ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามใน Word 2016 สำหรับ Windows

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ก่อนที่คุณจะแชร์เอกสารของคุณ ให้เอามาร์กอัปออกโดยการยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม แล้วลบข้อคิดเห็น

สิ่งสำคัญ:  วิธีเดียวที่จะเอาการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามออก คือการยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงนั้น และวิธีเดียวที่จะลบข้อคิดเห็นอกคือการลบข้อคิดเห็นเหล่านั้น การเลือกมุมมอง ไม่มีมาร์กอัป จะซ่อนการเปลี่ยนแปลงและข้อคิดเห็นต่างๆ ชั่วคราวเท่านั้น โดยการเปลี่ยนแปลงและข้อคิดเห็นเหล่านั้นไม่ได้ถูกลบออก และจะแสดงให้เห็นอีกครั้งเมื่อเปิดเอกสารในครั้งถัดไป

ยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง

คุณสามารถยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงครั้งละหนึ่งรายการหรือทั้งหมดในครั้งเดียวก็ได้

  1. คลิกที่จุดเริ่มต้นของเอกสาร และบนแท็บ รีวิว ให้คลิก ถัดไป เพื่อไปที่การเปลี่ยนแปลงที่ติดตามรายการแรก

    ตัวเลือก ถัดไป ถูกเน้นบนแท็บ รีวิว

  2. คลิก ยอมรับ หรือ ปฏิเสธ เพื่อเก็บการเปลี่ยนแปลงไว้หรือเอาออก จากนั้น Word จะย้ายไปยังการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามถัดไป

    ตัวเลือก ยอมรับและปฏิเสธ ถูกเน้นบนแท็บ รีวิว

    ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 จนกว่าคุณจะรีวิวการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในเอกสารของคุณ

    เคล็ดลับ: เมื่อต้องการยอมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในครั้งเดียว ให้คลิก ยอมรับ แล้วคลิกลูคลิก ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด

เอาข้อคิดเห็นออก

เมื่อต้องการเอาข้อคิดเห็นออกจากเอกสารของคุณ ให้ลบออกครั้งละหนึ่งรายการหรือลบทั้งหมดในครั้งเดียว

คลิกข้อคิดเห็น และบนแท็บ รีวิว ให้คลิก ลบ

ตัวเลือก ลบ ถูกเน้นบนแท็บ รีวิว

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเอาข้อคิดเห็นทั้งหมดออกในครั้งเดียว ให้คลิกข้อคิดเห็น และบนแท็บ รีวิว ให้คลิกลูกศรภายใต้ ลบ แล้วคลิก ลบข้อคิดเห็นทั้งหมดในเอกสาร

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×