ย่อหน้า (แท็บตัวแบ่งบรรทัดและย่อหน้า)

ใช้ตัวเลือกบนแท็บ ตัวแบ่งบรรทัดและย่อหน้า เพื่อควบคุมวิธีการแบ่งบรรทัดและย่อหน้าระหว่างกล่องข้อความหรือคอลัมน์ ตัวเลือกเหล่านี้จะนำไปใช้กับข้อความหรือย่อหน้าที่เลือกเท่านั้น

ควบคุมบรรทัดแรก/สุดท้าย     บรรทัดแรกและบรรทัดสุดท้ายคือ บรรทัดเดียวของข้อความในย่อหน้าที่พิมพ์ที่ด้านบนสุดหรือด้านล่างสุดของกล่องข้อความหรือคอลัมน์ เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้บรรทัดแรกและบรรทัดสุดท้ายขาดตอนโดยให้มีบรรทัดของข้อความอย่างน้อยสองบรรทัดเสมอที่ด้านบนสุดหรือด้านล่างสุดของกล่องข้อความ ให้เลือกกล่องข้อความ ควบคุมบรรทัดแรก/สุดท้าย

ให้สองย่อหน้าที่เลือกอยู่ด้วยกัน     คุณสามารถป้องกันไม่ให้แบ่งสองย่อหน้าระหว่างสองกล่องข้อความหรือคอลัมน์ได้ เมื่อต้องการให้ย่อหน้าที่เลือกและย่อหน้าที่ตามมาอยู่ด้วยกันในกล่องข้อความหรือคอลัมน์เดียวกัน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ให้สองย่อหน้าที่เลือกอยู่ด้วยกัน

ให้ทั้งย่อหน้าอยู่ด้วยกัน    คุณสามารถป้องกันไม่ให้แบ่งย่อหน้าระหว่างสองกล่องข้อความหรือคอลัมน์ได้ เมื่อต้องการให้บรรทัดทั้งหมดของย่อหน้าที่เลือกอยู่ด้วยกันในกล่องข้อความหรือคอลัมน์เดียวกัน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ให้ทั้งย่อหน้าอยู่ด้วยกัน

เริ่มในกล่องข้อความถัดไป    เมื่อต้องการให้แน่ใจว่าย่อหน้าที่เลือกจะเริ่มต้นที่ด้านบนของกล่องข้อความเสมอ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เริ่มในกล่องข้อความถัดไป

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×