ยกเลิกการซ่อนคอลัมน์แรกหรือแถวแรกในแผ่นงาน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าแถว (แถวที่ 1) หรือคอลัมน์ (คอลัมน์ A) แรกไม่ได้แสดงอยู่ในเวิร์กชีต เป็นเรื่องยุ่งยากเล็กน้อยเพื่อยกเลิกซ่อนได้เนื่องจากไม่มีวิธีง่าย ๆ การเลือกแถวหรือคอลัมน์นั้น คุณสามารถเลือกแผ่นงานทั้งหมด แล้ว ยกเลิกซ่อนแถวหรือคอลัมน์ (แท็บหน้าแรก กลุ่มเซลล์ ปุ่มรูปแบบ คำสั่งซ่อน และยกเลิกซ่อน ), ได้ที่แสดงซ่อนแถวหรือคอลัมน์ทั้งหมดในแผ่นงานของคุณ ซึ่งคุณอาจต้องการทำ แทน คุณสามารถใช้กล่องชื่อ หรือคำสั่งไป เมื่อต้องการเลือกแถวและคอลัมน์แรก

 1. เมื่อต้องการเลือกแถวหรือคอลัมน์แรกที่ซ่อนอยู่บนเวิร์กชีต ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ใน กล่องชื่อ ถัดจาก แถบสูตร ให้พิมพ์ A1 แล้วกด ENTER

   Name Box ที่แสดง A 1 เพื่อยกเลิกการซ่อนคอลัมน์ A และแถว 1

  • บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก ค้นหาและเลือก แล้วคลิก ไปยัง ในกล่อง การอ้างอิง ให้พิมพ์ A1 แล้วคลิก ตกลง

   รูป Ribbon ของ Excel

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มเซลล์ คลิกรูปแบบ

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ภายใต้ การมองเห็น ให้คลิก ซ่อนและยกเลิกการซ่อน แล้วคลิก ยกเลิกการซ่อนแถว หรือ การยกเลิกการซ่อนคอลัมน์

  • ภายใต้ ขนาดเซลล์ ให้คลิก ความสูงของแถว หรือ ความกว้างคอลัมน์ จากนั้นในกล่อง ความสูงของแถว หรือกล่อง ความกว้างคอลัมน์ ให้พิมพ์ค่าที่คุณต้องการใช้สำหรับความสูงของแถวหรือความกว้างของคอลัมน์

   เคล็ดลับ: ความสูงเริ่มต้นสำหรับแถวคือ15และความกว้างเริ่มต้นสำหรับคอลัมน์คือ8.43

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×