มีการสนทนากลุ่มใน Outlook

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

มีการสนทนากลุ่มในOffice 365 จะเหมือนกับที่มีหัวข้อความอีเมล เมื่อคุณเลือกข้อความ คุณจะเห็นข้อความต้นฉบับพร้อมทั้งหมดข้อความตอบกลับจากเก่าที่สุดไปหาใหม่ที่สุด สมาชิกที่ยังทำตามกลุ่มได้รับการสนทนาในกล่องจดหมายเข้าของพวกเขาส่วนบุคคล

หมายเหตุ: 

 • ทุกคนในองค์กรของคุณสามารถเริ่มการสนทนากลุ่ม

 • สำหรับกลุ่มสาธารณะ ทุกคนในองค์กรของคุณสามารถอ่าน และตอบกลับการสนทนาของกลุ่ม

 • สำหรับกลุ่มเป็นส่วนตัว กลุ่มสมาชิกสามารถมีส่วนร่วมในการสนทนา

เลือกเวอร์ชันของคุณสำหรับคำแนะนำ

คำแนะนำจะแตกต่างกันเล็กน้อยโดยขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังใช้ Outlook บนเว็บ ใหม่อยู่หรือไม่ เลือก Outlook บนเว็บ เวอร์ชันที่คุณกำลังใช้เพื่อดูขั้นตอนที่คุณนำไปใช้ได้

ถ้ากล่องจดหมายของคุณมีลักษณะ...

Outlook รุ่นทดลองบนเว็บ

ดู คำแนะนำสำหรับ Outlook ใหม่บนเว็บ

ถ้ากล่องจดหมายของคุณมีลักษณะ...

Outlook บนเว็บ

ดู คำแนะนำสำหรับ Outlook รุ่นคลาสสิกบนเว็บ

หมายเหตุ: ถ้าองค์กรของคุณมีโลโก้ในแถบเครื่องมือ คุณอาจเห็นบางอย่างที่แตกต่างไปจากที่แสดงทางด้านบน

คำแนะนำสำหรับ Outlook บนเว็บ ใหม่

 1. ในบานช่องนำทางใต้ กลุ่ม เลือกกลุ่มของคุณ

  ภาพหน้าจอของกลุ่มในแถบนำทาง

 2. เลือกข้อความใหม่

 3. เพิ่มชื่อเรื่อง และพิมพ์ข้อความของคุณ

  ถ้าผู้เยี่ยมชมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มของคุณ คุณอาจเห็นข้อความที่มีผู้รับบางรายการภายนอกองค์กรของคุณ

  ถ้าผู้ดูแลระบบมีจำกัดสำหรับการเข้าถึงของผู้เยี่ยมชมการสนทนากลุ่มและปฏิทินเชิญ คุณจะเห็นข้อความบอกคุณว่า สมาชิกของกลุ่มภายนอกองค์กรของคุณจะไม่ได้รับข้อความ

 4. เลือก ส่ง

เคล็ดลับ: คุณสามารถส่งอีเมลไปยังกลุ่มจากกล่องจดหมายเข้าของส่วนบุคคล เพียงแค่เพิ่มนามแฝงของกลุ่มในบรรทัดถึงในอีเมลของคุณ

 1. เลือกการสนทนา

 2. ที่ด้านบนของบานหน้าต่างการอ่าน เลือก ตอบกลับทั้งหมด

  สกรีนช็อตของข้อความตอบกลับทั้งหมดปุ่ม

เคล็ดลับ: ถ้าคุณชอบข้อความ เลือกไอคอน Like เพื่อแสดงฝ่ายสนับสนุนของคุณ

 1. เลือกข้อความในการสนทนา

 2. ที่ด้านบนของบานหน้าต่างการอ่าน เลือก ส่งต่อ

  สกรีนช็อตของปุ่มไปข้างหน้า

 3. พิมพ์ที่อยู่อีเมลของผู้รับและข้อความของคุณได้

 4. เลือก ส่ง

เฉพาะเจ้าของกลุ่มสามารถลบการสนทนา ฉันทราบได้อย่างไรถ้าฉันเป็นเจ้าของกลุ่มได้อย่างไร

