ยินดีต้อนรับสู่ Outlook Microsoft Office 2007 with Business Contact Manager

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ยินดีต้อนรับสู่Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager ซึ่งรวมฟีเจอร์ดีที่สุดของ Outlook ที่ มีเครื่องมือเพื่อช่วยให้คุณจัดการธุรกิจของคุณ ไม่ว่าคุณมีธุรกิจบริการ หรือผลิตภัณฑ์น คุณสามารถใส่ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทของพวกเขาและไคลเอ็นต์ของคุณเป็นระเบียนที่ติดต่อทางธุรกิจหรือบัญชีผู้ใช้

ในบทความนี้

เลือกโดยชัดแจ้งหรือขั้นสูงบนหน้ายินดีต้อนรับ

การปิดตัวช่วยสร้างการเริ่มต้นใช้งาน

เลือกโดยชัดแจ้งหรือขั้นสูงบนหน้ายินดีต้อนรับ

เมื่อคุณใช้Business Contact Manager for Outlook ข้อมูลทางธุรกิจ รวมถึงบัญชีผู้ใช้ของคุณและที่ติดต่อทางธุรกิจ ถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลที่แยกต่างหากจากไฟล์.pst ของ Outlook ของคุณ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในไฟล์.pst ของ Outlook รวมถึงข้อความอีเมล การนัดหมาย และ ติดต่อ การใช้ที่ติดต่อ Outlook เพื่อจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับที่ติดต่อส่วนบุคคลของคุณ แต่ใช้Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับที่ติดต่อทางธุรกิจของคุณต่อไป

บนหน้ายินดีต้อนรับ คลิกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้ แล้ว คลิ กถัดไป

Express

คลิกExpress ถ้าคุณต้องBusiness Contact Manager for Outlook เมื่อต้องการตั้งค่าฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติสำหรับคุณ เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณไม่เคยใช้Business Contact Manager for Outlook

ขยายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกExpress

ถ้าไม่มีฐานข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ของคุณBusiness Contact Manager for Outlook ตั้งค่าฐานข้อมูลว่างเปล่า และใช้ชื่อเริ่มต้นสำหรับไฟล์นั้น

คุณจะต้องสร้างระเบียนใหม่ โดยการพิมพ์ หรือการนำเข้าข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้และที่ติดต่อทางธุรกิจของคุณหลังจากที่ตัวช่วยสร้างนี้เสร็จสมบูรณ์

ถ้าฐานข้อมูลเดียวมีอยู่แล้วบนคอมพิวเตอร์ของคุณBusiness Contact Manager for Outlook กำหนดค่าได้

ถ้ามีหลายฐานข้อมูลอยู่แล้วบนคอมพิวเตอร์ของคุณBusiness Contact Manager for Outlook พร้อมท์ให้คุณสามารถเลือกฐานข้อมูลที่คุณต้องการใช้

ถ้าฐานข้อมูลมาจากเวอร์ชันก่อนหน้าของBusiness Contact Manager for Outlook ฐานข้อมูลจะอัปเกรดเพื่อทำงานกับBusiness Contact Manager for Outlook 2007

หมายเหตุ: เมื่อต้องการใช้ฐานข้อมูลอื่นหลังจากคุณเสร็จสิ้นเมื่อเริ่มใช้งาน บนเมนูBusiness Contact Manager ชี้ไปที่เครื่องมือฐานข้อมูล แล้ว คลิ กสร้าง หรือเลือกฐานข้อมูล

ขั้นสูง

คลิกขั้นสูง ถ้าคุณต้องการตั้งค่าฐานข้อมูลว่าง ใหม่ หรือเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่มีอยู่ รวมถึงฐานข้อมูลที่มีอยู่ บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น หรือ จากBusiness Contact Manager for Outlook รุ่นก่อนหน้า

ขยายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกขั้นสูง

หมายเหตุ: ต้องถูกแชร์ฐานข้อมูลบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น เรียกว่าคอมพิวเตอร์ระยะไกล ก่อนที่คุณสามารถเชื่อมต่อได้

หน้าสร้างหรือเลือกฐานข้อมูล หน้าถัดไปในตัวช่วยสร้างนี้ คุณสามารถพิมพ์ชื่อของฐานข้อมูลใหม่ พิมพ์ชื่อของฐานข้อมูลที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือระบุชื่อของคอมพิวเตอร์ที่เพื่อนของ นั้นแล้ว คลิกชื่อของฐานข้อมูลที่แชร์กับคุณ

