ยกเลิกการใช้แคชข้อมูลร่วมกันระหว่างรายงาน PivotTable

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ตามค่าเริ่มต้น รายงาน PivotTable ที่ยึดตามแหล่งข้อมูลเดียวกันนั่นคือช่วงเซลล์ในแผ่นงานหรือการเชื่อมต่อข้อมูล – แชร์การแคชข้อมูลแต่คุณสามารถยกเลิกแชร์นี้แคข้อมูล โดยใช้วิธีการต่าง ๆ

คุณต้องการทำสิ่งใด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแคชข้อมูล PivotTable

ยกเลิกแชร์แคชข้อมูลระหว่างรายงาน PivotTable

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแคชข้อมูล PivotTable

แคชข้อมูลของรายงาน PivotTable คือ พื้นที่ของหน่วยความจำภายในคอมพิวเตอร์ของคุณที่ใช้ โดย Microsoft Office Excel เพื่อเก็บข้อมูลสำหรับรายงาน เพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพ และลดขนาดของเวิร์กบุ๊กของคุณ Excel แชร์แคชข้อมูล PivotTable ระหว่างอย่าง น้อยสองรายงาน PivotTable ที่ยึดตามตัวเดียวกันกับเซลล์ช่วงหรือข้อมูลการเชื่อมต่อ โดยอัตโนมัติ ถ้าเซลล์ช่วงหรือข้อมูลเชื่อมต่อสำหรับรายงาน PivotTable อย่าง น้อยสองจะแตกต่าง แคชข้อมูลไม่สามารถแชร์ระหว่างรายงานเหล่านั้น

อย่างไรก็ตาม อาจมีบางครั้งเมื่อคุณไม่ต้องการแชร์การแคชข้อมูลระหว่างอย่าง น้อยสองรายงาน PivotTable ที่ยึดตามแหล่งข้อมูลเดียวกัน ตัวอย่าง:

 • คุณไม่ต้องเขตข้อมูลจากการคำนวณและรายการที่จะแสดงในรายงาน PivotTable ทั้งหมด

 • คุณไม่ต้องเขตข้อมูลเพื่อจัดกลุ่มในแบบเดียวกับในรายงาน PivotTable ทั้งหมด

 • คุณไม่ต้องรายงาน PivotTable ทั้งหมดเพื่อรีเฟรชในเวลาเดียวกัน

 • คุณต้องการใช้ฟีเจอร์ที่จะไม่ได้รับการสนับสนุนเมื่อคุณใช้ข้อมูลที่ใช้ร่วมกันแค เช่นการปรับปรุงข้อมูลในรายงานสำหรับรายการที่เลือกหรือรายการเมื่อคุณนำตัวกรองรายงาน

หมายเหตุ: ไม่สามารถแชร์แคชข้อมูลสำหรับรายงาน PivotTable ที่เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล Online Analytical Processing (OLAP) เนื่องจากมีใช้งานในวิธีแตกต่างจากแหล่งข้อมูลที่ไม่ใช่ OLAP

ด้านบนของหน้า

ยกเลิกแชร์แคชข้อมูลระหว่างรายงาน PivotTable

มีหลายวิธีในการยกเลิกแชร์การแคชข้อมูล รวมถึงต่อไปนี้:

 • ใช้ PivotTable และ PivotChart ตัวช่วยสร้างเพื่อสร้างรายงาน PivotTable ใหม่ที่ยึดตามช่วงเซลล์เดียวกันกับรายงานอื่นโดยไม่ต้องการแชร์ข้อมูลแคช

 • ยกเลิกแชร์แคชข้อมูลระหว่างรายงาน PivotTable ที่ยึดตามช่วงของเซลล์ โดยชั่วคราว redefining ช่วงข้อมูลบังคับให้ Excel เมื่อต้องการยกเลิกแชร์ข้อมูลแคช

 • ยกเลิกการแคชข้อมูลระหว่างอย่าง น้อยสองรายงาน PivotTable ที่ยึดตามการเชื่อมต่อข้อมูลเดียวกัน ด้วยการสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลที่ไม่ซ้ำสำหรับแต่ละรายงาน PivotTable ในเวิร์กบุ๊กแชร์

เคล็ดลับ

เมื่อต้องการดูข้อมูลกี่ แคชมีอยู่ในเวิร์กบุ๊ก เปิดหน้าต่าง Immediate ของVisual Basic Editor โดยการกด ALT + F11 แล้วกด CTRL + G จากนั้น พิมพ์ต่อไปนี้:

?ActiveWorkbook.PivotCaches.Count

สร้างรายงาน PivotTable ที่ยึดตามช่วงเซลล์เดียวกันกับรายงานอื่นโดยไม่ต้องการแชร์ข้อมูลแคช