 1. ในรายการข้อความ คลิกขวาข้อความที่คุณต้องการลบ

 2. เลือก ลบ

 3. เลือก ตกลง เพื่อยืนยัน

คำแนะนำสำหรับ Outlook บนเว็บ แบบคลาสสิก

 1. ในบานช่องนำทางใต้ กลุ่ม เลือกกลุ่มของคุณ

  นำทางด้านซ้ายจาก Outlook ใน Office 365

 2. เลือก สร้าง

  หัวข้อกลุ่มเริ่มการสนทนากลุ่มที่ถูกเน้นโดย

 3. เพิ่มชื่อเรื่อง และพิมพ์ข้อความของคุณ

  สร้างการสนทนา

  ถ้าผู้เยี่ยมชมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มของคุณ คุณอาจเห็นข้อความนี้แจ้งคุณว่าผู้รับบางอย่างจะอยู่ภายนอกองค์กรของคุณ

  เมื่อมีการสนทนากับกลุ่มที่มีผู้เยี่ยมชม คุณจะเห็นข้อความที่จะแจ้งเตือนคุณบางผู้รับที่อยู่นอกองค์กรของคุณ

  ถ้าผู้ดูแลผู้เช่ามีจำกัดสำหรับการเข้าถึงของผู้เยี่ยมชมการสนทนากลุ่มและปฏิทินเชิญ คุณจะเห็นข้อความนี้:

  เมื่อคุณส่งสิ่งที่แนบมาไปยังกลุ่มที่มีผู้เยี่ยมชม คุณอาจเห็นข้อความแจ้งผู้เยี่ยมชมจะถูกบล็อก

 4. เลือก ส่ง

เคล็ดลับ: คุณสามารถส่งอีเมลไปยังกลุ่มจากกล่องจดหมายเข้าของส่วนบุคคล เพียงแค่เพิ่มนามแฝงของกลุ่มในบรรทัดถึงในอีเมลของคุณ

 1. เมื่อต้องการตอบกลับการสนทนา เลือกการสนทนา > ปุ่มแบบดรอปดาวน์ของการกระทำเพิ่มเติม >ข้อความตอบกลับทั้งหมด

  เมนูการกระทำเพิ่มเติม ด้วยข้อความตอบกลับทั้งหมดถูกเน้น

เคล็ดลับ: ถ้าคุณชอบข้อความ เลือกไอคอน ปุ่มถูกใจ เพื่อแสดงฝ่ายสนับสนุนของคุณ

เมื่อส่งต่อการสนทนา คุณจะส่งสำเนาของการสนทนาเป็นข้อความอีเมล คุณสามารถส่ง ให้กับกลุ่ม หรือ กับบุคคลภายใน หรือภาย นอกองค์กรของคุณ

 1. เลือกข้อความในการสนทนา

 2. เลือก ปุ่มแบบดรอปดาวน์ของการกระทำเพิ่มเติม >ไปข้างหน้า

 3. พิมพ์ที่อยู่อีเมลของผู้รับและข้อความของคุณได้

 4. เลือก ส่ง

เฉพาะเจ้าของกลุ่มสามารถลบการสนทนา ฉันทราบได้อย่างไรถ้าฉันเป็นเจ้าของกลุ่มได้อย่างไร ไม่สามารถลบการสนทนาหลายดังนั้นคุณจะต้องลบรายการเหล่านั้นในเวลาเดียวกัน

