ยกเลิกลิงก์ติดต่อทางธุรกิจจากบัญชีผู้ใช้ใน Business Contact Manager

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณยกเลิกลิงก์ที่ติดต่อทางธุรกิจ จากแอระเบียนบัญชี คุณลบที่ติดต่อทางธุรกิจจากประวัติระเบียนของบัญชีผู้ใช้ การไม่ได้เชื่อมโยงBusiness Contact record ยังคงอยู่ในโฟลเดอร์ที่ติดต่อทางธุรกิจเพื่อให้คุณสามารถแล้วเชื่อมโยงไปยังระเบียนบัญชีผู้ใช้อื่น

ยกเลิกลิงก์ติดต่อทางธุรกิจจากระเบียนลูกค้าองค์กร

  1. บนเมนูBusiness Contact Manager คลิกบัญชี

  2. ดับเบิลคลิระเบียนบัญชีผู้ใช้ที่ประกอบด้วยติดต่อทางธุรกิจที่คุณต้องการยกเลิกลิงก์

  3. ในมุมมองประวัติ คลิกขวาที่ติดต่อทางธุรกิจที่คุณต้องการยกเลิกลิงก์ แล้ว คลิ กลบ

หมายเหตุ: ติดต่อทางธุรกิจสามารถเชื่อมโยงกับระเบียนบัญชีผู้ใช้เพียงหนึ่งครั้ง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×