ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามใน Word 2016 for Mac

ก่อนที่คุณจะแชร์เอกสารของคุณ ให้เอามาร์กอัปออกโดยการยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม แล้วลบข้อคิดเห็น

สิ่งสำคัญ:  วิธีเดียวที่จะเอาการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามออก คือการยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงนั้น และลบข้อคิดเห็น การเลือกมุมมอง ไม่มีมาร์กอัป จะซ่อนมาร์กอัปต่างๆ ชั่วคราวเท่านั้น โดยการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถูกลบออก และจะแสดงให้เห็นอีกครั้งเมื่อเปิดเอกสารในครั้งถัดไป

ยอมรับการเปลี่ยนแปลง

คุณสามารถยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงครั้งละหนึ่งรายการหรือทั้งหมดในครั้งเดียวก็ได้

 1. คลิกที่จุดเริ่มต้นของเอกสาร แล้วคลิก ถัดไป บนแท็บ รีวิว เพื่อไปที่การเปลี่ยนแปลงที่ติดตามรายการแรก

  บนแท็บ รีวิว ตัวเลือก ถัดไป ถูกเน้นเอาไว้

 2. คลิก ยอมรับ หรือ ปฏิเสธ เพื่อเก็บการเปลี่ยนแปลงไว้หรือเอาออก จากนั้น Word จะย้ายไปยังการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามถัดไป

  ทำเช่นนี้จนกว่าคุณจะรีวิวการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในเอกสารของคุณ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการยอมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในครั้งเดียว ให้คลิก ยอมรับ แล้วคลิก ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด

เอาข้อคิดเห็นออก

ถ้าต้องการเอาข้อคิดเห็นออกจากเอกสารของคุณ ให้ลบออกไป

 1. คลิกที่ข้อคิดเห็นเพื่อเลือก

 2. คลิก ลบ บนแท็บ รีวิว

  บนแท็บ รีวิว ตัวเลือก ลบข้อคิดเห็น ถูกเน้น

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการลบความคิดเห็นทั้งหมดในครั้งเดียว ให้คลิกลูกศรที่อยู่ข้างๆ ลบ แล้วคลิก ลบข้อคิดเห็นทั้งหมดในเอกสาร
  บนแท็บ รีวิว ตัวเลือก ลบข้อคิดเห็นทั้งหมด ถูกเน้น

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×