 1. ให้แน่ใจว่า มีรายงาน PivotTable ที่มีอยู่โดยยึดตามช่วงเดียวกันกับที่คุณต้องการใช้สำหรับรายงาน PivotTable ใหม่

 2. คลิกที่เซลล์ใด ๆ ว่างในแผ่นงานภายนอกในรายงาน PivotTable

 3. เมื่อต้องการเริ่มตัวช่วยสร้าง PivotChart และ PivotTable กด ALT + D + P ได้อีกด้วย

  เคล็ดลับ

  เมื่อต้องการเพิ่มตัวช่วยสร้าง PivotChart และ PivotTable ที่ลงในแถบเครื่องมือด่วน ทำต่อไปนี้:

  1. คลิกลูกศรอยู่ถัดจากแถบเครื่องมือ แล้ว คลิ กคำสั่งเพิ่มเติม

  2. ที่ด้านล่าง เลือกคำสั่งจาก ให้เลือก คำสั่งทั้งหมด

  3. ในรายการ ให้เลือก ตัวช่วยสร้าง PivotTable และ PivotChart คลิก เพิ่ม จากนั้น คลิก ตกลง

 4. บนหน้าขั้นตอนที่ 1 ของตัวช่วยสร้าง คลิกMicrosoft Office Excel รายการหรือฐานข้อมูล แล้ว คลิ กถัดไป

 5. บนหน้าขั้นตอนที่ 2 ของตัวช่วยสร้าง เลือกช่วงของข้อมูลที่คุณต้องการพื้นฐานของรายงาน PivotTable ใหม่ แล้ว คลิ กถัดไป

 6. เมื่อตัวช่วยสร้าง PivotChart และ PivotTable แสดงข้อความถามว่า คุณต้องการแชร์การแคชข้อมูล คลิกไม่มี

 7. บนหน้าขั้นตอนที่ 3 ของตัวช่วยสร้าง เลือกตำแหน่งที่ตั้งสำหรับรายงาน PivotTable ใหม่ แล้ว คลิ กเสร็จสิ้น

ยกเลิกแชร์แคชข้อมูลระหว่างรายงาน PivotTable ที่ยึดตามช่วงของเซลล์

 1. ให้แน่ใจว่า มีรายงาน PivotTable อย่างน้อยสองโดยยึดตามช่วงเซลล์เดียวกัน และว่า รายงานเหล่านี้แชร์แคข้อมูลเดียวกัน

 2. คลิกเซลล์ในรายงาน PivotTable ที่คุณต้องการยกเลิกแชร์ข้อมูลแคช

 3. เมื่อต้องการเริ่มตัวช่วยสร้าง PivotChart และ PivotTable กด ALT + D + P ได้อีกด้วย

  เคล็ดลับ

  เมื่อต้องการเพิ่มตัวช่วยสร้าง PivotChart และ PivotTable ที่ลงในแถบเครื่องมือด่วน ทำต่อไปนี้:

  1. คลิกลูกศรอยู่ถัดจากแถบเครื่องมือ แล้ว คลิ กคำสั่งเพิ่มเติม

  2. ที่ด้านล่าง เลือกคำสั่งจาก ให้เลือก คำสั่งทั้งหมด

  3. ในรายการ ให้เลือก ตัวช่วยสร้าง PivotTable และ PivotChart คลิก เพิ่ม จากนั้น คลิก ตกลง

 4. บนหน้าขั้นตอนที่ 3 ของตัวช่วยสร้าง คลิกย้อนกลับ เพื่อกลับไปยังหน้าขั้นตอนที่ 2

 5. บนหน้าขั้นตอนที่ 2 ของตัวช่วยสร้าง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เลือกช่วงเดียวกันของข้อมูลที่คุณต้องการพื้นฐานของรายงาน PivotTable แต่ว่า แถวน้อยกว่าอย่างน้อยหนึ่งจะถูกรวมอยู่ในส่วนที่เลือก

  ตัวอย่าง ว่าช่วง $A$ 1: $E$ 286 เปลี่ยนช่วงคุณต้องการ $A$ 1: $E$ 285

 6. คลิก ถัดไป

 7. บนหน้าขั้นตอนที่ 3 ของตัวช่วยสร้าง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เลือกเวิร์กชีตที่มีอยู่แล้ว ว่า และตำแหน่งที่ตั้งเดียวกัน นั้นแล้ว คลิกเสร็จสิ้น

  รายงาน PivotTable มีการแคชข้อมูลแตกต่างกันในขณะนี้ แต่โดยยึดตามช่วงข้อมูลที่ต่างกัน

 8. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เลือกเซลล์ในรายงาน PivotTable ที่คุณต้องการยกเลิกแชร์ข้อมูลแคช

