ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

มอบหมาย และติดตามงาน

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

นอกจากการสร้างงานของคุณเอง คุณสามารถสร้างงานการกำหนดให้กับผู้อื่น

งานช่วยติดตามสิ่งที่คุณจำเป็นต้องทำ คุณสามารถมอบหมายงานให้ผู้อื่นได้ด้วย

 1. บน แถบนำทาง คลิก งาน แล้วคลิก งานใหม่ หรือเปิดงานที่มีอยู่แล้ว

  คีย์บอร์ดลัด    ถ้าต้องการสร้างงาน ให้กด Ctrl+Shift+K

 2. คลิก มอบหมายงาน

  คำสั่งมอบหมายงานบน Ribbon

 3. ในกล่องถึง ใส่ชื่อหรืออยู่อีเมล

 4. ใส่ชื่อเรื่องวันเริ่มต้น และวันครบกำหนด

  คุณสมบัติ วันที่เริ่ม และ วันครบกำหนด สำหรับงานที่ได้รับมอบหมาย

 5. ถ้าคุณต้องการทำงานซ้ำ ให้คลิก กิจวัตร เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

 6. คลิก ส่ง

  หมายเหตุ: ถ้าคุณมอบหมายงานที่เกิดซ้ำ สำเนาของงานจะยังคงอยู่ในรายการงานของคุณ แต่จะไม่เคยถูกอัปเดต ถ้าคุณเลือกกล่อง ส่งรายงานสถานะให้ฉันเมื่องานนี้เสร็จสมบูรณ์ คุณจะได้รับรายงานสถานะสำหรับงานแต่ละงานที่เสร็จแล้ว

เมื่อคุณเปิดงานที่คุณมอบหมาย คุณสามารถ รีวิวความคืบหน้าของงานที่มอบหมาย โดยใช้กล่อง % เสร็จสมบูรณ์ ที่คุณหรือผู้รับสามารถอัปเดตเมื่อส่งรายงานสถานะงานที่ได้รับมอบหมายให้แก่คุณ

Outlook สามารถติดตามความคืบหน้าของงานมอบหมายให้กับบุคคลหนึ่ง ถ้าคุณต้องการหลายคนในการทำงานบนงาน ได้ควรหารงานลงในส่วนที่มีขนาดเล็ก หรือการมอบหมายงานแต่ละรายการแต่ละรายการ ตัวอย่างเช่น เพื่อติดตามรายงานการเขียน โดยผู้เขียนสาม สร้างชื่องานแยกกันสามเขียนรายงาน: Anne,เขียนรายงาน: Carlosและเขียนรายงาน: Michiyoและมอบหมายงานแต่ละรายการแต่ละการเขียนที่เหมาะสม

ติดตามงานที่คุณได้มอบหมายให้ผู้อื่น

 1. บน แถบนำทาง คลิก งาน

 2. คลิก มุมมอง > เปลี่ยนมุมมอง > ถูกมอบหมาย

คำสั่งมุมมองงานที่ได้รับมอบหมายบน Ribbon

งานที่ได้รับมอบหมายหายไป

ถ้าคุณไม่พบงานที่ได้มอบหมายไปแล้ว Outlook อาจไม่ได้รับการตั้งค่าให้คัดลอกงานที่คุณมอบหมาย

 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > งาน

 2. ภายใต้ ตัวเลือกของงาน ให้เลือกกล่อง อัปเดตรายการงานของฉันด้วยสำเนาของงานที่ฉันมอบหมายให้กับบุคคลอื่น

กล่องกาเครื่องหมาย อัปเดตรายการงานของฉันด้วยสำเนาของงานที่ฉันมอบหมายให้กับบุคคลอื่น

การเปิดใช้งานตัวเลือกนี้จะไม่ได้ติดตามงานที่คุณมอบหมายแล้ว แต่จะติดตามงานใหม่ที่คุณมอบหมาย

หลังจากที่คุณสร้างงาน และกำหนดให้แก่บุคคลอื่น คุณอาจมีบางหน้าที่ management เพื่อดำเนินการในการดูแลจนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ ตัวอย่าง คุณอาจต้องปรับปรุงความคืบหน้าของงานและรายงานสถานะ ยัง ถ้าบุคคลที่คุณมอบหมายให้งานปฏิเสธ คุณอาจต้องการกำหนดให้ผู้อื่น

