ย้อนกลับข้อความ หรือสร้างรูปสะท้อน

ย้อนกลับข้อความ หรือสร้างรูปสะท้อน

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

To reverse text (create a mirror image) in a document, you must first enter the text in a text box. After reversing the text, you can remove the appearance of using a text box by removing the outline.

For information about rotating or flipping images, shapes, or WordArt, see Rotate a text box, shape, WordArt, or picture.

 1. Insert a text box in your document by clicking Insert > Text Box, and then type and format your text.

  For more details, see Add, copy, or delete a text box.

 2. Right-click the box and click Format Shape.

 3. In the Format Shape pane, click Effects.

  แท็บเอฟเฟ็กต์ในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง

 4. Under 3-D Rotation, in the X Rotation box, enter 180.

  หมายเหตุ: 

  • If your text box becomes filled with a color, you can remove the color in the Format Shape pane. Under Shape Options, click the Fill & Line tab แท็บสีเติมและเส้นในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง , expand Fill, and select No fill.

  • If you want to remove the text box outline, right-click the text box, click Outline in the mini toolbar that appears, and choose No Outline.

 1. Insert a text box in your document by clicking Insert > Text Box, and then type and format your text.

 2. Right-click the box and click Format Shape.

 3. ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปร่าง ให้คลิก การหมุนสามมิติ ทางด้านซ้าย

 4. In the X box, enter 180.

  หมายเหตุ: 

  • If your text box becomes filled with a color, you can remove the color by right-clicking the text box, clicking the arrow next to Shape Fill in the mini toolbar that appears, and selecting No Fill.

  • If you want to remove the text box outline, right-click the text box, click the arrow next to Shape Outline in the mini toolbar that appears, and choose No Outline.

ดูเพิ่มเติม

หมุนกล่องข้อความ รูปร่าง อักษรศิลป์ หรือรูปภาพ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×