มีอะไรสูญหายไปเมื่อฉันบันทึกเวิร์กบุ๊กเป็นไฟล์ XML Spreadsheet 2003

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณบันทึกเวิร์กชีต Microsoft Excel ในรูปแบบ XML Spreadsheet คุณอาจเห็นข้อความแจ้งว่า ฟีเจอร์บางอย่างอาจสูญหายไปเมื่อคุณบันทึกลงในรูปแบบนั้น ฟีเจอร์ของ Excel มากมายจะถูกเก็บรักษา แต่บางอย่างจะไม่ รายละเอียดจะแสดงในตารางต่อไปนี้

ฟีเจอร์ที่จะสูญหายไปเมื่อบันทึกเป็นรูปแบบ XML Spreadsheet 2003 (.xml) มีดังนี้

ฟีเจอร์ของ Excel

ผลลัพธ์เมื่อบันทึก

ลูกศรติดตามการตรวจสอบ

ไม่คงอยู่

แผนภูมิ, PivotChart และวัตถุกราฟิกอื่นๆ

ไม่คงอยู่

ชีตแผนภูมิ ชีตแมโคร ชีตกล่องโต้ตอบ

ไม่คงอยู่

มุมมองแบบกำหนดเอง

ไม่คงอยู่

การรวมข้อมูล

การอ้างอิงจะไม่คงไว้

ชั้นต่างๆ ของวัตถุรูปวาด

ไม่คงอยู่

รายการ

หน้าที่การใช้งานสำหรับรายการจะสูญหายไป แต่ข้อมูลจะยังคงอยู่

แอป Office

ไม่คงอยู่

เค้าร่างและการจัดกลุ่ม

ไม่คงอยู่

การตั้งค่ารหัสผ่าน

ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเวิร์กชีตและเวิร์กบุ๊กที่ป้องกันด้วยรหัสผ่านได้ เมื่อต้องการประกาศข้อมูลที่ได้รับการป้องกัน อย่าใช้รหัสผ่าน อย่างไรก็ตาม คุณสามารถบันทึกรหัสผ่านฐานข้อมูลด้วยคิวรีเวิร์กชีตได้ ซึ่งผู้ใช้จะต้องใส่รหัสผ่านเมื่อ XML Spreadsheet ถูกเปิดขึ้นมา

รายงาน PivotTable

ข้อมูลจะถูกเก็บรักษาไว้ แต่ความสามารถในทำ Pivot การกรอง หรือการเรียงลำดับจะสูญหายไป

สถานการณ์

ไม่คงอยู่

ข้อมูลเวิร์กบุ๊กที่แชร์

ไม่คงอยู่

เส้นแบบประกายไฟ

ไม่คงอยู่

ประเภทฟังก์ชันที่ผู้ใช้กำหนดเอง

ไม่คงอยู่

โครงการ Visual Basic for Applications (VBA)

ไม่คงอยู่

ฟีเจอร์ที่จะยังคงอยู่เมื่อบันทึกเป็นรูปแบบ XML Spreadsheet 2003 (.xml) มีดังนี้

ฟีเจอร์ของ Excel

ผลลัพธ์เมื่อบันทึก

ระบบวันที่แบบ 1904

ยังคงไว้

เครื่องหมายดอกจันที่ทำเครื่องหมายผลรวมสำหรับข้อมูล OLAP

ยังคงไว้

การรีเฟรชเบื้องหลัง ซึ่งเป็นการรับข้อมูลสำหรับแต่ละรายการในแต่ละเขตข้อมูลหน้า

ยังคงไว้

เขตข้อมูลจากการคำนวณ

ยังคงไว้

รายการจากการคำนวณ

ยังคงไว้

ข้อคิดเห็นในเซลล์

ยังคงไว้

การเปลี่ยนแปลงในข้อมูลต้นฉบับของ Excel

ยังคงไว้

อักขระและการจัดรูปแบบเซลล์

ยังคงไว้

การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

ยังคงไว้

การคำนวณแบบกำหนดเอง

ยังคงไว้

ลำดับการจัดเรียงแบบกำหนดเอง

ยังคงไว้

กำหนดค่าความผิดพลาดและค่าเซลล์ว่างเอง

ข้อจำกัดและข้อความการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

ยังคงไว้

การจัดแนวแบบกระจาย

ยังคงไว้

ช่วงข้อมูลภายนอก

ยังคงไว้

รายการที่จัดกลุ่มในเขตข้อมูลต่างๆ

ยังคงไว้

รูปแบบที่เยื้อง

ยังคงไว้

ข้อความที่เยื้อง

ยังคงไว้

ป้ายชื่อในสูตร

ยังคงไว้

รายการ

หน้าที่การใช้งานสำหรับรายการจะสูญหายไป แต่ข้อมูลจะยังคงอยู่

ฟอนต์หลายๆ แบบในเซลล์เดียว

ยังคงไว้

รูปแบบตัวเลข

ยังคงไว้

ไฟล์คิวบ์แบบออฟไลน์

ยังคงไว้

เขตข้อมูลหน้าในแถวหรือคอลัมน์

ยังคงไว้

การเติมลวดลาย

ยังคงไว้

รายงาน PivotTable

ยังคงไว้

ทศนิยมตามที่แสดง

ยังคงไว้

ฟีเจอร์การพิมพ์และการตั้งค่าหน้ากระดาษ

ยังคงไว้

สไตล์การอ้างอิงเซลล์แบบ R1C1

ยังคงไว้

การอ้างอิงไปยังข้อมูลบนเวิร์กชีตอื่นๆ

ยังคงไว้

ข้อความที่หมุนหรือข้อความแนวตั้ง

ยังคงไว้

ผลรวมย่อย

ยังคงไว้

ผลรวมย่อยที่แสดงอยู่ด้านบนของกลุ่มรายการ

ตัวเลขและการคำนวณจะยังคงอยู่ ฟีเจอร์การจัดกลุ่มและการทำเค้าร่างจะไม่คงอยู่

การจัดแนวภาษาไทย

ยังคงไว้

การตั้งค่าการเปลี่ยนสำหรับความเข้ากันได้ของ Lotus

ยังคงไว้

คิวรีเว็บ

ยังคงไว้

ขีดจำกัดแถวแผ่นงาน

ยังคงไว้

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×