มอบหมายงาน คุณก่อน สร้างงาน จากนั้น ส่งเป็นงานร้องขอให้ผู้อื่น บุคคลที่ได้รับการร้องของานกลายเป็น เจ้าของงานชั่วคราว บุคคลนี้สามารถปฏิเสธงาน ยอมรับงาน หรือมอบหมายงานให้กับบุคคลอื่น ถ้างานถูกปฏิเสธ จะส่งกลับคุณ

หมายเหตุ: ถึงแม้ว่างานถูกปฏิเสธจะส่งกลับคุณ งานจะยังคงเป็นเจ้าของผู้รับจนกระทั่งคุณเป็นเจ้าของ ด้วยส่งคืนงานกับรายการงานของคุณเอง

มอบหมายงานให้แก่บุคคลอื่น

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • มอบหมายงานใหม่     บนเมนูไฟล์ ชี้ไปที่ใหม่ แล้ว คลิ กการร้องของาน

   ส่งการร้องของานให้ผู้อื่น

  • เมื่อต้องการกำหนดให้เป็นงานที่มีอยู่     ในรายการงาน เปิดงานที่คุณต้องการกำหนด บนแท็บงาน ในกลุ่มจัดการงาน คลิกมอบหมายงาน

 2. ในกล่องถึง ใส่อยู่อีเมลหรือชื่อของบุคคลคุณต้องการมอบหมายงาน

  เมื่อต้องการเลือกชื่อจากรายการ คลิกที่ปุ่มเมื่อต้องการ

 3. ในกล่อง เรื่อง ให้พิมพ์ชื่อสำหรับงาน

  หมายเหตุ: สำหรับงานเวิร์กอยู่ กล่องเรื่อง แล้วถูกกรอก

 4. เลือกวันครบกำหนด และตัวเลือกสถานะ ที่คุณต้องการ

 5. เลือก หรือยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายเก็บสำเนาของงานนี้ไว้ในรายการงานของฉันการปรับปรุง และกล่องกาเครื่องหมายส่งรายงานสถานะให้ฉันเมื่องานนี้เสร็จสมบูรณ์

 6. ถ้าคุณต้องการทำงานเมื่อต้องการทำซ้ำ บนแท็บงาน ในกลุ่มตัวเลือก คลิกกิจวัตร ตัวเลือกที่คุณต้องเลือก นั้นแล้ว คลิกตกลง

 7. ในเนื้อความของงานเป็นกิจวัตร พิมพ์ข้อมูลใด ๆ ที่คุณต้องการรวมไว้ในงาน

 8. คลิกส่ง รูปภาพปุ่ม

  หมายเหตุ: ถ้าคุณมอบหมายงานเป็นกิจวัตร สำเนาของงานจะยังคงอยู่ในรายการงานของคุณ แต่นั้นจะไม่สามารถปรับปรุง ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายส่งรายงานสถานะให้ฉันเมื่องานนี้เสร็จสมบูรณ์ คุณจะได้รับรายงานสถานะสำหรับแต่ละรายการของงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

 1. เปิดงานที่คุณต้องการส่ง

 2. บนแท็บงาน ในกลุ่มจัดการงาน คลิกส่งต่อ

  แป้นพิมพ์ลัดเมื่อต้องการส่งต่องาน กด CTRL + F

 3. ใส่ชื่อผู้รับหรือที่อยู่อีเมลในกล่องถึง และสำเนาถึง

 4. ในเนื้อความของงาน พิมพ์ข้อความใด ๆ ที่คุณต้องการรวม เมื่อต้องการส่งงานมากกว่าหนึ่ง ลากงานเพิ่มเติมจากรายการงานลงในเนื้อความของงานที่คุณกำลังส่งต่อ

 5. คลิกส่ง รูปภาพปุ่ม

 1. เปิดข้อความอีเมลที่ประกอบด้วยการร้องของาน ข้อความนี้นั้นมักจะอยู่ในโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่ง ของคุณ

 2. บนแท็บงาน ในกลุ่มจัดการงาน คลิกกลับไปยังรายการงาน

คุณยังสามารถเพิ่มงานจากข้อความงานถูกปฏิเสธได้ ด้วยการคลิกกลับไปยังรายการงาน

มีสามวิธีในการติดตามงานที่คุณได้กำหนดให้กับบุคคลอื่น:

 • โดยอัตโนมัติเก็บสำเนาของงานที่คุณมอบหมาย และได้รับรายงานสถานะโดยอัตโนมัติ   

  1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

  2. คลิกตัวเลือกของงาน

  3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายเก็บสำเนาของงานที่มอบหมายในรายการงานของฉันปรับปรุง

