ย้ายกล่องข้อความ อักษรศิลป์ หรือรูปร่าง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณเพิ่มรูปภาพ รูปร่าง หรือวัตถุอื่น ๆ ลงในเอกสาร Office ของคุณ พวกเขาโดยอัตโนมัติกองซ้อนในแต่ละชั้นเมื่อคุณเพิ่มเหล่านั้น คุณสามารถย้ายแต่ละรูปร่าง หรือวัตถุอื่น ๆ หรือกลุ่มของวัตถุในกองซ้อน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถย้ายวัตถุขึ้น หรือลงภายในกองซ้อน ชั้นหนึ่งในเวลา หรือคุณสามารถย้ายไปด้านบนหรือด้านล่างของกองซ้อนกัน คุณสามารถซ้อนทับวัตถุเมื่อคุณวาดเพื่อสร้างลักษณะที่แตกต่างกัน

วัตถุในกอง
กองรูปร่างที่แสดงการซ้อนทับกัน

หมายเหตุ: 

ย้ายรูปภาพ รูปร่าง กล่องข้อความ หรือ WordArt

 1. คลิกเส้นขอบของอักษรศิลป์ กล่องข้อความ หรือรูปร่างที่คุณต้องการย้าย

  เมื่อต้องการย้ายหลายกล่องข้อความหรือรูปร่าง ให้กด Ctrl ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกเส้นขอบ

 2. เมื่อเคอร์เซอร์เปลี่ยนเป็นลูกศรสี่หัว ให้ลากสิ่งนั้นไปยังตำแหน่งใหม่

  เคอร์เซอร์ที่วางบนเส้นขอบของกล่องข้อความที่เปลี่ยนเป็นลูกศรสี่หัว

  เมื่อต้องการย้ายครั้งละไม่กี่รายการ ให้กด Ctrl ค้างไว้ในขณะที่กดแป้นลูกศร และเมื่อต้องการย้ายวัตถุตามแนวนอนหรือแนวตั้งเท่านั้น ให้กด Shift ค้างไว้ในขณะที่คุณลากสิ่งนั้น

หมายเหตุ: การเพิ่ม หรือเขยิบ ระยะห่าง 1 เซลเพิ่ม แสดงว่าพิกเซลหน้าจอ 1 สัมพันธ์กับพื้นที่เอกสารขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ย่อ/ขยาย เมื่อเอกสารของคุณถูกขยายเพื่อ 400% พิกเซลหน้าจอ 1 เป็นแบบระยะห่างเขยิบ small ค่อนข้างบนเอกสาร เมื่อเอกสารของคุณถูกย่อเป็น 25% พิกเซลหน้าจอ 1 เป็นแบบระยะห่างเขยิบขนาดใหญ่ค่อนข้างบนเอกสาร

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณย้ายอักษรศิลป์ รูปร่าง หรือกล่องข้อความไปไกลแค่ไหน อาจง่ายกว่าถ้าจะตัดและวางคลิกขวาที่วัตถุนั้น แล้วคลิก ตัด (หรือกด Ctrl+X ) กด Ctrl+V เพื่อวางวัตถุนั้น คุณยังสามารถตัดและวางวัตถุลงในเอกสารอื่นหรือระหว่างโปรแกรมได้ เช่น จากสไลด์ PowerPoint ไปยังเวิร์กชีต Excel

ย้ายในกล่องข้อความ อักษรศิลป์ หรือรูปร่างไปข้างหน้า หรือข้างหลังในกองซ้อน

 1. คลิกอักษรศิลป์ รูปร่าง หรือกล่องข้อความที่คุณต้องการย้ายขึ้นหรือลงในกอง

 2. บนแท็บ รูปแบบ ของ เครื่องมือการวาด ให้คลิก นำไปข้างหน้า หรือ ย้ายไปข้างหลัง

  ตัวเลือกนำไปข้างหน้าและย้ายไปข้างหลัง บนแท็บ เครื่องมือการวาด

  คุณสามารถเลือกได้ว่าจะย้ายวัตถุขึ้นหนึ่งชั้น (นำไปข้างหน้า) หรือไปยังด้านบนสุดของกอง (นำไปไว้ข้างหน้าสุด) ย้ายไปข้างหลัง ก็มีตัวเลือกที่คล้ายกัน นั่นคือย้ายลงมาหนึ่งชั้น (ย้ายไปข้างหลัง) หรือไปยังด้านล่างสุดของกอง (ย้ายไปไว้ข้างหลังสุด)

  ตัวเลือก นำไปข้างหน้า และ นำไปไว้ข้างหน้าสุด บนเมนูนำไปข้างหน้า

  เคล็ดลับ: 

  • ใน Office 2016 และ Office 2013 ถ้าคุณมีหลาย WordArt รูปร่าง กล่องข้อความ หรือ วัตถุอื่น ๆ อาจเป็นการง่ายกว่าใช้ลูกศรในบานหน้าต่างส่วนที่เลือก ขึ้นและลงเพื่อย้ายวัตถุนั้น บานหน้าต่างส่วนที่เลือก ไม่พร้อมใช้งาน ใน Project หรือ ใน Office 2010

  • บานหน้าต่างส่วนที่เลือก จะแสดงรูปร่าง กล่องข้อความ อักษรศิลป์ และวัตถุอื่นๆ ทั้งหมดในเอกสาร

ดูเพิ่มเติม

ใช้ตัวเลือกเค้าโครง Word เมื่อต้องการย้ายรูปภาพใน Word 2016 และ Word 2013

ตัดข้อความรอบรูปภาพใน Word

 1. คลิกที่รูปร่าง กล่องข้อความ หรืออักษรศิลป์ที่คุณต้องการย้ายขึ้น หรือลงในกองซ้อน ลองคลิกพื้นที่ของวัตถุที่ไม่ได้บดบัง โดยวัตถุอื่นในกอง ถ้าคุณไม่สามารถเลือกวัตถุที่คุณต้อง คุณอาจต้องการย้ายวัตถุอื่น ๆ ที่อยู่อยู่เหนือขึ้นในขณะซ้อนกันอยู่ก่อน

 2. คลิกแท็บจัดรูปแบบ
  เครื่องมือการวาด - แท็บรูปแบบ

 3. ในกลุ่มจัดเรียง เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการนำวัตถุหนึ่งขั้นกใกล้ไปไว้ข้างหน้า คลิกลูกศรอยู่ถัดจากนำไปข้างหน้า ทางแล้ว คลิกนำไปข้างหน้า

  • นำวัตถุไปไว้ข้างหน้า คลิกลูกศรอยู่ถัดจากนำไปข้างหน้า จากนั้น คลิกนำไปข้างหน้า

  • เมื่อต้องการส่งวัตถุไปไว้ข้างหลังหนึ่งขั้น คลิกลูกศรอยู่ถัดจากส่งไปไว้ข้างหลัง แล้ว คลิ กย้ายไปข้างหลัง

  • เมื่อต้องการย้ายวัตถุไปด้านหลัง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากส่งไปไว้ข้างหลัง แล้ว คลิ กส่งไปไว้ข้างหลัง

เคล็ดลับ: ใน Word คุณยังสามารถเลือกย้ายวัตถุในหน้า หรือข้าง หลังข้อความของคุณ หลังจากที่คุณคลิกลูกศรอยู่ถัดจากนำไปข้างหน้า คลิกนำด้านหน้าของข้อความ ในทางกลับกัน เมื่อต้องการย้ายวัตถุอยู่หลังข้อความของคุณ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากส่งไปไว้ข้างหลัง แล้ว คลิ กส่งข้างหลังข้อความ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×