มีอะไรใหม่: สิ่งที่เปลี่ยนแปลงใน PivotTable

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

การปรับปรุงต่อไปนี้และหน้าที่การใช้งานใหม่ทำ PivotTables และ Pivottable Online Analytical Processing (OLAP) ได้ง่าย และรวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อใช้ในMicrosoft Excel 2010

ในบทความนี้

หน้าที่การทำงานใหม่และที่ได้รับการปรับปรุงใน PivotTable

ประสิทธิภาพได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น

ป้ายชื่อ PivotTable

การค้นหารายการ

การเรียงลำดับ

การกรอง

คุณลักษณะ แสดงค่าเป็น

การสนับสนุนการเลิกทำสำหรับ PivotTable ขนาดใหญ่

การปรับปรุง PivotChart

หน้าที่การทำงานใหม่และที่ได้รับการปรับปรุงใน OLAP PivotTable

ชุดที่มีชื่อ

การสนับสนุนการเขียนกลับ

หน้าที่การทำงานใหม่และที่ได้รับการปรับปรุงใน PivotTable

ประสิทธิภาพได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น

ในExcel 2010 แบบหลายเธรดช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของ PivotTable ซึ่งหมายความ ว่า คุณจะสังเกตเห็นผลลัพธ์ที่รวดเร็วเมื่อคุณทำงานบนข้อมูล ตัวอย่างเช่นเมื่อคุณเรียงลำดับ และกรองข้อมูล PivotTable จำนวนมาก

ป้ายชื่อ PivotTable

ในExcel 2010 คุณสามารถกรอกข้อมูลลงในป้ายชื่อใน PivotTable เพื่อให้ได้ง่ายยิ่งขึ้นคุณสามารถใช้ใน PivotTable นอกจากนี้คุณยังสามารถทำซ้ำป้ายชื่อใน Pivottable เพื่อแสดงคำอธิบายของรายการเขตข้อมูลที่ซ้อนกันในแถวหรือคอลัมน์ทั้งหมด คุณสามารถทำซ้ำป้ายชื่อสำหรับแต่ละเขตข้อมูล แต่คุณยังสามารถเปิดตัวเลือกในการทำซ้ำการเปิด หรือปิดป้ายชื่อสำหรับเขตข้อมูลทั้งหมดใน PivotTable ในเวลาเดียวกัน

ตัวอย่างเช่น คุณลักษณะการใส่ป้ายชื่อซ้ำมีประโยชน์เมื่อคุณมี PivotTable ที่มีเขตข้อมูลค่าในคอลัมน์ และปิดผลรวมทั้งหมดและผลรวมย่อยสำหรับเขตข้อมูลทั้งหมดบนแถว

การค้นหารายการ

Excel 2010 ให้ค้นหาข้อมูลใน Pivottable เพื่อทำให้ผู้ใช้ทำงานกับเขตข้อมูลและคอลัมน์ที่มีรายการจำนวนมาก โดยใช้การค้นหารายการ ผู้ใช้สามารถค้นหารายการที่เกี่ยวข้องระหว่างหลักพันหรือแถวนับล้านคู่ใน PivotTable คุณสามารถใช้การค้นหารายการสำหรับคำอธิบายภาพรายการ PivotField หรือ OLAP CubeField ในการค้นหา คอลัมน์เดียวที่เป็น ด้วยเปิด หรือปิดตัวกรองอัตโนมัติ

การเรียงลำดับ

Excel 2010 มีการเรียงลำดับแบบหลายเธรดเพื่อเปิดใช้งานการเรียงลำดับข้อมูลในตาราง Pivottable และ Excel จำนวนมากรวดเร็ว เรียงลำดับแบบหลายเธรดคุณสามารถเปิด หรือปิด

การกรอง

การกรองได้ดียิ่งขึ้นเพื่อเปิดใช้งานการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก ในExcel 2010 กรองบนหลายรายการจะเร็ว และข้อมูลที่ไม่สามารถมองเห็นได้ (เช่นรายการที่ซ่อนอยู่ในผลรวม) จะถูกรวมไว้เมื่อคุณนำตัวกรองในทั้ง OLAP และไม่ใช่ OLAP Pivottable คุณสามารถใช้ฟังก์ชันการกรองข้อมูลเดียวกันดียิ่งขึ้นใน Excel Services

ในExcel 2010 คุณยังมีตัวเลือกในการใช้ตัวแบ่งส่วนข้อมูลเพื่อกรองข้อมูล ตัวแบ่งส่วนข้อมูลมีปุ่มที่คุณสามารถคลิเพื่อกรองข้อมูล PivotTable นอกจากการกรองอย่างรวดเร็ว ตัวแบ่งส่วนข้อมูลแสดงกรองสถานะปัจจุบัน ซึ่งทำให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจแน่นอนว่าอะไรแสดงอยู่ในรายงาน PivotTable ถูกกรอง อีกครั้ง