  4. เลือกกล่องกาเครื่องหมายส่งรายงานสถานะเมื่องานที่มอบหมายให้เสร็จสมบูรณ์

 • มุมมองงานที่คุณได้กำหนดให้กับผู้อื่น   

  1. คลิกงาน

  2. บนเมนูมุมมอง ชี้ไปยังมุมมองปัจจุบัน แล้ว คลิ กกำหนด

 • มุมมองรายการของบุคคลที่ได้รับการปรับปรุงสำเนาของงานมอบหมาย   

  1. เปิดงานถูกกำหนดแล้วซึ่งคุณต้องการดูรายการ

  2. บนแท็บรายละเอียด ดูชื่อในกล่องอัปเดตรายการ

 1. เปิดงานหรือการร้องของาน

 2. บนแท็บงาน ในกลุ่มจัดการงาน คลิกยอมรับ หรือปฏิเสธ

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกแก้ไขคำตอบก่อนที่จะส่ง พิมพ์ข้อคิดเห็นของคุณในข้อความ แล้ว คลิ กส่ง

  • คลิกส่งการตอบกลับในขณะนี้

 1. เปิดงานที่คุณต้องการส่งรายงานสถานะหรือข้อคิดเห็น

 2. บนแท็บงาน ในกลุ่มจัดการงาน คลิกส่งรายงานสถานะตอบกลับ หรือตอบกลับทั้งหมด

 3. ใส่ชื่อผู้รับหรือที่อยู่อีเมลในกล่องถึง และสำเนาถึง

  ถ้างานถูกมอบหมายให้คุณ จาก นั้นให้เพิ่มชื่อของบุคคลที่ได้รับการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ

 4. ในเนื้อความของข้อความ พิมพ์ข้อมูลใด ๆ ที่คุณต้องการรวมไว้ในรายงานสถานะ

 5. คลิกส่ง รูปภาพปุ่ม

หลังจากที่คุณสร้างงาน และกำหนดให้แก่บุคคลอื่น คุณอาจมีบางหน้าที่ management เพื่อดำเนินการในการดูแลจนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ ตัวอย่าง คุณอาจต้องปรับปรุงความคืบหน้าของงานและรายงานสถานะ ยัง ถ้าบุคคลที่คุณมอบหมายให้งานปฏิเสธ คุณอาจต้องการกำหนดให้ผู้อื่น

มอบหมายงาน คุณก่อน สร้างงาน จากนั้น ส่งเป็นงานร้องขอให้ผู้อื่น บุคคลที่ได้รับการร้องของานกลายเป็น เจ้าของงานชั่วคราว บุคคลนี้สามารถปฏิเสธงาน ยอมรับงาน หรือมอบหมายงานให้กับบุคคลอื่น ถ้างานถูกปฏิเสธ จะส่งกลับคุณ

หมายเหตุ: ถึงแม้ว่างานถูกปฏิเสธจะส่งกลับคุณ งานจะยังคงเป็นเจ้าของผู้รับจนกระทั่งคุณเป็นเจ้าของ ด้วยส่งคืนงานกับรายการงานของคุณเอง

มอบหมายงานให้แก่บุคคลอื่น

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • มอบหมายงานใหม่     บนเมนูไฟล์ ชี้ไปที่ใหม่ แล้ว คลิ กการร้องของาน

   ส่งการร้องของานให้ผู้อื่น

  • เมื่อต้องการกำหนดให้เป็นงานที่มีอยู่     ในรายการงาน เปิดงานที่คุณต้องการกำหนด บนแท็บงาน ในกลุ่มจัดการงาน คลิกมอบหมายงาน

 2. ในกล่องถึง ใส่อยู่อีเมลหรือชื่อของบุคคลคุณต้องการมอบหมายงาน

  เมื่อต้องการเลือกชื่อจากรายการ คลิกที่ปุ่มเมื่อต้องการ

 3. ในกล่อง เรื่อง ให้พิมพ์ชื่อสำหรับงาน

  หมายเหตุ: สำหรับงานเวิร์กอยู่ กล่องเรื่อง แล้วถูกกรอก

 4. เลือกวันครบกำหนด และตัวเลือกสถานะ ที่คุณต้องการ

 5. เลือก หรือยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายเก็บสำเนาของงานนี้ไว้ในรายการงานของฉันการปรับปรุง และกล่องกาเครื่องหมายส่งรายงานสถานะให้ฉันเมื่องานนี้เสร็จสมบูรณ์

