ยกเลิกการเชื่อมโยงการนัดหมายจากระเบียน Business Contact Manager

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการยกเลิกลิงก์การนัดหมาย ประชุม หรือเหตุการณ์จากบัญชีผู้ใช้, ที่ติดต่อทางธุรกิจ, โอกาสทางการขาย หรือมีระเบียนโครงการทางธุรกิจ คุณจะสามารถ:

 • ลบออกจากส่วนประวัติสื่อสารของระเบียน

  หรือ

 • ลบจากโฟลเดอร์บันทึกการติดต่อสื่อสาร

อย่างไรก็ตาม ลิงก์ไปยังการประชุมไม่ลบการนัดหมาย ประชุม หรือเหตุการณ์จาก Microsoft Office Outlook การนัดหมายยังคงอยู่ในปฏิทิน

ยกเลิกลิงก์การประชุมจากระเบียน

 1. บนเมนู Business Contact Manager ให้คลิก Accounts, Business Contacts, Opportunities หรือ Business Projects

 2. เปิดระเบียนบัญชีผู้ใช้ ติดต่อทางธุรกิจ โอกาส หรือ โครงการทางธุรกิจที่คุณต้องการยกเลิกการเชื่อมโยงเข้าร่วมการประชุม

 3. บน Ribbon ในกลุ่มแสดง คลิกประวัติสื่อสาร

 4. คลิกขวาที่ลิงก์คุณต้องการลบการนัดหมาย แล้ว คลิ กลบ

ยกเลิกลิงก์การประชุมจากโฟลเดอร์บันทึกการติดต่อสื่อสาร

 1. บนเมนู Business Contact Manager ให้คลิก Communication History

 2. คลิกขวาการนัดหมาย ประชุม หรือเหตุการณ์ แล้ว คลิ กลบ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณมีลิงก์การนัดหมาย ประชุม หรือเหตุการณ์มากกว่าหนึ่งระเบียน จะสำเนาแยกต่างหากสำหรับแต่ละลิงก์ในโฟลเดอร์บันทึกการติดต่อสื่อสาร เมื่อต้องการยกเลิกลิงก์สำเนาทั้งหมด เลือกช่วงเหล่านั้นทั้งหมดก่อนที่จะลบ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×