คุณลักษณะ แสดงค่าเป็น

ในExcel 2010 คุณลักษณะแสดงค่าเป็น ง่ายต่อการค้นหา และใช้ และหน้าที่การใช้งานได้รับการปรับปรุงในทั้ง OLAP และไม่ใช่ OLAP Pivottable คุณลักษณะแสดงค่าเป็น มีคำนวณอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น%ของผลรวมของแม่แถว, %ของผลรวมของแม่คอลัมน์, %ของผลรวมพาเรนต์Running Total %ลำดับน้อยที่สุดไปมากที่สุด และลำดับเลขที่มากที่สุดเมื่อต้องการ น้อยที่สุด ได้ง่ายต่อการระบุเขตข้อมูลหรือรายการการคำนวณ ใน OLAP PivotTables ที่ไม่ใช่ คุณสามารถเพิ่มหน่วยวัดเดียวกันหลายครั้งไปยังพื้นที่ค่าใน OLAP Pivottable เพื่อให้คุณสามารถแสดงค่าจากการคำนวณที่ยึดตามค่าในเวลาเดียวกัน

การสนับสนุนการเลิกทำสำหรับ PivotTable ขนาดใหญ่

การเลิกทำการดำเนินการที่เพิ่มหลายรายการไปยังกองเลิกทำ (เช่นการดำเนินการรีเฟรช) สามารถลดให้ช้าลงประสิทธิภาพการทำงานใน Pivottable ที่มีขนาดใหญ่มาก เมื่อต้องการเพิ่มประสิทธิภาพใน Pivottable ขนาดใหญ่ คำสั่งเลิกทำมีการใช้งานเพื่อสนับสนุนกองเลิกทำมีขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยัง ประสิทธิภาพการทำงานลดลงเมื่อปรับพอดีอัตโนมัติ และสไตล์ จะถูกนำไปใช้ในเวลาเดียวกัน PivotTable มีการอัพเด ตหรือรีเฟรช เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ในExcel 2010 คุณสามารถยกเลิกปรับพอดีอัตโนมัติ และสไตล์ ด้วยการกด ESC การปิดตัวเลือกเหล่านี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเมื่อคุณรีเฟรช และอัปเดตข้อมูลใน PivotTable ขนาดใหญ่

การปรับปรุง PivotChart

ในExcel 2010 ได้ง่ายในการโต้ตอบกับรายงาน PivotChart มอบ ได้ง่ายขึ้นเพื่อกรองข้อมูลโดยตรง ใน PivotChart และ การจัดระเบียบเค้าโครงของ PivotChart โดยการเพิ่ม และเอาเขตข้อมูล ในทำนองเดียวกัน ด้วยการคลิกครั้งเดียว คุณสามารถซ่อนปุ่มเขตข้อมูลทั้งหมดในรายงาน PivotChart

หน้าที่การทำงานใหม่และที่ได้รับการปรับปรุงใน OLAP PivotTable

ชุดที่มีชื่อ

ใน Excel 2010 คุณสามารถสร้างลำดับชั้นหลายชุดที่มีชื่อ ชุดที่มีชื่อคือ นิพจน์นิพจน์หลายมิติ (MDX) ซึ่งส่งกลับชุดของสมาชิกของมิติ ถ้าคุณไม่คุ้นเคยกับภาษา MDX ที่คุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบการกำหนดอย่างง่ายชุดที่มีชื่อ ถ้าคุณคุ้นเคยกับ MDX ที่คุณสามารถใช้ตัวแก้ไข MDX เพื่อสร้างขั้นสูงยิ่งขึ้นชุดที่มีชื่อ ชุดที่มีชื่อที่ได้รับการสนับสนุนในทั้ง Pivottable และสูตร OLAP ใช้ชุดที่มีชื่อ คุณสามารถสร้างรายงาน OLAP PivotTable ที่แสดงการวัดที่แตกต่างกันสำหรับพื้นที่ต่าง ๆ ของธุรกิจของคุณ

การสนับสนุนการเขียนกลับ

การเขียนกลับเป็นคุณลักษณะที่สำคัญสำหรับการทำงานกับข้อมูลในคิวบ์ของบริการการวิเคราะห์ การเขียนกลับมักใช้ในสถานการณ์ที่หลากหลาย ตั้งแต่การวางแผนและการทำงบประมาณที่ซับซ้อน ไปจนถึงการรวบรวมข้อมูลอย่างง่ายจากผู้ใช้หลายคน

คุณสามารถเปลี่ยนค่าในพื้นที่ค่า PivotTable OLAP และมีการเขียนกลับไปยังคิวบ์ Analysis Services บนเซิร์ฟเวอร์ OLAP ในExcel 2010 คุณสามารถใช้คุณลักษณะการเขียนกลับในโหมดแบบ what-if แล้ว ย้อนกลับการเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณไม่จำเป็นต้องได้ หรือคุณสามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถใช้คุณลักษณะการเขียนกลับกับผู้ให้บริการใด ๆ OLAP ที่สนับสนุนคำสั่ง UPDATE CUBE

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×