 1. เลือกการสนทนาที่คุณต้องการลบ

 2. ในข้อความแรกในการสนทนา เลือก ปุ่มแบบดรอปดาวน์ของการกระทำเพิ่มเติม >ลบการสนทนา

 3. เลือก ใช่ เพื่อยืนยัน

สร้างการสนทนาใหม่

 1. ในบานช่องนำทางใต้ กลุ่ม เลือกกลุ่มของคุณ

  กลุ่มบนแถบการนำทางด้านซ้าย

 2. เลือก การสนทนาใหม่ ที่มุมบนซ้ายของ Ribbon

  การสนทนากลุ่มใหม่

  โปรดสังเกตว่านามแฝงของกลุ่มจะถูกใส่ในบรรทัด ถึง โดยอัตโนมัติ

  เมื่อมีการสนทนากับกลุ่มที่มีผู้เยี่ยมชม คุณจะเห็นข้อความที่จะแจ้งเตือนคุณบางผู้รับที่อยู่นอกองค์กรของคุณ

 3. พิมพ์ข้อความของคุณเพิ่มสิ่งที่แนบแล้วเลือกส่ง สมาชิกของกลุ่มทั้งหมดจะได้รับอีเมลของคุณ

เคล็ดลับ: คุณสามารถส่งอีเมลไปยังกลุ่มจากกล่องจดหมายเข้าของส่วนบุคคล เพียงแค่เพิ่มนามแฝงของกลุ่มในบรรทัดถึงในอีเมลของคุณ

ตอบกลับข้อความที่มีอยู่

 1. เมื่อต้องการตอบกลับเฉพาะผู้ส่งเท่านั้น ให้คลิกขวาที่ข้อความ แล้วเลือก ตอบกลับ

  มีส่งข้อความของคุณกับบุคคลนั้น และกลุ่มไม่เท่า

 2. เมื่อต้องการตอบกลับไปยังกลุ่ม ให้คลิกขวาที่ข้อความ แล้วเลือก ตอบกลับทั้งหมด หรือพิมพ์ในกล่อง เพิ่มข้อความ ในบานหน้าต่างการอ่าน แล้วเลือก ส่ง

  เพิ่มข้อความ

เคล็ดลับ: ถ้าคุณชอบข้อความ เลือกไอคอน ปุ่มถูกใจ เพื่อแสดงฝ่ายสนับสนุนของคุณ

เมื่อต้องการใช้ Office 365 กลุ่มใน Outlook 2016 สำหรับ Mac ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Outlook คือการเปิดใช้งานกับการสมัครใช้งาน Office 365 มีคุณสมบัติ กลุ่มไม่พร้อมใช้งานได้สำหรับสิทธิ์การใช้ปลีกหรือ volume งาน

สร้างการสนทนาใหม่

 1. เลือกกลุ่มในบานหน้าต่างโฟลเดอร์

  กลุ่มที่แสดงในบานหน้าต่างโฟลเดอร์ของ Outlook 2016 for Mac

 2. เลือกอีเมลใหม่ในมุมบนซ้ายของ ribbon

  ปุ่ม อีเมลใหม่
 3. พิมพ์ข้อความของคุณ แล้วเลือกส่ง สมาชิกของกลุ่มทั้งหมดจะได้รับอีเมลของคุณ

เคล็ดลับ: คุณสามารถส่งอีเมลไปยังกลุ่มจากกล่องจดหมายเข้าของส่วนบุคคล เพียงแค่เพิ่มนามแฝงของกลุ่มในบรรทัดถึงในอีเมลของคุณ

ตอบกลับข้อความที่มีอยู่

 1. เมื่อต้องการตอบกลับไปยังผู้ส่งเท่านั้น เลือกปุ่มตอบกลับบน ribbon

  มีส่งข้อความของคุณกับบุคคลนั้น และกลุ่มไม่เท่า

 2. เมื่อต้องการตอบกลับไปยังกลุ่ม เลือกปุ่มตอบกลับทั้งหมดบน ribbon

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้เกี่ยวกับ Office 365 กลุ่ม
สร้างกลุ่มใน Outlook
เข้าร่วมกลุ่มใน Outlook
ผู้เยี่ยมชมการเข้าถึงใน Office 365 กลุ่ม
ลบกลุ่ม
ลบการสนทนาใน Outlook

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×