ย่อหน้า (แท็บตัวแบ่งบรรทัดและย่อหน้า)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใช้ตัวเลือกบนแท็บ ตัวแบ่งบรรทัดและย่อหน้า เพื่อควบคุมวิธีการแบ่งบรรทัดและย่อหน้าระหว่างกล่องข้อความหรือคอลัมน์ ตัวเลือกเหล่านี้จะนำไปใช้กับข้อความหรือย่อหน้าที่เลือกเท่านั้น

ควบคุมบรรทัดแรก/สุดท้าย     บรรทัดแรกและบรรทัดสุดท้ายคือ บรรทัดเดียวของข้อความในย่อหน้าที่พิมพ์ที่ด้านบนสุดหรือด้านล่างสุดของกล่องข้อความหรือคอลัมน์ เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้บรรทัดแรกและบรรทัดสุดท้ายขาดตอนโดยให้มีบรรทัดของข้อความอย่างน้อยสองบรรทัดเสมอที่ด้านบนสุดหรือด้านล่างสุดของกล่องข้อความ ให้เลือกกล่องข้อความ ควบคุมบรรทัดแรก/สุดท้าย

ให้สองย่อหน้าที่เลือกอยู่ด้วยกัน     คุณสามารถป้องกันไม่ให้แบ่งสองย่อหน้าระหว่างสองกล่องข้อความหรือคอลัมน์ได้ เมื่อต้องการให้ย่อหน้าที่เลือกและย่อหน้าที่ตามมาอยู่ด้วยกันในกล่องข้อความหรือคอลัมน์เดียวกัน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ให้สองย่อหน้าที่เลือกอยู่ด้วยกัน

ให้ทั้งย่อหน้าอยู่ด้วยกัน    คุณสามารถป้องกันไม่ให้แบ่งย่อหน้าระหว่างสองกล่องข้อความหรือคอลัมน์ได้ เมื่อต้องการให้บรรทัดทั้งหมดของย่อหน้าที่เลือกอยู่ด้วยกันในกล่องข้อความหรือคอลัมน์เดียวกัน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ให้ทั้งย่อหน้าอยู่ด้วยกัน

เริ่มในกล่องข้อความถัดไป    เมื่อต้องการให้แน่ใจว่าย่อหน้าที่เลือกจะเริ่มต้นที่ด้านบนของกล่องข้อความเสมอ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เริ่มในกล่องข้อความถัดไป

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×