ยังคงมีการเล่นเสียงเมื่อตัวเลือก เล่นเสียง ถูกปิดใช้งาน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บนคอมพิวเตอร์ Windows 8 ถ้าคุณได้ถูกปิดใช้งานตัวเลือกเล่นเสียงภายใต้ข้อความมาถึง ในตัวเลือกของ Outlook และคุณยังคงได้รับเสียงเมื่อได้รับอีเมล ทำต่อไปนี้:

  1. กดแป้นโลโก้ Windows + X แล้ว คลิ กแผงควบคุม

    Office 2016, แผงควบคุม Windows 8

  2. คลิกเสียงนั้นแล้ว คลิกแท็บเสียง

  3. ตั้งค่าตัวเลือกเสียงที่ไม่ มีสำหรับการแจ้งเตือนจดหมายใหม่

  4. ตั้งค่าตัวเลือกเสียงสำหรับการแจ้งเตือนจดหมายเดสก์ท็อป ไม่มี

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×