มีช่องว่างระหว่างวันที่ที่ลงจุดในแผนภูมิของฉัน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าข้อมูลในแผ่นข้อมูลสำหรับแกนประเภทมีการจัดรูปแบบตัวเลขวันที่ Microsoft Graph จะใช้แกนชนิดพิเศษในแผนภูมิของคุณที่เรียกว่าแกนมาตราส่วนเวลาโดยอัตโนมัติ โดยที่แกนมาตราส่วนเวลาจะแสดงประเภทว่างสำหรับวันที่ที่คุณไม่มีข้อมูล ถ้าคุณไม่ต้องการให้เห็นช่องว่างเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีข้อมูลสำหรับ 1-ม.ค, 15-ม.ค, 3-ก.พ., 12-ก.พ. และ 2-มี.ค. และคุณต้องการลงจุดวันติดกัน คุณสามารถเปลี่ยนแกนมาตราส่วนเวลาเป็นแกนประเภทมาตรฐาน บนเมนู แผนภูมิ ให้คลิก ตัวเลือกแผนภูมิ คลิกแท็บ แกน แล้วคลิก ประเภท ภายใต้ แกนประเภท (X)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×