ยอมรับหรือปฏิเสธข้อเสนอการประชุมใหม่ใน Outlook 2016 for Mac

คุณจะจัดการและสงคำขอประชุมไปยังกลุ่มของบุคคล มีคนตอบกลับคุณเพื่อเสนอเวลาอื่นสำหรับการประชุม

ยอมรับข้อเสนอการประชุมใหม่

 1. ในกล่องขาเข้าของอีเมล ให้เปิดคำขอประชุม

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิก ยอมรับข้อเสนอ

   เสนอเวลาใหม่

  • เมื่อต้องการดูการเสนอเวลาการประชุมใหม่ทั้งหมด หรือเมื่อต้องการไปยังปฏิทินเพื่อดูเวลาว่างและเวลาที่ไม่ว่างของผู้เข้าร่วมประชุมที่ร้องขอทั้งหมด ให้คลิก ดการเสนอูทั้งหมด แล้วอัปเดตการแจ้งการประชุม

 3. คลิก ส่งการอัปเดต

  เคล็ดลับ: บุคคลที่มีการเชิญเดิมอยู่แล้วได้รับคำขอเข้าร่วมการประชุมที่อัปเดต

ปฏิเสธข้อเสนอการประชุมใหม่

เมื่อผู้ถูกเชิญส่งข้อเสนอประชุมใหม่ และคุณไม่ตอบรับ ปฏิทินของผู้ถูกเชิญจะแสดงสถานะเป็น 'ไม่แน่นอน' หรือ 'ปฏิเสธ' สำหรับกรอบเวลานั้น โดยการไม่ยอมรับข้อเสนอของพวกเขา การประชุมจะยังคงถูกกำหนดให้เป็นเวลาเดิม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เสนอเวลาประชุมใหม่ใน Outlook 2016 for Mac

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×