มอบหมายใหม่ Sways จากบัญชีผู้ใช้ที่ถูกลบ - ความช่วยเหลือของผู้ดูแลระบบ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อผู้ใช้จะถูกลบจาก Azure Active Directory, Sways ของพวกเขาใส่ลงในสถานะพักที่พวกเขาจะถูกลบในภายหลัง ในระหว่างช่วงเวลา Sway จะไม่สามารถเข้าถึงแก่ผู้ใช้ทั่วไป ผู้ดูแลระบบ IT มี 30 วันหลังจากที่ผู้ใช้จะถูกลบอย่างถาวรจาก Azure Active Directory จะมอบหมาย Sways ที่พวกเขาเจ้าของให้ผู้ใช้อื่นภายในผู้เช่าของพวกเขา

หมายเหตุ: Azure Active Directory จะมีระยะเวลาพักก่อนที่ผู้ใช้จะถูกลบอย่างถาวรออก

ขั้นตอนที่ 1: ดาวน์โหลด และติดตั้งไลบรารี

 1. ดาวน์โหลดไลบรารีจากcmdlet ของ PowerShell สำหรับการกำหนด Sways

 2. แยกไลบรารี:

  1. Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory

  2. Microsoft.Office.Story.PowerShell.ChangeOwnerClient.dll

  3. Microsoft.Office.Story.PowerShell.Protocol.dll

  4. Newtonsoft.Json

 3. เก็บโครงสร้างโฟลเดอร์ไว้อย่างเดิม และติดตั้งเหล่านั้นเป็นโดยใช้มอดูลตัว ทำตามคำแนะนำการต่อไปนี้

  1. ตัวอย่าง:

   1. แยกการ...\Documents\WindowsPowerShell\Modules\ ทุกอย่าง

 1. ให้แน่ใจว่า ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาแล้วจะไม่ถูกบล็อก โดยการบล็อกได้ผ่านการตั้งค่าคุณสมบัติของพวกเขา

  1. ตัวอย่าง:

ขั้นตอนที่ 2: นำเข้ามอดูลตัวใน PowerShell

 1. เปิด Windows PowerShell ในฐานะผู้ดูแลระบบ:

  1. ในแถบค้นหาของคุณ ให้พิมพ์ Windows PowerShell

  2. คลิกขวาบน Windows PowerShell หรือ Windows PowerShell ISE แล้วเลือกเรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ

  3. ตัวอย่าง

   1. Powershell

   2. หน้าต่าง Windows PowerShell จะ pop เปิด  พร้อมท์ C:\Windows\system32 หมายความว่า คุณได้เปิดในฐานะผู้ดูแลระบบ

   3. powershell2

2. โมดูก่อนหน้านี้ ถูกดาวน์โหลดพร้อมการนำเข้า

ไวยากรณ์:

Import-Module Microsoft.Office.Story.PowerShell.Protocol
Import-Module Microsoft.Office.Story.PowerShell.ChangeOwnerClient
Import-Module Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory
Import-Module Newtonsoft.Json

(คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการนำเข้ามอดูลตัว)

ขั้นตอนที่ 3 - การเชื่อมต่อกับบริการ Sway และเรียกใช้สคริปต์การถ่ายโอน

Note: Only Sways that were previously owned by the deleted account can be transferred at this time, and only to a user within the same tenant. Only the tenant administrator may initiate a transfer. 