 9. เมื่อต้องการเริ่มตัวช่วยสร้าง PivotChart และ PivotTable อีก กด ALT + D + P ได้อีกด้วย

 10. บนหน้าขั้นตอนที่ 3 ของตัวช่วยสร้าง คลิกย้อนกลับ เพื่อกลับไปยังหน้าขั้นตอนที่ 2

 11. บนหน้าขั้นตอนที่ 2 ของตัวช่วยสร้าง เปลี่ยนช่วงของข้อมูลกลับไปยังช่วงต้นฉบับ

  ตัวอย่าง ช่วงปัจจุบันเป็น $A$ 1: $E$ 285 เปลี่ยนช่วงกลับไปยัง $A$ 1: $E$ 286

 12. คลิก ถัดไป

 13. บนหน้าขั้นตอนที่ 3 ของตัวช่วยสร้าง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เลือกเวิร์กชีตที่มีอยู่แล้ว ว่า และตำแหน่งที่ตั้งเดียวกัน นั้นแล้ว คลิกเสร็จสิ้น

รายงาน PivotTable ใหม่ในขณะนี้ยึดตามช่วงข้อมูลเดียวกันกับรายงานอื่น ๆ แต่มีการแคชข้อมูลแตกต่างกัน

ยกเลิกแชร์แคชข้อมูลของรายงาน PivotTable อย่าง น้อยสองที่ยึดตามการเชื่อมต่อข้อมูลเดียวกัน

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีอย่างน้อยสองรายงาน PivotTable ที่ยึดตามการเชื่อมต่อข้อมูลเดียวกัน และรายงานเหล่านี้ใช้งานร่วมกันแคข้อมูลเดียวกัน

  ยืนยันว่า การเชื่อมต่อข้อมูลเดียวกันจะถูกใช้ระหว่างรายงาน PivotTable

  1. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม การเชื่อมต่อ ให้คลิก การเชื่อมต่อ

  2. ในกล่องโต้ตอบการเชื่อมต่อเวิร์กบุ๊ก เลือกการเชื่อมต่อในรายงาน PivotTable

  3. ภายใต้ตำแหน่งที่ตั้งที่มีใช้การเชื่อมต่อในเวิร์กบุ๊กนี้ คลิกลิงก์ที่แสดงข้อความคลิกที่นี่เพื่อดูที่ใช้การเชื่อมต่อที่เลือก

   รายงาน PivotTable ที่ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลนี้จะแสดงขึ้นมา

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการเชื่อมต่อไฟล์สำหรับการเชื่อมต่อข้อมูล บนคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือ บนเครือข่าย

  สร้างไฟล์การเชื่อมต่อสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลในเวิร์กบุ๊ก

  1. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม การเชื่อมต่อ ให้คลิก การเชื่อมต่อ

  2. ในกล่องโต้ตอบการเชื่อมต่อเวิร์กบุ๊ก เลือกการเชื่อมต่อในรายงาน PivotTable

  3. คลิก คุณสมบัติ

  4. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติการเชื่อมต่อ คลิกแท็บข้อกำหนด แล้ว คลิ กส่งออกไฟล์การเชื่อมต่อ

  5. ในกล่องโต้ตอบบันทึกไฟล์ บันทึกข้อมูลการเชื่อมต่อปัจจุบันเป็นไฟล์.odc

  6. คลิก ตกลง แล้วคลิก ปิด

 3. คลิกเซลล์ใด ๆ ในรายงาน PivotTable ที่คุณต้องการยกเลิกแชร์ข้อมูลแคช

 4. บนแท็บตัวเลือก ในกลุ่มข้อมูล คลิกเปลี่ยนแปลงแหล่งข้อมูล แล้ว คลิ กเปลี่ยนแปลงแหล่งข้อมูล

  กล่องโต้ตอบแหล่งข้อมูล PivotTable เปลี่ยน ปรากฏขึ้น

 5. เมื่อต้องการใช้การเชื่อมต่อข้อมูลที่ต่างกัน เลือกใช้แหล่งข้อมูลภายนอก แล้ว คลิ กเลือกการเชื่อมต่อ

  กล่องโต้ตอบการเชื่อมต่อที่มีอยู่ ปรากฏขึ้น

 6. เลือกการเชื่อมต่อข้อมูลจากรายการตัวเลือกการเชื่อมต่อ ในไฟล์การเชื่อมต่อบนเครือข่าย หรือประเภทไฟล์การเชื่อมต่อบนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ แล้ว คลิ กเปิด

  หมายเหตุ: คุณอาจต้องคลิกเรียกดู เพื่อค้นหาไฟล์การเชื่อมต่อ

 7. คลิก ตกลง

รายงาน PivotTable มีการแคชข้อมูลแตกต่างกันในขณะนี้

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×