ย้อนกลับข้อความ หรือสร้างรูปสะท้อน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการย้อนกลับข้อความ (สร้างรูปสะท้อน) ในเอกสาร คุณต้องใส่ข้อความในกล่องข้อความแรก หลังจากย้อนหลังข้อความ คุณสามารถเอาลักษณะที่ปรากฏของการใช้กล่องข้อความโดยการเอาเค้าร่าง

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับขณะพลิกด้าน หรือหมุนรูปภาพ รูปร่าง หรืออักษรศิลป์ ดูหมุนกล่องข้อความ รูปร่าง อักษร ศิลป์ หรือรูปภาพ

 1. แทรกกล่องข้อความในเอกสารของคุณ ด้วยการคลิกแทรก >กล่องข้อความ แล้ว พิมพ์ และจัดรูปแบบข้อความของคุณ

  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดูเพิ่ม คัดลอก หรือลบกล่องข้อความ

 2. คลิกขวากล่อง และคลิรูปร่าง

 3. ในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง คลิกเอฟเฟ็กต์

  แท็บเอฟเฟ็กต์ในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง

 4. ใต้หมุนสามมิติ ในกล่องการหมุน X ใส่180

  หมายเหตุ: 

  • ถ้ากล่องข้อความของคุณจะถูกเติม ด้วยสี คุณสามารถเอาสีในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง ภายใต้ตัวเลือกรูปร่าง คลิกแท็บเติมและเส้น แท็บสีเติมและเส้นในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง ขยายเติม และเลือกไม่เติม

  • ถ้าคุณต้องการเอาเค้าร่างกล่องข้อความ คลิกขวากล่องข้อความ คลิกเส้นกรอบ ในแถบเครื่องมือขนาดเล็กที่ปรากฏขึ้น นั้นเลือกไม่มีเส้นกรอบ

 1. แทรกกล่องข้อความในเอกสารของคุณ ด้วยการคลิกแทรก >กล่องข้อความ แล้ว พิมพ์ และจัดรูปแบบข้อความของคุณ

 2. คลิกขวากล่อง และคลิกจัดรูปแบบรูปร่าง

 3. ในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบรูปร่าง คลิกหมุนสามมิติ ทางด้านซ้าย

 4. ในกล่องX ใส่180

  หมายเหตุ: 

  • ถ้ากล่องข้อความของคุณจะถูกเติม ด้วยสี คุณสามารถเอาสี ด้วยการคลิกขวากล่องข้อความ คลิกที่ลูกศรถัดจากสีเติมรูปร่าง ในแถบเครื่องมือขนาดเล็กที่ปรากฏ เลือกไม่เติม

  • ถ้าคุณต้องเอาเค้าร่างกล่องข้อความ คลิกขวากล่องข้อความ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากเส้นกรอบรูปร่าง ในแถบเครื่องมือขนาดเล็กที่ปรากฏขึ้น และเลือกไม่มีเส้นกรอบ

ดูเพิ่มเติม

การหมุนกล่องข้อความ รูปร่าง อักษรศิลป์ หรือรูปภาพ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×