 1. เชื่อมต่อกับบริการ Sway ผ่านทาง PowerShell

 2. ใส่ข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแลผู้เช่า

ไวยากรณ์:

	Connect-SwayService

ตัวอย่าง:

	Connect-SwayService

ถ่ายโอน Sway แบบเดียวกับบัญชีผู้ใช้อื่น

เมื่อต้องการถ่ายโอน Sway แบบเดียวซึ่งถูกก่อนหน้านี้เจ้าของบัญชีผู้ใช้ถูกลบไปยังบัญชีอื่นภายในผู้เช่าเดียวกัน คุณจะต้องข้อมูลต่อไปนี้:

 • Sway ID การค้นหา - ID พบ sway.office.com URL สำหรับ Sway ใด ๆ ที่ระบุ (ตัวอย่างเช่น "แลกเปลี่ยน: abc123 สำหรับ https://sway.office.com/abc123 ")

 • ใหม่ที่อยู่อีเม - อยู่อีเมลของบัญชีผู้ใช้คุณกำลังโอนย้าย Sway เมื่อต้องการ

ไวยากรณ์:

	Start-ChangeSwayOwner -OriginalSwayLookupId <Sway Lookup ID> -DestinationOwner <New Email Address>

ตัวอย่าง:

	Start-ChangeSwayOwner -OriginalSwayLookupId abc123 -DestinationOwner user@contoso.com

ถ่ายโอนจำนวนมากทั้งหมด Sways จากบัญชีผู้ใช้หนึ่งไปยังอีก

เมื่อต้องการถ่ายโอน Sways ทั้งหมดที่ก่อนหน้านี้ เป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้ถูกลบไปยังบัญชีอื่นภายในผู้เช่าเดียวกัน คุณจะต้องข้อมูลต่อไปนี้:

 • ลบบัญชีผู้ใช้ที่อยู่อีเม - อยู่อีเมลของบัญชีผู้ใช้ที่ถูกลบออกจาก Azure Active Directory

 • สร้างบัญชีผู้ใช้ที่อยู่อีเม - อยู่อีเมลของบัญชีผู้ใช้คุณกำลังโอนย้าย Sway เมื่อต้องการ

ไวยากรณ์:

	Start-BulkChangeSwayOwner <Deleted Account Email Address> <New Account Email Address>

ตัวอย่าง:

	Start-BulkChangeSwayOwner deleteduser@contoso.com activeuser@contoso.com

ขั้นตอนที่ 4 - ตรวจสอบว่า Sways ที่ได้ถูกมอบหมายใหม่

 1. ดู Sway ที่ถูกกำหนดใหม่

 2. ผู้ใช้ที่ Sways ถูกถ่ายโอนมายังการแจ้งให้ทราบ และขอให้พวกเขาเพื่อยืนยันว่า พวกเขาเดี๋ยวนี้เป็นเจ้าของ Sways ที่

สิ่งที่ควรทราบ

 • คุณมีบัญชีผู้ใช้ถูกลบอย่างถาวรจาก Azure Active Directory จะมอบหมาย Sways ใด ๆ ที่ถูกเจ้าของบัญชีผู้ใช้ที่สูง 30 วัน

 • เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียกใช้สคริปต์ใหม่ นั้นอาจใช้เวลาถึง 1 ชั่วโมงสำหรับ Sways มอบหมายใหม่จะปรากฏในบัญชีผู้ใช้ใหม่

 • การตั้งค่าบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับ Sway มอบหมายใหม่จะถูกเก็บรักษาไว้ ซึ่งรวมถึง:

  • Sway วิเคราะห์ (ดูนับ)

  • ตั้งค่าการแชร์

   • ถ้า Sway ถูกแชร์กับบุคคลที่เฉพาะเจาะจง นั้นจะถูกตั้งค่าใหม่เมื่อต้องการตั้งค่าเริ่มต้นใน Sway มอบหมายใหม่

   • สำหรับ Sways ที่ถูกแชร์สำหรับการแก้ไข เจ้าของใหม่จะต้องแชร์ลิงก์ไปยังผู้เขียนร่วมใครยังคง ต้องแก้ไข access ใหม่อีกครั้ง

  • วันที่แก้ไขล่าสุด

  • ตั้งค่าการตั้งค่าบน Sway ก่อนหน้านี้ ตัวอย่าง: เอาแบนเนอร์ Sway และเล่น

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×