 6. ถ้าคุณต้องการทำงานเมื่อต้องการทำซ้ำ บนแท็บงาน ในกลุ่มตัวเลือก คลิกกิจวัตร ตัวเลือกที่คุณต้องเลือก นั้นแล้ว คลิกตกลง

 7. ในเนื้อความของงานเป็นกิจวัตร พิมพ์ข้อมูลใด ๆ ที่คุณต้องการรวมไว้ในงาน

 8. คลิกส่ง รูปภาพปุ่ม

  หมายเหตุ: ถ้าคุณมอบหมายงานเป็นกิจวัตร สำเนาของงานจะยังคงอยู่ในรายการงานของคุณ แต่นั้นจะไม่สามารถปรับปรุง ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายส่งรายงานสถานะให้ฉันเมื่องานนี้เสร็จสมบูรณ์ คุณจะได้รับรายงานสถานะสำหรับแต่ละรายการของงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

 1. เปิดงานที่คุณต้องการส่ง

 2. บนแท็บงาน ในกลุ่มจัดการงาน คลิกส่งต่อ

  แป้นพิมพ์ลัดเมื่อต้องการส่งต่องาน กด CTRL + F

 3. ใส่ชื่อผู้รับหรือที่อยู่อีเมลในกล่องถึง และสำเนาถึง

 4. ในเนื้อความของงาน พิมพ์ข้อความใด ๆ ที่คุณต้องการรวม เมื่อต้องการส่งงานมากกว่าหนึ่ง ลากงานเพิ่มเติมจากรายการงานลงในเนื้อความของงานที่คุณกำลังส่งต่อ

 5. คลิกส่ง รูปภาพปุ่ม

 1. เปิดข้อความอีเมลที่ประกอบด้วยการร้องของาน ข้อความนี้นั้นมักจะอยู่ในโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่ง ของคุณ

 2. บนแท็บงาน ในกลุ่มจัดการงาน คลิกกลับไปยังรายการงาน

คุณยังสามารถเพิ่มงานจากข้อความงานถูกปฏิเสธได้ ด้วยการคลิกกลับไปยังรายการงาน

มีสามวิธีในการติดตามงานที่คุณได้กำหนดให้กับบุคคลอื่น:

 • โดยอัตโนมัติเก็บสำเนาของงานที่คุณมอบหมาย และได้รับรายงานสถานะโดยอัตโนมัติ   

  1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

  2. คลิกตัวเลือกของงาน

  3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายเก็บสำเนาของงานที่มอบหมายในรายการงานของฉันปรับปรุง

  4. เลือกกล่องกาเครื่องหมายส่งรายงานสถานะเมื่องานที่มอบหมายให้เสร็จสมบูรณ์

 • มุมมองงานที่คุณได้กำหนดให้กับผู้อื่น   

  1. คลิกงาน

  2. บนเมนูมุมมอง ชี้ไปยังมุมมองปัจจุบัน แล้ว คลิ กกำหนด

 • มุมมองรายการของบุคคลที่ได้รับการปรับปรุงสำเนาของงานมอบหมาย   

  1. เปิดงานถูกกำหนดแล้วซึ่งคุณต้องการดูรายการ

  2. บนแท็บรายละเอียด ดูชื่อในกล่องอัปเดตรายการ

 1. เปิดงานหรือการร้องของาน

 2. บนแท็บงาน ในกลุ่มจัดการงาน คลิกยอมรับ หรือปฏิเสธ

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกแก้ไขคำตอบก่อนที่จะส่ง พิมพ์ข้อคิดเห็นของคุณในข้อความ แล้ว คลิ กส่ง

  • คลิกส่งการตอบกลับในขณะนี้

 1. เปิดงานที่คุณต้องการส่งรายงานสถานะหรือข้อคิดเห็น

 2. บนแท็บงาน ในกลุ่มจัดการงาน คลิกส่งรายงานสถานะตอบกลับ หรือตอบกลับทั้งหมด

 3. ใส่ชื่อผู้รับหรือที่อยู่อีเมลในกล่องถึง และสำเนาถึง

  ถ้างานถูกมอบหมายให้คุณ จาก นั้นให้เพิ่มชื่อของบุคคลที่ได้รับการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ

 4. ในเนื้อความของข้อความ พิมพ์ข้อมูลใด ๆ ที่คุณต้องการรวมไว้ในรายงานสถานะ

 5. คลิกส่ง รูปภาพปุ่ม

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×