ถ้าคุณใช้ฐานข้อมูลที่มีอยู่ คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางธุรกิจที่มีอยู่ ด้วยการพิมพ์ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ติดต่อทางธุรกิจของคุณ และบัญชีผู้ใช้หรือคุณสามารถสร้างระเบียนBusiness Contact Manager for Outlook ใหม่หลังจากที่ตัวช่วยสร้างนี้เสร็จสมบูรณ์

ตัวช่วยสร้างการเริ่มต้นคำแนะนำคุณตลอดการตั้งค่าฐานข้อมูลของคุณBusiness Contact Manager for Outlook

หมายเหตุ: ถ้าตัวช่วยสร้างการเริ่มต้นBusiness Contact Manager for Outlook ไม่เสร็จสมบูรณ์ ดูแก้ไขติดตั้ง Business Contact Manager for Outlook 2007สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ปิด Business Contact Manager for Outlook

ถ้าคุณไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก คุณอาจไม่ต้องการใช้Business Contact Manager for Outlook ซึ่งอาจมีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยผู้ผลิต ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเอาคุณลักษณะออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณให้เสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ: เมื่อต้องการหยุดตัวช่วยสร้างการเริ่มต้นปรากฏ คุณต้องการถอนการติดตั้งBusiness Contact Manager for Outlook หรือปิดใช้งานสำหรับโปรไฟล์ของคุณ Business Contact Manager for Outlook เป็น add-in สำหรับ Outlook ได้ เอาเอา Outlook 2007 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปิดใช้งานBusiness Contact Manager for Outlook สำหรับโปรไฟล์ของคุณ ดูเอา Business Contact Manager for Outlook 2007

 • ถอนการติดตั้งBusiness Contact Manager for Outlook

  • Microsoft Windows XP

   1. คลิกยกเลิก เพื่อออกจากตัวช่วยสร้างการเริ่มต้น แล้ว คลิ กใช่

   2. บนเมนู เริ่ม ให้คลิก แผงควบคุม

   3. ใน แผงควบคุม ให้คลิกสองครั้งที่ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก

   4. ในรายการที่ติดตั้งโปรแกรมและอัปเด คลิกBusiness Contact Manager for Outlook 2007

   5. คลิก เอาออก แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

    หมายเหตุ: Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ) อาจปรากฏในรายการของ Business Contact Manager for คอมโพเนนต์ Outlook 2007 สำหรับการเอาออก เมื่อต้องการเพิ่มเนื้อที่ว่างในดิสก์ ถ้าโปรแกรมอื่น ๆ กำลังใช้ เอา SQL Server 2005 Express

  • Windows Vista

   1. คลิกยกเลิก เพื่อออกจากตัวช่วยสร้างการเริ่มต้น แล้ว คลิ กใช่

   2. บนเมนูเริ่ม คลิกแผงควบคุม

   3. ใน แผงควบคุม ให้คลิก โปรแกรมและคุณลักษณะ

   4. บนหน้าการถอนการติดตั้งหรือโปรแกรมในการเปลี่ยนแปลง คลิกBusiness Contact Manager for Outlook 2007

   5. คลิก ถอนการติดตั้ง/เปลี่ยนแปลง

   6. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

    หมายเหตุ: Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ) อาจปรากฏในรายการของ Business Contact Manager for คอมโพเนนต์ Outlook 2007 สำหรับการเอาออก เมื่อต้องการเพิ่มเนื้อที่ว่างในดิสก์ ถ้าโปรแกรมอื่น ๆ กำลังใช้ เอา SQL Server 2005 Express

  • เคล็ดลับ: ถ้าตัวช่วยสร้างการเริ่มต้นยังคงปรากฏหลังจากที่คุณเอาBusiness Contact Manager for Outlook 2007 ดูหัวข้อติดต่อเราเกี่ยวกับ Business Contact Managerเมื่อต้องการใช้วิธีหนึ่งในการให้ข้อมูลเพิ่มเติมไปยัง Microsoft เกี่ยวกับปัญหานี้

 • หมายเหตุ: ถอนการติดตั้งBusiness Contact Manager for Outlook 2007 เอาออกจากโปรไฟล์ผู้ใช้ทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ Outlook 2007 จะไม่สามารถถอนการติดตั้งถ้าBusiness Contact Manager for Outlook 2007 จะถอนการติดตั้ง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×