณฑ์จะถูกใช้เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลผลิตภัณฑ์ลงในตารางรายละเอียดใบสั่งซื้อ

ผลิตภัณฑ์

หมายเลขผลิตภัณฑ์

ราคา

A-2275

16.75

B-205

4.50

C-789

7.00

C-795

9.75

D-4420

7.25

F-198

5.25

J-558

8.50

ตารางลูกค้าประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวกับลูกค้า โปรดสังเกตว่า แต่ละระเบียนมีหมายเลขที่ไม่ซ้ำกัน (Customer ID) ค่า ID ลูกค้าจะถูกใช้เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลลูกค้าลงในตารางใบสั่งซื้อ

ลูกค้า

ID ประจำตัวลูกค้า

ชื่อ

ที่อยู่

เมือง

รัฐ

รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์

1001

Contoso, Ltd.

บันทึก Harvard 2302

Bellevue

WA

98227

425-555-0222

1003

Adventure Works

วงกลมโคลัมเบีย 1025

เคิร์กแลนด์

WA

98234

425-555-0185

1005

Fourth Coffee

เซนต์ Cornell 7007

Redmond

WA

98199

425-555-0201

ตารางใบสั่งซื้อประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับใบสั่งซื้อ พนักงานขาย ลูกค้า และผลิตภัณฑ์ โปรดสังเกตว่า แต่ละระเบียนมีหมายเลขที่ไม่ซ้ำกัน (ID ใบสั่งซื้อ) ข้อมูลในตารางนี้บางอย่างจำเป็นต้องแยกออกเป็นตารางเพิ่มเติมที่ประกอบด้วยรายละเอียดใบสั่งซื้อเพื่อที่ว่าตารางใบสั่งซื้อประกอบด้วยเฉพาะสี่คอลัมน์และความ นั่นคือ ID ใบสั่งซื้อที่ไม่ซ้ำกัน วันสั่งซื้อ ID พนักงานขาย และรหัสลูกค้า ตารางแสดงไว้ที่นี่ไม่ได้ถูกแยกออกลงในตารางรายละเอียดใบสั่งซื้อ

ใบสั่งซื้อ

ID ใบสั่งซื้อ

วันที่สั่งซื้อ

ID ของพนักงานขาย

ID ประจำตัวลูกค้า

หมายเลขผลิตภัณฑ์

Qty

2348

3/2/09

101

1001

J-558

4

2348

3/2/09

101

1001

B-205

2

2348

3/2/09

101

1001

D-4420

5

2349

3/4/09

101

1005

C-789

3

2349

3/4/09

101

1005

C-795

6

2350

3/4/09

103

1003

A-2275

2

2350

3/4/09

103

1003

F-198

6

2350

3/4/09

103

1003

B-205

1

2351

3/4/09

105

1001

C-795

6

2352

3/5/09

105

1003

A-2275

2

2352

3/5/09

105

1003

D-4420

3

2353

3/7/09

107

1005

A-2275

6

2353

3/7/09

107

1005

C-789

5

2354

3/7/09

109

1001

A-2275

3

2355

3/8/09

103

1003

D-4420

4

2355

3/8/09

103

1003

C-795

3

2356

3/10/09

101

1001

C-789

5

รายละเอียดใบสั่งซื้อ เช่นหมายเลขผลิตภัณฑ์และปริมาณจะย้ายออกจากตารางใบสั่งซื้อ และถูกเก็บไว้ในตารางที่ชื่อรายละเอียดใบสั่งซื้อ โปรดจำไว้ว่า มีใบสั่งซื้อ 9 ดังนั้นจะมีความหมายว่า ไม่ 9 ระเบียนในตารางนี้ หมายเหตุว่า ตารางใบสั่งซื้อมีหมายเลขที่ไม่ซ้ำกัน (ID ใบสั่งซื้อ), ซึ่งจะอ้างอิงจากตารางรายละเอียดใบสั่งซื้อ

การออกแบบขั้นสุดท้ายของตารางใบสั่งซื้อควรมีลักษณะดังต่อไปนี้:

ใบสั่งซื้อ

ID ใบสั่งซื้อ

วันที่สั่งซื้อ

ID ของพนักงานขาย

ID ประจำตัวลูกค้า

2348

3/2/09

101

1001

2349

3/4/09

101

1005

2350

3/4/09

103

1003

2351

3/4/09

105

1001

2352

3/5/09

105

1003

2353

3/7/09

107

1005

2354

3/7/09

109

1001

2355

3/8/09

103

1003

2356

3/10/09

101

1001

ตารางรายละเอียดใบสั่งประกอบด้วยไม่มีคอลัมน์ที่จำเป็นต้องมีค่าที่ไม่ซ้ำกัน (นั่นคือ มีไม่มีคีย์หลัก), เพื่อไม่เป็นไรสำหรับคอลัมน์ใด ๆ หรือทั้งหมดเพื่อให้ประกอบด้วยข้อมูล "ซ้ำ" อย่างไรก็ตาม ไม่มีสองระเบียนในตารางนี้ควรเป็นทั้งหมดเหมือนกันหรือไม่ (กฎนี้นำไปใช้กับตารางในฐานข้อมูล) ในตารางนี้ ควรมีระเบียน 17 ซึ่งแต่ละรายการที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ในใบสั่งแต่ละรายการ ตัวอย่างเช่น ลำดับ 2349 ผลิตภัณฑ์ C-789 สามประกอบด้วยหนึ่งในสองส่วนของใบสั่งทั้งหมด

ตารางรายละเอียดใบสั่งควร จึง มีลักษณะดังต่อไปนี้:

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ID ใบสั่งซื้อ

หมายเลขผลิตภัณฑ์

Qty

2348

J-558

4

2348

B-205

2

2348

D-4420

5

2349

C-789

3

2349

C-795

6

2350

A-2275

2

2350

F-198

6

2350

B-205

1

2351

C-795

6

2352

A-2275

2

2352

D-4420

3

2353

A-2275

6

2353

C-789

5

2354

A-2275

3

2355

D-4420

4

2355

C-795

3

2356

C-789

5

คัดลอกและวางข้อมูลจาก Excel ลงใน Access

ตอนนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานขาย ลูกค้า ผลิตภัณฑ์ ใบสั่งซื้อ และรายละเอียดใบสั่งมีการแบ่งออกจากหัวเรื่องที่แยกต่างหากใน Excel คุณสามารถคัดลอกข้อมูลนั้นลงใน Access ที่นั้นจะกลายเป็นตารางโดยตรง

สร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง Access และเรียกใช้แบบสอบถาม

หลังจากที่คุณจะย้ายข้อมูลของคุณในการเข้าถึง คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารางแล้ว สร้างแบบสอบถามเพื่อส่งกลับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างคิวรีที่ส่งกลับค่า ID ใบสั่งซื้อและชื่อของพนักงานขายที่สำหรับใบสั่งซื้อใส่ระหว่างวันที่ 05/3/09 และ 3/08/09

นอกจากนี้ คุณสามารถสร้างฟอร์มและรายงานเพื่อทำให้ป้อนข้อมูลและการวิเคราะห์ยอดขายได้ง่ายขึ้น

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×