ย้ายข้อความบนหน้า

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ให้เลือกทำดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการย้ายข้อความภายในหน้าเดียวกัน ให้เลื่อนตัวชี้เหนือข้อความ เมื่อที่เก็บบันทึกย่อปรากฏขึ้นมา ให้คลิกที่ขอบบนของที่เก็บบันทึกย่อ แล้วลากที่เก็บไปยังตำแหน่งใหม่บนหน้า

  • เมื่อต้องการคัดลอกหรือย้ายข้อความจากหน้าหนึ่งไปยังอีกหน้าหนึ่ง ให้คลิกขวาที่ขอบบนของที่เก็บบันทึกย่อ แล้วคลิก คัดลอก หรือ ตัด บนเมนูทางลัด แล้ววางบันทึกย่อลงบนหน้าที่คุณต้องการ

    สิ่งสำคัญ: การตัดหน้าจากแท็บหน้าจะเหมือนกับการลบหน้า ถ้าคุณไม่วางหน้าอื่นในทันทีหลังจากนั้นการตัด เนื้อหาอาจสูญหายไปอย่างถาวร

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×