มีการเปลี่ยนแปลงฟอนต์ของฉัน

คุณใช้โปรแกรม Office โปรแกรมใดอยู่

Word

PowerPoint

Word

สาเหตุ: ถ้าคุณเปิดงานนำเสนอหรือเอกสารที่ประกอบด้วยฟอนต์ที่ไม่ได้ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ แอปพลิเคชันจะทดแทนด้วยฟอนต์ที่พร้อมใช้งาน

วิธีแก้ไข:    ใช้ฟอนต์ที่ใช้กันทั่วไปบนคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่

ฟอนต์ เช่น Times New Roman และ Arial จะพร้อมใช้งานบนคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ ถ้าคุณใช้ฟอนต์เหล่านี้ในเอกสารของคุณ จะช่วยเพิ่มความน่าจะเป็นที่ฟอนต์จะมีลักษณะเหมือนกันบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

วิธีแก้ไข:    ตรวจสอบให้ฟอนต์บนคอมพิวเตอร์ของคุณให้เป็นปัจจุบันเสมอ

หลังจากที่คุณติดตั้ง Office หรือ Word ห้ามลบฟอนต์ใดๆ ออกจากไลบรารีฟอนต์ของคุณ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบเวอร์ชันที่อัปเดตใหม่ของ Word ดู ตรวจหาการอัปเดตซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติ

ดูเพิ่มเติม

ฟอนต์เปลี่ยนแปลงเมื่อฉันเปิดเอกสารที่สร้างขึ้นในแอปพลิเคชันอื่น

เอกสารที่ฉันเปิดมีสัญลักษณ์และตัวอักขระที่ไม่คาดคิด

PowerPoint

สาเหตุ: ถ้าคุณเปิดงานนำเสนอหรือเอกสารที่ประกอบด้วยฟอนต์ที่ไม่ได้ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ แอปพลิเคชันจะทดแทนด้วยฟอนต์ที่พร้อมใช้งาน

วิธีแก้ไข:    ใช้ฟอนต์ที่ใช้กันทั่วไปบนคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่

ฟอนต์ เช่น Times New Roman และ Arial จะพร้อมใช้งานบนคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ ถ้าคุณใช้ฟอนต์เหล่านี้ในเอกสารของคุณ จะช่วยเพิ่มความน่าจะเป็นที่ฟอนต์จะมีลักษณะเหมือนกันบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

วิธีแก้ไข:    ตรวจสอบให้ฟอนต์บนคอมพิวเตอร์ของคุณให้เป็นปัจจุบันเสมอ

หลังจากที่คุณติดตั้ง Office หรือ PowerPoint ห้ามลบฟอนต์ใดๆ ออกจากไลบรารีฟอนต์ของคุณ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบเวอร์ชันที่อัปเดตใหม่ของ PowerPoint ดู ตรวจหาการอัปเดตซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติ

ดูเพิ่มเติม

เปลี่ยนหรือแทนที่ฟอนต์ในงานนำเสนอของคุณ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×