ย่อหรือขยาย Ribbon

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมของเอกสาร Word งานนำเสนอ PowerPoint หรือเวิร์กบุ๊ก Excel คุณสามารถลด ribbon เพื่อให้ปรากฏในแท็บ

ขยาย Ribbon

ขยาย ribbon

ยุบ Ribbon

ยุบ ribbon

ย่อ Ribbon ในขณะที่คุณกำลังทำงาน

  • บนด้านขวาของ Ribbon ให้คลิก ปุ่ม ย่อ Ribbon ให้เล็กสุด

ย่อ Ribbon ในขณะที่คุณกำลังทำงาน

  • บนด้านขวาของ Ribbon ให้คลิก ขยายปุ่ม Ribbon

ย่อ Ribbon เมื่อไฟล์เปิดขึ้น

ตามค่าเริ่มต้น ribbon ถูกขยายทุกครั้งที่คุณเปิดไฟล์ แต่คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่านั้นเพื่อให้ ribbon เสมอย่อให้เล็กสุดออก

  • บนเมนูมุมมอง ล้างเครื่องหมายRibbon

  • เมื่อต้องการแสดง ribbon อีกครั้งเมื่อคุณเปิดไฟล์ บนเมนูมุมมอง เลือกRibbon หรือเพียงแค่ขยาย ribbon โดยการคลิก ขยายปุ่ม Ribbon

ดูเพิ่มเติม

กำหนด ribbon และแถบเครื่องมือ

ย่อ Ribbon ในขณะที่คุณกำลังทำงาน

  • บนด้านขวาของ Ribbon ให้คลิก ปุ่ม ย่อ Ribbon ให้เล็กสุด

ย่อ Ribbon ในขณะที่คุณกำลังทำงาน

  • บนด้านขวาของ Ribbon ให้คลิก ขยายปุ่ม Ribbon

ย่อ Ribbon เมื่อไฟล์เปิดขึ้น

ตามค่าเริ่มต้น ribbon ถูกขยายทุกครั้งที่คุณเปิดไฟล์ แต่คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้เพื่อให้ ribbon เสมอย่อให้เล็กสุดออก

  1. คลิก เมนูป็อปอัพการกระทำ ทางด้านขวาของ Ribbon จากนั้นคลิกการกำหนดลักษณะของ Ribbon

  2. ในส่วน ทั่วไป ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ขยาย Ribbon เมื่อเปิดเอกสาร

ดูเพิ่มเติม

ปิดหรือเปิด Ribbon

กำหนด ribbon และแถบเครื่องมือ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×