Office

มีคำที่ทำให้เสร็จสมบูรณ์ของคุณพิมพ์ใน Word 2016 for Mac

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

รายการข้อความอัตโนมัติอนุญาตให้คุณสามารถแทรกข้อความและรูป ด้วยการพิมพ์อักขระเพียงไม่กี่อย่างรวดเร็ว Word มาพร้อมกับตัวเลขของรายการข้อความอัตโนมัติที่มีอยู่ภายใน และคุณยังสามารถสร้างของคุณเอง

แทรกข้อความและรูปภาพโดยใช้ข้อความอัตโนมัติ

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกข้อความอัตโนมัติ

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณทราบว่าคุณต้องการใช้รายการข้อความอัตโนมัติ เริ่มพิมพ์ชื่อของวัตถุนั้น

  • บนเมนูแทรก ชี้ไปที่ข้อความอัตโนมัติ คลิกข้อความอัตโนมัติ และ แล้ว คลิกรูปภาพ เช่นFilename จากรายการ

  เคล็ดลับ: รายการข้อความอัตโนมัติที่คุณเพิ่มปรากฏบนเมนูย่อยเทมเพลตสำหรับเอกสารของคุณ เช่นปกติ วิธีรวดเร็วที่สุดในการแทรกรายการข้อความอัตโนมัติ เพื่อพิมพ์อักขระสี่ตัวแรกของรายการแล้ว เมื่อคุณเห็น QuickTip กดผลตอบแทนได้

สร้างรายการข้อความอัตโนมัติ

 1. เลือกข้อความหรือกราฟิกที่คุณต้องการจัดเก็บเป็นรูปแบบข้อความอัตโนมัติ

  เมื่อต้องการเก็บข้อความอัตโนมัติกับรายการ ใส่เครื่องหมายย่อหน้า เครื่องหมายย่อหน้า ในส่วนที่เลือก

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเห็นเครื่องหมายย่อหน้า บนแท็บหน้าแรก คลิ แสดงอักขระทั้งหมดที่ไม่มีการพิมพ์ออกมา

 2. บนเมนู แทรก ให้ชี้ไปที่ ข้อความอัตโนมัติ แล้วคลิก ใหม่

 3. ในกล่องโต้ตอบ สร้างข้อความอัตโนมัติใหม่ ใส่ชื่อสำหรับรายการข้อความอัตโนมัติ

  Word จะจัดเก็บรายการข้อความอัตโนมัติสำหรับใช้ในภายหลัง

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณวางแผนที่จะแทรกรายการโดยอัตโนมัติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ชื่อประกอบด้วยตัวอักขระอย่างน้อยสี่ตัวเนื่องจาก Word จะแทรกรายการหลังจากที่คุณพิมพ์ตัวอักขระสี่ตัวแล้วเท่านั้น

 4. คลิก ตกลง

  หมายเหตุ: Word เก็บรายการข้อความอัตโนมัติในแม่แบบปกติ ซึ่งทำให้พร้อมใช้งานในเอกสารทั้งหมด ถ้าคุณต้องการจำกัดข้อความอัตโนมัติรายการไปยังเอกสารที่เฉพาะเจาะจง บนเมนูแทรก ชี้ไปที่ข้อความอัตโนมัติ คลิกข้อความอัตโนมัติ แล้วคลิกลูกศรอยู่ถัดจากค้นหาใน และเลือกเทมเพลตที่คุณต้องการใช้

แทรกรายการข้อความอัตโนมัติจากเมนู

คุณสามารถใช้ข้อความอัตโนมัติเพื่อแทรกข้อความหรือกราฟิกลงในเอกสาร

 1. คลิกตำแหน่งในเอกสารที่คุณต้องการแทรกรายการข้อความอัตโนมัติ

 2. บนเมนูแทรก ชี้ไปที่ข้อความอัตโนมัติ คลิกข้อความอัตโนมัติ และ ในการใส่ข้อความอัตโนมัติ รายการที่นี่ คลิกชื่อของรายการข้อความอัตโนมัติที่คุณต้องการ คลิกแทรก

  เคล็ดลับ: รายการข้อความอัตโนมัติที่คุณเพิ่มปรากฏบนเมนูย่อยเทมเพลตสำหรับเอกสารของคุณ เช่นปกติ วิธีรวดเร็วที่สุดในการแทรกรายการข้อความอัตโนมัติ เพื่อพิมพ์อักขระสี่ตัวแรกของรายการแล้ว เมื่อคุณเห็น QuickTip กดผลตอบแทนได้

แก้ไขรายการข้อความอัตโนมัติ

 1. แทรกรายการข้อความอัตโนมัติลงในเอกสารของคุณ

 2. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ

 3. ในเอกสารของคุณ เลือกรายการข้อความอัตโนมัติที่ตรวจทานแก้ไขแล้ว

  เมื่อต้องการเก็บข้อความอัตโนมัติกับรายการ ใส่เครื่องหมายย่อหน้า เครื่องหมายย่อหน้า ในส่วนที่เลือก

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเห็นเครื่องหมายย่อหน้า บนแท็บหน้าแรก คลิ แสดงอักขระทั้งหมดที่ไม่มีการพิมพ์ออกมา

 4. บนเมนู แทรก ให้ชี้ไปที่ ข้อความอัตโนมัติ แล้วคลิก ใหม่

 5. พิมพ์ชื่อต้นฉบับของรายการข้อความอัตโนมัติ แล้วคลิก ตกลง

 6. เมื่อคุณถูกพร้อมท์ให้กำหนดรายการแบบเอกสารสำเร็จรูปใหม่ คลิกใช่

  หมายเหตุ: 

  • Word จะใช้รายการที่ตรวจทานแก้ไขแล้วในครั้งถัดไปที่คุณแทรกรายการข้อความอัตโนมัติ

  • คุณไม่สามารถยกเลิกการแก้ไขหรือลบรายการข้อความอัตโนมัติได้

ลบรายการข้อความอัตโนมัติ

 1. บนเมนู แทรก ชี้ไปที่ ข้อความอัตโนมัติ แล้วคลิก ข้อความอัตโนมัติ

 2. ในรายการ ใส่รายการข้อความอัตโนมัติที่นี่ คลิกที่ชื่อของรายการข้อความอัตโนมัติที่คุณต้องการลบ

 3. คลิก ลบ

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถยกเลิกการแก้ไขหรือลบรายการข้อความอัตโนมัติได้

ลบหลายรายการข้อความอัตโนมัติ

 1. ในเมนู มุมมอง คลิก แบบร่างเค้าโครงเว็บเค้าร่าง หรือ เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. ในเมนู เครื่องมือ ให้คลิก เทมเพลตและ Add-in

 3. คลิก ตัวจัดระเบียบ แล้วคลิกแท็บ ข้อความอัตโนมัติ

 4. ใน กล่องทางด้านซ้าย คำสั่ง และคลิกรายการข้อความอัตโนมัติที่คุณต้องการลบ ค้างไว้แล้ว คลิกลบ

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถยกเลิกการแก้ไขหรือลบรายการข้อความอัตโนมัติได้

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มวันของวันนี้ขณะที่คุณพิมพ์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×